Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ankieta comenius analiza ankiety o żywieniu maj 2013

2,295 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ankieta comenius analiza ankiety o żywieniu maj 2013

  1. 1. PROGRAM COMENIUS – „Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości”1. Informacje ogólne.Ankiety została przeprowadzona w II semestrze roku szkolnego 2012/13.W badaniu uczestniczyło 179 dzieci z klas: Ib ,IIa, IIb, IIId, IVd, Vd, VIa.Ankieta zawierała 12 pytao, na które można było udzielid jednej lub kilku wskazanychodpowiedzi.2. Zestawienie danychPytanie Klasa 1b 2a 2b 3d 4b 5d 6a suma1. Czy dużo jesz owoców i warzyw?Tak 24 19 24 15 20 18 12 132Nie 0 1 0 0 0 0 2 3Czasami 3 8 5 6 4 7 10 432. Które z poniższych produktów sąwedług Ciebie najbardziej niezdrowe?Słodycze 18 18 7 13 2 3 4 65Chipsy 8 19 20 18 2 7 2 76Fast-Foody 17 24 22 15 17 19 18 132Białe pieczywo 0 1 0 2 3 1 0 73. Ile posiłków jesz dziennie?Jeden 1 0 0 0 0 0 0 1Dwa 1 0 1 2 0 0 2 6Trzy 12 11 6 11 10 19 16 85Cztery i więcej 13 16 23 8 14 6 6 864. Czy oprócz zdrowego odżywianiauprawiasz sport?Tak 23 18 25 11 18 23 21 139Nie 1 1 1 0 2 1 0 6Czasami3 7 3 10 4 1 3 315. Czy jesz pełnoziarniste przetworyzamiast z białej mąki?Tak 7 9 12 2 8 8 6 52Nie 6 4 3 2 0 3 2 20Czasami14 13 14 17 16 14 16 1046. Jak często pijesz napoje gazowanenp. cola, oranżada?Nie piję wcale 15 9 12 4 3 1 10 54Piję raz w tygodniu 8 10 14 13 17 19 10 91Dwa, trzy lubwięcej razy w ciągutygodnia 4 4 2 3 3 4 3 23Piję codziennie 0 4 1 1 1 1 1 97. Jak często w ciągu dnia powinno sięjeśd?Kiedy czuję głód 9 9 2 4 0 5 0 294-5 razy w ciągudnia 11 16 15 10 19 11 5 873 posiłki dziennie 6 3 11 5 4 9 18 56Nie wiem 1 1 1 2 1 0 1 7
  2. 2. 8. Jak wyg lada Twoje pierwsześniadanie?Czasami jemśniadanie 4 3 2 6 6 1 2 24Nie jem śniadania 1 0 1 0 0 0 3 5Smacznie i zdrowo 22 23 26 15 18 24 19 1479. Dlaczego większośd warzywi owoców należy jeśd na surowo?Surowe warzywai owoce zachowująnajwięcej witamin 25 24 26 15 22 22 24 158Surowe sąnajsmaczniejsze 4 1 0 1 1 3 0 10Nie wiem 0 2 3 5 1 0 0 1110. Kiedy należy zjadad ostatni posiłekw ciągu dnia?Bezpośrednio przedpójściem spad 12 3 5 3 5 2 0 302 godziny przedspaniem 11 24 22 18 19 21 23 138W ogóle niepowinno się jeśdkolacji 0 0 0 0 0 0 1 1Należy jeśd wtedy,gdy ma się ochotę 4 1 2 0 0 0 0 711. Jaki wypoczynek jestnajkorzystniejszy dla zdrowia po nauceszkolnej?Relaks przy grachkomputerowych 1 1 1 0 1 3 2 9Drzemka 17 6 10 4 1 4 0 42Ruch na świeżympowietrzu 22 22 22 15 20 17 20 138Spotkaniez przyjaciółmi 11 2 10 2 2 8 2 37Nie wiem 0 0 0 0 0 0 0 012. Jaką najważniejszą rolę pełniodżywianie?Dostarczaniezbędnychskładnikówodżywczych 24 21 21 19 24 25 23 157Przynosi wieleprzynosiprzyjemności 4 4 5 0 0 0 0 13Nie wiem 1 2 3 2 0 0 1 93.Analiza wynikówPytanie1.132 osoby, czyli znacząca większośd stwierdziła, że je dużo warzyw i owoców.Czy dużo jesz owoców i warzyw?TakNieCzasmi
