Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP CHO STARTUPS

Hanoi, Nov 2013

Confidential
NÔI DUNG
̣
11

VỀ DIỄN GIẢ

22

THANH TOÁN VÀ BUSINESS

33

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM...
VỀ DIỄN GIẢ

• Founder/CEO cty Cổ phần giải trí số Việt
Nam
• Giám đốc đối ngoại 1Pay.vn, mWork.vn
• Cofounde...
THỊ TRƯƠ ̀ NG NÔ DUNG SỐ TAI VIÊT NAM
̣I
̣
̣
Một vài con số 2013:
- 35 - 40 triệu internet users
- Hơn 20 triệu mob...
THANH TOÁN VÀ BUSINESS

1. Kênh thanh toán mới -> Business mới
2. THANH TOÁN -> DOANH THU -> CASHFLOW
=> đóng vai t...
CÁC HÌNH THƯ ́ C THANH TOÁN NÔ DUNG SỐ TAI VN
I
̣
̣

• Kênh thanh toán qua Telcos:
SMS

CARD

WAP

SUB
CÁC HÌNH THƯ ́ C THANH TOÁN NÔ DUNG SỐ TAI VN
I
̣
̣

•
-

Kênh thanh toán KHÔNG qua Telcos:
Thẻ nôi đia: Smartlink, ...
THƯ C TRANG THANH TOÁN NÔI DUNG SỐ TAI VN
̣
̣
̣
•
•
-

Telco payment:
Tỷ lệ telco hưởng cao
Thờ i gian thanh toán l...
MÔT SỐ LƯ U Ý CHO STARTUP KHI SƯ DUNG KÊNH
̣
̣
THANH TOÁN

•
•
-

Chon kênh thanh toán nào?
̣
San phâm
̉
̉
Ngườ i du...
GIAI PHÁP THANH TOÁN NÔI DUNG SỐ TƯ ̀ 1PAY
̉
̣
• Thành lâp đầu năm 2013, 1Pay (
̣
https://1pay.vn ) là nền tang tha...
MWORK GROUP
• Thành lâp tháng 1 năm 2011, mWork Group là môt trong nhữ ng
̣
̣
công ty về mobile thành công nhất tai...
MÔ HÌNH KINH DOANH 1PAY
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Merchants
SMS

1PAY

CARD
WAP
SUB
Dịch vụ thanh toán

Ap...
MÔ HÌNH HOAT ĐÔNG 1PAY
̣
̣

Billing
CARD

Mobile content

~15%
1PAY
Platform

Merchants

Revenue share
MC / 1PAY

SMS
~55...
NỀN TANG THANH TOÁN MỞ 1PAY
̉
•

•

•

•

Hố trợ tất cả các kênh thanh toán trên
di đông phổ biến: Thẻ cào, S...
HỆ THỐNG 1PAY
• Bao mât: Chứ ng nhân bơi GeoTRUST
̉
̣
̣
• Tự đông chon kết nối: Vớ i mỗi hình thứ c
̣
̣
thanh to...
CÁC BƯƠ ́ C S DUNG THANH TOÁN 1PAY
Ư
̣

Lưu ý:
1) Đăng ký Miễn Phí
2) Để sử dụng các dịch vụ thanh toán trên ...
MERCHANTS CUA 1PAY
̉

• 25+ game studios
• 500+ mobile developers và CP
• USD 10 millions doanh thu
merchant năm 2013
• 1...
MÔT VÀI HOAT ĐÔNG CUA 1PAY
̣
̣
̣
̉
JUST FOR FUN!

https://www.youtube.com/watch?v=LcZ0zVNsfF4
TRÂN TRONG CAM Ơ N!
̣
̉

1Pay Co., Ltd
D1, Lot 15, Dinh Cong
urban area, Hoang Mai
district, Ha Noi, Vietnam

Nguyen Minh ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thị trường thanh toán nội dung số tại Việt Nam - Mr. Nguyen Minh Quang

1,005 views

Published on

Đây là bài trình bày được sử dụng trong HATCH! FAIR 2013
Thị trường thanh toán nội dung số tại Việt Nam
Trình bày bởi anh Nguyễn Minh Quang, Giám đốc đối ngoại của 1Pay

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thị trường thanh toán nội dung số tại Việt Nam - Mr. Nguyen Minh Quang

