Successfully reported this slideshow.

Five Star Township - Khu dân cư Phước Lý . Call 097.98.99.207

476 views

Published on

Five Star Township - Khu dân cư Phước Lý . Call 097.98.99.207

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Five Star Township - Khu dân cư Phước Lý . Call 097.98.99.207

  1. 1. SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG ANH Độc Lập - Tự Do – Hạnh PhúcSố:………../HĐ- VHA HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN v/v Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CQSDĐ) ở lô đất có ký hiệu…… Dự án: Khu dân cư Vũ Hoàng Anh Tại: TT Trảng Bom – Huyện Trảng Bom - Đồng Nai - Căn cứ bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2006 - Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty TNHH VŨ HOÀNG ANH. - Căn cứ Quyết định số: 3961/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND Tỉnh Đồng Nai,về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quy hoạch tại Thị trấn Trảng Bom,Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai. - Căn cứ vào khả năng tài chính các bên: Hôm nay ngày…. Tháng…. Năm 2011, tại trụ sở văn phòng của Công Ty TNHHVŨ HOÀNG ANH tại D6,Tổ 1, Khu Phố 2, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, TỉnhĐồng Nai chúng tôi gồm có:Bên A: CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG ANH (Bên chuyển nhượng QSDĐ) - Địa chỉ: D6, Tổ 1, Khu Phố 2, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: ……………………. Fax: ……………………….. - Đại Diện : Ông Bùi Duy Quang, Chức Vụ: Giám Đốc. - Mã Số Thuế: 3600507044 - Tài Khoản Số: 1000049185 Tại Ngân Hàng SHB- Chi nhánh Đồng Nai. - Tài Khoản Số: 969.256 Tại Ngân Hàng Đại Á Chi Nhánh Trảng Bom. Và.Bên B : - Ông/Bà: ………………………………………………………………………... - Sinh Năm: ……………………………………………………………………… - CMND số: ………………… Ngày Cấp……………… Nơi Cấp……………… - Địa Chỉ Thường Trú: ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. - Địa Chỉ Liên Lạc: …………………………………………………………….. - Điện Thoại: …………………………………………………………………….
  2. 2. Sau khi tiến hành bàn bạc thống nhất chúng tôi đồng thuận ký kết hợp đồng chuyển quyềnsử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Vũ Hoàng Anh do công ty TNHH VŨ HOÀNG ANHlàm chủ dự án với những điều khoản sau:Điều 1: Nội Dung Hợp Đồng.1.1. Công Ty TNHH VŨ HOÀNG ANH triển khai xây dựng khu dân cư Vũ HoàngAnh thuộc Thị trấn Trảng Bom Huyện Trảng Bom có diện tích là 6,69 ha theo quyết địnhsố: 3680/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND Tỉnh Đồng Nai.1.2. Sau khi tìm hiểu rõ hồ sơ pháp lý của dự án trên bên B đồng ý tham gia đầu tư cùngcông ty bằng hình thức mua bán thanh toán nhiều đợt vào dự án hạ tầng khu dân cư VũHoàng Anh thuộc thị trấn Trảng Bom.1.3. Sau khi bên B thanh toán đầy đủ giá trị quy định tại điều 02 của hợp đồng này thìbên B sẽ được nhận một lô đất nằm trong dự án khu dân cư Vũ Hoàng Anh thuộc thị trấnTrảng Bom do công ty TNHH VŨ HOÀNG ANH làm chủ dự án,căn cứ theo bản đồ quyhoạch đã được duyệt lô đất có kí hiệu như sau:Ký hiệu:…….Thuộc khu…………Diện Tích…..............Điều 2: Giá Trị Thanh Toán:2.1. Giá trị đầu tư 1m2 đất ở là…………………………………………VNĐ/m2(Bằng chữ ………………………………………………………………………………….)2.2. Tổng giá trị đầu tư của bên B là ………………………………….VNĐ.(Bằng chữ ………………………………………………………………………………….) 2.3. Giá trị trên đã bao gồm chi phí hạ tầng cơ sở theo quy hoạch đã được duyệt, tiền sửdụng đất, thuế (VAT).2.4. Giá trị đóng góp trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí sang tên.Điều 3: Phương Thức Thanh Toán. Việc thanh toán được bên B thực hiện tại văn phòng của bên A (Hoặc tại văn phòngcủa đơn vị có tư cách pháp nhân được bên A ủy quyền) và chia thành 04 (bốn) đợt bằngtiền mặt hoặc chuyển khoản như sau:3.1. Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng này bên B thanh toán cho bên A 30 % tổng giá trịlô đất,tương đương với số tiền là:………………………VNĐ ( Bằng chữ…..............)3.2. Đợt 2: Bên B thanh toán tiếp cho bên A 40 % giá trị lô đất,tương đương với số tiềnlà:……………………………………………………….VNĐ ( Bằng chữ…………...)
