Successfully reported this slideshow.

laluan pengangkutan pembuangan sisa pepejal perbandaran

5,107 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

laluan pengangkutan pembuangan sisa pepejal perbandaran

 1. 1. KESIHATAN AWAM JABATAN KEJURUTERAAN AWAM LALUAN PENGUMPULAN SISA PEPEJAL PERBANDARANNAMA NOMBOR PENDAFTARAN NURAFIQAH BINTI SHAIFUDDIN 15DKA11F1059 NUR HAZIRAH BINTI ABDUL HALIM 15DKA11F1067 NOR FATIN ATHIRAH BINTI NOR AZMAN 15DKA11F1070
 2. 2. DEFINISI • Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang membawa sampah dari tempat pemindahan atau dari sumber sampah secara terus ke tempat pemprosessan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan memerlukan penelitian yang cukup, dengan mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan. • Tenaga kerja yang menggunakan peta dengan titik pungut untuk mengumpul sisa pepejal sesuatu kawasan, mengikut kekerapan memungut , serta menyediakan ringkasan data (kuantiti) bagi membuat penilaian kawasan laluan memungut sisa pepejal.
 3. 3. CARA/KAEDAH PENGANGKUTAN • Memindahkan sisa dengan menggunakan kenderaan bermotor, kereta api, atau kapal. • Sistem hidraulik dan pneumatik digunakan dalam lori-lori pengangkutan. • Kenderaan yang menghela sisa pada lebuhraya perlu mematuhi keperluan berikut:- – Sisa pada kos yang minimum. – Sisa perlu ditutup. – Kenderaan direkabentuk berdasarkan kepada trafik lebuhraya dan tidak mengganggu kenderaan lain. – Kapasiti kenderaan tidak melebihi had muatan. – Kaedah untuk memunggah sisa mestilah mudah. • Sisa pepejal hendaklah dimampat dan dijadikan dalam bentuk bundle supaya: – Dapat menjimatkan ruang kenderaan supaya lebih banyak sisa pepejal dapat diangkut. – Tidak menarik perhatian lalat, tikus, burung, dan haiwan- haiwan liar. – Supaya sisa pepejal yang ringan tidak diterbangkan oleh angin. – Tidak mudah menjadi bahan bakar.
 4. 4. LALUAN PENGANGKUTAN • Laluan pengangkutan sampah dapat dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. • Jika pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan sistem pemindahan (transfer depo) atau sistem tidak langsung, proses pengangkutannya dapat menggunakan sistem bekas diangkut (Hauled Kontainer Sistem = HCS) ataupun sistem bekas pegun (Stationary Kontainer Sistem = SCS). • Sistem kontainer tetap dapat dilakukan secara mekanikal atau manual. Sistem mekanikal menggunakan truk kompaktor dan kontainer yang kompatibel dengan jenis traknya, sedangkan sistem manual menggunakan tenaga kerja.
 5. 5. SISTEM BEKAS DIANGKUT (HAUL CONTAINER SYSTEM= HCS) • Untuk pengumpulan sampah dengan sistem kontainer angkat (Haul Container Sistem = HCS), jadual pengangkutan yang digunakan ada tiga cara.
 6. 6. CARA 1: Proses pengangkutan:- • Kenderaan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA. • Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. • Kenderaan menuju ke kontainer isi yang berikutnya untuk diangkut ke TPA • Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. • Demikian seterusnya sampai akhir.
 7. 7. CARA 2: Proses pengangkutan: • Kenderaan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA. • Dari TPA kenderaan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA. • Demikian seterusnya sampai tempat terakhir. • Terakhir, dengan kontainer kosong dari TPA menuju lokasi kontainer pertama, kemudian kenderaan tanpa kontainer menuju pool.
 8. 8. CARA 3: Proses pengangkutan: • Kenderaan dari pool dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi untuk menggantikan atau mengambil dan terus membawanya ke TPA • Kenderaan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya. • Demikian seterusnya sampai tempat akhir.
 9. 9. SISTEM BEKAS PEGUN (STATIONARY CONTAINER SYSTEM = SCS) • Sistem ini biasanya digunakan untuk kontainer kecil serta alat angkut seperti trak kompaktor secara mekanikal atau manual.
 10. 10. SCS - PENGANKUTAN MEKANIKAL Proses pengangkutan: • Kenderaan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan kedalam trak kompaktor dan meletakkan semula kontainer yang kosong. • Kenderaan menuju kontainer berikutnya sampai trak penuh untuk kemudian menuju TPA. • Demikian seterusnya sampai akhir.
