Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientation for Youth Catechesis

1,889 views

Published on

Catechesis for Catholic Youth

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientation for Youth Catechesis

 1. 1. Katekesis para sa Grade 6
 2. 2. Ama Namin, Salamat po sa araw na ito . Gabayan niyo po kami sa aming pagaaral ngayon upang lubos pa namin kayong makilala. Nawa’y mapakita namin sa inyo ang aming pagmamahal sa isip, sa salita at sa gawa. Ito’y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
 3. 3. Isulat… Pangalan: Kaarawan: Kakayahan: Kahinaan: Pangarap:
 4. 4. Ito ang buhay na walang hanggan: ang KILALANIN Ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Kristo na iyong sugo. (Jn. 17:3)
 5. 5. Knowledge of… …SELF …OTHERS …GOD
 6. 6. 1. Mga Nilikha
 7. 7. 2. Bibliya 3. Simbahan 4. Grasya, Budhi, at Pang-araw- araw na buhay
 8. 8. Pagpapahayag ng Pananampalataya
 9. 9. Ang ating Pananampalataya ISIPAN… KATOTOHANAN Credo PUSO… PAGSAMBA Sacramento at Panalangin GAWA… PAGSASABUHAY Mga Utos
 10. 10. Mabibigyan ng Gumawa ng homework or seatwork Nagsulat at nakinig ng lesson Pagsimba tuwing Linggo At pagdarasal araw araw Paggawa ng mabuti sa kapwa at pagsunod sa mga utos ng guro o magulang
 11. 11. 1. Basahin: Ang Paksa 1 sa Yunit 1 2. Review: Creed, Sacraments, Ten Commandments, Catholic Prayers 3. Bring: Brown folder with fastener and Bible
 12. 12. Ama Namin, Salamat po sa Magandang Balita na aming natutunan. Nawa’y maisabuhay namin ang aming natutunanan sa isip, salita, at gawa, upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Ito’y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.

×