Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SRI LAYANG 69000 GENTING HIGHLANDS
LAPORAN PROGRAM SANDARAN
AMBILAN...
Biodata Peserta
Nama : Hassan Bin Mat
No. KP. : 660320-02-6001
Jantina : Lelaki
Umur : 47 Tahun
Tarikh Lahir : 20hb.Mac 19...
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan-nukilan dan ringkasan
ringkasan yang tiap-tiap satunya...
taufik dan hidayahNya memberi kekuatan dan kesihatan kepada saya sehinggalah saya berjaya
melaksanakan Program Sandaran da...
Sekian, terima kasih.
Hassan Bin Mat
v
PENGESAHAN
Laporan Program Sandaran adalah untuk memenuhi sebahagian daripada syara...
kepada Institut Aminuddin Baki
Disahkan,
-----------------------------------------
En. Lew Yeok Leng
Pensyarah Kanan / Sen...
langsung dengan guru guru,anggota kakitangan sokongan serta pelajar pelajar. Laporan ini juga
mempunyai huraian mengenai p...
BAB 1. HURAIAN MENGENAI SEKOLAH 1
1.1 Sejarah Sekolah 1
1.1.1 Latar Belakang Sekolah 1
1.1.2. Senarai Guru Besar 2
1.1.3 M...
3.2. Pelaksanaan Program Suluh Budiman 26
3.3. Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 27
3.3.1. Strategik 27
3.3.2. Pendekatan...
x
LAMPIRAN
Halaman
1. Lampiran 1 Kertas Cadangan 45
2. Lampiran 2 Ahli Jawatankuasa Program 48
3. Lampiran 3 Ahli Jawatank...
14. Lampiran 14 Kertas Jawapan Pelajar 60
15. Lampiran 16 Log Kepimpinan 63
16. Lampiran 17 Log Harian 71
xi
SENARAI JADUA...
17. Pencapaian UPSR 2008 – 2012 20
18. Pencapaian Kokurikulum 2007 – 2013 21
19. Pencapaian ProTiM Pelajar Tahun 4 dan 5 2...
xiii
SENARAI GAMBAR
No Gambar Halaman
1. Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi 2013 2
2. Kemudahan Fizikal Sekolah 16
3. Akviti...
xiv
BAB 1
HURAIAN MENGENAI SEKOLAH
1. Sejarah Sekolah.
1.1.1 Latar belakang sekolah
Nama Organisasi
Sekolah Kebangsaan Pul...
Diawal penubuhannya ialah SK Lumanggas pada tahun 03.03.1988. Sekolah ini ditubuhkan
atas desakan dan kesukaran masyarakat...
ABDULLAH
1.1.3 Moto Sekolah
1.1.4 Visi Dan Misi Sekolah
Ü Memberi pendidikan yang terbaik kepada semua murid.
Ü Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
Ü Mela...
1.1.6 Piagam Pelanggan
MURID
1. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan pada masa yang ditetapkan
mengikut ...
1.1.7 Lagu Sekolah
Sk. Pulau Sumandi
Megah tersergam indah
Sekeliling laut kebiruan
Penuh ilmu berjasa
Ilmu jadi pegangan
...
1.1.8. Ikrar Sekolah
Bahawasanya,kami murid murid
Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi
Berikrar akan belajar bersungguh sunggu...
1.1.9. Lencana Sekolah dan Penerangannya
1. Lima gabungan warna utama yang digunakan dalam bendera dan logo sekolah adalah...
1.1.10. Struktur Organisasi Sekolah
GURU BESAR
En.Ong Yong Heng @ Mohd Firdaus
PK KOKURIKULUM PK. PENTADBIRAN PEN KANAN HE...
Maklumat
Unit Pengurus Sukan En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong
Unit Pengurus Keceriaan
En.Ayub Bin Ismail
En.Mohd Ali...
Jadual 4: Ahli Jawatankuasa Kecil Kewangan Sekolah 2013
Penasihat Tn. Hj. Raduan Bin Hj. Abd. Rahman PPD
Pengerusi En.Ong ...
Jadual 5: Carta Organisasi Kurikulum Tahun 2013
Pengerusi En.Ong Yong Heng GB
Timbalan Pengerusi En.Hassan Bin Mat GPK 1
N...
Jadual 7: Tugas Tugas Guru Dan KTBM Tahun 2013
BIDANG TUGAS NAMA PENYELIA
Pusat Sumber sekolah En. Jamal Bin Abd.Sani PK1
...
Jadual 8: Carta Organisasi Hal Ehwal Murid Tahun 2013
Jadual 9: AJK Kecil Hal Ehwal Murid Tahun 2013
Badan disiplin &
kese...
Jadual 10: Carta Organisasi Ko Kurikulum Murid Tahun 201
1.1.11 Pelan Lokasi Sekolah
Pengerusi Tn. Hj. Ramli Saad GB
Timba...
Rajah 1: Lokasi Kedudukan Sekolah
1.1.12 Kemudahan Fizikal Sekolah
Jadual 11: Kemudahan Fizikal sekolah
BLOK PENTADBIRAN
1 1 buah Pejabat Am
2 1 buah Bilik ...
