Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SÅTE - erfaringer

896 views

Published on

Erfaringer fra innføring av Feide som elektronisk identitetsforvalting i grunnskolene til kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SÅTE - erfaringer

 1. 1. Feide i SÅTE. Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.
 2. 2. Innføring av Feide i SÅTE <ul><li>Skoleprosjekt – ikke IKT… </li></ul><ul><ul><ul><li>Organisering, involvering, organisering, involvering… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En teknisk løsning for digital ID i skoleverket </li></ul></ul></ul><ul><li>Først og fremst et rammeverk for håndtering av personinformasjon. </li></ul>
 3. 3. Suksesskriterier. <ul><li>For Feide: </li></ul><ul><ul><ul><li>Opplæring i skoleadminstrativt program, SAS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Datavask </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Involvering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutinehåndbok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppfølging og forpliktelser </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Suksesskriterier. <ul><li>Generelt: </li></ul><ul><ul><ul><li>Gode prosjektplaner med mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prosjektplan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forpliktende samarbeid – gi arbeidet prioritet! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gode rapporteringsrutiner. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fundamentert på øverste nivå. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Hvå må på plass? <ul><li>Lokal fundamentering. </li></ul><ul><li>Lokal feidemotor. </li></ul><ul><li>SAS </li></ul><ul><li>Godkjenning. </li></ul>
 6. 6. Ansvarsfordeling i SÅTE <ul><li>Avklarte ansvarsforhold. </li></ul><ul><li>Ryddig organisering. </li></ul><ul><li>Forpliktende samarbeid. </li></ul>
 7. 7. Hva har vært gjort? <ul><li>Innkjøp av skoleadministrativ programvare. </li></ul><ul><ul><ul><li>Implementering i driftsorg. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opplæring av brukere </li></ul></ul></ul><ul><li>Kartlegging av registre/lister. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvem, hva, hvor. - skjema </li></ul></ul></ul><ul><li>Utarbeidelse av regelverk og dokumentasjon. </li></ul><ul><ul><ul><li>Ett kildesystem for elev opplysninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT-regelverk for alle brukere. – elever A , elever B og lærere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutiner for registrering. - rutinehåndbok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutiner for kvalitetssikring av persondata. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Datavask. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Kommune-FEIDE i Hedmark BAS <ul><li>MORIA- Feides nasjonale påloggingstjeneste </li></ul><ul><li>BAS - Brukeradministrativt system – lokalt eller hos f.eks HFK (Buddy) </li></ul><ul><li>SAS - Skoleadministrativt system (Oppad) - lokalt </li></ul>Sentrale Feide- tjenester MORIA ADAM Lokal AD E1.local Oppad Lokale tjenester Lokal AD Citrix <ul><li>AD - Active Directory (ressursdatabase) – lokalt eller hos HFK </li></ul><ul><li>ADAM - Lokal mini ressursdatabase (lokalt eller hos HFK) </li></ul>
 9. 9. Tekniske løsninger
 10. 10. Økonomi. <ul><li>SAS </li></ul><ul><li>Lokal feidetjenste </li></ul><ul><ul><ul><li>Leie eller bygge – ulike tekniske skisser . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feide.no – for vertsorganisasjoner </li></ul></ul></ul><ul><li>Egne utgifter i form av tidsbruk, frikjøp osv </li></ul><ul><ul><ul><li>Her ligger den største kostnaden og den største jobben. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Ressursbruk. <ul><ul><ul><li>Kjøp og drift av servere, kjøp og drift av programvare og feidelisenser kommer i tillegg. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Våre erfaringer/utfordringer <ul><li>Overholdelse av progresjonsplaner </li></ul><ul><ul><ul><li>Mangel på prioritering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulike lokale utfordringer – må håndteres lokalt </li></ul></ul></ul><ul><li>Passordhåndtering </li></ul><ul><ul><ul><li>Nærmest mulig brukeren </li></ul></ul></ul><ul><li>Prosjektledelse </li></ul><ul><ul><ul><li>Tidsressurs </li></ul></ul></ul><ul><li>Felles forståelse </li></ul><ul><ul><ul><li>Kommunikasjonen mellom ulike driftsmiljø </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Viktig å tenke på: <ul><li>Prosjektledelsen </li></ul><ul><ul><ul><li>Myndighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forankring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidsramme </li></ul></ul></ul><ul><li>Organisering </li></ul><ul><ul><ul><li>Ansvarsforhold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prioritering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forpliktelsen – konsekvenser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Involvering – ulike miljøer </li></ul></ul></ul><ul><li>Rapportering </li></ul><ul><ul><ul><li>Til hvem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvor ofte </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Til slutt, enda en gang... <ul><li>Feide er er først og fremst et rammeverk for håndtering av personinformasjon. </li></ul><ul><li>Harald Torbjørnsen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>feide.hedmark.org </li></ul><ul><li>www.slideshare.net/hator </li></ul>Slutt rapport for Feide i Hedmark

×