Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ErhvervsPhD <ul><li> </li></ul><ul><li>ErhvervsPhD-ordningen og humaniora </li></ul><ul><li>V/ Chefkonsulent Morten Bovbj...
ErhvervsPhd-ordningen <ul><li>MÅL: </li></ul><ul><li>Antallet af ErhvervsPhD’ere skal fordobles </li></ul><ul><li>Mindst 4...
Hvorfor flere ErhvervsPhD’ere <ul><li>FoU-aktive virksomheder har 40 pct. højere værditilvækst per ansat. </li></ul><ul><...
Fødekæden(Siemens) <ul><li>Penge </li></ul><ul><li>Forskning  </li></ul><ul><li>Viden </li></ul><ul><li>Innovation </li><...
Fordeling mellem fakulteter 2% 6% 3% 17% 6% Vet/land 4% 7% 10% 6% 2% Hum 17% 16% 16% 16% 8% Samf/merc 56% 45% 43% 17% 22% ...
Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>ErhvervsPhD-projektet er et særligt virksomhedsrettet projekt. </li></ul><ul><li>P...
Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>Ansøger skal have en kandidatuddannelse </li></ul><ul><li>Skal have 9 i vægtet kara...
Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>Den ErhvervsPhD-studerende skal udarbejde en erhvervsrapport </li></ul><ul><li>Den ...
Hvordan kommer man i gang? <ul><li>Kontakt en eller flere virksomheder og præsenter dine ideer til et projekt </li></ul><u...
Whats new! <ul><li>Offentlige institutioner kan søge om godkendelse af et ErhvervsPhD-projekt </li></ul><ul><li>Dog ingen ...
Ordningens resultater <ul><li>98 % studerende er tilfredse med ErhvervsPhD-ordningen </li></ul><ul><li>94 % af virksomheds...
Offentlige ErhvervsPhD’ere <ul><li>Formål og målgruppe </li></ul><ul><li>Formålet med ErhvervsPhD-initiativet i den offent...
Offentlige ErhvervsPhD’ere <ul><li>En ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt i den offentlige sektor skal indeholde : </li><...
Ansøgningsfrister <ul><li>3. Ansøgningsrunde 20 august 2007 </li></ul><ul><li>4. Ansøgningsrunde 22 oktober </li></ul>
Flere oplysninger <ul><li>Læs mere på www.ErhvervsPhD.dk </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erhvervsphd Morten Bovbjerg

1,269 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Erhvervsphd Morten Bovbjerg