  3. 3. Pytanie 2.Za najbardziej niezdrowy rodzaj produktów dzieci uznały fast-foody, a następnie chipsyi słodycze.Pytanie 3.Uczniowie spożywają dziennie trzy lub cztery i więcej posiłki.Pytanie 4. Czy oprócz zdrowego odżywiania uprawiasz sport?Większośd dzieci systematycznie uprawia sport, a częśd aktywizuje się sportowoprzynajmniej czasami.050100150SłodyczeChipsyFast-FoodyBiałepieczywoKtóre z poniższych produktów są według Ciebienajbardziej niezdrowe?Ile posiłków jesz dziennie?JedenDwaTrzyCztery i więcej
  4. 4. Pytanie 5.Czy jesz pełnoziarniste przetwory zamiast z białej mąki?30% badanych systematycznie spożywa przetwory pełnoziarniste, a 60%- czasami.Pytanie 6.0102030405060TakNieCzasami0%20%40%60%Nie piję wcaleRaz w tygodniuKilka razy wtygodniu CodziennieJak często pijesz napoje gazowane np. cola, oranżada?
  5. 5. 5% ankietowanych pije codziennie słodkie napoje gazowane, 30% w ogóle niepije takich napojów, 51% spożywa je tylko raz w tygodniu.Pytanie 7.49% uczniów uważa, że posiłki powinno się jeśd 4-5 razy dziennie, 31% badanych uważa, że3 posiłki dziennie są wystarczające. 16 % dzieci twierdzi, że należy jeśd, kiedy się jestgłodnym, a 4 % nie umiało odpowiedzied na to pytanie.Pytanie 8.Jak wygląda Twoje pierwsze śniadanie?82% ankietowanych jest zadowolonych ze swoich porannych posiłków. Uważają je zasmaczne i zdrowe. Niestety jest również wśród badanych uczniów 5 osób, które wcale niejedzą śniadania, a 24 osoby tylko czasami.Jak często w ciągu dnia powinno się jeśd?Gdy jestem głodny4-5 razy3 razynie wiem0% 20% 40% 60% 80% 100%Czasami jemNie jemSmacznie i zdrowo
  6. 6. Pytanie 9.88% ankietowanych uważa, że warzywa i owoce powinno się jeśd na surowo, ponieważzachowują najwięcej witamin. Natomiast 5,5% uczniów twierdzi, że takie są najsmaczniejsze.Taki sam odsetek badanych nie potrafiło odpowiedzied na to pytanie.Pytanie 10.Kiedy należy zjadad ostatni posiłek w ciągu dnia?Dlaczego większośd warzyw i owoców należy jeśd nasurowo?Mają najwięcejwitaminSą najsmaczniejszeNie wiem0% 20% 40% 60% 80% 100%Wtedy, gdy ma sięochotęNie powinno się jeśdkolacji2 gdziny przed snemPrzed snem
  7. 7. Pytanie 11.Jaki wypoczynek jest najkorzystniejszy dla zdrowia po nauce szkolnej?Za najkorzystniejszy dla zdrowia uczniowie uważają ruch na świeżym powietrzu.Pytanie 12. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie?88% uczniów twierdzi, że najważniejszą rolą odżywiania jest dostarczanie niezbędnychskładników odżywczych. 8% uważa, że spożywanie posiłków to głównie przyjemnośd.Natomiast 4% uczniów nie potrafiło wskazad najważniejszej roli odżywiania.4. WNIOSKIUczniowie naszej szkoły wykazali się wiedzą na temat żywieniaw stopniu zadawalającym. Niemniej wiadomości z tego zakresu należyposzerzad, by uzmysłowid dzieciom wagę procesu odżywiania, kształtowadwłaściwe nawyki żywieniowe oraz wdrażad do korzystnego dla organizmuludzkiego stylu życia.0 50 100 150Nie wiemSpotkania z przyjaciółmiRuch na świeżympowietrzuDrzemkaGry komputerowe

×