 11. 11. SCS - PENGANKUTAN MANUAL Proses pengankutan: • Kenderaan dari pool menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam trak biasa. • Kenderaan menuju TPS berikutnya sampai trak penuh untuk kemudian menuju TPA. • Demikian seterusnya sampai akhir.
 12. 12. PROSES PEMILIHAN LALUAN PENGUMPULAN SISA PEPEJAL PERBANDARAN • Pemilihan laluan optimum boleh menjimatkan kos dan meningkatkan keberkesanan operasi pemungutan sampah bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). • Terdapat beberapa program computer untuk memilih laluan dan kekerapan pengutipan kos terendah. • Pengoptimum laluan diperkenalkan oleh ahli matematik Prussia, Leonard Euler pada 1736. • Objektif adalah untuk menghasilkan laluan Euler dan mengelakkan perjalanan mati (perjalanan pada jalan yang sama sebanyak dua kali). • Biasanya laluan boleh dihasilkan berdasarkan common sense atau kaedah heuristik.
 13. 13. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laluan pengumpulan sisa pepejal perbandaran . • menyediakan peta lokasi dan data untuk kawasan yang akan diberi perkhidmatan memungut sampah seperti titik pemungutan sisa, bilangan bekas-bekas simpanan (tong sampah), kekerapan pengumpulan, jenis sistem yang terlibat (HCS,SCS). • Menyediakan ringkasan data seperti anggaran kuantiti sisa yang dipungut dari lokasi kutipan setiap hari. • Membuat susun atur laluan pemungutan bermula dari stesen penghantar (dispatch station). Laluan hendaklah disusun atur supaya lokasi pemungutan yang terakhir mestilah berdekatan dengan tapak pelupusan. • Penilaian terhadap laluan dan perkembangan laluan yang seimbang secara cuba-jaya. Jika laluan didapati tidak seimbang mengikut jarak yang dilalui (>15%), ianya hendaklah direka bentuk semula supaya setiap laluan merangkumi lebih kurang jarak yang sama.
 14. 14. PERATURAN HEURISTIK BAGI LALUAN TRAK • Laluan tidak harus bertindih, tetapi mesti padat dan tidak terputus. • Titik permulaan mestilah sedekat mungkin dengan depoh. • Jalan yang dilalui tidak sibuk. • Jalan sehala yang tidak boleh lintangi dalam satu garisan mestilah digelung pada penghujung jalan. • Jalan mati mesti dikutip apabila berada di bahagian kanan jalan. • Bagi kawasan berbukit, pemungutan dimulakan dari kawasan atas dan berakhir di kawasan bawah. • Pusingan mengikut arah jam mengelilingi blok patut digunakan bila perlu. • Laluan panjang dan lurus patut dilalui sebelum menggelung mengikut arah jam. • Untuk corak blok tertentu, laluan piawai seperti ditunjukkan dalam rajah adalah dicadangkan. • Pusingan U harus dijauhkan dengan cara tidak menjadikan satu jalan dua hala sebagai satu- satunya laluan masuk dan keluar.
 15. 15. STESEN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN SISA PEPEJAL • Pemindahan dan pengangkutan merujuk kepada min (mean), kemudahan dan kelengkapan yang digunakan untuk memberi kesan kepada pemindahan bahan buangan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pemindahan dan peangkutan adalah peringkat sisa pepejal dipindahkan ke sesuatu kawasan (stesen pemprosesan, tapak pelupusan, kawasan longgokkan sementara).
 16. 16. STESEN PEMINDAHAN SISA PEPEJAL • Kenderaan pungutan kecil, diambil alih oleh kenderaan yang lebih besar yang digunakan untuk mengangkut bahan buangan ke atas jarak yang diperluaskan ke kawasan pelupusan. • Stesen pindah disediakan apabila jarak dari tempat penjanaan ke tapak-tapak pelupusan atau pusat pemprosesan tersangat jauh sehingga penagkutan terus tidak ekonomik. • Stesen pemindahan bertujuan untuk membuang dan memindahkan sisa pepejal yang dipungut dari kenderaan yang berkapasiti kecil kepada kenderaan yang berkapasiti yang lebih besar ke tapak pelupusan sampah.
