ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՈԼՈՐՏԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

                    ...
Բովանդակություն
•  Ինտերնետ մարքեթինգի առավելությունները գովազդի ավանդական
   տեսակների նկատմամբ

•  Զբոսաշրջիկների ...
Ինտերնետ մարքեթինգի առավելություն-
ները գովազդի ավանդական տեսակների
նկատմամբ
                     ...
Զբոսաշրջիկների ներգրավումը ինտերնե-
տի միջոցով

   Տուրիստական                             ...
Մարքեթինգ որոնման համակարգերում
                                       Զբոսաշրջիկը ...
Ինտերնետ մարքեթինգ
                                        Ինտերնետ մարքեթինգի հիմն...
Վեբ-կայքը որպես մարքեթինգային գործիք
                                        Դարձրե...
Առցանց վաճառքային պրոցեսներ
    Կայքի այցելուներ                            Հաճախորդին կապող...
Առցանց վաճառքային պրոցեսներ
    Կայքի այցելուներ                            Առցանց ռեզերվացի...
Առցանց վաճառքային պրոցեսներ
    Կայքի այցելուներ                            Առցանց վճարման հ...
Հասարակական մարքեթինգ
   Կայքի այցելուներ                            Ներգրավեք նոր զբոսաշրջիկ...
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՎԵԲ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
   ԿԱՅՔԵՐԻ նախագծում // Web Design
   Կայքերի ԱՌԱՋՄՂՈՒՄ // Searc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

INSIGHT Presentation for Armenian Tourism Sector

4,326 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INSIGHT Presentation for Armenian Tourism Sector

