Nota plv

3,532 views

Published on

Nota bagi PLV

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota plv

  1. 1. Pengurusan Latihan Vokasional1) Pembangunan Kokurikulum Latihana) Mengenalpasti keperluan Latihanb) Pendekatan DACUMc)Kriteria ahli komiditi DACUMd) Prosedur DACUMe) Kredibiliti Perancang Keperluan Latihan2) Melaksanakan Tugas Mengajara) Persediaan Mengajarb) Penilaian pelatih3) Pengendalian Latihan Vokasionala) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan sepenuh masa.b) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan separuh masa.c) Laporan penilaian kemajuan, keberkesanan dan cadangan-cadangan pengubahsuaian.d) Pengendalian latihan dalam loji4) Pengurusan Kemudahan Latihana) Pengendalian daftar harta modal dan inventorib) Pengendalian daftar bahan gunahabis.c) Penyenggaraan kemudahan-kemudahan latihan.5) Hal Ehwal Pelajara) Program pembangunan diri pelatih dan ko-kurikulum.b). Penyenggaran displin dan tatatertib pelatih.c). Program kemajuan kerjaya,kaunseling dan kebajikan pelatih.6) Panduan Keselamatan dan Kebersihana) Prosedur atau peraturan-peraturan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan.-Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.- Akta Kilang dan Jentera 1967.b). Program pencegahan kebakaran dan latihan pencegahan kebakaran.1) PEMBANGUNAN KOKURIKULUM LATIHANa) Mengenalpasti keperluan Latihani. Analisis daripada rancangan pembangunan negara.- Skop analisis perlu mengambil kira keperluan negara dan matlamat jangka panjang pembangunanekonominya. Secara umum data dan maklumat kajian yang ada di dalam RM7 pelan Indukperindustrian merangkumi maklumat arah aliran teknologi dan strategi untuk menghadapi persainganpasaran antarabangsa boleh diambil kira.ii. Analisis pasaran buruh- Analisis diperingkat nasional boleh mendapatkan maklumat kekurangan dan lebihan tenaga mahir diindustri dalam bidang-bidang tertentu untuk membolehkan pembentukan polisi dan pengaturanstrategi bagi mengatasi masalah tersebut.iii. Analisis Bidang pekerjaan- Kajian ini memberi maklumat bagi mengenalpasti keperluan latihan bidang-bidang baru yangberkaitan dengan pekerjaan yang ada juga memberi peluang peningkatan ke tahap yang lebih tinggidi dalam kerjaya pekerja.iv. Soal Selidik- Temuduga wakil majikan,ketua kesatuan pekerja dan pekerja industri.- Hantar borang soal selidik ke industri dan buat lawatan susulan.- Lawatan pemerhatian dan bincang dengan pegawai industri.Tatacara Asas melaksanakan program latihan kemahiranI. Analisis- Analisa2. Design - Merekabentuk3. Developement - Membangunkan4. Implementation- Melaksanakan5. Evaluation.- Membuat penilaiab) Pendekatan DACUMi. Pekerja mahir merupakan orang yang pailng layak mendefinasikan/mengambarkan bidangpekerjaan mereka daripada orang lain.ii. Setiap kerja boleh digambarkan dengan berkesan dalam bentuk tugasan yang telah dilaksanakanoleh pekerja dengan jayanya.iii. Setiap tugasan mempunyai kaitan langsung dengan pengetahuan dan sikap yang mesti ada padapekerja untuk melaksanakan tugasan tersebut dengan betul.
