Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke hoach 5 sao

0 views

Published on

 • Be the first to comment

Ke hoach 5 sao

 1. 1. FIVE STAR MỤC TIÊU CỦA SỰ CHINH PHẠT Trình bày : Hậu, Nguyễn Văn
 2. 2. <ul><li>Làm cách nào vượt Trường Thành </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Bên kia tường thành này là những gì </li></ul><ul><li>ai biết được ??? </li></ul><ul><li>Bạn có muốn biết không </li></ul>
 4. 5. Chiến lợi phẩm của chúng ta <ul><li>Sự giàu sang </li></ul><ul><li>Cuộc sống sung túc </li></ul>
 5. 6. Chiến lợi phẩm của chúng ta <ul><li>Tiền tài </li></ul><ul><li>Và danh vọng </li></ul>
 6. 7. Các loại vũ khí của chúng ta <ul><li>Tim nhiệt tình </li></ul><ul><li>Óc thông minh </li></ul><ul><li>Mắt tinh </li></ul><ul><li>Tai thính </li></ul><ul><li>Chân năng động </li></ul><ul><li>Tay rộng mở </li></ul><ul><li>Miện nở </li></ul><ul><li>nụ cười tươi </li></ul>
 7. 8. Vũ khí đầu tiên Tim nhiệt tình <ul><li>Tim nhiệt tình </li></ul><ul><li>“ Bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho chính bản thân chúng ta “ </li></ul>
 8. 9. Vũ khí thứ 2 Óc thông minh <ul><li>Ó c thông minh </li></ul><ul><li>Đời sống chỉ là một khoảnh khắc nhưng với khoảnh khắc ấy người ta có thể làm nên những việc vĩnh cửu. </li></ul>
 9. 10. Vũ khí thứ 3 Mắt tinh <ul><li>Mắt tinh </li></ul><ul><li>Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại </li></ul>
 10. 11. Vũ khí thứ 4 Tai thính <ul><li>Tai thính </li></ul><ul><li>Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố bạn cần thiết bạn phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở nơi đâu </li></ul>
 11. 12. Vũ khí thứ 5 Tai thính <ul><li>Chân năng động </li></ul><ul><li>Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc. </li></ul>
 12. 13. Vũ khí thứ 6 Tay rộng mở <ul><li>Tay rộng mở </li></ul><ul><li>Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình </li></ul>
 13. 14. Vũ khí thứ 7 Miệng nở nụ cười tươi <ul><li>Miệng nở nụ cười tươi </li></ul><ul><li>Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó </li></ul>
 14. 15. Mục tiêu của chúng ta <ul><li> Bán </li></ul><ul><li>80 nền trong ngày mở bán </li></ul><ul><li>  Khai thác khách hàng </li></ul><ul><li>tiềm năng 500 khách hàng </li></ul><ul><li> Phục vụ chúng ta </li></ul><ul><li>1 – 2 năm nữa </li></ul><ul><li> Tồn tại và phát triển </li></ul><ul><li>5 – 10 năm nữa </li></ul>
 15. 16. Vùng khách hàng mục tiêu của chúng ta <ul><li>Khu vực : Quận 5,6 </li></ul><ul><li>Mục tiêu 1: Chợ Kim Biên, An Đông, Hòa Bình, Bình Tây ) </li></ul><ul><li>Mục tiêu 2 : Khách hàng đầu tư khu vực trên </li></ul>
 16. 17. Vùng khách hàng mục tiêu của chúng ta <ul><li>Khu vực : Quận 10,11 </li></ul><ul><li>Mục tiêu ưu tiên : Khách hàng đầu tư cũ và mới khai thác </li></ul>
 17. 18. Vùng khách hàng mục tiêu của chúng ta <ul><li>Khu vực : Nam Sài Gòn ( Q.7, Nhà Bè, Bình Chánh ) </li></ul><ul><li>Mục tiêu ưu tiên : Khách hàng Phú Mỹ Hưng và các nhà đầu tư vào khu vực </li></ul>
 18. 19. Các chương trình bán hàng T.05/2011 <ul><li>Chương trình 1 : dự kiến 2 chương trình </li></ul><ul><li>“ Giới thiệu cơ hội đầu tư dự án Five Star Towship với Tiểu thương chợ Kim Biên và An Đông “ </li></ul><ul><li>Chương trình 2 : dự kiến 2 chương trình </li></ul><ul><li>“ Đêm hội đầu tư tại Khu Nam ( Phú Mỹ Hưng và khách hàng khu vực Quận 7 ) “ </li></ul><ul><li>Chương trình 3 : dự kiến 2 chương trình </li></ul><ul><li>“ Chương trình tour cho khách hàng đi xem dự án Phước Lý “ </li></ul><ul><li>Chương trình 4 : dự kiến 6 chương trình với lượng khách mời từ > 50 khách hàng cho 1 chương trình </li></ul><ul><li>“ Bán hàng dự án Gia Phú Khang “ </li></ul>
 19. 20. Các chương trình bán hàng chính 05/20111 <ul><li>Chương trình bán hàng tại các chợ </li></ul><ul><ul><li>Chợ Kim Biên </li></ul></ul><ul><ul><li>Chợ An Đông </li></ul></ul><ul><ul><li>Chợ Hòa Bình </li></ul></ul><ul><ul><li>Chợ Bình Tây </li></ul></ul>
 20. 21. Các chương trình bán hàng chính 05/20111 <ul><li>Chương trình bán hàng “ Đêm hội Phú Mỹ Hưng “ </li></ul><ul><li>Tập trung các ngày trong tuần : </li></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 1 dự kiến tối ngày 14/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 2 dự kiến tối ngày 21/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><li>Chỉ tiêu khách mời </li></ul><ul><ul><ul><li>Khách hàng tiềm năng 6 khách hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khách hàng tri ân 3 khách hàng </li></ul></ul></ul><ul><li>Chỉ tiêu giao dịch </li></ul><ul><ul><ul><li>Chỉ tiêu : 10 giao dịch/chương trình </li></ul></ul></ul>
 21. 22. Các chương trình bán hàng chính 05/20111 <ul><li>Chương trình bán hàng tập trung dự án Phước Lý ( Five Star Towship ) </li></ul><ul><li>Tập trung các ngày trong tuần : </li></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 1 dự kiến ngày 08/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 2 dự kiến ngày 15/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 3 dự kiến ngày 22/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chương trình 4 dự kiến ngày 29/05/2011 </li></ul></ul></ul><ul><li>Chỉ tiêu khách mời </li></ul><ul><ul><ul><li>Khách hàng tiềm năng 6 khách hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khách hàng tri ân 3 khách hàng </li></ul></ul></ul><ul><li>Chỉ tiêu giao dịch </li></ul><ul><ul><ul><li>Chỉ tiêu : 4 giao dịch/chương trình </li></ul></ul></ul>
 22. 23. Chương trình bán hàng tập trung tại Quán Cafe <ul><li>Chương trình bán hàng tập trung dự án Phước Lý ( Five Star Towship </li></ul>

×