 17. 17. FAKTOR YANG MEMERLUKAN ADANYA PROSES PEMINDAHAN ADALAH SEPERTI BERIKUT : • Wujudnya tempat pembuangan sampah haram dengan amaun yang besar. • Penggunaan trak pemungut yang rendah kapasitinya. • Lokasi tapak pelupusan adalah jauh dengan kawasan pemungutan. • Kawasan yang kurang kepadatan penduduknya. • Penggunaan sistem pemungutan hidraulik atau pneumatik. • Tapak pelupusan atau pemprosesan tidak dapat dihubungi melalui jalan raya.
 18. 18. SEBELUM SESEBUAH STESEN PINDAH DIREKA BENTUK, PERKARA-PERKARA BERIKUT PERLULAH DIAMBILKIRA : • Jenis operasi pemindahan yang akan digunakan sama ada pelepasan atau pemunggahan terus (Direct Discharge), pemunggahan simpanan (Storage Discharge) dan gabungan langsung dan simpanan (Combined). • Kuantiti dan jenis sisa pepejal yang perlu dikendalikan (kapasiti tempat menyimpan dan penentuan proses yang diperlukan). • Jenis-jenis peralatan dan peralatan tambahan yang digunakan. • Keperluan persekitaran (tertutup, stesen mudah dibersihkan dan disenggara).
 19. 19. Jenis-jenis stesen pemindahan adalah bergantung kepada penggunaan kenderaan. Stesen pemindahan boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis iaitu pelepasan atau pemunggahan terus (Direct Discharge), pemunggahan simpanan (Storage Discharge) dan gabungan langsung dan simpanan (Combined). • Pelepasan terus Sisa dalam kenderaan pungutan dikosongkan terus ke dalam kenderaan yang digunakan untuk mengangkut mereka ke tempat di kawasan pelupusan akhir. Ia sesuai digunakan dalam masyarakat kecil. • • Penyimpanan Sisa dikosongkan ke dalam kawasan penyimpanan yang telah dimuatkan ke dalam kenderaan pengangkutan dengan peralatan tambahan. Kemudian, ia akan dipindahkan ke tapak pelupusan akhir. Ia berguna untuk masyarakat yang besar. • • Gabungan penyimpanan dan pelepasan terus Pada beberapa stesen pemindahan, kedua-dua kaedah yang digunakan untuk berkhidmat kepada pelbagai pengguna. Di samping itu, ia menempatkan operasi penyelamatan material. Keperluan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar amat diperlukan dalam pengangkutan sisa pepejal.
 20. 20. FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN SEMASA MEMILIH LOKASI STESEN PINDAH ADALAH SEPERTI BERIKUT : • Mestilah terletak tidak berjauhan dari sumber sisa pepejal yang dipungut. • Tempatnya perlulah mudah sampai dan tidak terhalang. • Tidak terletak terlalu berdekatan dengan kawasan perumahan supaya tidak mengganggu keselesaan orang awam. • Laluan panjang dan lurus patut dilalui sebelum menggelung mengikut arah jam. • Pusingan ‘U’ harus dijauhkan dengan cara tidak menjadikan satu jalan dua hala.
 21. 21. • Gambar rajah dibawah menunjukkan tiga contoh laluan heuistik. Dua contoh pertama menunjukkan satu laluan dimana sebelah jalan dikutip berasingan. Contoh ketiga menunjukkan sati sistem di mana kedua-dua belah jalan dikutip serentak.
 22. 22. CIRI-CIRI SISA PEPEJAL • Sisa pepejal yang dibawa mestilah berbungkus. • Trak mempunyai alat pemadat bertujuan untuk memadatkan sisa pepejal supaya isipadu sisa pepejal dapat dikurangkan dan akan menambahkan ruang pemungutan. • 80 % daripada kos pengurusan sisa pepejal dibelanjakan untuk aktiviti pemungutan. • Masa yang diambil untuk aktiviti pemungutan melibatkan masa yang banyak, oleh yang demikian kebarangkalian atau kekerapan untuk berlaku kemalangan adalah tinggi. • Bagi mengurangkan kos peangkutan, beberapa kaedah telah disyorkan iaitu : – Penggunaan pengisar sampah sarap. • Mengurangkan isipadu sisa. • Kekerapan pemungutan boleh dikurangkan kepada separuh jika semua rumah menggunakan pengisar. – Penggunaan paip pneumatik • Sisa yang telah dikisar dipam melalui talian paip bawah tanah. • Melibatkan kos yang tinggi . • Sesuai untuk komuniti yang kecil.