 1. 1. ErhvervsPhD <ul><li> </li></ul><ul><li>ErhvervsPhD-ordningen og humaniora </li></ul><ul><li>V/ Chefkonsulent Morten Bovbjerg </li></ul>
 2. 2. ErhvervsPhd-ordningen <ul><li>MÅL: </li></ul><ul><li>Antallet af ErhvervsPhD’ere skal fordobles </li></ul><ul><li>Mindst 40 pct. af de ErhvervsPhD-studerende er ansat i mindre og mellemstore virksomheder </li></ul><ul><li>30-40 pct. af projekterne er lokaliseret uden for hovedstadsområdet. </li></ul><ul><li>Bedre faglig balance blandt ansøgerne – flere fra hum/samf/design/arkitetur </li></ul><ul><li>Bedre geografisk balance </li></ul>
 3. 3. Hvorfor flere ErhvervsPhD’ere <ul><li>FoU-aktive virksomheder har 40 pct. højere værditilvækst per ansat. </li></ul><ul><li>FoU-aktive virksomheder har 50 pct. af værditilvæksten i den private sektor, selvom de kun udgør 17 pct. af alle firmaer. </li></ul><ul><li>Afkastet af investeringer I FoU er betydeligt højere end for andre kapitaltyper. </li></ul><ul><li>Source: The Effect of R&D Capital on Firm Productivity . By Ebbe Krogh Graversen and Michael Mark, 2005, The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy, University of Aarhus </li></ul>
 4. 4. Fødekæden(Siemens) <ul><li>Penge </li></ul><ul><li>Forskning </li></ul><ul><li>Viden </li></ul><ul><li>Innovation </li></ul>Forskning Viden Innovation Penge
 5. 5. Fordeling mellem fakulteter 2% 6% 3% 17% 6% Vet/land 4% 7% 10% 6% 2% Hum 17% 16% 16% 16% 8% Samf/merc 56% 45% 43% 17% 22% Tek/nat 21% 27% 29% 44% 62% Sund/nat 2006 (84) 2005 (83) 2004 (70) 2003 (64) 2002 (50) I pct. af alle projekter
 6. 6. Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>ErhvervsPhD-projektet er et særligt virksomhedsrettet projekt. </li></ul><ul><li>Projektet gennemføres i et samarbejde mellem universitet(er), den studerende og virksomheden. </li></ul><ul><li>Den studerende er ansat i virksomheden </li></ul><ul><li>Den studerende deler tiden 50/50 mellem virksomhed og universitet. </li></ul><ul><li>Det er virksomheden, der ansøger om at få godkendt et projekt. </li></ul>
 7. 7. Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>Ansøger skal have en kandidatuddannelse </li></ul><ul><li>Skal have 9 i vægtet karaktergennemsnit – 10 i specialet </li></ul><ul><li>Der kan tilknyttes en 3. Parts vejleder </li></ul><ul><li>Udenlandske universiteter kan medvirke </li></ul><ul><li>Udlandsophold prioriteres højt </li></ul><ul><li>Projektet skal have forskningsmæssig højde </li></ul><ul><li>4 ansøgningsfrister om året </li></ul><ul><li>Ansøgningerne behandles af EFU, der indstiller til FIST </li></ul>
 8. 8. Hvad er et ErhvervsPhD-projekt <ul><li>Den ErhvervsPhD-studerende skal udarbejde en erhvervsrapport </li></ul><ul><li>Den ErhvervsPhD-studerende skal deltage i et erhvervskursus </li></ul><ul><li>Når uddannelsen er afsluttet opnår man både en almindelig ph.d-grad og en ErhvervsPhD-grad. </li></ul>
 9. 9. Hvordan kommer man i gang? <ul><li>Kontakt en eller flere virksomheder og præsenter dine ideer til et projekt </li></ul><ul><li>Tænk utraditionelt – det offentlige er også en mulighed </li></ul><ul><li>Kontakt universitetsvejledere, der vejleder ErhvervsPhD’ere </li></ul><ul><li>Tal med andre ErhvervsPhD-studerende </li></ul><ul><li>Brug Science Dating på hjemmesiden www.erhvervsphd.dk </li></ul><ul><li>Kontakt evt. brancheorganisationen </li></ul>
 10. 10. Whats new! <ul><li>Offentlige institutioner kan søge om godkendelse af et ErhvervsPhD-projekt </li></ul><ul><li>Dog ingen tilskud endnu -2009 </li></ul><ul><li>Regioner, ministerier, styrelser m.fl. har vist stor interesse for at få en ErhvervsPhD </li></ul><ul><li>Overvejelser om nye tilskudsinstrumenter </li></ul><ul><li>Barriereanalyse </li></ul><ul><li>Styrket info-indsats i hele landet </li></ul><ul><li>300 mio.kr. ekstra tilført ordningen </li></ul>
 11. 11. Ordningens resultater <ul><li>98 % studerende er tilfredse med ErhvervsPhD-ordningen </li></ul><ul><li>94 % af virksomhedsvejlederne er tilfredse med ordningen </li></ul><ul><li>98 % af virksomhederne overvejer at ansætte en ny ErhvervsPhD-studerende </li></ul><ul><li>99 % af virksomhedsvejlederne mener, at en ErhvervsPhD er en god kandidat for erhvervslivet </li></ul><ul><li>94 % af universitetsvejlederne er tilfredse med ordningen </li></ul><ul><li>95 % af universitetsvejlederne er tilfreds med samarbejdet med virksomhederne </li></ul><ul><li>Rapporten ligger på www.fist.dk </li></ul>
 12. 12. Offentlige ErhvervsPhD’ere <ul><li>Formål og målgruppe </li></ul><ul><li>Formålet med ErhvervsPhD-initiativet i den offentlige sektor er: </li></ul><ul><li>At understøtte den offentlige sektors fokus på forbedringsmuligheder gennem målrettede, forskningsbaserede projekter, at uddanne forskere med indsigt i betydningen af forskning og udvikling indenfor den offentlige sektor, at opbygge netværk til udveksling af viden mellem offentlige institutioner og danske/udenlandske forskningsinstitutioner . </li></ul><ul><li>ErhvervsPhD initiativet for den offentlige sektor henvender sig til: </li></ul><ul><li>Offentlige institutioner og organisationer, der fagligt og økonomisk kan understøtte et 3-årigt forsknings- og uddannelsesprojekt personer på kandidatniveau med de fornødne kvalifikationer til at gennemføre et ph.d. projekt, samt universiteter. </li></ul>
 13. 13. Offentlige ErhvervsPhD’ere <ul><li>En ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt i den offentlige sektor skal indeholde : </li></ul><ul><li>en detaljeret redegørelse for state-of-the-art på forskningsområdet, </li></ul><ul><li>en klar forskningshypotese, </li></ul><ul><li>en redegørelse for de forskningsfaglige perspektiver for projektet, </li></ul><ul><li>en faseinddelt projektbeskrivelse, </li></ul><ul><li>overvejelser om konkrete forbedringsmuligheder, </li></ul><ul><li>en påviselig institutionsnytte, </li></ul><ul><li>ikke krav om at der sandsynliggøres kommercielle succesmål. </li></ul>
 14. 14. Ansøgningsfrister <ul><li>3. Ansøgningsrunde 20 august 2007 </li></ul><ul><li>4. Ansøgningsrunde 22 oktober </li></ul>
 15. 15. Flere oplysninger <ul><li>Læs mere på www.ErhvervsPhD.dk </li></ul>

×