Jadual 12: Carta Organisasi PIBG Tahun 2012/2013
1.1.14. Aktiviti dan sumbangan yang telah diberikan oleh PIBG sesi 2012/2...
3. Kerjasama dengan sekolah Program Motivasi.
4. Seminar kesedaran ibubapa.
5. Mesyuarat PIBG(Setiap Tahun)
6. Sumbangan k...
Gambar 3: Akviti dan sumbangan yang disertai oleh PIBG Sk.Pulau Sumandi
2.2. Data Dan Statistik
2.2.1. Enrolmen Murid
Jadu...
2 11 4 2 2 2 0 1 4 26
3 10 5 5 3 2 0 0 2 27
4 11 8 4 8 2 1 0 5 39
5 12 2 6 8 1 0 0 0 29
6 20 4 4 2 1 1 0 4 36
JUMLAH KESEL...
Jadual 18: Pencapaian Kokurikulum 2010 – 2013
BIL
ACARA/
AKTIVITI
PERINGKAT
ZON
PERINGKAT
DAERAH
PERINGKAT
TENGGARA
PERING...
sehingga Tahun 3. Program LINUS diperkenalkan supaya masalah murid yang tidak menguasai
3M akan dapat diatasi dan saringan...
telah dilaksanakan oleh KPM, namun masih lagi terdapat pelajar yang masih belum dapat
menguasai kemahiran 2M yakni menulis...
Iq’Qrum digunakan sebagai bahan untuk pelajar belajar menulis. Guru guru akan menggunakan
kedua dua modul ini. Selain itu ...
tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.
Menteri Pertahanan Datuk Ahmad Zahid Hamidi menyatakan lapan peratus dari 6...
Gambar : Menunjukkan aktivit Suluh Sudiman dilaksanakan
3.3 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Modul
Modul IQ Fon kaedah b...
juga kemahiran yang hendak diajar.
Di antara pendekatan yang digunakan dalam program ini ialah:
1. Pendekatan secara indiv...
BAB 4
PERANCANGAN STRATEGIKK
4.1 Analisis SWOT
Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Bahasa Me...
Peluang / Opportunities ( O )
1. Hubungan baik PPD & JPN dengan sekolah.
2. PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong pr...
LUARAN
mengajar dibantu oleh guru-guru
S7. Mendapat pandangan dan
tunjuk ajar dari guru-guru yang
berpengalaman
S8. Persek...
bertanggungjawab menjaga
bahan bacaan.
T4. Tahap kesedaran
sebilangan kecil ibu bapa
terhadap pencapaian
akademik murid ma...
Berikut adalah senarai strategik mengikut keutamaan yang diperolehi daripada analisis
pemilihan strategik berdasarkan pemb...
4.5 Pelan Strategikk
Berdasarkan Isu, Matlamat, Objektif, KPI serta sasaran yang telah dikenalpasti satu Plan Strategikk t...
Seterusnya dengan merujuk strategik melalui kaedah matrik ranking satu program telah dikenal pasti ke arah mencapai objekt...
Nama program : Program Suluh Budiman
Matlamat : Melahirkan lebih ramai murid yang dapat menguasai asas literasi sebelum ke...
Topik : Program Suluh Budiman
Perkara : Peningkatan bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi
Jadual 27: Carta Gan...
4.9.Carta Aliran Proses Kerja Suluh Budiman
Jadual 28: Carta Aliran Kerja
Menjalan ujian Post
Mentyemak ujian post
Membuat...
BAB 5
PENILAIAN PROGRAM
Program Suluh Budiman yang telah dilaksanakan didapati dapat memenuhi objektif yang diperlukan.
Me...
Jadual 30 : Ujian Sebelum Dan Selepas Penulisan Bahasa Malaysia
Bil Nama Calon No. KP PRE
TEST
POST
TES
1 NURUL NADIAH BT ...
BAB 6
REFLEKSI
6.1. Kekuatan Program
Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Kementerian Pendidikan Malaysia...
Kepimpinan autokratik dan ciri ciri kepimpinan situasi yang dipamerkan oleh guru besar banyak
membawa kepada kejayaan prog...
6.3.Cadangan Penambahbaikan.
Sebagai pemimpin sekolah perlu melakukan tranfomasi dalam pendidikan demi untuk bersaing dala...
Pemimpin sekola
BIBLIOGRAFI
Ainon Mohd. (2005). Teori dan teknik kepimpinan : Panduan aplikasi di tempat kerja.
Pulau Pina...
Lampiran 2
SK.PULAU SUMANDI
W.D.T. 71
91309 SEMPORNA SABAH
KERTAS CADANGAN
Pengenalan
Projek Suluh Budiman merupakan projek yang mendukung program Protim peringkat sekolah.
Projek i...
 Bimbingan guru secara bersemuka melalui modul yang telah cipta khas.
 Setiap murid sentiasa mendapat tunjuk ajar, bimbi...
Disediakan oleh,
.....................................................
HASSAN BIN MAT
PK PENTADBIRAN
MERANGKAP PESERTA KUR...
N. PENGERUSI
EN.HASSAN BIN MAT
GPK PENTADBIRAN
(PESERTA NPQEL)
PENYELARAS PROJEK
EN. MUHMMAD RATIB MATAL
KETUA PANITIA BAH...
