Parallelsessie A Saskia Timmer

798 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Parallelsessie A Saskia Timmer

 1. 1. Hét congres, 27 nov 2009 E-health en GGZ; innovatief ondernemen Saskia Timmer, Manager Innovatie, R&D Dr. Leo Kannerhuis
 2. 2. Ondernemend innoveren Innovatief ondernemen E-health en GGZ
 3. 3. Dr. Leo Kannerhuis Behandel- en kenniscentrum autisme Optimale, specialistische zorg - Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Zelfmanagement & Levensloopbegeleiding Autisme:  chronische problematiek  stijgende prevalentie  Stijgende zorgkosten: what’s new???!!! Dus  Client in regie  E-health tbv behandeling: efficiëntie en effectiviteit  E-health tbv zelfmanagement: empowerment
 4. 4. Digitale coach als Steun-ego Probleemoplosser: Zelfstandigheid via Apps: OV coach & Schoolcoach Agendacoach: Hulp bij overzicht houden & taakuitvoering Medicatiecoach: Verbeteren medicatietrouw Toename Maatschappelijke participatie Ook voor….. Mensen met ADHD Niet Aangeboren Hersenletsel Beginnende dementie Enz…..
 5. 5. OV Coach
 6. 6. Agendacoach
 7. 7. Dunov: ondernemen & innoveren Opschaling & exploitatie = kennisvalorisatie • Exploitatie van kennis en producten met economische en maatschappelijke waarde • Kansen voor GZ: kennis- en productdeling: • Gezondheidszorg sectoren: care, cure, GGZ • Kennisinstituten/Bedrijfsleven/Gezondheidszorg • Exploitatie is ook ondernemerschap: kansen voor R&D • €€’s => inzetbaar voor R&D: kwaliteitsverbetering GZ
 8. 8. Ondernemerschap in de zorg Nieuwe vraagstukken en dilemma’s • Cultuur: ondernemersgeest i.c.m. zorgpassie – Verandering in denken: bestuurders/professionals – Open innovatie in samenwerking met …….. • Winst en/of maatschappelijk ondernemen? – Regelruimte, keuzes en verantwoordelijkheden – Missie en visie? Strategie & doelen? • Sturing en inrichting? ‒ Inbedding exploitatie in de zorgorganisatie • Kennis en kunde? – Welke competenties, Wat & Wie? – Rol van de patiënt?
 9. 9. Dunov…. • RvB: kansen nemen & kansen creëren! • Samenwerking met ICT bedrijf • Experimenteerruimte voor maatschappelijk ondernemerschap in de zorg? – Visie zorgverzekeraars/ VWS? • Kosten en vergoedingen: voor de patiënt – ZVW, WMO, AWBZ/PGB • LKH: meerdere petten: – Innovator, ondernemer, zorgleverancier, kennispartner, wegbereider, pionier…..
 10. 10. = Autismezorg2.0 De toekomst van de zorg…
 11. 11. LKH: E-health & autisme missie • Toekomst van de zorg = Autismezorg2.0 – Cliënt (en mantel) centraal – Benutting e-health: • empowerment, efficientie en effectiviteit • Kennisdeling: Over e-health & autisme – Toerusten professionals – Toerusten zorgorganisaties • E-health opschaling: GGZ breed
 12. 12. LKH: E-health & autisme missie Dr. Leo Kannerhuis is initiatiefnemer: - Kenniscentrum autismezorg2.0 - International Platform on E-health & Autism Meer weten? www.leokannerhuis.nl s.timmer@leokannerhuis.nl saskiatimmer@dunov.com/ www.dunov.com Twitter: @sastimmer Voor uw aandacht

×