Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle og Elgg lansering i ASP-Hedmark

1,792 views

Published on

Lansering av Moodle og Elgg sidene til ASP-Hedmark 30.januar 2007 i Rena kulturhus, for grunnskolene i Åmot, Engerdal, Trysil og Stor-Elvdal kommune.

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moodle og Elgg lansering i ASP-Hedmark

  1. 1. som " Plattform for Digital Læring " for grunnskolene i Åmot, Engerdal, Trysil og Stor-Elvdal kommune. Program: Pressekonferanse, -mulighet for å stille spørsmål. 14.00 Nytt eksempel på praktisk bruk, denne gang fra ungdomstrinnet. 13.30 Innlegg av Øystein Johannesen (avdelingsdirektør i KUD) 13.00 Lunsj (anledning til å gå rundt og se på 5.klasse jobbe.) 12.15 Eksempel på bruk av Moodle på barnetrinnet 12.00 Innlegg av Jørund Leknes (politisk rådgiver i FAD). 11.35 Åpning av lanseringen ved ASP-Hedmark. 11.30
  2. 2. ASP-skole <ul><li>Asp-Hedmark. </li></ul><ul><li>Felles driftsløsning for alle grunnskoler. </li></ul><ul><li>Felles LMS / PDL. </li></ul><ul><li>Imøtekomme kravene i kunnskapsløftet og plan for digitalkompetanse 2004 – 2008. </li></ul>
  3. 3. Moodle og Elgg. <ul><li>Sosial konstruktivistisk pedagogikk. </li></ul><ul><ul><ul><li>Læringslandskap. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevens kunnskapsproduksjon og deling av kunnskap i sentrum. </li></ul></ul></ul><ul><li>Moodle. </li></ul><ul><ul><ul><li>Open Source. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laget av lærere for lærere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ca 8.Mill brukere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ca 1.Mill lærere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 000 registrerte installasjoner. </li></ul></ul></ul><ul><li>Elgg. </li></ul><ul><ul><ul><li>Et fullverdig blogg verktøy designet og utviklet etter samme grunnprinsipper og filosofi som moodle. </li></ul></ul></ul>

×