Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt Edward ZAS

42 views

Published on

Project EDWARD Europe - European Day Without A Road Deaths. 21. September initiative of Slovak police.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekt Edward ZAS

 1. 1. Projekt EDWARDProjekt EDWARD 21. september – Európsky deň21. september – Európsky deň bez usmrtených na cestáchbez usmrtených na cestách ((EEuropeanuropean DDayay WWithoutithout AA RRoadoad DDeaths)eaths) plk. Ing. Ján Ignaták Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej polície
 2. 2.  Traffic Information System POLice  organizácia združujúca služby dopravnej polície 30-tich európskych štátov  vznik v r. 1996  cieľ: zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri riešení najpálčivejších problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky  Policajný zbor Slovenskej republiky členom od r. 2008  www.tispol.org
 3. 3.  2001-2010 – výrazné zníženie počtu osôb usmrtených pri dopravných nehodách v EÚ  nový cieľ na roky 2011-2020  optimistický začiatok dekády  ostatné 2 roky stagnácia  situácia na Slovensku – kopíruje európsky vývoj  Iné problémy v EÚ bezpečnosť na cestách v úzadí  Znepokojenie TISPOLu nová aktivita TISPOLu projekt EDWARD Aktuálny stav bezpečnosti cestnej premávky v EÚAktuálny stav bezpečnosti cestnej premávky v EÚ
 4. 4.  21. september 2016 – Európsky deň bez usmrtených na cestách  V rámci Európskeho týždňa mobility (16. – 22. september každý rok) Projekt EDWARDProjekt EDWARD Európsky deň bez usmrtených na cestách – ako na to? Aktivita TISPOLu - Záväzok k zlepšeniu bezpečnosti na cestách - zainteresovanie jednotlivca adresným spôsobom - môže mať dlhodobý efekt www.tispol.org/edward
 5. 5. Projekt EDWARDProjekt EDWARD MÔJ ZÁVÄZOK K ZLEPŠENIU BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH Sľubujem, že • budem mojej rodine, priateľom a kolegom pripomínať, aby dbali na zvýšenú opatrnosť na cestách, • budem pri jazde vozidlom používať predpísané osvetlenie vozidla, • budem jazdiť čo najbezpečnejšie a budem dodržiavať pravidlá cestnej premávky, či už za volantom alebo za riadidlami motocykla alebo bicykla, • budem obzvlášť ostražitý/ostražitá a pozorný/pozorná k potrebám chodcov, cyklistov, detí, starších ľudí a jazdcov na koňoch, • budem dodržiavať predpísané rýchlostné limity a jazdiť primeranou rýchlosťou, tak, aby to bolo bezpečné, • budem jazdiť mimoriadne opatrne v blízkosti škôl a v miestach so zvýšeným výskytom detí, • nebudem nikdy jazdiť po požití alkoholu, iných návykových látok a takých liekov, ktoré by mohli ovplyvniť moju schopnosť viesť vozidlo bezpečne, • budem pri jazde predvídať, čo sa môže na ceste prihodiť, • budem dodržiavať bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho predo mnou, • budem vždy používať bezpečnostný pás a zabezpečím, aby všetci cestujúci v mojom vozidle počas jazdy rešpektovali predpisy o používaní bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení, • nebudem nikdy používať mobilný telefón počas jazdy, • zabezpečím, aby som počas jazdy nebol/nebola rušený/rušená vonkajšími vplyvmi a aby som sa koncentroval/koncentrovala len na vedenie vozidla a na situáciu na ceste, • budem dobrým príkladom pre spolucestujúcich tým, že budem jazdiť pokojne a bezpečne.
 6. 6. Úspech projektu EDWARD: - zamyslenie sa jednotlivca - sľub jednotlivca - zmena správania sa jednotlivca na ceste Úspech projektu EDWARD: - zamyslenie sa jednotlivca - sľub jednotlivca - zmena správania sa jednotlivca na ceste 6 • dopravno-bezpečnostná situácia – otázka všeobecnej bezpečnosti • je potrebná zmena správania účastníkov cestnej premávky – ako? - dohľad nie je všemocný - dopravno-inžinierske opatrenia vyžadujú čas a peniaze - postoj verejnosti k bezpečnosti cestnej premávky – aký je? - preventívne aktivity potrebné • projekt EDWARD ako šanca na zmenu Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ menej dopravných nehôd menej usmrtených a zranených pri dopravných nehodách bezpečnejší štát šťastnejší ľudia a to nie len 21. septembra 2016 menej dopravných nehôd menej usmrtených a zranených pri dopravných nehodách bezpečnejší štát šťastnejší ľudia a to nie len 21. septembra 2016
 7. 7. •EDWARD má pre verejnosť dobrú ponuku – šancu stať sa lepším/bezpečnejším účastníkom cestnej premávky •Ponuku je potrebné sprostredkovať verejnosti •ODP P PZ rokuje o slovenskej jazykovej verzii projektu na stránke TISPOLu Ako zabezpečiť úspech EDWARDA? •Partnerstvo v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a projekt EDWARD •Ako môžu partneri sprostredkovať ponuku (záväzok): - na webstránkach, sociálnych sieťach, článkami v elektronických médiách a v diskusiách k článkom, vrátanie prepojenia na webstránku projektu, elektronickou poštou, pri iných aktivitách spojených s cestnou premávkou - rozhlas a televízia v reláciách, na svojich webstránkach, vrátanie prepojenia na webstránku projektu - printové médiá v článkoch, na svojich webstránkach, vrátanie prepojenia na webstránku projektu Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ
 8. 8. Ako môže ZAS napomôcť úspechu EDWARDA? •zabezpečením podpory projektu zo strany členských autoškôl, propagovaním projektu nielen na svoje webstránke, ale aj pri svojich iných aktivitách •Rozdiel medzi autoškolou a iným partnerom: - autoškola má možnosť osobného kontaktu. Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ
 9. 9. Kontaktné osoby na ODP P PZ pre projekt EDWARD: plk. Ing. Ján Ignaták Tel: 09610 50 221 E-mail: jan.ignatak@minv.sk pplk. Mgr. Ľubomír Ďurina Tel: 09610 50 237 E-mail: lubomir.durina@minv.sk Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ
 10. 10. Kontaktné osoby na ODP P PZ pre projekt EDWARD: plk. Ing. Ján Ignaták Tel: 09610 50 221 E-mail: jan.ignatak@minv.sk pplk. Mgr. Ľubomír Ďurina Tel: 09610 50 237 E-mail: lubomir.durina@minv.sk Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ Projekt EDWARD a Slovensko z pohľadu ODP P PZ

×