PENOLONG PENYELARAS
EN. SUHAIRA BIN HASSAN
GURU PEMULIHAN
SETIAUSAHA
EN. MD. ZAIDY BIN OMAR
SETIAUSAHA KURIKULUM
PENOLONG ...
2. NURUL NADIAH BINTI ABDUL SHAH
3. NURUL SAZUNAH BINTI SARI
4. SAZRINAH BINTI MAD MAJIH
5. SITI FAEZAH BINTI ABD MASA
Lam...
Tuan/Puan
PROGRAM KONSULTASI IBUBAPA
Merujuk kepada perkara di atas dimajukan untuk perhatian dan tindakan
02. Dimaklumkan...
MESYUARAT PELAKSANAAN PROGRAM SULUH BUDIMAN
Merujuk kepada perkara di atas dimajukan untuk perhatian dan tindakan tuan sel...
6 SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 020718121468 25 D TH TH
7 MAZLAN BIN NULJARI 020630121105 23 D 33 D
8 NURUL SAZUANAH BT SARI 02...
Lampiran 8
Majlis Taklimat Program Kepada pelajar dan Guru Guru
Lampiran 9
Mesyuarat Pelaksanaan Program Suluh Budiman
Lampiran 10
Pelaksanaan Program Suluh Budiman
Lampiran 11
Kemudahan Fizikal Sekolah
Kantin Sekolah Pondok Keselamatan
Pusat Sumber Sekolah Tangki Bekalan Air Hujan
V- SATELIT Bilik Fail
Dewan Serbaguna Sekolah Padang Sekolah
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
a
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SRI LAYANG 69000 GENTING HIGHLANDS
LAPORAN
LOG KEPIMPINAN
Oleh:
H...
Pendahuluan
Pemimpin ialah orang yang membawa perubahan kepada organisasi yang dipimpinnya.
Untuk membawa perubahan kepada...
banyak memberi arahan dan sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina. Pemimpin
jenis ini juga memaksa...
Kajian Lewin membuktikan pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan
membiarkan subordinat membuat...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
LOG KEPIMPINAN
KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 )
Nama peserta : HASSAN...
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Program sandaran npqel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program sandaran npqel

1,677 views

Published on

Bahan Rujukan Bakal Guru Besar

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program sandaran npqel

 1. 1. INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG 69000 GENTING HIGHLANDS LAPORAN PROGRAM SANDARAN AMBILAN 2/2013 NPQEL Oleh: HASSAN BIN MAT 660320026001 NPQELAMBILAN 2/2013SB1 Tajuk: PROGRAM SULUH BUDIMAN Nama Penyelia : EN. LEW YEOK LENG Laporan Program Sandaran Diserahkan kepada Institut Aminuddin Baki sebagai memenuhi keperluan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) BIODATA
 2. 2. Biodata Peserta Nama : Hassan Bin Mat No. KP. : 660320-02-6001 Jantina : Lelaki Umur : 47 Tahun Tarikh Lahir : 20hb.Mac 1966 Status : Berkahwin Agama : Islam Jawatan Sekarang : Penolong Kanan Pentadbiran Alamat Pejabat : Sk.Pulau Sumandi,WDT 71, Semporna,Sabah No. Telefon : 089-786895 (o), 0198604832 (HP) Nama Sekolah Sandaran : Sk.Pulau Sumandi,Semporna,Sabah Kumpulan NPQEL : A2/2013SB1 Tarikh Program Sandaran : 07hb. Okt. hingga 29hb.Nov. 2013 ii PENGAKUAN
 3. 3. Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan-nukilan dan ringkasan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. …………………………………………………….. HASSAN BIN MAT Peserta Kursus Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) FASA 2/2013, KUMPULAN SB1 Disahkan Oleh ………………………………………. EN.ONG YONG HENG@ MOHD FIRDAUS GURU BESAR SK PULAU SUMANDI iii PENGHARGAAN Syukur alhamdulillah ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurnia,
 4. 4. taufik dan hidayahNya memberi kekuatan dan kesihatan kepada saya sehinggalah saya berjaya melaksanakan Program Sandaran dan menyiapkan satu laporan bagi memenuhi keperluan kursus Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan ( NPQEL). Sekalung penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga ditujukan khas kepada semua pensyarah IAB yang telah menunjukkan kesungguhan dan komitmennya dalam membantu, memberi tunjuk ajar dan motivasi kepada saya sepanjang program bersemuka ( face to face ) selama empat minggu yang di adakan di Institut Perguruan Tawau. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan kepada Pensyarah Penyelia iaitu En Lew Yeok Leng yang telah membimbing saya dalam melaksanakan program sandaran ini dengan jayanya. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr.Gulson selaku pengurus Kumpulan SB1, Ketua Pusat, para pensyarah, penyelaras program, pembantu penyelaras dan semua staf IAB yang terlibat secara langsung atau tidak yang seringkali membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh saya tanpa rasa jemu. Buat rakan sekelas, sekampus dan juga rakan di seluruh negara yang sama-sama mengikuti program ini yang sentiasa memberi nasihat, pandangan dan motivasi kepada saya, terima kasih diucapkan dan semoga Allah memberi rahmat dan kesejahteraan kepada anda semua. Terima kasih juga kepada En.Ong Yong Heng@Mohd Firdaus Guru Besar Sk Pulau Sumandi Guru Penolong Kanan dan para guru yang telah banyak memberi panduan, tunjuk ajar, membimbing, kerjasama yang jitu dan komen-komen yang bernas dalam usaha membantu saya supaya program sandaran ini dapat dihasilkan dengan jayanya. iv Ucapan terima kasih juga kepada isteri dan anak-anak yang tercinta yang sentiasa menyokong dan merupakan sumber inspirasi kepada saya. Akhir kata jutaan terima kasih kepada Tn.Hj. Ramli Bin Saad, Guru Besar SK.Bukit Lalang, yang memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menimba ilmu yang amat berfaedah dan merealisasikan program ini.