 1. 1. ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Հայկ Ղազարյան Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 1
 2. 2. Բովանդակություն • Ինտերնետ մարքեթինգի առավելությունները գովազդի ավանդական տեսակների նկատմամբ • Զբոսաշրջիկների ներգրավումը ինտերնետի միջոցով • Մարքեթինգ որոնման համակարգերում • Ինտերնետ մարքեթինգ • Վեբ-կայքը որպես մարքեթինգային գործիք • Առցանց վաճառքային պրոցեսներ 1. Առցանց ռեզերվացիոն համակարգեր 2. Առցանց վճարման համակարգեր • Հասարակական մարքեթինգ • INSIGHT Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 2
 3. 3. Ինտերնետ մարքեթինգի առավելություն- ները գովազդի ավանդական տեսակների նկատմամբ Նպատակային Միշտ հասանելի Ինտերնետային գովազդ ամբողջական լսարաններ առաջարկ Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 3
 4. 4. Զբոսաշրջիկների ներգրավումը ինտերնե- տի միջոցով Տուրիստական Ինտերնետ Գործակալություն Առցանց Նպատակային լսարանի 6) ռեզերվացիայի Մարքեթինգ 2) կողﬕց հաճախ համակարգ օգտագործվող բանալի 3) որոնման բառերի հայտ-նաբերում Առցանց վճարման համակարգերում Դոﬔնային անվան համակարգ 4) ընտրություն Ինտերնետ Ինտերակտիվ մարքեթինգ Առաջադրված տեխ- սպասարկում/կապ նիկական խնդիրնե- րին բավարարող հու- սալի հոսթինգի ընտ- րություն Վեբ-կայքի կառուցվածքի 5) նախագծում (merchandise) Վեբ-կայքի բովանդակության մշակում Վեբ-կայքի ոճին համահունչ դիզայնի նախագծում Նպատակային լսարանի 1) առանձնացում և ինտերնետ ռազմավարության մշակում Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 4
 5. 5. Մարքեթինգ որոնման համակարգերում Զբոսաշրջիկը իր ճանապարհորդության հաջորդ վայրը գտնելու Կայքի այցելուներ համար օգտվում է ինտերնետային որոնման համակարգերից՝ Google, Yahoo, Yandex, և այլն... Ըստ վիճակագրության՝ Ձեր առաջարկած ծառայություն • ինտերնետում ապրանք կամ ծառայություն որոնողները փորձում ներից փնտրող նպատակային են գտնել իրենց հետաքրքրող նյութը որոնման համակարգերի այցելուներ առաջին 2 էջերում: 3-րդ էջ անցնում են փնտրողների ﬕայն 19%-ը: • 85%-ը նշում են փոնտրման համակարգերը որպես ինտերնետում կայքեր հայտնաբերելու հիմնական միջոց: • 45%-ը համոզված է, որ որոնման արդյունքների առաջին էջերում Որոնման համարկարգերի հայտնվող կազմակերպությունները հուսալի ապրանքանիշեր են մարքեթինգը ապահովում է իրենց ոլորտում: «որակյալ» այցելուների ներհոսք Հետևաբար՝ ինտերնետում նոր հաճախորդներ հնարավոր է ներգրավել ﬕայն որոնման համակարգերի առաջին էջերում հայտնվելով: Որանման համակարգերի մարքեթինգի բաղադրիչ- ներն են՝ պոտենցյալ գնորդ • Վեբ-կայքի օպտիմիզացում որոնման համակար- գերի համար (SEO) • Գրանցում որոնման համակարգերում • Գրանցում կատալոգներում • Հղումների կառուցում • Որոնման համակարգերի մարքեթինգի շարու- նակական սպասարկում Բարձացրեք ինտերնետի բազմաքանակ կայքերից Ձեր տուրիստական գործակալության էջը գտնելու հավանականությունը որոն- ման համակարգերի մարքեթինգի միջոցով: 10-ից 9,5 դեպքում ճանապարհորդության պատրաստվող զբոսաշրջիկը գտնում է իր հաջորդ տուրսպասարկողին ինտերնետային որոնման համակարգերի միջոցով: Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 5
 6. 6. Ինտերնետ մարքեթինգ Ինտերնետ մարքեթինգի հիմնական խնդիրներն են Կայքի այցելուներ 1. Բրենդի տեսանելիության բարձրացում ինտերնետ լսարանում 2. Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքների խթանում և իրա- կանացում ինտերնետի ﬕջոցով 3. Բրենդի հեղինակության բարձրացում Ձեր առաջարկած ծառայություն Վերոնշյալ խնդիրները լուծվում են հետևյալ ﬕջոցներով՝ ներից փնտրող նպատակային այցելուներ Ինտերնետ գովազդ • Գովազդային բյուջեի արդյունավետ պլանա- վորում • Գովազդային վահանակների տեղաբաշխում Ինտերնետ մարքեթինգը բարձր հաճախելիությամբ նպատակային ին- ապահովում է «որակյալ» տերնետ կայքերում այցելուների մեծաքանակ • Գովազդի տեղաբաշխում որոնման համա- ներհոսք կարգերում ըստ փընտրողի կողﬕց օգտա- գործված բանալի բառերի Ապրանքների և ծառայությունների առաջմղում և իրացում • Կազմակերպության և նրա գործունեու- թյան վերաբերյալ ինֆորմացիայի գրան- պոտենցյալ գնորդ ցում B2B կատալոգներում • Ապրանքների և ծառայությունների (իրենց նկարագրություններով) տե- ղադրում 100-ավոր էլեկտրոնային կատալոգներում և խանութներում • Կազմակերպության կայքի ﬕջոցով վաճառքների կազմակերպում, օնլայն վճարման համակարգերի ինտեգրում Հանրային մարքեթինգ • Առաջմղման ակցիաների կազմակերպում բաց, շփման, տվյալների հրապարակման և ազատ փոխանակման հանրային համակարգերում (YouTube, ICQ, Odnoklassniki…) • Ինտերնետում վիրուսային ինքնատարածվող գովազդային ակցիաների կազմակերպում • Կազմակերպության գործունեությունը լուսաբանող հոդվածների, մամլո հաղորդագրությունների կազմում և տեղաբաշխում ինտերնետային լրատվական ﬕջոցներում Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 6
