Cloud

379 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud

 1. 1. Khai thác Web với AmazonElastic Compute Cloud Phan Thái Trung PHP day 2009 – Ha Noi Hanoi PHP day 2009
 2. 2. Điện toán đám mây► Điện toán đám mây là gì  Tính toán lưới (grid)► Máy chủ web đám mây  Amazon Web Services  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ► Tin cậy, có thể khởi tạo hoặc huỷ các thể hiện Amazon Machine Images (AMI) ► Bảo mật ► Bảo đảm bền vững qua các vị trí địa lý ► Giá thành rẻ► Các dịch vụ tối ưu máy chủ  (trang sau) Hanoi PHP day 2009
 3. 3. Ví dụ minh hoạ: Twitter Hanoi PHP day 2009
 4. 4. Ví dụ minh hoạ 2: Animoto Hanoi PHP day 2009
 5. 5. Tại sao nên sử dụng đám mây?► High performance?► Tốc độ nhanh cho cả khách và thành viên đăng nhập?► Không sợ mất điện, thời tiết, hỏng vật lý► Đáp ứng số lượng truy cập khổng lồ Hanoi PHP day 2009
 6. 6. Một dự án► MusicNetwork Hanoi PHP day 2009
 7. 7. Khai thác Amazon EC2► Yêu cầu  Dám làm dám chịu  Khả năng thanh toán trực tuyến ►Thẻ tín dụng ►Xác nhận điện thoại  Khả năng quản trị mạng (không bắt buộc)  Có một sản phẩm web tốt Hanoi PHP day 2009
 8. 8. Pantheon Số trang / giâyThời gian Tải hệđáp ứng thống Hanoi PHP day 2009
 9. 9. Các dịch vụ tối ưu máy chủ► Ubuntu based operating system► Varnish HTTP acceleration http://varnish.projects.linpro.no/► mod_deflate configured to compress pages http://apache.org► An up-to-date memcached/libevent and libmemcached install. This includes experimental support for the new libmemcached-based PHP library► (với Drupal) The latest Pressflow Drupal http://pressflow.org/► PANTHEON project  http://getpantheon.com/instructions Hanoi PHP day 2009
 10. 10. Trình diễn► Trình diễn qua mạng Internet hoặc qua chụp màn hình  Đăng ký Amazon  Xác thực Hanoi PHP day 2009
 11. 11. Liên kết► Điệntoán đám mây với Amazon Web Services  http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ar-cloudaws1► Các máy chủ “theo yêu cầu” với EC2  http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ar- cloudaws3/► Running a Drupal website on Amazon EC2  http://www.sunsetlakesoftware.com/2008/09/13 /running-drupal-website-amazon-ec2► PANTHEON project  http://getpantheon.com/instructions Hanoi PHP day 2009
 12. 12. Cảm ơn!► Hỏi đáp Hanoi PHP day 2009
 13. 13. Hanoi PHP day 2009

×