  2. 2. c). Kriteria Ahli komiti DACUMi. Pekerja mahir dalam bidang berkenaan atau secara langsung menjadi penyelia dalam bidangpekerjaan tersebut.ii. Pekerja yang diiktiraf oleh kawan kerja dan penyelia sebagai pekerja pakar.iii. Orang yang hanya menumpukan kepada bidang pekerjaannya sahaja dan tidak memikirkantentang program latihan yang dirancangkan disepanjang proses tersebut.iv. Orang yang suka bekerja dalam kumpulan dan menghormati pendekatan persetujuan ramai dalammembuat keputusan.d) Prosedur DACUMi. Penerangan oleh fasilitator kepada ahli supaya setiap ahli mempunyai pendekatan yang samamengenai DACUM.ii. Ahli komiti mengenalpasti duti-duti Utama.iii. Ahli komiti mengenalpasti tugas-tugas setiap Duti.iv. Ahli Komiti menyusun sekuan duti dan tugas-tugas.v. Komiti mengenalpasti tugas-tugas untuk digunakan dalam latihan dan komponen-komponen tugastersebut.e). Kredibiliti Perancang Keperluan Latihani. Memahami konsep dan perlaksanaan latihan vokasional pada keseluruhannya.ii. Mempunyai kemahiran berbincang dan kualiti kepimpinan.iii. Memahami dan mendalami teknik soal selidik, temuduga dan perbincangan.iv. Mempunyai asas kefahaman dalam kaedah pembangunan kurikulum latihan kemahiran.v. Mempunyai pengetahuan asas mengenai trend teknologi masa kini.vi. Mempunyai pengetahuan mengenai punca-punca untuk mendapatkan maklumat mengenai latihanvokasional.2) MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJARa). Persediaan MengajarPersediaan Bahan Mengajar* Menyusun dan merancang susunan tajuk-tajuk pembelajaran selari dengan piawaian sukatanpelajaran setiap kemahiran.* Menyediakan kertas-kertas penerangan, tugasan, dan kerja yang relevan dan rapi serta baik darisegi tatabahasa dan mudah difahami oleh pelatih-pelatih.* persediaan dokumen-dokumen berkaitan sistem pentauliahan, bukti-bukti penilaian.Peralatan Bengkel dan Bahan Latihan*menyediakan peralatan latihan dan memastikan keselamatan penggunaan peralatan tersebut.*Menyediakan bahan-bahan latihan.*menyediakan kelengkapan latihan.Penyediaan Alat Bantu Mengajar*menyediakan alat bantu mengajar- carta-carta , transperasi, model, slaid, video, multimedia dsbnya.b). Penilaian Pelatih (ujian pencapaian)i) Jenis-jenis ujian.- Criterion referenced test – Menilai domain kognatif- pembangunan keupayaan dan kemahiranintelektual. Penilaian berdasarkan kepada satu set standard atau kriteria. Di ukur dengan ujianbertulis.- Performance test – Menilai domain saichmotor- melibatkan pergerakan fizikal dan kombinasinya.Diukur berdasarkan kepantasan, ketepatan, jarak, prosedur atau teknik dalam pelaksanaanya. Bolehjuga dinilai untuk menilai domain kognitif.- Attitude test – Menilai domain efectif- berkaitan dari segi emosi seperti nilai, perasaan,penghargaan, keazaman, motivasi dan attitude. Tidak boleh di ukur dengan ujian. Dilihat darisegikelakuan dan tindaktanduk seperti kehadiran tepat pada waktunya, boleh memberi kerjasama denganbaik, melaksanakan tugas dengan tertib dan sebagainya.ii) Ujian bertulis*Subjektif - Esei, Mengisi tempat kosong,Ya/tidak atau Benar/salah.* Objektif – Aneka pilihaniii) Performance TestTujuan- Mengkaji kebolehan pelatih melaksanakan tugas.- Menguji kebolehan pelatih dalam menjadualkan tugas, penggunaan peralatan latihan dll apabilamelaksanakan beberapa tugas.Elemen-elemen yang diuji
