Successfully reported this slideshow.

Hornsjø. DRH-Norway

317 views

Published on

Fredrik Grønningsæter, Gudbrandsdølen/Dagningen, skrev en rekke nyhetsartikler om skolen DRH-Norway One World Institute (DRH) på Hornsjø Høyfjellshotell etter at hotelbestyrer og tidligere rektor på skolen, Gert Olsen, ble knivdrept. Sakene ble publisert i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) i perioden 5. mars 2012 til februar 2013. Sakene tar for seg avsløringer om omfattende utbytting av utenlandske elever. De knytter systemet skolen bruker til den omstridte danske Tvind-bevegelsen og U-landshjelp Folk til Folk (UFF).For artikkelserien vant han Gull & Gråstein-prisen 2013. Juryen sier følgendene: «Drapet på rektoren ved skolen DRH-Norway One World Institute skulle bli starten på en artikkelserie som avdekket en annen dyp tragedie ved skolen. Allerede dagen etter drapet syntes journalist Fredrik Grønningsæter i Gudbrandsdølen Dagningen at ledelsen ved skolen oppførte seg merkelig. Etter innledende research nøstet han systematisk opp historien om hvordan skolen lokket til seg utenlandske studenter for så grovt å utnytte deres arbeidskraft. Ved hjelp av Facebook og Skype nøstet journalisten seg frem til 13 tidligere elever fra Øst-Europa, Portugal og Italia. Uten journalistens vilje til å dokumentere den urett som elevene ble utsatt, ville deres historier trolig aldri blitt fortalt i lokalmiljøet»
Med: Fredrik Grønningsæter, Gudbrandsdølen Dagningen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hornsjø. DRH-Norway