 5. 5. Sekian, terima kasih. Hassan Bin Mat v PENGESAHAN Laporan Program Sandaran adalah untuk memenuhi sebahagian daripada syarat bagi mendapat Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan ( NPQEL ) dan dikembalikan
 6. 6. kepada Institut Aminuddin Baki Disahkan, ----------------------------------------- En. Lew Yeok Leng Pensyarah Kanan / Senior Lecturer Kursus Sijil Kelayakan Profesioanal Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Ambilan 2/2013 vi ABSTRAK Laporan Program Sandaran ini disediakan berdasarkan dapatan dari sandaran yang telah dilakukan di Sk.Pulau Sumandi. Program Sandaran ini dilaksanakan bertujuan untuk melihat kepimpinan dalam menguruskan sekolah, budaya sekolah,mengenal pasti kekuatan sekolah serta mengenal pasti program yang memberi impak yang besar kepada kemenjadian murid. Laporan Sandaran ini antara lain menjelaskan mengenai profil sekolah,budaya dan amalan kepimpinan guru besar. Pelbagai cara atau kaedah digunakan untuk mendapatkan maklumat seperti pemerhatian,temubual,semakan dan analisis dokumen serta interaksi secara langsung atau tidak
 7. 7. langsung dengan guru guru,anggota kakitangan sokongan serta pelajar pelajar. Laporan ini juga mempunyai huraian mengenai projek yang memberi impak yang amat besar dan iaitu Program Suluh Budiman untuk dilaksanakan di sekolah. Pada akhir laporan sandaran ini saya turut menyatakan refleksi dan rumusan daripada perbincangan keseluruhan dan dapatan dari program sandaran yang dijalankan. vii ISI KANDUNGAN Perkara Halaman Biodata ii Pengakuan iii Penghargaan iv Abstrak vii Isi Kandungan viii Lampiran xi Senarai Jadual xii Senarai Rajah xiii Senarai Gambar xiv
 8. 8. BAB 1. HURAIAN MENGENAI SEKOLAH 1 1.1 Sejarah Sekolah 1 1.1.1 Latar Belakang Sekolah 1 1.1.2. Senarai Guru Besar 2 1.1.3 Moto Sekolah 3 1.1.4 Visi dan Misi 3 1.1.5 Matlamat Sekolah 4 1.1.6 Piagam Sekolah 5 1.1.7 Lagu Sekolah 6 1.1.8 Ikrar Sekolah 7 1.1.9 Lencana Sekolah 8 1.1.10 Strukturr Organisasi Sekolah 9 1.1.11 Lokasi dan Lakaran Sekolah 15 1.1.12 Kemudahan Fizikal Sekolah 16 1.1.13 PIBG 17 1.1.14 Aktiviti dan Sumbangan PIBG 17 viii 2.2 Data / Statistik Sekolah 19 2.2.1 Enrolmen Murid 19 2.2.2 Enrolmen Guru dan Staf 19 2.2.3 Pencapaian Akademik Dan Kokurikulum 20 BAB 2. KAJIAN KEPERLUAN 22 2.1 Pendahuluan 22 2.2 Keputusan Melaksanakan Program 24 BAB 3. KAJIAN LITERATUR 25 3.1. Pendahuluan 25
 9. 9. 3.2. Pelaksanaan Program Suluh Budiman 26 3.3. Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 27 3.3.1. Strategik 27 3.3.2. Pendekatan 27 3.3.3. Teknik 28 BAB 4. PERANCANGAN STRATEGIK 29 4.1. Analisis SWOT 29 4.2. TOW Metrik 30 4.3. Metrik Ranking 32 4.4. Analisis Pemilihan Strategik 32 4.5. Pelan Strategik 34 4.6. Pelan Taktikal 35 4.7. Pelan Operasi 36 4.8. Carta Gantt 37 4.9. Carta Aliran Kerja 38 ix BAB 5. PENILAIAN PROGRAM 39 5.1. Pemerhatian 39 5.2. Ujian Pencapaian 39 5.3. Rumusan Penilaian Program 40 BAB 6. REFLEKSI 41 6.1. Kekuatan Program 41 6.2. Kelemahan Program 42 6.3. Cadangan Penambahbaikan 42 BIBLIOGRAFI 44
 10. 10. x LAMPIRAN Halaman 1. Lampiran 1 Kertas Cadangan 45 2. Lampiran 2 Ahli Jawatankuasa Program 48 3. Lampiran 3 Ahli Jawatankuasa Pelaksana 49 4. Lampiran 4 Senarai Nama Pelajar Program 50 5. Lampiran 5 Surat Jemputan ibubapa 51 6. Lampiran 6 Surat Panggilan Mesyuarat 52 7. Lampiran 7 Ujian Pre dan Post Test 53 8. Lampiran 8 Gambar Majlis Taklimat Program 54 9. Lampiran 9 Gambar Mesyuarat Program 55 10. Lampiran 10 Gambar Aktiviti Program 56 11. Lampiran 11 Gambar Fizikal Sekolah 57 12. Lampiran 12 Kehadiran Pelajar 58 13. Lampiran 13 Surat Panggilan Mesyuarat 59
