Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pergudangan

18,549 views

Published on

Published in: Sports, Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pergudangan

 1. 1. PERGUDANGAN TINGKATAN 5 SA 1 & 5 SA 2
 2. 2. PERANAN PERGUDANGAN <ul><li>MENJAMIN KESELAMATAN BARANG . </li></ul><ul><ul><li>Risiko kehilangan, kerosakan dan kecurian terhadap barangan dapat dielakkan melalul sistem kawalan keselamatan yang ketat serta kelengkapan alat pendingin beku dan sistem pengudaraan yang baik </li></ul></ul><ul><li>MEMBOLEHKAN AKTIVITI PECAH PUKAL </li></ul><ul><ul><li>Kerja menyukat, membungkus, menjenama dan penggredan dapat dilakukan </li></ul></ul><ul><li>MENGELAKKAN PEMBAZIRAN DAN KEROSAKAN </li></ul><ul><ul><li>Bahan mudah rosak dapat disimpan dalam gudang penstoran sejuk </li></ul></ul><ul><li>MENJAMIN PENGELUARAN DAN BEKALAN BERTERUSAN </li></ul><ul><ul><li>Dapat memenuhi permintaan barang bermusim </li></ul></ul>
 3. 3. Sambungan <ul><li>MENSTABILKAN HARGA BARANG </li></ul><ul><ul><li>Menylmpan barang yang berlebihan dan mengeluarkannya ke pasaran apabila terdapat kekurangan </li></ul></ul><ul><li>MEMBANTU PERNIAGAAN ANTARABANGSA </li></ul><ul><ul><li>Menyediakan tempat menyimpan barang kepada pengeksport dan pengimport </li></ul></ul><ul><li>MENYEDIAKAN TEMPAT PAMERAN BARANG </li></ul><ul><ul><li>Membolehkan pembeli memeriksa barang itu sebelum membeli </li></ul></ul>
 4. 4. JENIS GUDANG <ul><li>GUDANG KERAJAAN </li></ul><ul><li>GUDANG BERBON </li></ul><ul><ul><li>Gudang Berlesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gudang Kastam </li></ul></ul><ul><li>GUDANG PENGILANG </li></ul><ul><li>GUDANG PEMBORONG </li></ul><ul><li>GUDANG PENYETORAN SEJUK </li></ul>
 5. 5. GUDANG PEMBORONG <ul><li>Dimiliki oleh pemborong untuk menyimpan barang yang dibeli secara pukal daripada pembekal. </li></ul><ul><li>Terdapat 2 jenis: </li></ul><ul><ul><li>Gudang khas - digunakan untuk menyimpan satu keluaran sahaja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gudang am - digunakan untuk menyimpan pelbagai jenis barang. </li></ul></ul><ul><li>Terletak berhampiran dengan perniagaan pemborong. </li></ul>
 6. 6. GUDANG PENGILANG <ul><li>Dimiliki oleh pengilang atau pengeluar. </li></ul><ul><li>Menyimpan bahan mentah yang hendak diproses. </li></ul><ul><li>Menyimpan barang siap sebelum dijualkan di pasaran </li></ul><ul><li>Aktiviti pecah pukal dapat dilakukan . Kerja menimbang, membungkus, menggred dan menjenama dilakukan di dalam gudang </li></ul><ul><li>Terletak dalam kawasan kilang </li></ul>
 7. 7. GUDANG PERUNCIT <ul><li>Dimiliki oleh peruncit besar-besaran untuk menyimpan stok yang banyak. </li></ul><ul><li>Bertindak sebagai pusat pengedaran bagi cawangan pasar raya yang lain. </li></ul><ul><li>Barang-barang akan digred, diasing, disukat, dikelaskan, diadun semasa berada di dalam gudang. </li></ul><ul><li>Terletak berhampiran dengan perniagaan peruncit besar-besaran. </li></ul>
 8. 8. GUDANG KERAJAAN <ul><li>Terletak di bawah badan berkanun seperti FAMA, BERNAS dan LKIM </li></ul><ul><li>Dimiliki oleh kerajaan dan agensinya </li></ul><ul><li>Terletak di pintu masuk negara seperti lapangan terbang dan pelabuhan </li></ul><ul><li>Disewakan kepada peniaga </li></ul><ul><li>Menyimpan barang yang tidak perlu dikenakan cukai </li></ul>
 9. 9. GUDANG PENSTORAN SEJUK <ul><li>Dilengkapi alat pendingin beku untuk menyimpan barang segar dan mudah rosak seperti ikan, sayur-sayuran dan sebagainya </li></ul><ul><li>Dimiliki oleh kerajaan atau pihak swasta. </li></ul><ul><li>Disewakan kepada peniaga </li></ul><ul><li>Terletak berhampiran dengan pasar, lapangan terbang, pelabuhan dan stesen keretapi </li></ul>
 10. 10. GUDANG BERBON <ul><li>Untuk menyimpan barang bercukai dan yang masih belum dibayar cukainya </li></ul><ul><li>Terletak di pintu masuk negara. </li></ul><ul><li>Pengimport dibenarkan menjalankan kerja pecah pukal. </li></ul><ul><li>Terdapat 2 Jenis: </li></ul><ul><ul><li>Gudang kastam - dimiliki oleh kerajaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Gudang berlesen - dimiliki oleh pihak swasta </li></ul></ul>
 11. 11. CIRI-CIRI GUDANG YANG BAIK <ul><li>LOKASI YANG SESUAI </li></ul><ul><ul><li>Pelabuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Lapangan Terbang </li></ul></ul><ul><ul><li>Stesen keretapi </li></ul></ul><ul><li>RUANG YANG MENCUKUPI DAN SUSUN ATUR YANG KEMAS </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI PERALATAN YANG LENGKAP DAN CANGGIH </li></ul><ul><ul><li>Trak angkat susun </li></ul></ul><ul><ul><li>Jentera Pengangkut </li></ul></ul><ul><ul><li>Hampagas </li></ul></ul>
 12. 12. sambungan <ul><li>CIRI KESELAMATAN. </li></ul><ul><ul><li>Terdapat pengawal keselamatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilengkapi alat pencegahan kecurian dan kebakaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempunyai insurans </li></ul></ul><ul><li>PENGURUSAN YANG CEKAP. </li></ul><ul><ul><li>Pengkhususan diamalkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Barang disimpan secara sistematik </li></ul></ul><ul><ul><li>Aliran masuk dan keluar barang dapat direkodkan </li></ul></ul><ul><li>KESESUAIAN GUDANG DENGAN BARANG YANG DISIMPAN. </li></ul><ul><ul><li>Perlu dilengkapi dengan kelengkapan tertentu seperti bilik dingin beku dan alat kawalan suhu </li></ul></ul>

×