Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pmyo giris sartlari_2011_

4,930 views

Published on

PMYO 2011 Giriş Koşulları Taban Puanı

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pmyo giris sartlari_2011_

  1. 1. POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURU ŞARTLARI 2011 2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ SINAVLARI 4- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar,(Üzerinde TC Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı 4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “polis memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde, eğitim- kabul edilmeyecektir.) düzenlenmesi gerekir.öğretim ve uygulama yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır. 5- Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği [Lise 4. Sınıfta öğrenim 5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm Polis Meslek Yüksekokulların amacı; öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik, gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi’ndeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.] olacaktır.Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine bağlı hizmet bilinci ile mesleki değerlerinin kazandırılması, milli kültürümüz, örf, (Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul 6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitleadetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirmek ve öğrencilere milli birlik ile beraberliği Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetigüçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda olan, polis üniformasının gerektirdiği Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARIsaygınlığı taşıyabilen, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, çağdaş, bilimsel ve teknolojik düzeyde eğitim- denklik belgesi istenilmeyecektir. Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan,öğretim gören polis memurları yetiştirmektedir. 6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.I- EĞİTİM-ÖĞRETİM BİLGİLERİ hususlara uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Ayrıca; İntibak Eğitimi Soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.) 1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus Polis Meslek Yüksek Okuluna giriş sınavını kazanan adaylar okula başlamasına müteakip en az iki haftalık intibak eğitimine 7- Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını, ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,tabi tutulurlar. 8- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir, 2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz Bu intibak eğitiminde adayların okulu tanımaları, genel davranış kurallarını ve genel mesleki kavramları öğrenmeleri, 9- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”, hastalıkları olanlar,polislik mesleğini tanımaları ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak için sağlıklı bir şekilde karar almalarını sağlayacak 10- Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu öğrenciliğe kabul edilir.gerekli bilgileri edinmeleri sağlanır. Ayrıca intibak eğitiminde sağlık raporlarının alınması ile ilgili işlemler yerine getirilir ve gereğince Tecil Belgesi,yanaşık düzen eğitimi verilir. İntibak süresince Yüksek Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin yerine yeni adaylar planlanır. III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI 12- Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Eğitim-Öğretim Süresi ve Dersler Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Yüksekokullarda eğitim-öğretim sınıf geçmeye dayalı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi 2 yıl (4 dönem) bozukluğu olmayacaktır. Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)halinde verilmekte olup, her bir dönem en az 14 haftadan oluşmaktadır, eğitim programları haftada 26 saat olup, dersler Ancak; DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmikatsayılı ve kredili olarak görülmektedir. Öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara bir yıl ek süre tanınır. 1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Staj Eğitimi gereği 2011-2012 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak Yüksekokulların birinci sınıfını bitiren öğrenciler görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir. ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.öğrenmek, memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen birimlerde Uygulamalı Mesleki Eğitim DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya 2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın(Staj) yaptırılmaktadır. yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinina) Bilgi İşlem ve Muhabere Şube Hizmetleri çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve eksikliği kabul edilir.”b) Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Hizmetleri aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri 3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten azc) Polis Merkezleri / Karakol Hizmetleri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklikd) Asayiş Şube Hizmetleri inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut dişe) Trafik Şube Hizmetleri ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 8573 Erkek, 397 Bayan kökleri eksik diş kabul edilir. öğrenci Polis Meslek Yüksek Okullarımıza planlanacaktır.f) Çevik Kuvvet Şube Hizmetleri 4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve BAŞVURU YERLERİ : Ankara, Bolu ve Düzce’de ikamet eden adaylar Polis Akademisi sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar, Mezuniyet ve Sonrası Başkanlığı Gölbaşı kampüsüne; diğer illerde ikamet eden İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili 5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir. adaylar EK-2’de bulunan Polis Meslek Yüksekokullarına müracaatkurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir. edeceklerdir. IV- GÖZ HASTALIKLARI İki yıllık eğitim-öğretim dönemini ve staj eğitimini başarıyla tamamlayıp sağlık ve disiplin yönünden polis olabileceği yetkili İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ : YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr. Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.kurullarca karar verilenlerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince polis adresinden 18 -29 Nisan 2011 tarihine kadar ön başvuruda 1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.memuru olarak kadrolarına atamaları yapılır. bulanabileceklerdir. 2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır. II- 2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN BAŞVURU ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası). 3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır. ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI : Halk Bankası Gölbaşı Şubesi TR530001200938500080000015 nolu 4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.a) T.C. vatandaşı olmak, hesap 5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyoprib) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak, BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ : 20-29 Nisan 2011 tarihleri arası ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ : 09 Mayıs-03 Haziran 2011 tarihleri arası Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamıç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yalnızca PMYO yazılı sınavına en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak, girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır. girişe engel teşkil eder.d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca 03 Temmuz 2011 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular (140.000) puan almış olmak, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 20 sınav öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bire) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın merkezinde yapılacaktır. Sınav saat 9:30 da başlayacak ve 2 saat operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir. yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 sürecektir. Ayrıca; yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek 1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993 tarihleri arası, askerlik hizmetini ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak) 2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardanf) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında operasyonu geçirmiş olanlar, oluşan bir test uygulanacaktır. Testteki konular ve ağırlıkları; olmak, 3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar, Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30),g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (EK-1) 4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyasığ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sağlam olmak kaydıyla) (%10) şeklinde olacaktır. sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu 5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ham puan 100/120 ile Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak, eşit olması durumunda yıl, ay, gün yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. olmayacaktır.h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Ancak; öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan ÖSYM Başkanlığına yapabileceklerdir. ÖSYM Başkanlığı süresi içinde yapılan itirazları inceleyerek, sonuçlarını adaylara 20 gün dolayı, 1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez). İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA 2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı WEB ADRESLERİ : http://pmyo.pa.edu.tr, www.pa.edu.tr ve www.egm.gov.tr sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul 3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr edilmez)ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır, TELEFON : (0312) 412 54 00 pbx 3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak, EK-1j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARIk) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyonl) Askerlikle ilişiği bulunmamak, Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI olmamak, Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLARn) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır. bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde 1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları NOT : Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat sınavına yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler. olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. IX- CİLT HASTALIKLARI NOT : PMYO Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucutaşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa PMYO’ dan ilişikleri kesilir. Ancak; nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı III- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi, uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder. İnternet Üzerinden Ön Başvuru b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör), Ancak; Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, 1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer beninghttp://pmyo.pa.edu.tr. adresinden 18 -29 Nisan 2011 tarihleri arasında ön başvuru yapabileceklerdir. d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme tümöral oluşumları, Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi operasyonları, 2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve İnternetten ön başvuru yapan ve 2011 Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) 300 puan ve üzerinde alan adaylar e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları, kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,20-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Ek-2’de bulunan 2011 yılı ikamet illerine göre başvuru, seçme ve değerlendirme sınav f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları, 3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir.merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak Polis Akademisi g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan ve 20-29 Nisan 2011 tarihleri arasında başvuru merkezlerine şahsen X- ONKOLOJİ h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engelbaşvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.(İnternet üzerinden ön başvuru değildir. Tam ve sağlam olacaktır.müracaat sayılmaz.) şartları aranır. 2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler: taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce1- Sınav Başvuru dilekçesi, ( http://pmyo.pa.edu.tr. İnternet adresinden alınacaktır) 3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. geçirilmiş olması gerekmektedir.2- Aday Tanıma Bilgi Formu ( http://pmyo.pa.edu.tr. İnternet adresinden alınacaktır) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu, öğrenciliğe kabul edilmezler. adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir. 2011 BAŞVURU MERKEZLERİ EK-2 BAŞVURU MERKEZLERİ İKAMET İLİ BAŞVURU MERKEZLERİ İKAMET İLİ BAŞVURU MERKEZLERİ İKAMET İLİ BAŞVURU MERKEZLERİ İKAMET İLİ ANKARA BALIKESİR KAYSERİ AMASYA KAYSERİ P.M.Y.O POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BOLU BALIKESİR P.M.Y.O. BURSA SİVAS SAMSUN SAMSUN 19 MAYIS P.M.Y.O. DÜZCE ÇANAKKALE KARAMAN SİNOP KONYA EREĞLİ P.M.Y.O. ADIYAMAN BİNGÖL KONYA TOKAT BATMAN BİTLİS BARTIN EDİRNE DİYARBAKIR ELAZIĞ ZÜLFÜ AĞAR P.M.Y.O. ELAZIĞ ÇANKIRI İSTANBUL A.G.OKKAN P.M.Y.O. (DİYARBAKIR) MARDİN MUŞ KASTAMONU P.M.Y.O KARABÜK KIRKLARELİ SİİRT TUNCELİ KASTAMONU ŞÜKRÜ BALCI P.M.Y.O. (İSTANBUL) KOCAELİ ŞANLIURFA BAYBURT ZONGULDAK TEKİRDAĞ ŞIRNAK ERZİNCAN K.MARAŞ SAKARYA MALATYA P.M.Y.O. AFYONKARAHİSAR AĞRI MALATYA YALOVA ANTALYA ARDAHAN AYDIN ARTVİN BİLECİK ERZURUM P.M.Y.O. ERZURUM BURDUR GİRESUN AFYONKARAHİSAR P.M.Y.O. ESKİŞEHİR IĞDIR NAZİLLİ P.M.YO. DENİZLİ ORDU TRABZON P.M.Y.O. KÜTAHYA HAKKARİ ISPARTA RİZE UŞAK KARS MUĞLA TRABZON AKSARAY VAN MERSİN GÜMÜŞHANE NİĞDE P.M.Y.O. AKSARAY P.M.Y.O. NEVŞEHİR GAZİANTEP NİĞDE ÇORUM GAZİANTEP P.M.Y.O. YOZGAT P.M.Y.O. KIRŞEHİR KİLİS İZMİR YOZGAT HATAY RÜŞTÜ ÜNSAL P.M.Y.O. (İZMİR) K.SERHADLI P.M.Y.O. (ADANA) ADANA HATAY P.M.Y.O. MANİSA KIRIKKALE P.M.Y.O. KIRIKKALE OSMANİYE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI • PMYO Şube Müdürlüğü • Tel: 0312 412 54 00

×