Digitale barnehager

2,046 views

Published on

Foredrag for barnehageansatte i Elverum kommune 02.01.2008

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Læring skjer hele livet. Ikke først når ungene begynner på skolen
 • Digitale barnehager

  1. 1. Digitale verktøy <ul><li>En kilde til lek og læring. </li></ul><ul><li>(ref. Nina Bølgan) </li></ul>
  2. 2. Digital barndom/tidsalder. <ul><li>Digitale verktøy en naturlig del av barnas hverdag. </li></ul><ul><li>Digitalkompetanse avgjørende for barnets framtid. </li></ul><ul><li>Allestedsnærværende teknologi. </li></ul>
  3. 3. Digital barndom/tidsalder. <ul><li>TV-adressa 15.mars 2007. </li></ul>
  4. 4. Lov om barnehagen (2006) -§2: <ul><li>” Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. </li></ul><ul><li>Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. </li></ul><ul><ul><li>http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029htt </li></ul></ul>
  5. 5. Den digitale barnehagen. <ul><li>Digitale verktøy bør være en selvfølgelig del av temaene, aktivitetene og dokumentasjonen i en framtidsrettet barnehage. </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul><ul><li>Digitale verktøy stimulerer språkutviklingen </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul>
  6. 6. Den digitale barnehagen. <ul><li>Et profesjonelt personale må være i stand til å reflektere kritisk over bruken av digitale verktøy og kunne veilede barn i lek med dem. </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul><ul><li>Ved å innta et mer skapende og kreativt perspektiv på verktøyene kan aktiviteten som oppstår bli et verdifullt tillegg til andre aktiviteter. </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul>
  7. 7. Digital kompetanse. <ul><li>Er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskaps- samfunnet. </li></ul>
  8. 8. Digital kompetanse. <ul><li>Bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne. </li></ul><ul><li>Kunne bruke ulike digitale verktøy. </li></ul><ul><ul><ul><li>Kamera, pc, skriver, skanner, håndholdt pc, telefon/mobil, TV, DVD, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internett, spill, pedagogisk programvare, programmer for kommunikasjon, kreativitet og interaktivitet. </li></ul></ul></ul><ul><li>Evnen til å kunne velge riktig verktøy i ulike situasjoner. </li></ul><ul><li>Mer enn bare utstyr og programvare. </li></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskap om digitale medier/verktøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produsere digitale produkter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sammensatte tekster, lyd, bilde, video bruk av nettet. </li></ul></ul></ul></ul>
  9. 9. Digital kompetanse. <ul><li>Viktige momenter: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av internett. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kildekritikk. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Må være et samspill mellom barn og voksne. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppdragelse </li></ul></ul></ul>
  10. 10. Digital kompetanse. <ul><li>Barnehagepersonalet må ha digitalkompetanse! </li></ul><ul><ul><ul><li>Kjenne programmene som barna bruker. </li></ul></ul></ul><ul><li>”… en lærende organisasjon og i stand til å møte nye krav og utfordringer. </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul><ul><li>Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.” </li></ul><ul><ul><li>– Nina Bølgan </li></ul></ul>
  11. 11. Personvern. <ul><li>Bilder er personopplysning </li></ul><ul><li>Strenge krav hos datatilsynet. </li></ul><ul><li>Sørg for skriftlig tillatelse fra foresatte. </li></ul><ul><li>Bruken av internett skal være voksenstyrt. </li></ul>
  12. 12. Rammeplanen <ul><li>Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap (s 21). </li></ul>
  13. 13. Temaheftet. <ul><li>Temaheftet er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver. </li></ul>
  14. 14. Reggio Emilia -Italia <ul><li>” Ett barn har 100 språk men berøves de 99, skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen og tvinger oss til å tenke uten kropp, og handle uten hode. -Loris Malaguzzi 1970-tallet </li></ul><ul><ul><ul><li>Arbeidet i La Viletta og andre institusjoner i og utenfor Reggio Emilia har vist at de digitale redskapenes muligheter til raske manipuleringer med bilder, projeksjoner i teatrale sammenhenger, samhandling mellom barn omkring å skape historier og knytte livet sitt sammen med dagsaktuelle hendelser gjør dem brukbare til langt mer enn kunnskapsbaser man kan hente ferdig kunnskap fra. Men det er avhengig av at man betrakter dem som ett mulig redskap blant mange for å utvikle barns 100 språk, ikke bare 4. – Av Kari Carlsen Instituttleder ved IFF Høgskolen i Telemark </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giovanni snakker om en &quot;hybridisering&quot; av uttrykksformer. Nye medier involverer barn og voksne, fordi det moderne samfunnet bruker dem, og i noen grad lar seg styre av dem. Utfordringen er hvordan barn og voksne skaper mening gjennom dem. – Av Kari Carlsen Instituttleder ved IFF Høgskolen i Telemark </li></ul></ul></ul>
  15. 15. Eksempler på bruk av Internett. <ul><li>Koppang barnehage – Kvisten </li></ul><ul><li>Koppang barnehage – Kongla. </li></ul><ul><li>EBUS – 1.kl </li></ul><ul><li>Deset – 1.kl </li></ul><ul><li>Når personalet inntar en mer undersøkende holdning og et skapende perspektiv på de digitale verktøyene, kan barna få nye opplevelser og erfaringer. </li></ul><ul><li>Personalet er med på å forme barnas holdninger til digitale verktøy. </li></ul><ul><ul><ul><li>- Temahefte om IKT i barnehagen </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Oppsummering. <ul><li>Å ta i bruke digitale verktøy kommer ikke til å revolusjonere virksomheten, men digitale verktøy skal være nyttige og morsomme verktøy i det pedagogiske arbeidet. </li></ul><ul><li>– fra temaheftet om ikt i barnehagen. </li></ul><ul><li>Det er ikke teknologien i seg selv som er viktig, men måten barnehageansatte og barnehagen tar den i bruk! </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/hator </li></ul>
  17. 17. Oppgave: <ul><li>Bruk innspill fra forelesningen, kompendiet med utdrag fra ”Temahefte om IKT i barnehagen” og sunn fornuft, </li></ul><ul><li>IKT i min avdeling/bhg. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvordan ønsker jeg å ta i bruk IKT sammen med ungene på min avdeling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Konkretiser ulike læringssituasjoner + +. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke utstyr vil vi prioritere å få tak i? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Digitale verktøy er mye mer enn bare PC. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Husk eventuelt møblement i tillegg. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilken rolle/funksjon vil vi at IKT skal ha på vår avdeling/bhg? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasjonskanal/portal, pedagogisk verktøy, plassering i miljøet osv. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Konkretiser best mulig. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilken digital kompetanse har vi og hvilken mangler vi? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan være forskjell på pedagogisk personale og fagarbeidere. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Individuelle forskjeller </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lag en så realistisk progresjonsplan som mulig. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prioriter ut i fra svarene på punktene ovenfor. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Svarene fra leveres til leder i barnehagen </li></ul>

  ×