Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.psgroup.se
Diskussionsforum:
www.säkerprocess.se
Samordnad Riskhantering
Räcker det med en riskanalys?
Ja, för att övergripande identifiera olyckshändelser som
kan leda till miljö-, person-, avbr...
Var finns riskanalyskrav?
• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
• AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö
• SÄIFS...
Riskanalys som alla äger!
Levande dokument som flera får, och ska,
arbeta med.
• Förändringar i verksamheten
• Tillstånd
•...
Finns litteratur?
• Handledning för riskanalyser inom
processindustrin, IPS, 2012
• Att integrera risk- och säkerhetsfrågo...
Varför jobbar inte alla företag
med samordnad riskhantering?
1. Genomförandet är myndighetsstyrt
2. Ledningen frågar inte ...
Hur gör man?
1. Enas om att ni vill och vinner på att
arbeta samordnat.
2. Fastställ en riskhanteringspolicy (Syfte,
ansva...
1 2 3 4 5
> 1 gång per år
5
> 1 gång per år
4
1 gång per 1-10
år
3
1 gång per 10-
100 år
2 A1
< 1 gång per 100
år
1
Konsek...
Överblick
Brand Miljö Arbets-
miljö
Inbrott Avbrott
Malmö
Ystad
Växjö
Kalmar
Luleå
Motala
Etc.
Rött = Ej acceptabelt
Gult ...
Diskussionsunderlag
1. Vad styr på genomförande av
riskanalyser idag?
2. Hur ser ansvaret för att riskanalyser
genomförs u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samordnad riskhantering 2013

474 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samordnad riskhantering 2013

 1. 1. www.psgroup.se Diskussionsforum: www.säkerprocess.se Samordnad Riskhantering
 2. 2. Räcker det med en riskanalys? Ja, för att övergripande identifiera olyckshändelser som kan leda till miljö-, person-, avbrotts-, egendomskonsekvenser.
 3. 3. Var finns riskanalyskrav? • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete • AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö • SÄIFS 2000:2 Hantering av brandfarliga vätskor • SRVFS 2004:8 Allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet • ISO 14000 • MKB-processerna enligt miljöbalken, plan- och bygglagen • Försäkrings- och egenkrav • mm
 4. 4. Riskanalys som alla äger! Levande dokument som flera får, och ska, arbeta med. • Förändringar i verksamheten • Tillstånd • Verksamhetsbeslut • m.m.
 5. 5. Finns litteratur? • Handledning för riskanalyser inom processindustrin, IPS, 2012 • Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen, MSB, 2012 • Arbetsmetodik för samordnad riskhantering inom processindustri med avseende på säkerhet, hälsa och miljö, Examensarbete LTH, 2007 • mm
 6. 6. Varför jobbar inte alla företag med samordnad riskhantering? 1. Genomförandet är myndighetsstyrt 2. Ledningen frågar inte efter den samlade riskbilden 3. SHE/QESH/HSE –avdelningarna samordnar inte arbetet 4. SHE-avd. har dålig förankring i produktionen 5. Konsulter är specialiserade
 7. 7. Hur gör man? 1. Enas om att ni vill och vinner på att arbeta samordnat. 2. Fastställ en riskhanteringspolicy (Syfte, ansvar, metod, kriterier, mm.). 3. Utgå från ett underlag ni redan har. 4. Börja med det enkla och bygg på efterhand.
 8. 8. 1 2 3 4 5 > 1 gång per år 5 > 1 gång per år 4 1 gång per 1-10 år 3 1 gång per 10- 100 år 2 A1 < 1 gång per 100 år 1 Konsekvens < 1 Dag <1 Vecka <1 Månad < 1 År > 1 År Avbrottstid Riskmatrisen tydliggör de allvarligaste riskerna
 9. 9. Överblick Brand Miljö Arbets- miljö Inbrott Avbrott Malmö Ystad Växjö Kalmar Luleå Motala Etc. Rött = Ej acceptabelt Gult = Planera åtgärd Grön = OK
 10. 10. Diskussionsunderlag 1. Vad styr på genomförande av riskanalyser idag? 2. Hur ser ansvaret för att riskanalyser genomförs ut? 3. På vilket sätt skulle riskanalysarbetet kunna effektiviseras/samordnas hos er?

×