Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Valget Af Den Gode Vejleder Lene Schløsler

  • Be the first to like this

Valget Af Den Gode Vejleder Lene Schløsler

  1. 1. Valget af den gode vejleder
  2. 2. Den gode vejleder <ul><li>Baggrund: uafbrudt erfaring med ph.d.-vejledning gennem ca. 15 år på forskellige institutioner </li></ul><ul><li>Forventninger fra de studerende </li></ul><ul><li>Forventninger fra vejleder </li></ul><ul><li>Konkrete råd og forslag om tilrettelæggelse af vejledningsforløbet </li></ul>
  3. 3. Forventninger fra de studerende <ul><li>Karikerede forventninger: vejlederen er far / mor / støttepædagog / psykolog eller modsat: skræmmende </li></ul><ul><li>Realistiske forventninger </li></ul><ul><li>Vejlederen skal være: </li></ul><ul><ul><li>Fagligt velfunderet: aktiv forsker; velorienteret i teoridannelser inden for området; have metodebevidsthed </li></ul></ul><ul><ul><li>Være en god rollemodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Have empati </li></ul></ul><ul><ul><li>Være sympatisk (! et minimum af gensidig respekt og sympati er nødvendigt for et godt samarbejde) </li></ul></ul><ul><ul><li>Have god tid (principielt 45 timer pr. semester) </li></ul></ul><ul><ul><li>Være tilgængelig (også når den studerende ikke kan overholde egne frister? Også i ferieperioder?) </li></ul></ul>
  4. 4. Forventninger fra vejleder <ul><li>Den studerende skal etablere et professionelt forhold til sit projekt og til sin vejleder, hvilket implicerer at: </li></ul><ul><ul><li>Den studerende skal have grundlæggende tillid til sin vejleder </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal selv tage ansvaret for forløbet og respektere de aftaler der bliver indgået </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal acceptere at man kan være uenig uden at det behøver at være et problem </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal kunne tåle at blive presset til at yde sit bedste </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal være forsigtig med at spørge alt for mange til råds, da det dels kan forvirre vedkommende, dels eliminere potentielle gode bedømmere </li></ul></ul><ul><ul><li>Den studerende skal huske at begge parter kan opsige samarbejdet hvis det ikke går godt – det skal ikke opfattes som et nederlag </li></ul></ul>
  5. 5. Konkrete råd og forslag 1 <ul><li>Etablere interne og eksterne netværk </li></ul><ul><li>Interne netværk: </li></ul><ul><ul><li>Brug forskerskolen og dens netværk </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultér dem der er længere fremme i forløbet </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablér læsegrupper og diskussionsfora for at undgå isolation </li></ul></ul><ul><ul><li>Lav skrivegrupper for at undgå skriveblokering </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftal formaliserede fremlæggelser for de andre i grupperne for at lære at give og modtage kritik </li></ul></ul><ul><ul><li>Det drejer sig om at opøve sans for opbygning af en akademisk tekst og for argumentationsrækker </li></ul></ul>
  6. 6. Konkrete råd og forslag 2 <ul><li>Etablere interne og eksterne netværk </li></ul><ul><li>Eksterne netværk: </li></ul><ul><ul><li>Træk på vejlederens netværk </li></ul></ul><ul><ul><li>Rejs ud til andre miljøer, f.eks. til vejlederens kolleger </li></ul></ul><ul><ul><li>Tag initiativ til at arrangere symposier eller kongresser inden for området </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptér at fremlægge projektet og delresultater ved internationale arrangementer i ind- og udland for at kunne teste eget niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort sagt: acceptér udfordringer! </li></ul></ul>
  7. 7. Andre konkrete råd til forløbet <ul><li>Sørg for fra starten at arbejde i en vekselvirkning mellem teori og empiri – lad være med at udsætte det ene aspekt til senere </li></ul><ul><li>Start skriveprocessen hurtigt og vær ikke bange for at smide de tidlige versioner væk efterfølgende </li></ul><ul><li>Start med at skrive en tentativ konklusion som pejlemærke for arbejdet </li></ul><ul><li>Lær at bruge kritik til noget konstruktivt og ikke tage kritik som et nederlag – forløbet er en slags ”mesterlære” </li></ul><ul><li>Sig klart til hvis der opstår trivselsmæssige problemer i stedet for at en situation udvikler sig dårligt </li></ul><ul><li>Gå til ph.d.-forsvar og lær af dem </li></ul><ul><li>Husk at det er et hårdt – og spændende! - arbejde! </li></ul>

Views

Total views

1,028

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

44

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×