  3. 3. -Kualiti hasilkerja. Dinilai berdasarkan ketepatan dan kekemasan hasilkerja. Keberkesananpenggunaan peralatan yang ada.- Kemahiran menggunakan peralatan, penggunaan peralatan yang betul, penjagaan peralatan, ciri-cirikeselamatan dan kebersihan.- Kebolehan menganalisa tugas dan merancang prosedur kerja.- Kepantasan menyiapkan kerja.- Kebolehan membaca dan menterjemah pelan, gambarajah atau kebolehan menggunakan manualdan handbooks.- Berkebolehan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada.3) PENGENDALIAN LATIHAN VOKASIONALi) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan sepenuh masa.- Bermula dengan pendaftaran pelatih. Nama dihantar oleh Ibupejabat.- Mengendalikan minggu Orientasi/Silaturahim.- Pendaftaran SKM (30 hari)- Penyediaan jadual waktu untuk satu semester lengkap dengan bilangan jam,kelas teori,kelas amali,ujian dan tenaga pengajar – Gunakan NOSS.- Merancang lawatan industri- Keperluan latihan : Bahan gunahabis, gas, dsbnya.- Asrama dan surau,Makan minum pelatih,Elaun-Keperluan riadah: padang bola,alat permainan dsb.ii) Penyediaan dan pelaksanaan program latihan separuh masa.- Bermula dengan pendaftaran pelatih. Calon dipilh oleh Institut.- Pendaftaran SKM jika perlu- Penyediaan jadual waktu untuk modul yang berkenaan lengkap dengan bilangan jam, kelasteori,kelas amali, ujian dan tenaga pengajar -Customise.- Merancang lawatan industri jika perlu.- Keperluan latihan : Bahan gunahabis, gas, dsbnya.- Asrama jika perlu dan surau.-Makan minum pelatih jika perlu.-Keperluan riadah: padang bola,alat permainan dsb-Persijilan.iii) Laporan penilaian kemajuan, keberkesanan dan cadangan-cadangan pengubahsuaian. - Ujian setiap task - Ujinilai yang tidak trampil - Profile ,PP,PPD,PPLiv) Pengendalian Latihan Dalam Loji-Senarai nama pelatih yang terlibat dan pemilihan Tempat ,Buku Log dan Kebajikan pelatih- Lawatan susulan dan khidmat nasihat.4) PENGURUSAN KEMUDAHAN LATIHANi) Penyenggaraan kemudahan-kemudahan latihan-Matlamat- untuk memastikan sumber-sumber fizikal sentiasa dalam keadaan produktif dan bolehdipercayai (reliable)- Fungsi – satu kombinasi tindakan yang diambil untuk mengekal atau membaikpulih sesuatu sumberfizikal dalam keadaan berfungsi dan selamat.-Jenis Pemulihan – Kerja yang diambil untuk membaiki atau mengganti komponen atau sumberfizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.-Jenis Pencegahan – Kerja yang diambil untuk memeriksa,servis,membaiki atau menggantikomponen atau sumber fizikal secara teratur mengikut jadual yang ditetapkan.- Langkah mengujudkan sistem penyenggaraan-Melantik seorang pegawai kanan sebagai yang bertanggungjawab atas semua aspek.- Menyediakan daftar aset penyelenggaraan- Menyediakan jadual penyelenggaraan- Menilai program penyenggaraanManfaat- Pemberian perkhidmatan atau keluaran produk yang berkualiti kepada pelanggan Institut.- Penjimatan perbelanjaan dan kos mengganti jangka panjang- Pengujudan suasana kerja yang selesa demi mempertingkatkan produktiviti Institut.- Pemeliharaan imej Institut sebagai satu yang berkualiti dan Unggul
  4. 4. 5) HAL EHWAL PELAJARa) Pengambilan Pelatihi) Promosi Institut LatihanTujuan- Memperkenalkan institut dan kursus yang ditawarkan.- Memberikan kesedaran kepada belia-belia.- Menyampaikan maklumat ttg kualiti dan kuantiti keluaran institu kepada Industri.- Memperkenalkan kepakaran institut dlm menyediakan program latihan kepada industri.Aktiviti- Menggunakan media massa- Hari konvokesyen dan hari terbuka Institut.- Edar Brouchers,pamplet dsbnya.- Lawatan Industri dan perbincangan mengenai keperluan industri dan cadangan kursus.- Menubuhkan jawatankuasa penasihat Institut.- Mengadakan seminar dan bengkel latihan- Mengadakan ceramah kerjaya di sekolah.ii) Perancangan Institut*Peruntukan mencukupi untuk mengurus program latihan* Mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi dan berpengalaman.*Peralatan mencukupi, berkeadaan baik dan selamat digunakan.* Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi.iii) Proses Pengambilan* Bahagian pengambilan keluar iklan.* Penjualan atau pengedaran borang permohonan pada tempoh tertentu.*Penerimaan borang dan mengisihkata(shortlist) kemasukan borang.*Perlantikan panel temuduga dan proses temuduga.*Pemilihan terakhir dan surat tawaran.iv) Minggu Orientasi.*Tujuan- Bimbing pelatih memahami dan menghayati matlamat pusat latihan.- Membantu pelatih menyesuaikan diri.- Memberi motivasi kepada pelatih supaya berusaha gigih untuk cemerlang- mengujudkan persefahaman dan menanam sifat kekitaan dikalangan pelatih, pengajar dankakitangan.- Mewujudkan kemesraan dan kerjasama diantara pelatih.-Penerapan nilai murni melalui ceramah yang dianjurkan.-Aktiviti kerja berkumpulan dapat melahirkan sifat taat setia kepada pemimpin dan sifat tolak ansur,berdikari dan bertanggungjawab.b) Program pembangunan diri pelatih dan ko-kurikulum.i) Tujuan- Meluaskan dan meningkatkan pengetahuan pelatih dalam bidang tertentu.- Mengeratkan perhubungan kerjasama antara institut dan masyarakat.-Memupuk interaksi dan intergrasi kaum- Mencapai kecermelangan dalam sukan.- Aktiviti kokurikulum lebih banyak menanam,memupuk dan memberi latihan awal daripada aspekkepimpinan, siasah dan kemasyarakatan dikalangan pelajar.- Kepimpinan dapat dilatih melalui pasukan pakaian seragam, persatuan, kelab dan sukan yangmempunyai struktur kepimpinan yang tersendiri bermula daripada pengerusi atau ketua sehingga ahlibiasa.-Meningkatkan tahap kesihatan.-Guna masa lapang dengan berfaedah.ii) Bidang Tugas penyelaras.-Menguruskan mesyuarat dan penasihat persatuan dan kelab-Merancang dan mengurus semua aktiviti tahunan-Meneliti semua program aktiviti yang dirancang supaya berjalan dengan lancar.-mengumpul laporan program aktiviti tahunan.-Menyelaras penggunaan dewan dan kemudahan lain bagi kegunaan persatuan.-Menyediakan laporan kemajuan untuk sijil tamat latihan.c). Penyenggaran displin dan tatatertib pelatih.i) Disiplin- Suatu sistem peraturan dan tatatertib yang ditetapkan oleh sesuatu badan atau kelompok yangdilaksanakan bagi memudahkan perjalanan proses pembelajaran dan pengajaran.
  5. 5. - Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang yang dikenakan dariluar dengan kerelaan sendiri.ii) Faktor wujudnya masalah disiplin.*Faktor keluarga- suasana keadaan keluarga mempengaruhi perkembangan emosi pelatih.- Status sosio ekonomi keluarga.* Faktor institusi latihan.-Kawalan disiplin yang terlalu ketat atau terlalu longgar.*Faktor perlatih-Perasaan ingin tahu remaja.-Tidak berminat*Faktor persekitaran- Contoh keadaan dan nilai sosial yang tidak terkawal.iii) Jawatankuasa Displin pelatih.*Keanggotaan -Pengerusi- Pengetua/ Penolong pengetua, pengajar kanan.-Ahli-ahli-Ketua bahagian, warden, penyelia asrama. *Fungsi-fungsi- Mengubal peraturan dan disiplin institut.-Menasihati pelatih yang bermasalah.- Menguatkuasa peraturan.-Menyediakan format-format tertentu dan garispanduan tindakan yang perlu diambil oleh pengajar-pengajar, warden dan lain-lain.- memastikan kes-kes disiplin ditangani segera.- Membuat laporan kes untuk keputusan terakhir pengetua/ Jawatankuasa Rayuan Jabatan.iv) Strategi mengawal dan meningkatkan displin pelatih*Menubuhkan Jawatankuasa Displin Institut* Menyediakan buku panduan peraturan dan displin.* Memenuhkan masa lapang pelatih dengan kerja-kerja yang berfaedah* Mengaktifkan aktiviti kokurikulum pelatih dan matlamatnya.*Ceramah motivasi dan agama.d). Program kemajuan kerjaya,kaunseling dan kebajikan pelatih.*Sesi penerangan- Carrier path yang jelas untuk masa depan pelatih.* Penerangan untuk peluang melanjutkan pelajaran ketahap yang lebih tinggi.