 11. 11. 14. Lampiran 14 Kertas Jawapan Pelajar 60 15. Lampiran 16 Log Kepimpinan 63 16. Lampiran 17 Log Harian 71 xi SENARAI JADUAL No Jadual Halaman 1. Senarai Guru Besar Dan Ketua Guru 2 2. Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 2013 9 3. Ahli Jawatankuasa Kewangan Sekolah 2013 10 4. Ahli Jawatankuasa Kecil Kewangan Sekolah 2013 11 5. Carta Organisasi Kurikulum Tahun 2013 11 6. AJK Kecil Kuriklum 2013 12 7. Tugas Tugas Guru Dan KTBM Tahun 2013 12 8. Carta Organisasi Hal Ehwal Murid Tahun 2013 14 9. AJK Kecil Hal Whwal Murid 2013 14 10. Carta Organisasi Ko Kurikulum 14 11. Kemudahan Fizikal Sekolah 16 12. Carta Organisasi PIBG Tahun 2013 17 13. Enrolmen Pelajar Mengikut Kelas Dan Jantina 19 14. Taburan Tempat Tinggal Pelajar 19 15. Statistik guru mengikut gred dan jantina 19 16. Jumlah guru mengikut opsyen pada tahun 2013 20
 12. 12. 17. Pencapaian UPSR 2008 – 2012 20 18. Pencapaian Kokurikulum 2007 – 2013 21 19. Pencapaian ProTiM Pelajar Tahun 4 dan 5 24 20. TOWS Matrik 30 21. Senarai Strategi Yang Telah Dijana 32 22. Analisis Pemilihan Strategik 32 23. Senarai Strategik Mengikut Keutamaan 33 24. Pelan Strategik 34 25. Pelan Taktikal 35 26. Pelan Operasi 36 xii 27. Carta Gantt 37 28. Carta Aliran Kerja 38 29. Ujian Sebelum dan Selepas Pemahaman 39 30. Ujian Sebelum dan Selepas Penulisan 40 31. SENARAI RAJAH No Rajah Halaman 1. Lokasi Kedudukan Sk Pulau Sumandi 15
 13. 13. xiii SENARAI GAMBAR No Gambar Halaman 1. Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi 2013 2 2. Kemudahan Fizikal Sekolah 16 3. Akviti yang disertai oleh PIBG Sk.Pulau Sumandi 18 4. Aktiviti Program Suluh Budiman 26
 14. 14. xiv BAB 1 HURAIAN MENGENAI SEKOLAH 1. Sejarah Sekolah. 1.1.1 Latar belakang sekolah Nama Organisasi Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi Guru Besar EN. Ong Yong Heng @ Mohd. Firdaus Kod Sekolah XBA 3336 Alamat Organisasi WDT 71, 91309 SEMPORNA, SABAH Telefon 089 786895 Lokasi Pulau Sumandi,Semporna Sabah
 15. 15. Diawal penubuhannya ialah SK Lumanggas pada tahun 03.03.1988. Sekolah ini ditubuhkan atas desakan dan kesukaran masyarakat kerana terpaksa menghantar anak mereka ke sekolah yang berdekatan iaitu SK. Pulau Bait dan SK. Pulau Larapan . Pada tahun 1999, nama SK. Pulau Sumandi digunakan secara rasmi mengantikan nama SK. Lumanggas .Awal penubuhannya menggunakan pondok dan Balai Raya. Pada Bulan Ogos SK. Pulau Sumandi menggunakan Bangunan baru iaitu 2 bilik darjah dan satu bilik guru juga termasuk kakitangan bukan mengajar dan Guru Besar dan satu bilik Sumber. Tahun 1990 penambahan bangunan sebanyak 6 buah bilik darjah dan satu buah bilik guru,dua buah rumah guru dan satu bangunan untuk kantin . Pada tahun 1992 sekolah ini berdiri dengan bangunan sejumlah 2 bangunan mengandungi 6 bilik darjah satu bilik guru 1 bangunan rumah guru dengan 2 mengandungi 2 buah unit ( tidak aktif ) dan satu bangunan ubahsuai untuk SPBT dan PSS juga untuk tujuan pemulihan. Projek Hybrid yang bermula pada tahun 2010 telah membawa sekolah ini ke satu era yang baru iaitu dengan penambahan 3 buah bilik yang diubahsuai menjadi bilik J-Qaf dan Bilik Pemulihan. Tapak Hybrid juga telah digunakan sebagai dewan terbuka. Terletak di Kampung Sumandi berhadapan dengan Sk. Pulau Larapan dengan kedudukan sebelah tenggara Kampung Bakong, selatan Kampung Lumanggas , barat Kampung Melanta dan utara Kampong Tandoan.Sekolah ini dibina di atas tanah kepunyaan KK. Sabali yang didermakan dengan keluasan 3.5 ekar. Keadaaan permukaan buminya tidak rata dan dipenuhi oleh bonggolan batu kapor atau batu karang yang masih hidup. Gambar 1: Sk Pulau Sumandi 1.1.2 Senarai Guru Besar Jadual 1: Senarai Guru Besar Dan Ketua Guru BIL NAMA JAWATAN TEMPOH 1 EN. JAMES BIN GONIUS KETUA GURU 1988 - 1990 2 EN. KARIM BIN UBAH GURU BESAR 1990 - 1997 3 EN. AHLIL BIN ALLAH KETUA GURU 1997 - 1998 4 EN. SALASA BIN MOHD SABAR GURU BESAR 1999 – Ogos 1999 5 EN. AMIRUL BIN HJ SALLEH KETUA GURU Ogos 1999 - 2000 6 EN. SALIM BIN SIDIK@ MOHD SIDIK GURU BESAR 2000 - 2002 7 HJ ABD.MALIK BIN ABD.RAHMAN GURU BESAR 2003 - 2010 8 EN.ONG YONG HENG @MOHD FIRDAUS GURU BESAR 2010 - KINI
