Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK 6 : ISLAM DALAM
TAMADUN MELAYU
A) PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
- Pendidikan
- Bahasa & Kesusateraan
- Perundangan
- Politik & Pemerintahan
- Siste...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Golongan bawahan

Tradisi pendidikan dan

menerima pendidikan yang

Beralih arah dari ...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Lahir para cendiakawan dan ulama-ulama Melayu yang menjadi pengawai-pengawai
pemerinta...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Bahasa Melayu menjadi

Pada zaman peralihan dan

Penggunaan tulisan Jawi

bahasa lingu...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Penggunaan bahasa Melayu
semakin berkembang di Alam
Melayu dan dijadikan bahasa
komuni...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Penggunaan bahasa Melayu semakin
berkembang di Alam Melayu dan dijadikan
bahasa komuni...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Hasil kesusasteraan ini telah dipengaruhi oleh ajaran Islam
yang bertemakan sejarah Is...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Sistem perundangan
tempatan turut mengalami
perubahan setelah
kedatangan Islam.

Tradi...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Agama Islam telah

Sehubungan itu, bbrpa

Gelaran raja bertukar

diisytiharkan sebagai...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Islam telah menentukan

Sejak lahir lagi, seseorang

Melalui Islam, institusi

garis p...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU
Tradisi animisme dan

Islam telah mengubah corak

Hinduisme telah diganti

kehidupan m...
PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN
MELAYU

Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi
Masyarakat Melayu menggangap adat sebagai
...
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
TAMADUN MALAYSIA
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
Berlaku terutamanya dalam Institusi
Ke...
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
Konsep ini menjadi teras institusi raj...
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA

Terdapat dua jenis adat :
Terdapat du...
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
Undang-undang Bertulis

• Hukum Kanun ...
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
Menekankan keagamaan.
Dilaksanakan di ...
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN
PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN
MALAYSIA
TAMADUN MALAYSIA
Kedatangan Islam
Pengaruh Islam paling...
Tajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Tajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Tajuk 6  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