 23. 23. PEMPROSESAN SISA PEPEJAL DI STESEN PEMINDAHAN : • Dirawat atau proses sebelum dilupuskan. • Kurangkan jumlah dan berat. • Pengurangan jumlah boleh memelihara tanah. • Mengurangkan kos pengangkutan keseluruhan. • Perubahan bentuk dan meningkatkan ciri-ciri pengendalian. • Pulihkan sumber dan tenaga (penggunaan semula dan kitar semula). Cara: mencarik, pulverizing, Baling dan kompos.
 24. 24. PEMILIHAN LALUAN LORI SAMPAH • laluan yang membolehkannya memungut sampah dengan cepat dan mengikut jadual. • Laluan ditetapkan supaya tidak melalui kawasan tumpuan pelancong atau tempat sajian makanan. • Laluan bagi satu-satu jalan hanya sekali sehari. • Laluan lori tidak bertindih.
 25. 25. KAEDAH-KAEDAH PELUPUSAN 1. Timbusan (landfill) : • Cara timbusan : sisa diletakkan di dalam peparit/lubang, disebarkan, dipadatkan dengan jentera dan ditimbus dengan tanah setiap hari. • Airkotoran sisa pepejal (lechate) akan tertapis (lapisan tanah) dan meresap ke dalam bumi. Tidak semua kotoran tertapis ini telah mencemarkan airbumi. • Masalah : Kekurangan tapak, masa pereputan yg lama, pencemaran air, pencemaran udara.
 26. 26. 2. Pembakaran terkawal (dicadangkan) : • Mengurangkan jumlah (95%) dan berat. • Mahal, memerlukan banyak kawalan pencemaran equiptment, juruteknik mahir dan penyeliaan, penyenggaraan dan operasi. • Proses kimia, hasil pengoksidaan dalam pembebasan karbon dioksida, wap air dan haba ke atmosfera. • Suhu biasa 815 C atau 1400 C (untuk beberapa sisa). • Mesti sampai pengoksidaan lengkap (udara yang cukup dan set jam untuk suhu). • Sesuai jika tapak pelupusan tidak ada atau terlalu jauh. • Haba daripada pembakaran boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik .
 27. 27. 3. Kompos : • Operasi yang terlibat : • Sorting and separating (organik and non-organik), • Shredding and pulverizing (reduce size), • Digestion or composting (control of moisture and aeration) • Mengupgrad produk ( drying, screening, granulating or pellettizing, packing). • Jual sebagai baja (agriculture, land reclamation, landscaping). • Operasi boleh menggabungkan rawatan sisa kumbahan (sludge). • Masalah : perlu kemudahan teknologi dan pengoperasian yang cekap. Pencemaran air boleh berlaku. Perlu kawalan tikus dan lalat. Perlu jentera. Bau busuk.
 28. 28. 4. Pirolisis : • Proses menggunakan suhu tinggi dengan oksigen rendah atau tanpa oksigen. • Output boleh digunakan sebagai bahan bakar. • Kurang pencemaran udara. • Contoh di Malaysia pembakaran sekam padi . Kos Alat RM 300,000 hingga RM 500,000 • Boleh digunakan untuk tayar lama dan menghasilkan minyak dan gas methane (di jual).
 29. 29. PENGANKUTAN BAGI KUTIPAN SISA PEPEJAL Kenderaan bermotor, keretapi dan kapal adalah merupakan kaedah biasa memindahkan sisa pepejal ke tempat pelupusan. Sistem hidraulik dan pneumatik juga digunakan dalam lori-lori penagkutan ini. Secara amnya, kenderaan yang digunakan untuk menghela sisa dan menggunakan lebuhraya perlu mematuhi keperluan-keperluan berikut : • Sisa yang perlu dihela hendaklah pada kos yang minimum. • Sisa perlu ditutup semasa dalam proses menghela. • Kenderaan mestilah direkabentuk berdasarkan traffik lebuhraya dan tidak mengganggu kenderaan lain. • Kapasiti kenderaan mesti tidak melebihi had muatan. • Kaedah untuk memunggah sisa pepejal mestilah mudah dan boleh diharap. Sisa pepejal hendaklah dimampat dan dijadikan dalam bentuk bendela kerana : • Menjimatkan ruang untuk menghelanya supaya lebih banyak sisa pepejal dapat diangkut. • Tidak menarik perhatian lalat, tikus, burung dan haiwan-haiwan liar. • Supaya sisa pepejal ringan tidak diterbangkan angin. • Tidak mudah memerangkap kebakaran.