 16. 16. ABDULLAH 1.1.3 Moto Sekolah 1.1.4 Visi Dan Misi Sekolah
 17. 17. Ü Memberi pendidikan yang terbaik kepada semua murid. Ü Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Ü Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia dan berilmu. Ü Melahirkan murid berketerampilan dan sejahtera Ü Mewujudkan persekitaran yang kondusif. 1.1.5 Matlamat Sekolah. Menjadikan Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi sebagai sebuah sekolah yang cemerlang dalam bidang Akademik, Kokurikulum, Hal Ehwal Murid, hubungan luar dan ‘lands-skap sekolah antara yang terunggul di Malaysia.
 18. 18. 1.1.6 Piagam Pelanggan MURID 1. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan pada masa yang ditetapkan mengikut jadual waktu. 2. Memeriksa buku latihan kerja murid selewat-lewatnya dua hari selepas dikumpul. 3. Memastikan kebajikan murid diambil perhatian sepenuhnya. 4. Memastikan semua murid menguasai 3M. 5. Memastikan semua mendapat peluang menyertai kegiatan kokurikulum. 6. Memastikan semua murid di sekolah ini menjadi insan yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia. WARIS 1. Aduan waris murid akan dilayan dengan baik. 2. Borang permohonan pendaftaran dan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum dihantar kepada pihak yang berkenaan. 3. Memastikan waris mendapat maklumat terkini tentang pencapaian anak mereka. KOMUNITI Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan KEMNETRERIAN PELAJARAN/JPN SABAH Memberi maklum balas kepada semua surat arahan dan stakeholders selewat-lewatnya tiga hari selepas surat diterima.
 19. 19. 1.1.7 Lagu Sekolah Sk. Pulau Sumandi Megah tersergam indah Sekeliling laut kebiruan Penuh ilmu berjasa Ilmu jadi pegangan Penyuluh arah kehidupan Pengorbanan yang dihulur Asas menuju kejayaan Kami anak-anak watan Pemimpin masa depan Gigih setia jaya , cogan kata Taat pada perintah tuhan Sk Pulau Sumandi Ku sanjungi budi mu Ku berjanji di atas namamu Akan belajar bersunguh-sunguh.
 20. 20. 1.1.8. Ikrar Sekolah Bahawasanya,kami murid murid Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi Berikrar akan belajar bersungguh sungguh Mematuhi arahan sekolah serta arahan guru Menjaga nama baik sekolah Menjadi pelajar yang berilmu Berakhlak mulia dan berdisiplin Demi kecemerlangan sekolah kami Berlandaskan prinsip prinsip berikut Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang undang Kesopanan dan kesusilaan
 21. 21. 1.1.9. Lencana Sekolah dan Penerangannya 1. Lima gabungan warna utama yang digunakan dalam bendera dan logo sekolah adalah mewakili lima buah kampung pelajar Sekolah Sumandi . (Kampung Sumandi , Bakung , Malanta , Tandoan dan Silawa). 2. Moto Gigih Setia Jaya- Kegigihan asas kepada kejayaan.Keikhlasan para pendidik mencurah bakti tanpa melihat latarbelakang dan pelajar mendapat pengalaman demi masa depan yang cermerlang. 3. Buku dan Pensil di letakkan ditengah-tengah adalah teras dalam menuntut ilmu yang luas bermula di Sekolah Pulau Sumandi dan seterusnya ( bentuk sfera ) 4. Gabungan Warna yang digunakan  Merah – Lambang semangat pendidik dan pelajar menjadi pendukung kepada kejayaan sekolah .  Hijau – Perpaduan warga pendidik dan masyrakat setempat yang terjalin  Kuning – Perlembagaan teras panduan 5. Bentuk asas logo Sekolah adalah Bujur bumi yang mengandungi pelbagai ilmu dan kejayaan kepada penghuninya.