  3. 3. Chậm nhất là 45 ngày sau đợt 1.Và bên A tiến hành thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sửdụng đất.3.3. Đợt 3: Bên B thanh toán tiếp cho bên A 20 % giá trị lô đất,tương đương với số tiềnlà:………………………………………………………VNĐ ( Bằng chữ……………)Chậm nhất là 45 ngày sau đợt 2. Và bên A tiến hành làm thủ tục cắm mốc bàn giao nền chobên B.3.4. Đợt 4: Bên B thanh toán tiếp cho bên A 10 % giá trị còn lại của lô đất,tương đươngvới số tiền là:……………………………………………………….VNĐ (Bằng chữ……………)Chậm nhất là 45 ngày sau đợt 3. ( Khách hàng nộp tiền đợt 04 (bốn) khi nhận bàn giao hồsơ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đứng tên Công ty TNHH VŨ HOÀNG ANH,hoặc sau khi sang tên cho khách hàng nếu có nhu cầu).3.5. Khách hàng nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty TNHH VŨHOÀNG ANH ,Tài Khoản Số: 1000049185, Ngân Hàng SHB- Chi nhánh Đồng Nai,hoặc ( Tài Khoản Số: 969.256 Tại Ngân Hàng Đại Á Chi Nhánh Trảng Bom). Sau khikhách hàng chuyển khoản vào tài khoản của công ty và mang giấy nộp tiền đến công ty,quý khách hàng sẽ được công ty TNHH VŨ HOÀNG ANH cấp biên lai thu tiền. Biên laicó giá trị chứng minh bên (bên B) đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên.4.1: Quyền và nghĩa vụ của bên chủ dự án đầu tư. ( Bên A )- Nhận đầy đủ và đúng thời hạn đóng góp của bên B đầu tư theo điều 3 hợp đồng này.- Yêu cầu bên B thực hiện đúng cam kết ghi nhận trong hợp đồng.- Chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp về lô đất khi giao đất cho bên B- Hoàn thành cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.- Bàn giao lô đất theo đúng kí hiệu,đúng khu,đúng diện tích ghi nhận tại điều 1 hợp đồng này.- Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính ghi nhận tại điều 3 hợp đồng này.4.2: Quyền và nghĩa vụ của bên B.- Nhận lô đất theo đúng số lô,đúng khu vực,đúng diện tích theo điều 1 của hợp đồng này.- Đóng đủ số tiền và theo đúng tiến độ cam kết tại điều 3 của hợp đồng.- Sử dụng đất trong phạm vi quyền hạn của mình.
  4. 4. - Sử dụng chung cơ sở hạ tầng của dự án như: công viên, khu thể dục thể thao, hệ thống chiếu sáng….- Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cam kết và nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.- Có trách nhiệm quản lý,trông coi phần đất đã được giao không để cho người khác lấn chiếm.- Cung cấp giấy tờ và tài liệu liên quan cho chủ dự án khi cần.- Khi tiến hành xây dựng nhà ở phải đúng với quy hoạch phê duyệt chung.- Nộp các khoản phí dịch vụ, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình sử dụng đất theo quy định của nhà nước.Điều 5: Chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.5.1. Hợp đồng chấm dứt khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.5.2. Khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.5.3. Đơn phương chấm dứt hiệu lực của hợp đồng mà không bị coi là vi phạm pháp luật.Cụ thể là trong 03 trường hợp dưới đây:- Trường hợp thứ nhất: Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại điều 1, điều 2, điều 3 của hợp đồng này thì bên chủ dự án có quyền chấm dứt hợp đồng.- Giá trị thanh toán sẽ được thanh lý và bị khấu trừ lại 20 % giá trị đã thanh toán cho bên chủ dự án- Trường hợp thứ hai: Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.- Trường hợp thứ ba: Bên chủ đầu tư dự án không bàn giao đất cho bên B, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Giá trị thanh toán sẽ được hoàn trả và được nhận thêm 150% lãi suất giá trị đã thanh toán căn cứ theo lãi suất ngân hàng thương mại tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.Điều 6: Quy định chung.- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký kết và chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điều 5 của hợp đồng này.- Giá trị thực của phần thanh toán phụ thuộc vào diện tích thực tế đo đạc khi bên chủ dự án giao đất.- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu các bên gặp khó khăn thì có thể trao đổi bàn bạc với nhau và mọi thay đổi chỉ có giá trị khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản về việc đồng ý thay đổi của cả hai bên.
  5. 5. - Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ tiến hành thương lượng đàm phán, nếu không thống nhất thì hai bên có quyền khởi kiện tranh chấp đến tòa án nhân dân Huyện Trảng Bom.- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Công ty giữ ba bản, khách hàng giữ một bản và đều có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Giám Đốc

×