Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valget Af Den Gode Vejleder Lene Schløsler

878 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valget Af Den Gode Vejleder Lene Schløsler

  1. 1. Valget af den gode vejleder
  2. 2. Den gode vejleder <ul><li>Baggrund: uafbrudt erfaring med ph.d.-vejledning gennem ca. 15 år på forskellige institutioner </li></ul><ul><li>Forventninger fra de studerende </li></ul><ul><li>Forventninger fra vejleder </li></ul><ul><li>Konkrete råd og forslag om tilrettelæggelse af vejledningsforløbet </li></ul>
  3. 3. Forventninger fra de studerende <ul><li>Karikerede forventninger: vejlederen er far / mor / støttepædagog / psykolog eller modsat: skræmmende </li></ul><ul><li>Realistiske forventninger </li></ul><ul><li>Vejlederen skal være: </li></ul><ul><ul><li>Fagligt velfunderet: aktiv forsker; velorienteret i teoridannelser inden for området; have metodebevidsthed </li></ul></ul><ul><ul><li>Være en god rollemodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Have empati </li></ul></ul><ul><ul><li>Være sympatisk (! et minimum af gensidig respekt og sympati er nødvendigt for et godt samarbejde) </li></ul></ul><ul><ul><li>Have god tid (principielt 45 timer pr. semester) </li></ul></ul><ul><ul><li>Være tilgængelig (også når den studerende ikke kan overholde egne frister? Også i ferieperioder?) </li></ul></ul>
  4. 4. Forventninger fra vejleder <ul><li>Den studerende skal etablere et professionelt forhold til sit projekt og til sin vejleder, hvilket implicerer at: </li></ul><ul><ul><li>Den studerende skal have grundlæggende tillid til sin vejleder </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal selv tage ansvaret for forløbet og respektere de aftaler der bliver indgået </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal acceptere at man kan være uenig uden at det behøver at være et problem </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal kunne tåle at blive presset til at yde sit bedste </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal være forsigtig med at spørge alt for mange til råds, da det dels kan forvirre vedkommende, dels eliminere potentielle gode bedømmere </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal huske at begge parter kan opsige samarbejdet hvis det ikke går godt – det skal ikke opfattes som et nederlag </li></ul></ul>
  5. 5. Konkrete råd og forslag 1 <ul><li>Etablere interne og eksterne netværk </li></ul><ul><li>Interne netværk: </li></ul><ul><ul><li>Brug forskerskolen og dens netværk </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultér dem der er længere fremme i forløbet </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablér læsegrupper og diskussionsfora for at undgå isolation </li></ul></ul><ul><ul><li>Lav skrivegrupper for at undgå skriveblokering </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftal formaliserede fremlæggelser for de andre i grupperne for at lære at give og modtage kritik </li></ul></ul><ul><ul><li>Det drejer sig om at opøve sans for opbygning af en akademisk tekst og for argumentationsrækker </li></ul></ul>
  6. 6. Konkrete råd og forslag 2 <ul><li>Etablere interne og eksterne netværk </li></ul><ul><li>Eksterne netværk: </li></ul><ul><ul><li>Træk på vejlederens netværk </li></ul></ul><ul><ul><li>Rejs ud til andre miljøer, f.eks. til vejlederens kolleger </li></ul></ul><ul><ul><li>Tag initiativ til at arrangere symposier eller kongresser inden for området </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptér at fremlægge projektet og delresultater ved internationale arrangementer i ind- og udland for at kunne teste eget niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort sagt: acceptér udfordringer! </li></ul></ul>
  7. 7. Andre konkrete råd til forløbet <ul><li>Sørg for fra starten at arbejde i en vekselvirkning mellem teori og empiri – lad være med at udsætte det ene aspekt til senere </li></ul><ul><li>Start skriveprocessen hurtigt og vær ikke bange for at smide de tidlige versioner væk efterfølgende </li></ul><ul><li>Start med at skrive en tentativ konklusion som pejlemærke for arbejdet </li></ul><ul><li>Lær at bruge kritik til noget konstruktivt og ikke tage kritik som et nederlag – forløbet er en slags ”mesterlære” </li></ul><ul><li>Sig klart til hvis der opstår trivselsmæssige problemer i stedet for at en situation udvikler sig dårligt </li></ul><ul><li>Gå til ph.d.-forsvar og lær af dem </li></ul><ul><li>Husk at det er et hårdt – og spændende! - arbejde! </li></ul>

×