 22. 22. 1.1.10. Struktur Organisasi Sekolah GURU BESAR En.Ong Yong Heng @ Mohd Firdaus PK KOKURIKULUM PK. PENTADBIRAN PEN KANAN HEM En.Ayub Bin Ismail En.Hassan Bin Mat En.Abdullah Bin Hamja Jadual 2: Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 2013 Penaung En. Jame Bin Alip JPN Penasihat Tn. Hj. Raduan Bin Hj. Abd. Rahman PPD Pengerusi En.Ong Yong Heng@Mohd Firdaus GB Timbalan Pengerusi En.Hassan Bin Mat En.Abdullah Bin Hamja En.Ayub Bin Ismail GPK 1 GPK HEM GPK KOKUM Setiausaha Sekolah En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Bendahari Hjh.Haipah Bte Hj Alip AKS Penolong Khas GPK1 En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Penolong Khas GPK HEM En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Penolong Khas GPK KoKum En.Nazreen Bin Mazlan Guru Penolong Ketua Guru En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong Unit Pengurusan Akademik En Muhmmad Ratib Bin Matal Guru Penolong Unit Perancangan & Pembangunan En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong Unit Penyelaras Data & En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong
 23. 23. Maklumat Unit Pengurus Sukan En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong Unit Pengurus Keceriaan En.Ayub Bin Ismail En.Mohd Ali Bin Basari GPK KOKUM Guru Penolong Unit Penghayatan Islam & Kebajikan En.Abdullah Bin Hamja Ust. Zaim Bin Manijal GPK HEM Guru j-Qaf Unit Disiplin & Keselamatan En.Suhaira Bin Hassan Guru Penolong Unit Kursus Dalaman Dan Perkhidmatan En.Hassan Bin Mat GPK 1 Penyelaras eHadir En Hassan Bin Mat En.Mohd Matusin Bin Talip GPK1 AKS Unit SKPM En.Hassan Bin Mat En.Abdullah Bin Hamja En.Ayub Bin Ismail En Md. Zaidy Bin Omar GPK 1 GPK HEM GPK KOKUM Guru Data Unit Pelan Strategikk Sekolah En.Hassan Bin Mat GPK 1 Unit Jadual Waktu Sekolah En.Hassan Bin Mat En.Mazri Bin Talip GPK 1 Guru Penolong Penyelaras SPS En.Hassan Bin Mat En Md. Zaidy Bin Omar GPK 1 Guru Penolong Jadual 3: Ahli Jawatankuasa Kewangan Sekolah 2013
 24. 24. Jadual 4: Ahli Jawatankuasa Kecil Kewangan Sekolah 2013 Penasihat Tn. Hj. Raduan Bin Hj. Abd. Rahman PPD Pengerusi En.Ong Yong Heng@Mohd Firdaus GB Timbalan Pengerusi En.Hassan Bin Mat GPK 1 Setiausaha En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Bendahari Pn.Hjh.Haipa Bte Hj Abd Alip AKS Audit En.Razali Masuari AKS Panitia Bahasa Melayu En.Muhmmad Ratib Bin Matal Guru Penolong Panitia Bahasa Inggeris En.Mohd Nazreen bin Mazlan Guru Penolong Panitia Sains En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong Panitia Matematik En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Panitia Pendidikan Islam Ustaz Muhammad Ridzuan Bin Nordin Guru j-Qaf Panitia PJ/PJK En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong Panitia Pendidikan Seni Visual En.Mohd Ali Bin Basari Guru Penolong Panitia Kemahiran Hidup/KT En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Panitia Muzik En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Panitia Pendidikan Sivik/Sejarah En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin Guru Penolong Panitia Bahasa Arab Ust. Zaim Bin Manijal Guru j-Qaf Unit Bimbingan & Kaunseling En.Mohd Ali Bin Basari Guru Penolong Unit Pusat Sumber En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong
 25. 25. Jadual 5: Carta Organisasi Kurikulum Tahun 2013 Pengerusi En.Ong Yong Heng GB Timbalan Pengerusi En.Hassan Bin Mat GPK 1 Naib Pengerusi I En.Abdullah Bin Hamja GPK HEM Naib Pengerusi II En.Ayub Bin Ismail GPK KOKUM Setiausaha Kurikulum En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Ketua Panitia Bahasa Melayu En.Muhmmad Ratib Bin Matal Guru Penolong Ketua Panitia Bahasa Inggeris En.Mohd Nazreen bin Mazlan Guru Penolong Ketua Panitia Sains En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong Ketua Panitia Matematik En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustaz Muhammad Ridzuan Bin Nordin Guru j-Qaf