Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nerdrum-saken

284 views

Published on

Odd Olaf Nerdrum ble sommeren 2012 dømt til to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik. Dagbladets reporter i rettssalen fikk ikke brikkene til å passe sammen. Det var hull i bevisførselen og dommen ignorerte sentrale vitner. Ble Nerdrum dømt på feil grunnlagt? I kjølvannet av Dagbladets avsløringer, har Høyesterett opphevet dommen, og sendt saken tilbake til lagmannsretten. Med Anders Fjellberg og Peder Ottosen (Dagbladet).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nerdrum-saken

 1. 1. Nerdrum-saken:BEVISJAKTEN En dokumentar om svikt i det norske rettsvesenet, kunstmillioner på flyttefot, ukjente bevis og en mann ingen trodde på.
 2. 2. STATUSDOMMEN: Odd Olaf Nerdrum ble 18. februar 2011 tiltalt for grovt skattesvik. Sommeren 2012ble han dømt i lagmannsretten for å ha unndratt 1 677 000 dollar fra beskatning.DEKNINGEN: Dagbladet har gravd fram nye og sentrale dokumenter i rettssaken mot OddNerdrum. Eksperter mente dokumentasjonen kunne gitt et annet utfall i retten. DE FIKK RETT.TO RETTSSAKER:1: Straffesaken: Høyesterett vedtok i februar 2013 å annullere lagmannsrettens dom. De har nåsendt saken tilbake til ny behandling.2: Sivilsaken: Parallelt med straffesaken mot Nerdrum, saksøkte Nerdrum selv Staten ved Skattøst for feilaktig etterligning. Dommen som ble offentliggjort 23. oktober 2012, trekker frambevisene Dagbladet har sporet opp fram, og påpekte feil i de to første dommene. På grunn avbevisreglene i skattesaker tapte Nerdrum likevel søksmålet. Dommen er anket.
 3. 3. IDEEN: HVA OM NERDRUM HAR RETT?• Sommervikar på avveie: «Gjør Nerdrum noe rart?»• Komplisert sak, men noe skurret• Rådførte oss med aktører – fikk bedre oversikt• Overraskende dårlig etterforskning – hull i argumentasjon ↓ HAR NOEN EGENTLIG ETTERGÅTT NERDRUMS FORKLARING?
 4. 4. DETTE ER SAKEN
 5. 5. METODE Reportasjeleder skeptisk, men nysgjerrig: «gi meg bevis» - Fikk grave mellom nettsaker og papirrigg 1. Kartlegge hull – hva leter vi etter? 2. Kildearbeid – de første skrittene 3. Dokumentjakt i utlandet 4. Sammenstilling av informasjon 5. Juridisk analyse Nerdrums hus på IslandNerdrums bank i Lech, Østerrike Nerdrums bankboks i Østerrike Nerdrums gallerist i New York
 6. 6. 1. Kartlegge hull – hva leter vi etter?
 7. 7. 2. Kildearbeid - de første skrittene• Kontaktet Raiffeisenbank: NEI!• Advokat Berg klarte selv ikke å få tak i dokumenter• Måtte ha fullmakt• Nerdrum hatet media – måtte overbevises
 8. 8. 3. Dokumentjakt i utlandet• Skattekontoret i Reykjavik• KPMG på Island• Deloitte på Island• Revisor Bente Sletten• Raiffeisenbank
 9. 9. 4. Sammenstilling av informasjon Reportasjeleder sier «KJØR PÅ» • Peder blir djevelens advokat • Jakten på Fishko – fylle hull • Modererer hypotese: IKKE • Testing av ulike forklaringer på JUSTISMORD, men for streng dom 700 000 dollar til gallerietHar vi dokumentasjonen vi trenger, og hva innebærer egentlig de nye bevisene?
 10. 10. 5. Juridisk analyse• TEORI: Nerdrum har skattet av alle sine inntekter, men til feil sted og feil tid• Riktig forståelse av dokumenter? Strafferamme?• Vi skulle ikke felle dom over rettsapparat – trengte kilder:• Advokat Frode Elgesem: «kan få betydelige konsekvenser for reaksjonsspørsmålet og det er neppe grunnlag for fengselsstraff»
 11. 11. DETTE FANT VIFUNN 1: 700 000 fra bankboks → Galleriet→ Island- Benektet av både Skatt øst og begge rettsinstanserFUNN 2: Trolig skattet av alle inntekter dømt for å unndra(minus 12 000 dollar),men muligens feil land og feil tid.FUNN 3: Sum på 190 000 ble sendt direkte til Island, ogskattet av der, men muligens til feil tidFUNN 4: En rekke problematiske sider vedarbeidsmetodene til norske ligningsmyndigheter- Skattekontor trenger ikke oppheve ligning til tross for annen konklusjon i domstolen- Mangelfull klageordning
 12. 12. KONSEKVENSER 1. Blir trodd av domstolen i sivilsaken 2. Høyesterett annullerte lagmannsrettens fengselsdom 3. Fokus på rettssikkerhet i skattesaker11. Oktober – anken godtatt av Høyesterett 24. Oktober – trodd i sivilsaken 5. Februar – Høyesteretts dom

×