19,429 views

Published on

TITAS (PPISMP) ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

Published in: Education

Tajuk 6 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

 1. 1. TAJUK 6 : ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 2. 2. A) PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU - Pendidikan - Bahasa & Kesusateraan - Perundangan - Politik & Pemerintahan - Sistem Kekeluargaan - Adat & Cara Hidup B) PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA - Politik & Pemerintahan - Perundangan - Pendidikan - Bahasa & Kesusateraan
 3. 3. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 4. 4. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Golongan bawahan Tradisi pendidikan dan menerima pendidikan yang Beralih arah dari istana ke pengajaran dapat sama seperti golongan pondok dan madrasah dikembangkan dengan atasan Dorongan bermula bermula dengan pembacaan al-Quran dan kitab-kitab. lebih tersusun Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tempat pengajian : rumah- rumah ulama, masjid, madrasah dan surau Di istana juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan.
 5. 5. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Lahir para cendiakawan dan ulama-ulama Melayu yang menjadi pengawai-pengawai pemerintah, guru-guru dan ahli agama. • Seperti Syeikh Abdul Malik Abdullah dan Sheikh Wan Hasan Wan Ishak. Kitab2 utama yang menjadi pengangan masyarakat di Melaka ialah • al-Oar Manzum oleh Abu Ishak al –Shirazi • Ulumuddin oleh al-Ghazali • Minhaj al-Talibin oleh al-Nawawi Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru malah diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka, setaraf dengan pembesar dan pentadbir • Makhdum Syed Abdul Aziz • Maulana Abu Bakar • Qadi Menawar Syah
 6. 6. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 7. 7. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Bahasa Melayu menjadi Pada zaman peralihan dan Penggunaan tulisan Jawi bahasa lingua franca bagi 84 zaman moden, Bahasa Melayu oleh orang-orang Melayu bahasa yang dituturkan oleh klasik beralih kepada bahasa semakin tersebar luas masyarakat Melaka pada yang mempunyai nilai peradaban ketika itu. yang tinggi Masyarakat Melayu mula Perubahan ini menyesuaikan perkataan dipermudahkan setelah Arab kepada bahasa tulisan Arab diubahsuai dan Melayu. dikenali sebagai tulisan Jawi. Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam Bahasa Melayu digunakan Bahasa Melayu juga aspek untuk menulis kitab-kitab Kedatangan Islam terawal menerima pengaruh agama, hikayat-hikayat, mengangkat martabat Islam. undang-undang dan bahasa Melayu. pentadbiran.
 8. 8. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Penggunaan bahasa Melayu semakin berkembang di Alam Melayu dan dijadikan bahasa komunikasi di Tanah Melayu Bahasa Melayu telah diperkayakan dengan katakata pinjamaan serta istilah daripada bahasa Arab. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu Berlakunya penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa melayu. Membawa perubahan besar Banyak kesusateraan terhadap warisan Melayu ditulis seperti Hikayat kesusteraan Melayu Para Sahabat Karya sastera bukan saja Puisi juga terkenal Melalui tulisan Jawi, agama bercorak fiksyen, malah dipengaruhi oleh sastera Islam dapat meliputi cabang-cabang ilmu Islam seperti Syair Perahu. diperkembangkan. fekah, ilmu tasawwuf, falsafah dan sebagainya.
 9. 9. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Penggunaan bahasa Melayu semakin berkembang di Alam Melayu dan dijadikan bahasa komunikasi di Tanah Melayu Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa Kedatangan Islam juga membawa perubahan penghantar persuratan dan juga sebagai alat dari sudut kesusateraan dari segi aspek penyebaran dan penyampaian agama Islam pendokumentasian, tema, bentuk, genre di seluruh Alam Melayu malah matlamat sastera itu sendiri.
 10. 10. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Hasil kesusasteraan ini telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. • Hikayat Nur Muhammad • Hikayat bulan Berbelah • Hikayat Nabi Mikraj
 11. 11. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 12. 12. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan setelah kedatangan Islam. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundan Islam dilanjutkan dalam pemrintahan Malaysia hari ini. Sistem perundangan masyarakat Undang-undang adat yang Melayu juga berubah kepada tidak bertentangan dengan sistem adat dan Islam seperti ajaran Islam dikekalkan. Hukum Kanum Melaka dan Undang-undang Laut Melaka Perlembagaan Malaysia Di peringkat negeri juga menjadikan urusan Islam terdapat beberapa yang sebagai urusan negeri. telah dikuatkuasakan. Hukum Kanun Melaka Menurut sarjana barat seperti Willian R.Roff dan Alfred P.Rubin, dijadikan contoh tentang Hukum Kanun Melaka atau Undang-undang Melaka pada wujudnya pengaruh Islam dasarnya berasaskan Undang-undang Islam di samping dan perundangan. berpegang kepada hukum akal dan hukum adat.
 13. 13. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 14. 14. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Agama Islam telah Sehubungan itu, bbrpa Gelaran raja bertukar diisytiharkan sebagai agama institusi Islam didirikan spt kepada sultan dan rasmi di Melaka. Jbtn Agama Islam & Syariah disamakan dengan khalifah Rakyat berkuasa dalam Berbeza dengan asas Konsep dewaraja bertukar penubuhan yang disarankan kepada konsep sultan yg oleh Tajus-Salatin dan berperanan sebagai khalifah Bustanus Salatin Allah. menentukan penubuhan sistem beraja dan rakyat boleh mengubah perjanjian jika syaratsyarat dilanggar oleh raja. Sultan berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembanagan Islam di Tanah Melayu. Keagungan Melaka terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik di mana mampu menstabilkan politik Melaka . *pragmatik : mengamalkan dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing p
