Jonnys siste sjanser - og tragediene i kommune-Norge

390 views

Published on

Den fatale mishandlingen av Jonny André Risvik (28) i 2010 rystet en hel nasjon. Tre år etter var de skyldige dømt – og saken glemt. Men noen helt sentrale spørsmål sto ubesvart. Hvis en rørledning nesten brister i Nordsjøen, setter oljeselskapene i gang omfattende granskinger internt og eksternt. De avdekker årsaken til feil. Og de skriver rapporter om hva de skal gjøre. For å ta lærdom. For å forebygge alvorlige hendelser og tap av liv. Hva gjorde hjelpeapparatet for å avdekke feil, ta lærdom og forebygge etter at Jonny André Risvik (28) ble torturert til døde over to uker av sine hjelpetrengende venner? Hvordan har kommunene i Norge fulgt opp de siste årenes mest alvorlige hendelser knyttet til helse- og sosialsektoren? Lærer Kommune-Norge? Lærer vi?Hans Petter Aass, Thomas Ergo og Rune Vandvik i Stavanger Aftenblad forteller om arbeidet med ”Jonnys sjanser – og tragediene i Kommune-Norge”. En reportasjeserie som opprørte lesere og seere.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jonnys siste sjanser - og tragediene i kommune-Norge

 1. 1. Jonnys sjanser og tragediene i Kommune-Norge Reportasjer, Stavanger Aftenblad, 2013 Av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass Foredrag SKUP, Tønsberg 5. april 2014
 2. 2. 3 år etter
 3. 3. Innsyn i avsluttede straffesaker Fullmakt fra etterlatte/domfelte/fornærmede i kombinasjon med: Påtaleinstruksens § 4-2: ”Saklig grunn” Riksadvokatens rundskriv 2291/80: "Forståelse for samfunnets behov for å bli informert” Innsyn uten fullmakt? Praksis i Norge.
 4. 4. Straffesaksmaterialet Avhør av fem siktede/domfelte, vitner, venner, familie, naboer, ansatte i hjelpeapparatet etc. Åstedsrapporter/bilder, sakkyndigrapporter, obduksjonsrapporter. Div kopier av saksdokumenter fra hjelpeapparatet – fra barndom til nåtid Samtaler på sms, Facebook, sosiale medier. Videoopptak, slettet youtube, foto siktede tok. Totalt flere tusen sider.
 5. 5. ”Hvis det blir vold, kjøper jeg ikke snus til dere.” Jonny, SMS, 31. juli 2010 ”Kjempe gla dg åg:-) banke doke jonny når dokke komme?” Tove, SMS, 18. juli 2010 ”Har han ikke fått nok nå?” Lisa, SMS, 6. august 2010 ”Fy faen for et liv vi lever. Jeg har lyst til å DØ.” Ei av jentene, chat
 6. 6. En innsynsmessig gråsone Nav stat – avslag innsyn Jonnys Nav-mappe Klagesak: Offentlighetsloven (meroffentlighet), Forvaltningsloven, Nav-loven, Helsepersonelloven. Ikke medhold Sivilombudsmannen 280813 Forskjellsbehandling politi - Nav?
 7. 7. Rett til innsyn via brukere/etterlatte Fullmakt brukere/etterlatte i kombinasjon med: Helsepersonelloven: §41 Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 Helsepersonelloven §24 Offentlighetsloven § 6. Forbod mot forskjellsbehandling (vs Politiet)
 8. 8. Fra kaos til struktur Innhenting av doku: Besøke 9 kommunale instanser Pluss sykehus (AMK-lydfil) og private (Video) Skumming av flere tusen sider Sortering, strukturering, dokumentanalyse Utarbeiding av tidslinjer etter temaer Dokumenter som ”mangler” - begjære innsyn/meroffentlighet
 9. 9. Tidslinjer etter tema Viktigste hendelser Hva enkeltpersoner visste Medisinbruk Fravær bofellesskap Sms og chat-utvekslinger Kontakt med hjelpeapparatet
 10. 10. Én av de som så
 11. 11. Hovedfunn SAMFUNNET: 20 sjanser som ble misbrukt. HJELPEAPPARATET: 18 forhold som gikk galt. Ingen gransking. Ingen henvendelser FM eller politikere.
 12. 12. Del 2: Alvorlige hendelser i Kommune-Norge Dokumentasjons-Norge – gjelder for alle? Definering og identifisering av alvorlige hendelser Hvem: Sårbare/risikoutsatte, over 18 år, hjelpetrengende/helse- og omsorgstjenester Hva: Drap, voldtekter, dødsbranner, grov vold 50 alvorlige hendelser i Norge - de fleste 2008-2012
 13. 13. Nasjonal spørreundersøkelse
 14. 14. Selvangivelses- undersøkelse Åpen begjæring – kommunene i Rogaland Noen uker før nasjonal spørreundersøkelse Alvorlige hendelser innen helse- og sosial som har ført til evaluering, intern gransking internrevisjon etc 2008- 2012. Sprikende svar – ”dette er straffbart”, lass med generelle prosedyrer, til grundige redegjørelser om enkeltsaker
 15. 15. Det gode eksempel ”Sandnes kommune har lagt til grunn at innsynskravet er i henhold til Offentlighetslovens §28 og at offentlighetslovens bestemmelser således gjelder fullt ut i henhold til innsyn som skal gis.” Stavangers nei til Questback: ”Av hensyn til taushetsplikten er det vanskelig å gå nærmere inn på konkrete saker. Vi har derfor valgt å besvare undersøkelsen på generelt grunnlag.”
 16. 16. Undersøkelse overdosedødsfall
 17. 17. Alvorlige hendelser - Fylkesmannen Begjæring: Alle hendelsesbaserte tilsyn innen kommunen/helse- og sosial 2008-2012 Dødsfall Men: Svake arkiv- og søkesystemer Hva er rimelig - og mulig? Excel med 80 hendelsesbaserte tilsynssaker hjembaserte tjenester Åpning for helt/delvis innsyn i enkeltsaker
 18. 18. Konsekvenser lokalt etter 66 publiseringer Kampen-tragedien endelig gransket Første redegjørelse for lokalpolitikerne Fylkesmannen åpnet tilsynsak Stavanger starter kartlegging av risiko og hjelpebehov Sandnes lager retningslinjer
 19. 19. Konsekvenser nasjonalt Helse- og omsorgsministeren varsler og vurderer flere tiltak, bl.a: - Granskingskommisjon også for kommunene - Varsle- og meldeplikt også for kommunene - Kommunal plikt til å behandle tilsyn -Krever at Kommune-Norge gransker og tar lærdom
 20. 20. Stortinget ber om britisk varslings- og oppfølgingssystem for risikoutsatte voksne. BFDs Solveig Horne bekrefter. Kampen-utfordringene tema i interpellasjon, spørsmål og melding i Stortinget i 2014 Bufdir-utvalg skal vurdere Kampen-utfordringene
 21. 21. Eksplosjon på sosiale medier
 22. 22. ”Akkurat når du tenker at aviser, hva skal vi med aviser, diskrivejobaredriduansett, og journalister, hva skal vi med journalister, diejobareudeitteåtafolkuansett, så fatter du hvorfor vi må ha en kritisk presse.” Tore Renberg, Facebook

×