*Unit kaunseling – khidmat nasihat kepada pelatih bermasalah.*Jawatankuasa kebajikan pelatih.-aktiviti dan program sosial pelatih.*Wakil pelajar- Suara pelatih disampaikan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya.6) PANDUAN KESELAMATAN DAN KEBERSIHANa) Prosedur atau peraturan-peraturan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan.-Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.-Akta Kilang dan Jentera 1967.i) Punca Kemalangan* Sebab-sebab teknikal-Tempat kerja yang tidak kemas.- Rekabentuk bengkel dan susunan peralatan yang tidak selamat.-Tiada adang atau adang yang tidak selamat.- Kecacatan pada mesin-mesin atau peralatan latihan.- Kecacatan pada kabel bekalan elektrik mesin atau peralatan tangan.*Sebab-sebab manusia-kecuaian-Tidak sihat/Tidak kemas berpakaian.-Tidak bertanggungjawab atau pentingkan diri sendiri.-Guna peralatan tanpa penyeliaan.*Sebab-sebab persekitaran- ruang sempit, kurang cahaya dan peredaran udara- Tiada adang yang sempurna.- Ruang kotor, licin dan berdebu.- Penyimpanan bahan-bahan latihan dan peralatan yang tidak sempurna.ii)Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan*Takrif : Sebuah jawatankuasa yang wajib ditubuhkan oleh majikan di sesuatu tempat kerja yangmempunyai 40 orang pekerja @lebih dengan di pengerusikan oleh pengurus @ pegawai atasan sertadianggotai oleh wakil pengurusan serta wakil pekerja.* Objektif :
  6. 6. - Menyalurkan pengetahuan dan pelajaran serta meningkatkan motivasi.- Sebagai alat komunikasi berhubung bahaya atau risiko ditempat kerja serta langkah pekerjaan.-Mematuhi kehendak undang-undang seksyen 30dan 31 Akta Keselamatan dan kesihatan pekerjaan1994.-Membolehkan pihak pengurusan dan pekerja menilai dan mengambil tindakan keatas masalahkeselamatan dan kesihatan yang wujud.* Fungsi-fungsi utama:- Memastikan pematuhan kehendak Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994 oleh pihakpengurusan dan pekerja.-Menjalankan kegiatan galakan kepada amalan keselamatan.- Menyiasat kemalangan dan membuat cadangan untuk mengelakkan kejadian yang serupa.- Merancang dan melaksanakan program kesedaran keselamatan dan kesihatan.*Tugas Jawatankuasa:-Membincang perihal dan sebab sesuatu kemalangan serta penyakit pekerjaan.- Mengemukakan cadangan serta syor bagi mencegah atau menghindarkan berulangnya kejadianyang serupa.- Membuat pemeriksaan ditempat kerja & peralatan.- Menjalinkan perhubungan serta kerjasama yang lebih erat dengan pekerja dalam pencegahankemalangan.- Memupuk minat pekerja-pekerja di dalam perkara-perkara yang bersangkutan keselamatan dankesihatan pekerjaan.- Menyertai majikan di dalam merangka sistem kerja selamat- Menilai keperluan pertolongan cemas, perkhidmatan kesihatan, pencegahan kebakaran sertakemalangan.- Menasihati pihak pengurusan berkaitan perihal keselamatan dan kesihatan.- Menjalankan kajian statistik kemalangan, syor bagi mempertingkatkan tahap keselamatan danmenilai keberkesanan langkah-langkah kawalan.*Aktiviti-Adakan kempen kesedaran-ceramah,video-Pamerkan poster keselamatan-Anjur pertandingan keselamatan dan kebersihan.- Lakukan pemeriksaan berkala.- Adakan fire Drill.b). Program pencegahan kebakaran dan latihan pencegahan kebakaran.i. Tujuan-supaya penghuni institut boleh bertindak dengan teratur dan tenang- supaya jalan keluar dan tangga keselamatan digunakan mengikut kaedah yang dirancang.- supaya tindakan pengosongan bangunan dilaksanakan dengan cepat dan teratur.-supaya petugas dapat menjalankan tugas dengan sempurna mengikut prosedur.- supaya dapat mengkaji keupayaan bertindak serta keberkesanan alat-alat dan sistem pencegahkebakaran.ii. Persediaan latihan.