 15. 15. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 16. 16. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Islam telah menentukan Sejak lahir lagi, seseorang Melalui Islam, institusi garis panduan dalam itu dididik berteraskan Islam kekeluargaan masyarakat membina keluarga dan adat sehinggalah Melayu disusun dengan lebih berasaskan ajaran Islam mereka dewasa. teratur. Diajarkan juga konsep dosa, Mereka juga diajar pahala, haram dan pendidikan secara formal sebagainya. dan tidak formal. Dalam sistem perkahwinan, didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar. Bapa / datuk akan mengazankan bayi lelaki atau mengkamatkan bayi perempuan. Tujuannya : untuk meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut.
 17. 17. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
 18. 18. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Tradisi animisme dan Islam telah mengubah corak Hinduisme telah diganti kehidupan masyarakat dengan adat dan cara hidup Melayu di dalam aspek Islam. kehidupan manusia. Namun begitu, cara hidup Komunikasi dapat berjalan masyarakat Melayu yang tidak dengan baik menerusi sifat bertentangan dengan ajaran hormat-menghormati dan Islam masih terus diamalkan. saling membantu. akidah dan kepercayaan Islam. Sejak kedatangan Islam ke Alam Tiada lagi sistem kasta yang Melayu menjadikan golongan berasaskan ajaran agama bawahan mula mendapat Hindu diamalkan dalam perhatian dan penghormatan. masyarakat Melayu. Islam telah merubah adat masyarakat Melayu dengan adatadat Islam dengan bertujuan untuk mencapai keharmonian dalam hidup masyarakat. Adat resam Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita, Islam juga mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan
 19. 19. PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi Masyarakat Melayu menggangap adat sebagai undang-undang hidup yang perlu dihormati dan amalan masyarakat Melayu. “ Bunga sempaka baunya harum, jika melanggarinya dianggap sebagai suatu sikap Pelbagai kumbang digubah indah, yang buruk. adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di kitab Allah ”
 20. 20. PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA
 21. 21. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Berlaku terutamanya dalam Institusi Kesultanan dan Perundangan. Selepas kedatangan Islam, institusi sultan di tanah Melayu kekal sebagai institusi berdasarkan perwarisan. Negeri Sembilan ; Adat Pepatih. Sistem ini meletakkan raja / sultan sebagai kuasa tertinggi. Tunjang kuasa bukan terletak pada sultan tetapi pada Yang Di-Pertuan Besar.
 22. 22. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Konsep ini menjadi teras institusi raja. Pengesahan berlandaskan Islam terhadap kewibawaan seseorang raja itu. • Contoh: Sultan mahmud Shah di Melaka, Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. Konsep daulat. Bermaksud bahawa seseorang raja atau sultan itu mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja melanggar arahannya (derhaka) akan menerima akibat (tulah). • Contohnya, adat istiadat membabitkan cara berpakaian dan jenis pakaian,bahasa dan pengucapan,tingkah laku dan sebagainya.
 23. 23. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA
 24. 24. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Terdapat dua jenis adat : Terdapat dua jenis undang-undang : - Adat Pepatih - undang-undang bertulis (Adat Pepatih diguna oleh orang Melayu - undang-undang tidak bertulis. Minangkabau di Negeri Sembilan dan (juga dikenali sebagai adat) Naning,utara Melaka) - Adat Temenggung.
 25. 25. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Undang-undang Bertulis • Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, dan sebagainya. • Hukum Kanun Melaka terdapat 44 fasal,Undang-undang Laut pula mengandungi 24 fasal. • Kehadiran Islam telah memperkembangan undang-undang bertulis seperti Undang- undang Laut Melaka,Hukum Kanun Melaka,Undang-undang Pahang,Undang-undang Kedah,Undang-undang Perak dan Undang-undang Johor.
 26. 26. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA
 27. 27. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Menekankan keagamaan. Dilaksanakan di istana, masjid, rumah, surau, Istana berperanan sebagai tempat menyimpan buku hikayat yang penting seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat madrasah serta pondok. Pendidikan bukan sahaja melibatkan keagamaan tetapi juga hal pentadbiran negara dan Muhamad Ali Hanafiah. Sistem pendidikan lebih teratur ialah pendidikan pondok. sistem politik. Sistem ini meluas di negeri Kedah,Kelantan,Terengganu,Pe rlis dan Pattani.
 28. 28. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA
 29. 29. PERANAN ISLAM DALAM TAMADUN PERANAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MALAYSIA TAMADUN MALAYSIA Kedatangan Islam Pengaruh Islam paling ketara ialah tulisan Jawi. memperkenalkan huruf Arab Setelah Islam datang ke dan diterima oleh orang Melayu Melaka, penulisan karya setelah dibuat penyesuaian berkembang. dengan tulisan Melayu. Terdapat hikayat tentang Nabi Terbahagi kepada bentuk prosa Muhammad s.a.w seperti dan puisi. Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Bulan Berbelah. Hikayat nabi lain seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa a.s.

×