Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 oktober el kba uppstart

296 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 oktober el kba uppstart

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i Kungsbackas förskolor
 2. 2. Kristoffer Hedramkristoffer.hedram@grkom.se Skype: krihed
 3. 3. Upplägg för dagen8.00-8.30 Introduktion8.30-10.00 Nulägesbeskrivning + Fika10.00-11.00 Diskussion EL och IKT11.00-12.00 Konkreta exempel ochblicka framåt
 4. 4. Industrisamhälle? No more...
 5. 5. Nulägesbeskrivning
 6. 6. NulägesbeskrivningVad gör ni idag som är Entreprenöriellt?
 7. 7. NulägesbeskrivningVad gör ni idag som är Entreprenöriellt? Hur märks det i er organisation?
 8. 8. Nulägesbeskrivning Vad gör ni idag som är Entreprenöriellt? Hur märks det i er organisation?Hur märks det i ert förhållningssätt till barnen?
 9. 9. Praktiska detaljer Frågorna diskuteras i grupp. Ni ska sedanintervjua en annan grupp kring samma frågor.Denna intervju dokumenteras med hjälp av en iPad. Filmerna läggs därefter upp på en gemensam yta så att alla kan ta del av dem. Filmen bör inte överstiga 4 minuter.
 10. 10. Hur kan vi med hjälp av digitala verktygfrämja ett entreprenöriellt förhållningssätt?Hur arbetar ni med digitala verktyg i vardagen tillsammans med barnen?
 11. 11. Framåt Nästa tillfälle den 24/11 kl. 8-12 Tillfälle 3 i januari 2012
 12. 12. Om bilder och licenserBilderna som används i presentationen ärskyddade av Creative Commons-licens (BY) ominget annat anges. Licens och upphovsmanåterfinns i presentationens anteckningar.

×