Meri hashiv xoracvac 11

358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meri hashiv xoracvac 11

 1. 1. «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիր<br />Դասավանդողիտարեկանհաշվետվություն<br />ՄերիԽանջյան<br />
 2. 2. Դասավանդումեմկարուձևառարկան և Արհեստագործականդպրոցիերեք 10-րդ դասարաններիկազմակերպիչեմ: <br />Կիսամյակիընթացքումբացակայություններ և ուշացումներչեմունեցել: Մասնակցելեմմասնագիտականսեմինարների, ամենուրբաթյաշնորհանդեսների: Մասնակցելեմնաևթրաֆիքինգիմասինսեմինարի: <br />10-րդ դասարանիսովորողներիհետգնացելենքՄարզահամերգայինհամալիր` DigitecExpo 2010 ցուցադրությանը:<br />ՄասնակցելեմԷրեբունի-Երևանիտոնակատարությանը և (հեղինակային) մանկավարժականծրագրերիհոկտեմբերյանամենամյա 5-րդ բացհավաքին:<br />Միխումբսովորոողներիհետգնացելեմ «Մարիոտ»հյուրանուց` ցուցահանդես-վաճառքըդիտելու: <br />Ակտիվմասնակցությունեմունեցելձմեռային և ամառայինուսումնահետազոտականճամբարներիժամանակ: <br />Մասնակցելեմէլեկտրոնայինգրատախտակիսեմինարների` արհեստագործականդպրոցում:<br />
 3. 3. Փետրվարի 18-ին միխումբսովորողների և ուսուցիչներիհետգնացելենք «Օրրան»բարեգործականհաստատություն: <br />Սովորողներիհետ «ՏիգրանՄեծ»ներկայացմանհամարհագուստենքկարել և ներկաենքգտնվելայդներկայացմանը:<br />Մարտի 5-ին մասնակցելեմՕլիմպիադայիբացմանը, որտեղսովորողներըներկայացրելենիրենցկարածհագուստները:<br />ԻնչպեսնաևՄայրդպրոցիտեղեկատուիբազմոցնեմպաստառապատել, Բ-4 դպրոցպարտեզի և Նորդպրոցի 5-6-րդ դասարանցիներիհամարներկայացմանհագուստներեմկարելսովորողներիհետմիասին: <br />Արհեստագործականդպրոցիխոհարարներիհամարկալպակներեմկարել, ինչպեսնաևփոքրդահլիճիվարագույրնեմկարելսովորողներիհետմիասին:Նորմարզադահլիճիաթոռների և այծիկներիպաստառապատմանկտորներնեմձևել` 11-րդ դասարանիսվորողիհետ:<br />Մարտի 13-ին 10-րդ դասարանիսովորողներիհետգնացելենքԵղիշեՉարենցիտուն-թանգարան:<br />
 4. 4. Ապրիլի 4-ից արհեստներիդպրոցիկարուձևիխորացվածուսուցմամբդասարանիսովորողներինտարելեմուսումնականփորձառության` «ԺանԺակ» նորաձևությանսրահ:<br />ՍովորողներըիմղեկավարությամբմասնակցելենՄեդիաօլիմպիադային, Կրթահամալիրումտեղիունեցածնորաձևությանցուցադրություններին: <br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Կայքումտեղադրվածնյութերը<br />Կարուձևիխորացվածուսուցմամբդասարանիգործունեությանմասինտեսաֆիլմ<br />Ֆոտոշարքկարուձևիխորացվածուսուցմամբդասարանիսովորողներիաշխատնքներից<br />ֆոտոշարք` «Այցելությունիմբույսերին`ՍոնաԱբրահամյան»<br />ֆոտոշարք` Մերուսումնականփորձառություն<br />տեսանյութ` Մերուսումնականփորձառություն<br />Ճամբարի հինգերորդ օրը Արհեստների դպրոցում<br />Ճամբարի առաջինը օրը Արհեստագործական դպրոցում<br />
 8. 8. «Գարնանայինօլիմպիադայինընդառաջ»վերնագրովնյութ<br />ՃամփորդությունդեպիԳառնիԳեղարդ<br />«Նորաձևությունն և հորոսկոպինշանները» վերնագրովնյութ<br />Տեսանյութ` կարուձևիխորացվածուսուցմամբդասարանիսովորողներիդասապրոցեսիվերաբերյալ<br />«Օլիմպիադայիբացմաննախապատրաստում» վերնագրովտեսանյութ<br />
 9. 9. Տեսանյութեր, որոնքտեղադրվածենyoutubeկայքիիմհասցեյում<br />http://www.youtube.com/watch?v=BR9Ld1bJtcs- <<ՄեկօրԿենդանաբանականայգում>> սովորողներ` ՅամալյանՆվարդ, ՀայրապետյանԱրուսյակ, ՄարկոսյանՀայկանուշ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=WkufO9Np-II- <<ՏասներորդցիներըԳեղարդում և ԱշտարակիՁորում>> սովորողներ` ՀակոբյանՄերի, ՀովսեփյնԼիաննա, ԳասպարյանՆարեկ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=r7NjbR1mWr8- <<ԷջմիածնիցմինչևԶվարթնոցիավերակներ>>, սովորողներ` ՆերսիսյանԼուսինե, ՅամալյանՆվարդ, ՀայրապետյանԱրուսյակ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=Xde1wsJq9Ng- <<ՄեկօրՄատենադարանում>>, սովորողներ` ՄկրտչյանՀովհաննես, ՄարգարյանԷմմա, ԱբրահամյանԱնի, ՎարդանյանԼիլիթ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=RkbYMpNCZLM - <<Սովորողիկիսամյակայինհաշվետվություն, կարուձև>>, սովորողներ` ՎարդանյանԼիլիթ, ՀակոբյանՆվարդ 10-րդ դասարան, ՌավոևաԳրետա 11-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=wV5PlgMqTZs -<< Նորաձևություն 2011>>, սովորողներ` ՎարդանյանԼիլիթ, ՀակոբյանՆվարդ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=DlyXIBKzXJg -<<ԿոկոՇանել>>, սովորողներ` ՎարդանյանԼիլիթ, ՀակոբյանՆվարդ 10-րդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=esskWrJwEuY -<<Արշավումենքհայրենիքիճամփաներով>>, ղեկավարներ` ԱնահիտՄելքոնյան, ՄերիԽանջյան, սովորողներ` ՄկրտչյանՀովհաննես, ԱլեքսանյանԱրամ, ԽաչատրյանՄարինե, ԱբրահամյանԱնի<br />http://www.youtube.com/watch?v=FNPlc7m8xY4 - <<ՃամբարայիներկուօրԾաղկաձորում>>, ղեկավարներ` ԱնահիտՄելքոնյան, ՄերիԽանջյանսովորողներ` ՄկրտչյանՀովհաննես, ԽաչատրյանՄարինե, ՄելքոնյանՍարգիս 9-րդ և 10-չդ դասարան<br />http://www.youtube.com/watch?v=2ZDsU55L0-4 - <<Արհեստներիդպրոց, կարուձև>>, իմկիսմայակայինհաշվետվությունը, ՄերիԽանջյան<br />
 10. 10. Ուսումնականճամփորդություններ<br />Գառնի-Գեղարդ<br />Էջմիածին<br />Աշտարակիձոր<br />Ամբերդ<br />Ծաղկաձոր<br />Մատենադարան<br />Զվարթնոցիտաճար<br />

×