 1. 1. THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CHO STARTUPS Hanoi, Nov 2013 Confidential
 2. 2. NÔI DUNG ̣ 11 VỀ DIỄN GIẢ 22 THANH TOÁN VÀ BUSINESS 33 CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM 44 THỰC TRẠNG THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM 55 MỘT SỐ LƯU Ý CHO STARTUP KHI LỰA CHỌN KÊNH THANH TOÁN 66 1PAY - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO THANH TOÁN NỘI DUNG SỐ Confidential
 3. 3. VỀ DIỄN GIẢ • Founder/CEO cty Cổ phần giải trí số Việt Nam • Giám đốc đối ngoại 1Pay.vn, mWork.vn • Cofounder Dichung.vn • Founder VnPlay.TV • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực startup mobile Nguyen Minh Quang
 4. 4. THỊ TRƯƠ ̀ NG NÔ DUNG SỐ TAI VIÊT NAM ̣I ̣ ̣ Một vài con số 2013: - 35 - 40 triệu internet users - Hơn 20 triệu mobile internet users, dự kiến cuối 2014 35-40 triệu - Tổng dung lượng thị trường nội dung số: >1 tỷ USD - Doanh thu game: 300 triệu USD trong đó mobile game 100 triệu USD - VN là nước có tốc độ tăng trưởng mobile internet đứng thứ 2 thế giới sau TQ => Làm gì để khai thác lợi thế này?
 5. 5. THANH TOÁN VÀ BUSINESS 1. Kênh thanh toán mới -> Business mới 2. THANH TOÁN -> DOANH THU -> CASHFLOW => đóng vai trò quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp
 6. 6. CÁC HÌNH THƯ ́ C THANH TOÁN NÔ DUNG SỐ TAI VN I ̣ ̣ • Kênh thanh toán qua Telcos: SMS CARD WAP SUB
 7. 7. CÁC HÌNH THƯ ́ C THANH TOÁN NÔ DUNG SỐ TAI VN I ̣ ̣ • - Kênh thanh toán KHÔNG qua Telcos: Thẻ nôi đia: Smartlink, Banknet, Đông Á ̣ ̣ Thẻ quốc tế: Visa, Master card,.... Ví điên tử: Paypal, Ngân lượng, Bao Kim,... ̣ ̉ Thẻ do các đơn vị trong nướ c phát hành: Zing, Gate, Megacard - COD ^_^
 8. 8. THƯ C TRANG THANH TOÁN NÔI DUNG SỐ TAI VN ̣ ̣ ̣ • • - Telco payment: Tỷ lệ telco hưởng cao Thờ i gian thanh toán lâu Khó tiếp cân ̣ Thiếu sư hỗ trơ cần thiết Payment các kênh khác: Độ phủ thấp Kết nối khó khăn do yêu cầu về bao mât cao ̉ ̣ Tiềm năng lớ n nhưng chưa khai thác hết => Kết luân: 90% thanh toán nôi dung số đang chay qua các ̣ ̣ ̉ kênh payment cua Telcos ̉
 9. 9. MÔT SỐ LƯ U Ý CHO STARTUP KHI SƯ DUNG KÊNH ̣ ̣ THANH TOÁN • • - Chon kênh thanh toán nào? ̣ San phâm ̉ ̉ Ngườ i dùng Margin Chon nhà cung cấp nào? ̣ Uy tín Hệ thống Support
 10. 10. GIAI PHÁP THANH TOÁN NÔI DUNG SỐ TƯ ̀ 1PAY ̉ ̣ • Thành lâp đầu năm 2013, 1Pay ( ̣ https://1pay.vn ) là nền tang thanh ̉ toán mở hàng đầu tai Viêt Nam về ̣ ̣ thanh toán trên di đông: ̣ • Sư ́ mênh cua chúng tôi: Giúp các lâp ̣ ̉ ̣ trình viên và các công ty cung cấp nôi ̣ dung trên di đông tiếp cân và tích hợp ̣ ̣ tất cả các kênh thanh toán tai Viêt Nam ̣ ̣ môt cách đơn gian và tư đông thông ̣ ̉ ̣ qua API và SDK. • Tầm nhìn: Trơ thành nền tang thanh ̉ toán di đông hàng đầu trong khu vưc ̣ Đông Nam Á. • Nhân sự: 20+ nhân viên tai Hà Nôi và ̣ ̣ TP HCM Top 5 startup chiến thắng tại DEMO Asia 2013 Tham dự DEMO FALL 2013 tại Silicon Valley với tư cách một trong 5 startups tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á