 30. 30. JENIS-JENIS LORI Berikut adalah jenis -jenis lori yang biasa digunakan untuk kutipan sisa di Malaysia: • Lori Kompaktor • Lori Terbuka (Open Lorry) • Lori RORO(Roll On Roll Off Lorry) • Long Haulage Vehicle • Motorsikal beroda tiga (Tricycle)
 31. 31. • 1. Lori Kompaktor Lori Kompaktor digunakan untuk mengutip sisa pepejal di kawasan perumahan, komersial, institusi dan industri kecil dan sederhana. Ia terdiri daripada pelbagai saiz mengikut kapasiti yang mampu dibawa oleh lori tersebut sebagai contoh kompaktor 4 tan, 7 tan dan 12 tan. Lori ini mempunyai sistem pemampatan yang membolehkan lebih banyak sisa dapat dimuatkan ke dalam lori tersebut. Selain itu ia juga mempunyai tangki leachate bagi mengelakkan tumpahan ketika aktiviti pengutipan dan pengangkutan.
 32. 32. • 2. Lori Terbuka (Open Lorry) Lori terbuka sesuai digunakan mengangkat bahan kitar semula, sisa kebun dan sisa pukal (bulky waste). Ia terdiri daripada pelbagai saiz mengikut kemampuan sisa yang dapat dimuatkan ke dalam lori tersebut sebagai contoh lori 3 tan, 5 tan dan 10 tan. Lori ini mempunyai pintu pada bahagian belakang yang memudahkan proses mengutip dan membuang sisa. Ia perlu ditutup dengan kanvas selepas pengutipan agar tiada sisa yang tercicir.
 33. 33. • 3. Lori RORO(Roll-On Roll -Off) Lori RORO digunakan untuk mengangkat tong yang biasanya digunakan di pangsapuri, kondominium, pasar, industri dan kawasan pembinaan. Ia menggunakan sistem hidraulik bagi mengangkat tong RORO dan membuang sisa. Ia perlu ditutup dengan kanvas selepas pengutipan agar tiada sisa yang tercicir.
 34. 34. • 4. Motor beroda tiga (Tricycle) Motor beroda tiga sesuai digunakan untuk mengutip sisa di kawasan yang mempunyai laluan yang sempit di mana kenderaan pengangkutan lain tidak boleh melaluinya, sebagai contoh di kawasan kampung. Kenderaan ini akan mengutip sisa dari premis ke premis dan membawanya ke pusat pengumpulan yang kebiasaannya terletak di tepi jalan utama.
 35. 35. • 5. Long Haulage Vehicle Long Haulage Vehicle digunakan untuk mengangkat sisa yang telah dimampatkan daripada stesen pemindahan ke tapak pelupusan seperti yang digunakan oleh Stesen Pemindahan Taman Beringin yang bermuatan bersih 20 tan dapat memuatkan sisa daripada 5 buah lori kompaktor 4 tan. Ia dapat menjimatkan kos pengangkutan sisa bagi kawasan yang terletak jauh daripada tapak pelupusan. Selain daripada itu masa yang dijimatkan oleh kompaktor untuk menghantar sisa secara terus ke tapak pelupusan boleh dimanfaatkan untuk membuat kutipan di kawasan lain.
 36. 36. ASPEK-ASPEK BERKAITAN BAHAN BUANGAN PEPEJAL Penjanaan sisa Penjanaan sisa adalah peringkat di mana sisa pepejal dihasilkan. Antara sumber penghasilannya termasuklah daripada sector perumahan, perdagangan dan perniagaan, institusi, tapak pembinaan, industri, loji pengolahan air dan air sisa serta sektor pertanian.
 37. 37. Pengendalian dan penyimpanan • Pengendalian dan penyimpanan merupakan aktiviti yang dijalankan di tempat penjanaan, sementara menunggu masa ianya dipungut. • Faktor yang perlu dipertimbangkan semasa penyimpanan sisa pepejal adalah kesan penyimpanan terhadap komponen sisa pepejal, jenis serta kedudukan tempat penyimpanan. • Jangkamasa penyimpanan member kesan kepada keadaan sisa, dimana jika dibiarkan terlalu lama akan berlaku penguraian biologi yang menyebabkan masalah bau serta boleh memudaratkan kesihatan. • Cecair yang terhasil juga menyukarkan kerja-kerja pemungutan, dan pencemaran komponen-komponen sisa akan menurunkan nilai sesetengah komponen yang boleh dikitar semula. • Jenis tempat simpanan bergantung kepada ciri dan jenis sisa, sistem pengangkutan, ruang serta nilai estetik.