-Menubuhkan jawatankuasa bertindak-Menyediakan pelan lantai dan rancangan bertindak.-mengenalpasti tempat berkumpul-Menentukan jalan laluan,pintu keluar dan tangga keselamatan tidak dihalang.-Menentukan sistem pengcegahan kebakaran berfungsi.-Memberi arahan yang jelas kepada petugas dan penghuni institut.- menghubungi pihak bomba untuk hadir sebagai pemerhati.iii) Tindakan yang perlu diambil-Membunyikan isyarat/loceng kecemasan- Memanggil Bomba- Menghentikan pergerakan mesin dan jentera.- Keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri.- berkumpul jauh dari bangunan yang terlibat-panggilan baris oleh pegawai insiden setiap tingkat/bangunan- Melawan kebakaran dilakukan oleh pasukan pemadam kebakaran. c) Pertolongan Cemasi) Takrif-Bantuan awal atau rawatan utama yang diberikan kepada seseorang yang tercedera dalamsebarang kemalangan atau mengalami kesakitan atau sakit mengejut sebelum ketibaan ambulans,doktor atau pakar perubatan yang berkelayakan.ii) Matlamat* Menyelamatkan nyawa
  7. 7. - Jika pesakit tidak sedarkan diri pastikan saluran udara tidak terganggu. Pastikan pesakit bernafas.Jika berlaku pendarahan hendaklah diberhentikan segera. Beri rawatan mengikut keutamaan.* Mengelakkan kecederaan menjadi bertambah buruk.-Alihkan pesakit sekiranya keadaan membahayakannya dan elakkan sebarang kecederaan dariberlanjutan. Selesakan dan beri keyakinan kepada pesakit. Berikan perlindungan dari kesejukan atauberi kehangatan sekiranya pesakit dalam keadaan sejuk.* Mendapatkan bantuan kecemasan.Dapatkan bantuan seseorang untuk memanggil ambulans dengan kadar segera yang boleh. Pastikananda berada disisi pesakit hingga bantuan selesai.iii) Pemulihan Pernafasan (ABC)* Saluran udara (Airway)Condongkan kepala mangsa dan angkat dagunya untuk membuka saluran udara. Kedudukan iniakan mengangkat lidah mangsa dari arah tekak dan ini supaya tidak menghalang laluan udara.*PernafasanJika mangsa tidak bernafas,lakukan pernafasan bantuan mulut kemulut iaitu cara tercepat untukmenyampaikan oksigen kedalam paru-paru mangsa.*Peredaran DarahJika jantung terhenti, pemampatan dada hendaklah dilakukan untuk memaksa darah beredarmenerusi jantung dan keseluruh badan. Cara ini hendaklah digabungkan dengan pernafasan bantuansupaya oksigen dapat mengalir kedalam darah. HOW TO DEVELOP NOSS (DACUM)Definasi – Developing A CurriculuMSatu pendekatan kepada analisa pekerjaan yang dibuat oleh pakar dari Industri dalam bidangberkenaanProfil pekerjaan digunakan untuk:--Perancangan program pengajaran-Pembangunan Kurikulum-Pembangunan bahan-bahan latihan-Rundingcara kerjaya-Perhubungan Awam-Sebagai Maklumat majikan-Huraian kerja-Mengenalpasti kemahiran latihan.Falsafahi. Pekerja mahir merupakan orang yang pailng layak mendefinasikan/mengambarkan bidangpekerjaan mereka daripada orang lain.ii. Setiap kerja boleh digambarkan dengan berkesan dalam bentuk tugasan yang telah dilaksanakanoleh pekerja dengan jayanya.iii. Kejayaan pelaksanaan setiap tugasan adalah berkait secara langsung dengan pengetahuan dansikap yang mesti ada pada pekerja .Occupational analysisBertujuan untuk mengenalpasti Nama pekerjaan, Struktur Pekerjaan, Tahap dan kedudukan, Tajukpekerjaan pada setiap tahap.Job Analysis-Fasa Ii.Bertujuan untuk menentukan profil pekerjaan (Duties & Task) bagi pekerjaan tertentu.ii. Sumber terbaik untuk mendapatkan maklumat mengenai analisa pekerjaan ialah daripada pekerjamahir, berpengalaman dan sedang bekerja.iii. Dibuat tanpa apa-apa bahan rujukan.Task Analysis-Fasa IIBertujuan untuk menentukan profil Tugasan (task Profile) bagi semua task dalam pekerjaan tertentu.Panduan Pelaksanaani. Setiap ahli diberi peluang sama rata.ii. Bebas memberi pandangan dan pendapatiii. Boleh mengkritik pendapat ahli yang lainiv. Hendaklah membuat cadangan yang membina daripada mengkritik yang negatif