 1. 1. Now I Enroll Myself En presentasjon av Hornsjø-saken.
 2. 2. Klare konsekvenser • Etter pålegg fra Arbeidstilsynet fikk elevene på DRH-Norway One World Institute i januar 2013 rettigheter som arbeidstakere. • Dette tilsier regulerte arbeidsuker med timelister, arbeidskontrakter, ferieavvikling og generelt det vern arbeidsmiljøloven gir.
 3. 3. Drapet på Gert Olsen 7. mars 2012 • Bestyrer Gert Olsen på Hornsjø Høyfjellshotell ble 5. mars 2012 drept med kniv av en rumensk elev ved DRH- skolen som holder til på hotellet. • Drapet var brutalt. Olsen ble funnet med over 20 knivstikk, hovedsakelig i ryggen. • Den 23-år gamle rumeneren ble siktet for drap og frihetsberøvelse av rektor på skolen, Olsens kone.
 4. 4. Arbeidstese • Følger saken normalt – fengslingsmøte o.l.. • Tidligere reportasjer – Vårt Land. Kontakt med Tvindalert. • 16. mars: Intervju med drapssiktedes kjæreste. • Skolen reagerer merkelig. Formulerer en tese. «DRH-skolen driver aktiv rekruttering av elever fra fattige land med det formål å bruke dem som billig arbeidskraft for klesinnsamlingen til UFF i Norge. Skolen tar ikke hensyn til elevenes helse.»
 5. 5. «Dere får ta det som en utfordring.» Skolen siden 2010 Én elev drept i bilulykke. Én elev har mistet synet på et øye og én elev er siktet for mord. Flere mindre ulykker. Sette dette i sammenheng. Sju tidligere elever forteller om sine opplevelser på skolen. Rekruttering i sine hjemland, dugnadsarbeid, poengsystem, dårlig utstyr, klesinnsamling, virtuelle penger. Følger opp med flere saker som beskriver elevenes hverdag. Stort tilfang av kilder.
 6. 6. Fredag 23. mars Lørdag 24. mars Mandag 26. mars
 7. 7. Elevene må betale: Regnestykke fra 2011 • 3.000 påmeldingsavgift • 39.000 kroner i skolepenger. • 39.000 kroner til humanitært prosjekt. • Sum 81.000 kroner. Inntjeningen blir løst via arbeid for skolen. Skolepengene skulle tjenes inn det første halvåret før skolen startet. «De siste 39.000 kronene er mer virtuelle enn pengene i Monopol» Radu Gamulea, elev i 2011 I dag koster skolen 84.000 kroner.
 8. 8. «Det er naturlig å se mer på dette» • Innsyn i saksgangen til Cosmin Chitu, samt mailutvekslinger med politi og arbeidstilsyn. • Samlet inn aktuelle dokumenter/ postlister. • Spesielt dokumenter fra UD og Norad ga saken en nødvendig dimensjon og gjorde koblingen til UFF og Tvind i saken: UD advarer mot nettverket. UFF vil ikke svare. • Arbeidstilsynet åpner ny sak på skolen i mai. Samme saksbehandler som før.
 9. 9. Mandag 30. april Onsdag 28. mars. Bruker informasjon snappet opp via postlister i UD til å sette skolen i en større sammenheng – et nettverk.
 10. 10. Digitale verktøy • Facebook: Effektivt for første uformell kontakt. • Mail: Bra til å lagre skriftlig korrespondanse. • Skype: Bra for intervjusituasjoner - videokonferanser med flere. Du kan laste ned program som lar deg ta opp samtalene. (Merk: Dette var før Snowdens tid)
 11. 11. Drapet. Avsløring av forholdene på skolen. Skiller saken fra straffesaken. Arbeidstilsynet åpner sak, men jeg begynner å miste folks interesse. Momentum Feller: Kampanjejournalistikk. Krav til relevans. Ikke bevege seg inn på straffesaken.
 12. 12. Om lesernes gunst og søppelkassa Vanskelig å få hull på nye saker. • Kaster sak om politiets registrering av elevene. • Kaster sak om skoleøkonomien. • Kaster sak om Arbeidstilsynet. • Kaster sak om skolens historie og utvikling.
 13. 13. Toner ned Tvind Den karismatiske bevegelsen Tvind ble en faktor i saken. Som Vårt Land tidligere hadde vist, var det en klar kobling mellom Tvind, UFF og DRH på Hornsjø. Sentrale aktører gikk igjen i regnskaper, styreroller, f.eks. Stiftelsen DRH. MEN, dette benekter de involverte parter. Disse menneskene er kronisk utilgjengelige. Hadde et ønske om å begrense tilsvarsretten. Eks: UFF. Tvind er mer omfattende enn en lokalavis makter. Jeg hadde et klart klanderverdig forhold. Banket på det. Tvinds grunnlegger Mogens Amdi Pettersen. I dag etterlyst av Interpol.
 14. 14. Skyldig - et etisk dilemma Intervju med tiltalte i Gjøvik kretsfengsel. Hensyn til pårørende vs informasjon om skolen, og hans grunn til å være der.
 15. 15. Summertime • Press på Arbeidstilsynet gjennom mai og juni via jevnlig kommunikasjon. De skifter saksbehandlere og gjennomfører nytt tilsyn. Forsvarer Gunhild Lærum dukker opp som en ny faktor.
 16. 16. 19. juni: Arbeidstilsynet uttaler seg kritisk. 30. Juni: DRH legger om og introduserer nytt program – Gaia-kurset. Skolen er på defensiven. Arbeidstilsynet må vurdere Gaia-kurset. De første resultatene
 17. 17. Avgjørende rapport 20. november 2012, rett før rettssaken mot den tiltalte rumeneren begynner, kommer Arbeidstilsynets konklusjon.
 18. 18. Skjulte konsekvenser 400-450 containere. Minst 29,2 mil. kr bare i klær. Lønnsutgifter 1,7 mill. kr. Tidligere elever vurderer søksmål. Økonomisaken endelig ut av søppelbøtta.
 19. 19. Mer fra søppelkassa Om tilsyn og bekymringsmeldinger som aldri har blitt fulgt opp.
 20. 20. • Skolen rekrutterer i dag mer aktivt enn noensinne. • Etter min mening blir det mer og mer forskjeller blant elevene. • Mange har vikarierende motiver.
 21. 21. kort oppsummering • Til sammen regner jeg tolv hovedartikler i denne serien, ikke regnet sidesaker og tilsvar. • Siste sak stod på trykk 31. januar 2013 – nesten ett år etter første sak ble publisert. • På GDs nettsider ble det publisert mer detaljer og bildeserier. • GD ble klagd inn for PFU, men ble frikjent.

×