 7. 7. Վեբ-կայքը որպես մարքեթինգային գործիք Դարձրեք Ձեր ներկայացնող կայքը «ՎԱՃԱՌՈՂ» կայք իրականցնելով Կայքի այցելուներ 1. Վեբ-կայքի կառուցվածքի նախագծում (merchandise) • Ոճային կառուցվածք՝ ոլորտին համապատասխան • Բովանդակություն, տեղեկատվության կառուցվածք (լեզուների ընտրություն, քանակ) Ձեր առաջարկած ծառայություն • Կայքում նավիգացիայի կազմակերպում (մեկ քլիքով գնման և ռե- ներից փնտրող նպատակային զերվացիայի իրականացում) այցելուներ 2. Վեբ-կայքի ոճին համահունչ դիզայնի նախագծում Մշակված • Կազմակերպության «նիշեյին» համապատասխան ոճի ընտրություն նպատակային • Տպավորիչ նյութերի ընդգծում (սլայդշոուներ, բաններներ...) Որոնման համարկարգերի այցելուներ • Դիզայների ընտրություն մարքեթինգը ապահովում է «որակյալ» այցելուների 3. Վեբ-կայքի բովանդակության մշակում ներհոսք • Նպատակային լսարանի կողﬕց հաճախ օգտագործվող բանալի բառերի հայտնաբերում Մարքեթինգորեն ճիշտ • Ծառայության գրավիչ ձևավորում և ներկայացում նախագծված կառուցված- • ՎԱՃԱՌՈՂ տեքստային և գրաֆիկական նյութի կազմում և մշա- քով, ոճով և բո-վանդակու- կում թյամբ կայքը ապահո-վում է այցելուների կոնվերտացու- պոտենցյալ գնորդ Կայքի ոճը համաձայնեցրեք Ձեր կազմակերպության «նիշեյին»: մը գնում կատարելու պատ- Օպտիմիզացրեք Ձեր կայքի նավիգացիոն ուղիները: «Վաճառող» բովանդակության միջոցով հասունացրեք այցելուին և երբ րաստ հաճախորդների նա պատրաստ է ձեռք բերել Ձեր առաջարկածը, արագ հասցրեք նրան գրանցման ավտոմատացված համակարգի էջ ու դարձրեք նրան Ձեր հաճախորդը: «Մշակված» այցելուին անուշադրության մատնելը հավասարազոր է նրան դեպի Ձեր մրցակցի ավելի գրագետ նախագծված կայք ուղեկցե- լուն: Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 7
 8. 8. Առցանց վաճառքային պրոցեսներ Կայքի այցելուներ Հաճախորդին կապող գործիքներ՝ 1. Առցանց ռեզերվացիոն համակարգեր 2. Առցանց վճարման համակարգեր Ձեր առաջարկած ծառայություն ներից փնտրող նպատակային 3. Հաճախորդին գործողությունների մղող ինտերակտիվ տարրեր այցելուներ 3.1. Գործողությունների մղող նավիգացիա 3.2. Կապի միջոցներից օգտվելուն մղող վիզուալ տարրեր (հեռախոսահա- «որակյալ» այցելուներ մար, այլ կոնտակտային տվյալներ խոշոր տառերով կամ ուշադրություն Մշակված հրավիրող գույնով) նպատակային այցելուներ 4. Իրական ժամանակում առցանց սպասարկման ծառայություն Գնում կատարելու 4.1. «Կենդանի» կոնտակտներ (ICQ, Skype, Gtalk, Yahoo, MSN…) պատրաստ հաճախորդներ 4.2. «Տրամաբանող» սպասարկող համակարգեր (հաճախորդի քայլերին հետևող և դրանց ադեկվատ, տրամաբանական առաջարկություններ ներ- կայացնող համակարգ) Գնորդի ներգրավում վաճառքային պրոցեսներում Սկսեք ՎԱՃԱՌԵԼ Ձեր ծառայությունները Ձեր իրական գնորդը դրանք ﬕայն ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ փոխարեն: Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 8
 9. 9. Առցանց վաճառքային պրոցեսներ Կայքի այցելուներ Առցանց ռեզերվացիոն համակարգեր • Առցանց կենտրոնացված ռեզերվացիայի համակարգ • Կայքի պարունակության կառավարման համակարգ (CMS) • Մատակարարների և գործակալների կառավարում Ձեր առաջարկած ծառայություն • Հաճախորդների կառավարման համակարգ (CRM) ներից փնտրող նպատակային այցելուներ Ինչու անցնել eBooking համակարգին Եթե Դուք գրասենյակում չեք զանգերին պատասխանելու համար՝ Դուք «որակյալ» այցելուներ Մշակված անվերադարձ կորցնում եք հաճախորդների նպատակային Հաճախորդները կարող են ինքնասպասարկվել - ստուգել տուրերի առ- այցելուներ կայությունը կամ կատարել գնում Գնում կատարելու Գործնականում անհնար է ղեկավարել վերավաճառքի ցանցը հեռախոսով պատրաստ հաճախորդներ Ավտոմատացրեք նրանց կոորդինացման աշխատանքը և տրամադրեք ան- ընդհատ օնլայն տեղեկատվություն Բազմաթիվ տարբեր համակարգերի կիրառումը բերում է տարբեր սխալնե- րի և տեղեկատվության կորստի Գնորդի ներգրավում Ներդրեք ﬔկ ինտեգրված համակարգ բոլոր խնդիրները ﬔկ տեղում լուծե- վաճառքային պրոցեսներում