 38. 38. • Manakala kedudukan tempat simpanan bergantung kepada laluan dan ruang bagi khidmat pemungutan, serta jenis tempat tinggal, seperti kawasan perumahan teres, pangsapuri, kawasan industri dan sebagainya. • Aktiviti pengendalian sisa pepejal antara lain termasuklah proses pemisahan sisa dan pengkomposan. • Pemisahan sisa bertujuan memudahkan proses kitar semula, di mana sisa seperti bahan organik, kertas, kaca, tin dan sebagainya diasingkan mengikut komponen masing-masing. • Manakala pengkomposan adalah proses menukarkan sisa organik kepada baja atau penggembur tanah.
 39. 39. Pemungutan • Pemungutan melibatkan aktiviti pengumpulan dan pengangkutan sisa ke tapak pelupusan, tapak pemindahan atau pusat pemprosesan. • Di Malaysia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan yang digunakan, yang pertama ialah tiada simpanan di tapak, iaitu sisa pepejal diserahkan terus kepada pemungut. • Kedua adalah secara bekas simpanan individu, iaitu sisa pepejal dari tempat penjanaan diletakkan di dalam bekas individu dan ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan. • Dan yang ketiga adalah menggunakan bekas simpanan umum, iaitu sisa dari setiap penjana dicampur di dalam satu bekas umum. • Salah satu daripada cirri pengurusan sisa pepejal yang baik adalah pemilihan laluan pemungutan yang ekonomi dan berkesan. • Aspek yang perlu dipertimbangkan bagi merekabentuk laluan pemungutan termasuklah lokasi dan kekerapan pemungutan, bilangan pekerja dan kenderaan pemungut, teknik pemilihan kawasan laluan serta penyesuaian masa dengan keadaan trafik.
 40. 40. Pemindahan dan pengangkutan • Operasi pemindahan dan pengangkutan terpaksa dilakukan apabila jarak dari tapak penjanaan ke tapak pelupusan terlalu jauh dan pengangkutan secara terus adalah tidak ekonomi. • Dalam kes ini, tapak pemindahan merupakan kenderaan pemungutan yang lebih besar dan mampu membawa lebih banyak muatan, di mana ianya menerima sisa dari kenderan-kenderaan yang lebih kecil untuk dibawa ke tapak pemprosesan atau pelupusan. • Faktor yang menyebabkan keperluan tapak pemindahan termasuklah kedudukan tapak pelupusan yang terlalu jauh disamping penggunaan kenderaan pengangkutan kecil yang tidak ekonomi.
 41. 41. Pemprosesan dan guna semula • Bertujuan mengurangkan isipadu sisa pepejal yang akan dilupuskan. • Bahan yang boleh diguna semula seperti kertas, plastik, gelas, botol dan kaca diasingkan untuk kegunaan semula atau dikitar untuk dihasilkan bahan baru atau sebagai sumber penghasilan tenaga.
 42. 42. Pelupusan • Merupakan aktiviti pelupusan sisa pepejal yang tidak boleh diproses lagi. • Terdapat dua kaedah yang digunakan, iaitu penunuan dan pelupusan di tapak pelupusan sanitari. • Kaedah penunuan melibatkan proses pembakaran sisa pada suhu tinggi dan menukarkannya kepada air, gas dan abu. • Kaedah ini mengurangkan isipadu sisa yang perlu dilupuskan di tapak pelupusan. Antara keburukan kaedah ini adalah ianya memerlukan pengawalan pencemaran udara yang ketat akibat pembebasan asap dan gas beracun ke udara, disamping memerlukan kos capital, kos operasi yang tinggi serta memerlukan tenaga mahir. • Selain itu, peralatan yang digunakan perlu direkabentuk secara teliti, sesuai dengan kuantiti sisa yang dijanakan supaya ianya ekonomi. • Manakala pelupusan sisa di tapak pelupusan sanitari merupakan kaedah penanaman sampah di dalam tanah dengan menggunakan kaedah kejuruteraan dimana ianya meminimakan kesan negative terhadap manusia dan alam sekitar. • Ianya merupakan kaedah yang popular di Malaysia dengan kos pengurusan yang rendah, tetapi memerlukan perancangan dan pengurusan yang baik. Terdapat tiga kaedah tapak pelupusan iaitu kaedah parit, kaedah kawasan dan kaedah kombinasi.
 43. 43. TERIMA KASIH

×