  8. 8. v. Semua kenyataan tugasan perlulah dipertimbangkan dengan teliti.vi. Bahan rujukan tidak dibenarkan sama sekali.vii. Semua kenyataan tugasan boleh diperhati dan dinilai.viii. Semua kenyataan tugasan mesti dimulakan dengan ‘action verb’ix. Pemerhati tidak dibenarkan menyertai perbincangan.Proses DACUMi. Tugas sebagai Pembangun Kurikulum ialah untuk memecahkan pekerjaan kepada unit modular(Modular Unit)ii. Ia boleh dilaksanakan melalui kaedah sessi DACUMiii. Dibahagikan kepada 2 FasaJob Analysis-Fasa Ii).Terdiri dari kumpulan kecil (8-12 orang) dari personal industri “ Industry driven”.- Berpengalaman (hand-on) dan sedang bekerja.- Pakar (disahkan pakar oleh pegawainya).- Boleh bekerja sama dalam kumpulan.ii) Diadakan selama 2 hariiii) Di tempat yang bebas dari sebarang gangguan.iv) Di fasilitatorkan oleh pihak yang membuat kurikulum.v) Menggunakan kaedah ‘” Brain Storming” dan tanpa sebarang rujukan.vi) Sediakan asas perbincangan seperti ‘Global Profile’ atau contoh “ National Profile” untukmempercepatkan kerja.vii) Buat analisa Pekerjaan (job analisis)- Bertujuan untuk menentukan profil pekerjaan (Duties & Task) bagi pekerjaan tertentu.- Sumber terbaik untuk mendapatkan maklumat mengenai analisa pekerjaan ialah daripada pekerjamahir, berpengalaman dan sedang bekerja.viii) Kaji semula dan teliti kenyataan duti dan tugasan supaya boleh dilihat dan dinilai dimana adaproduk, servis dan keputusan.ix) Susunatur duti dan tugasan mengikut keutamaanx) Kenalpasti tahap tugasan berkenaan.xi) Hasilnya ialah profile pekerjaan (job Profile)Task Analysis-Fasa IIBertujuan untuk menentukan profil Tugasan (task Profile) bagi semua task dalam pekerjaan tertentu.i) Terdiri dari pakar dari Industri dan pengajar(8-12 orang)ii) Diadakan selama 5 hari/4 malam.iii) Diadakan ditempat yang bebas dari sebarang gangguan.iv) Difasilitatorkan oleh pihak yang membuat kurikulum.v) Tugas Kumpulan fasa II ialah- Menentukan profil tugasan untuk semua tugasan dalam pekerjaan tertentu- Bilangan duti dan tugasan- TPO / performance Standard (action, condition, & standard.- Subtask/step-keupayaan / keperluan memboleh (knowledge, skill, attitude, safety)- Peralatan & kelengkapan-Terminologi dan singkatan nama.vi) Lain-lain pilihan dan keperluanvii. Hasilnya adalah profil tugasan.Duti(Duty)a. Mencerminkan tugas kerja yang besarb. Mewakili satu kumpulan tugasan yang berkaitan.c. Aktiviti yang berterusand. Satu tanggungjawab yang umum.e. Mulakan kenyataan dengan kata kerja.(transive verb)*semua maklumat itu direkodkan keatas sekeping kad kertas dan ditampal di dinding untuk perhatiansemua ahli. Susunan kad berkenaan boleh disusun semula mengikut susunan yang logik.Tugasan(Task)a. Satu aktiviti kerja Khususb. Jelas,tepat dan boleh dilakukan bersendirianc. Mempunyai permulaan dan akhiran langkah kerjad. Boleh dilakukan dalam masa yang singkat.e. Mulakan kenyataan dengan ‘action verb’
  9. 9. f. Task tidak boleh diulangi semula pada duti yang lain.g. Setiap task tidak boleh mengandungi dua objek.h. Tidak boleh diulangi kata kerja yang sedia ada pada duti.i. Mempunyai 2 atau lebih langkah kerja.j. Boleh diperhati dan dilihat (boleh dinilai)k. Menghasilkan bentuk produk, perkhidmatan atau keputusan.l. Elakkan merujuk kepada pengetahuan, peralatan, kelengkapan dan sikap.Langkah Kerja(steps)a. Kata kerja (active verb) untuk melaksanakan tugasanb. Berbentuk prosedur dan aturan kerja.

×