լու համար Ինչպես է աշխատաում eBooking համակարգը Ձեր իրական գնորդը 1. Հաճախորդը տեղեկանում է տուրի և դրա հասանելության մասին մա- տակարարի կայքից 2. Հենց կայքում հաճախորդը կատարում է ընտրած (իր կողﬕց նախագծ- ված) տուրի ռեզերվացիան 3. Համակարգը ավտոմատացված ուղարկում է հաստատող նամակ, թարմացնում է տուրի հասանելիության մասին տեղեկությունները և պատրաստում է բոլոր հաշվետվությունները 4. Համակարգը գեներացնում և ուղարկում է հաշիվ ապրանքագիր և ռեզերվացիայի հավաստագիր ՝ նախապես կազմված ֆորմատով: 5. Համակարգը վերահսկում է հաճախորդի կողﬕց կատարված բոլոր վճարումները և ուղարկում տեղեկանքներ Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 9
 10. 10. Առցանց վաճառքային պրոցեսներ Կայքի այցելուներ Առցանց վճարման համակարգեր Վճարումներ ընդունելու առավելությունները՝ • Խուսափում վաճառքների կորստից՝ տալով հաճախորդին իրեն հարմար ձևով Ձեզ վճարելու հնարավորություն • Արագություն՝ բոլոր վճարում ները կատարվում են իրական ժամանակում Ձեր առաջարկած ծառայություն • Հարմարավետություն՝ հաճախորդները վճարում են առանց ավելորդ ներից փնտրող նպատակային գործողությունների այցելուներ • Վճարման հավանականության անհաﬔմատ աճ՝ հաճախորդները կարողանում են հեշտությամբ վճարել «որակյալ» այցելուներ Մշակված տուրի ռեզերվացիայի համար իրենց քարտերի վարկային նպատակային գծի ﬕջոցով: այցելուներ Այլևս Ձեր կայքին ոչինչ չի խանգարում վաճառել Ձեր Գնում կատարելու ծառայությունները: պատրաստ հաճախորդներ Վճարման համակարգ ընտրելուց պետք է հաշվի առնել՝ • Արդյոք վճարման համակարգը վստահելի է և ապահովագրում է Ձեզ գողացված քարտերով վճա- Գնորդի ներգրավում րումներ ընդունելուց և այլ լայն տարածված խար- վաճառքային պրոցեսներում դախություններից: • Արդյոք այն ընդունում է բոլոր տարածված քարտերը (MasterCard, Visa, AmEx, Maestro, ATM Ccard): • Կիրառելի է արդյոք այն ՀՀ իրավական դաշտում և Ձեր իրական գնորդը մասնավորապես Ձեր ոլորտում: • Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել վճարման համակարգի մոտեցումը հենց Ձեր ոլորտի ռիսկերին: • Արդյոք Դուք գումարը ստանում եք Ձեր կազմակերպության բանկային հաշվեհամարի վրա, կանխիկով, թե այն պահվում է Ձեր վիրտուալ դրամապանակում ցպահանջ: • Ինչպիսի կոﬕսսիոն պահումներ են կիրառվելու և կան արդյոք թաքնված ծախսեր: Առցանց վճարումներ ընդունելու հնարավորությունը կարևորագույն մրցակցային առավելություններից ﬔկն է: Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 10
 11. 11. Հասարակական մարքեթինգ Կայքի այցելուներ Ներգրավեք նոր զբոսաշրջիկների... ...ավելի ամուր կապվելով հների հետ • «Շուրթից շուրթ» մարքեթինգը դեռ ամենաարդյունավետ գործիքն է տուրիզմի ոլորտում Ձեր առաջարկած ծառայություն ներից փնտրող նպատակային • Ցանկացած հաճախորդ հավասարազոր է պոտենցյալ 5 նոր հաճախոր- այցելուներ դի, նրա հետ ճիշտ կապ պահպանելու դեպքում Մշակված • Ուղարկեք էլեկտրոնային պարբերականներ և մշտապես մնացեք զբո- նպատակային սաշրջիկի տեսադաշտում այցելուներ • Բազմաթիվ CRM համակարգեր ներառում են հաճախորդների հետ կապի պահպանման ֆունկցիոնալ հնարավորություններ • Այլ տարբերակ է նաև՝ օգտվել ինտերնետ մարքեթինգային ընկերու- թյան ծառայություններից Օգտվեք հեռահաղորդակցման և տեսա-ձայնագրությունների փոխա- նակման ժամանկակից միջոցներից: Թույլ տվեք Ձեր հաճախորդին Ձեր գնորդը վերադառնում է ավելի արդյունավետ (Ձեզ համար) ճանապարհներով կիսվել իրենց վառ իր հետ բերելով նոր գնորդներ տպավորություններով այլ մարդկանց (Ձեր պոտենցյալ հաճախորդների) հետ: Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 11
 12. 12. ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՎԵԲ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅՔԵՐԻ նախագծում // Web Design Կայքերի ԱՌԱՋՄՂՈՒՄ // Search Engine Marketing ԻՆՏԵՐՆԵՏ մարքեթինգ // Internet Marketing ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ մարքեթինգ // Social Media Marketing Շարունակական ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ // Maintenance Շնորհակալություն ուշադրության համար… Հավելյալ տեղեկատվություն հասանելի է հետևյալ ﬕջոցներով՝ Կայք՝ http://www.insight.am Հեռ՝ +374.10.380.083 Skype` insight.info GTalk` insight.infodesk ICQ` 591-772-443 Հեռ./Ֆաքս: +374.10.380.083, info@insight.am, http://www.insight.am, Հալաբյան 33, ք. Երևան 0038 էջ 12

×