 11. 11. MWORK GROUP • Thành lâp tháng 1 năm 2011, mWork Group là môt trong nhữ ng ̣ ̣ công ty về mobile thành công nhất tai Viêt Nam. ̣ ̣ • Tầm nhìn cua chúng tôi: “Tao dựng môi trườ ng làm viêc trên di ̉ ̣ ̣ đông và luôn kết nối” ̣ • Chúng tôi có: - Mang phân phối game mobile lớ n nhất Viêt Nam – mwork.vn ̣ ̣ - Nền tang thanh toán mơ số 1 trên di đông tai Viêt Nam – ̉ ̣ ̣ ̣ 1pay.vn • Tăng trương hàng năm: 100% • Đôi ngũ: 80+ ngườ i tai Hà Nôi và TP Hồ Chí Minh. ̣ ̣ ̣ Confidential
 12. 12. MÔ HÌNH KINH DOANH 1PAY Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Merchants SMS 1PAY CARD WAP SUB Dịch vụ thanh toán Application s
 13. 13. MÔ HÌNH HOAT ĐÔNG 1PAY ̣ ̣ Billing CARD Mobile content ~15% 1PAY Platform Merchants Revenue share MC / 1PAY SMS ~55% (WAP, SUB) ~55% Access
 14. 14. NỀN TANG THANH TOÁN MỞ 1PAY ̉ • • • • Hố trợ tất cả các kênh thanh toán trên di đông phổ biến: Thẻ cào, SMS và ̣ Wap charging Nền tang mở: 1Pay cung cấp API và ̉ SDK cho các merchants có thể tự đông ̣ tích hợp thanh toán, thực hiên thu tiền ̣ khách hàng và nhân tiền từ 1Pay. ̣ Hệ thống quang lý thông minh: Vớ i ̉ 1Pay, các merchant có thể kiêm tra và ̉ quan lý moi thông tin liên quan tớ i hoat ̉ ̣ ̣ đông kinh doanh cua mình môt cách dễ ̣ ̉ ̣ dàng và hiêu qua. ̣ ̉ Thanh toán nhanh và linh hoat: Thanh ̣ toán hàng tháng, 15 ngày môt lần hoăc ̣ ̣ thâm chí sau 2 ngày bất kỳ từ khi nhân ̣ ̣ đươc yêu cầu thanh toán.
 15. 15. HỆ THỐNG 1PAY • Bao mât: Chứ ng nhân bơi GeoTRUST ̉ ̣ ̣ • Tự đông chon kết nối: Vớ i mỗi hình thứ c ̣ ̣ thanh toán, 1Pay tư đông chon kết nối tốt ̣ ̣ nhất để giam thiêu tỷ lệ lỗi. ̉ ̉ • Tự đông chuyên kết nối: Bất kỳ khi nào ̣ ̉ hệ thống thanh toán cua 1 nhà cung cấp ̉ găp sư cố, 1Pay tư đông chuyên sang kết ̣ ̣ ̉ nối backup để đam bao viêc thanh toán ̉ ̉ ̣ đươc liên tuc. ̣ • Tự đông thông báo: Gưi thông báo tớ i ̣ merchant qua SMS/Email mỗi khi có biến đông doanh thu để merchant chủ đông ̣ ̣ điều chinh hoat đông kinh doanh đươc ̉ ̣ ̣ hiêu quả và kip thờ i ̣ ̣
 16. 16. CÁC BƯƠ ́ C S DUNG THANH TOÁN 1PAY Ư ̣ Lưu ý: 1) Đăng ký Miễn Phí 2) Để sử dụng các dịch vụ thanh toán trên 1Pay, bạn cần ký hợp đồng điện tử với chúng tôi 3) Tích hợp không giới hạn các sản phẩm của bạn với công cụ thanh toán của 1Pay 4) Rút tiền trực tiếp về tài khoản ngân hàng của bạn
 17. 17. MERCHANTS CUA 1PAY ̉ • 25+ game studios • 500+ mobile developers và CP • USD 10 millions doanh thu merchant năm 2013 • 100% tăng trưởng
 18. 18. MÔT VÀI HOAT ĐÔNG CUA 1PAY ̣ ̣ ̣ ̉
 19. 19. JUST FOR FUN! https://www.youtube.com/watch?v=LcZ0zVNsfF4
 20. 20. TRÂN TRONG CAM Ơ N! ̣ ̉ 1Pay Co., Ltd D1, Lot 15, Dinh Cong urban area, Hoang Mai district, Ha Noi, Vietnam Nguyen Minh Quang Oversea Business Director quangnm@1pay.vn (+84) 90 486 2366 info@1pay.vn quangvdec (+84) 4 364 066 27

×