Ketua Panitia PJ/PJK En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual En.Mohd Ali Bin Basari Guru Penolong Ketua Panitia Kemahiran Hidup/KT En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Ketua Panitia Muzik En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Ketua Panitia Pendidikan Sivik /Sejarah En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin Guru Penolong Ketua Panitia Bahasa Arab Ust. Zaim Bin Manijal Guru j-Qaf Jadual 6: AJK Kecil Kurikulum Tahun 2013 Penyelaras Pusat Sumber En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong Jadual Waktu En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Pemulihan En.Suhaira Bin Hassan Guru Penolong Program Transisi En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Penilaian dan Peperiksaan En.Muhmmad Ratib Bin Matal Guru Penolong LINUS En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin Guru Penolong PROTIM En.Muhmmad Ratib Bin Matal Guru Penolong J-Qaf Ustaz Muhammad Ridzuan Bin Nordin Guru J-QAF
 26. 26. Jadual 7: Tugas Tugas Guru Dan KTBM Tahun 2013 BIDANG TUGAS NAMA PENYELIA Pusat Sumber sekolah En. Jamal Bin Abd.Sani PK1 Bilik Hibrid En. Almmi Bin Mohd.Nurih PK1 Pondok Jaga dan Pagar Sekolah En.Suhaira Bin Hassan Pengawal keselamatan PK1 Bilik Komputer/ICT En.Mazri Bin Talip PK1 Kantin dan Dewan Serbaguna En. Almmi Bin Mohd.Nurih PK HEM RMT Hjh.Haipa Bte Hj Abd Alip PK HEM SPBT (BOSS) En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin PK HEM Unit Disiplin Sekolah En.Suhaira Bin Hassan PK HEM Guru Kesihatan En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin PK HEM Kebajikan Guru En. Almmi Bin Mohd.Nurih PK HEM Perhimpunan Mingguan En.Mazri Bin Talip PK HEM Bilik j-Qaf Ust. Zaim Bin Manijal PK 1 Keceriaan & Kebersihan En.Mohd Ali Bin Basari PK KOKUM Pencatat Taklimat En Md. Zaidy Bin Omar PK 1 Padang Permainan En. Almmi Bin Mohd.Nurih PK KOKUM Stor Peralatan Sukan En Md. Zaidy Bin Omar PK KOKUM Tandas Guru dan Murid En. Almmi Bin Mohd.Nurih PK HEM Bilik Guru En. Jamal Bin Abd.Sani PK 1 Peralatan Pejabat Pentadbiran Hjh.Haipa Bte Hj Abd Alip En.Mohd.Matusin bin Talip PK 1 Peralatan percetakan En.Razali Masuari PK 1 Kerusi dan Meja En Md. Zaidy Bin Omar En.Mohd.Matusin bin Talip PK 1 Bilik Pemulihan En.Suhaira Bin Hassan PK1 Bilik Dokumentasi (PBS) En.Mohd Nazreen bin Mazlan PK1
 27. 27. Jadual 8: Carta Organisasi Hal Ehwal Murid Tahun 2013 Jadual 9: AJK Kecil Hal Ehwal Murid Tahun 2013 Badan disiplin & keselamatan En.Suhaira Bin Hassan Guru Penolong SMM En.Mazri Bin Talip Guru Penolong Bimbingan & kaunseling En. Jamal Bin Abd.Sani Guru Penolong SPBT En.Mohd.Nelhakil Bin Nordin Guru Penolong RMT Hjh.Haipa Bte Hj Abd Alip AKS Kantin Hjh.Haipa Bte Hj Abd Alip AKS KWAPM En.Mazri Bin Talip Semua Guru Kelas Guru Penolong Penyelaras Profil Murid En.Mohd Nazreen bin Mazlan Guru Penolong Kebajikan Murid En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong Kesihatan & Kebersihan En.Mohd Ali Bin Basari Guru Penolong Pendidikan Anti Dadah En Md. Zaidy Bin Omar Guru Penolong Pengerusi Tn. Hj. Ramli Saad GB Timbalan Pengerusi En.Abdullah Bin Hamja GPK HEM Naib Pengerusi I En.Hassan Bin Mat GPK 1 Naib Pengerusi II En.Ayub Bin Ismail GPK KOKUM Setiausaha Hal Ehwal Murid En.Mazri Bin Talip Guru Penolong
 28. 28. Jadual 10: Carta Organisasi Ko Kurikulum Murid Tahun 201 1.1.11 Pelan Lokasi Sekolah Pengerusi Tn. Hj. Ramli Saad GB Timbalan Pengerusi En.Ayub Bin Ismail GPK KOKUM Naib Pengerusi I En.Hassan Bin Mat GPK 1 Naib Pengerusi II En.Abdullah Bin Hamja GPK HEM Setiausaha Ko Kurikulum En.Mohd Nazreen bin Mazlan Guru Penolong Setiausaha Sukan En. Almmi Bin Mohd.Nurih Guru Penolong
 29. 29. Rajah 1: Lokasi Kedudukan Sekolah
 30. 30. 1.1.12 Kemudahan Fizikal Sekolah Jadual 11: Kemudahan Fizikal sekolah BLOK PENTADBIRAN 1 1 buah Pejabat Am 2 1 buah Bilik Guru Besar 3 1 buah Bilik Penolong Kanan 4 1 buah Bilik Guru 5 1 bilik Pusat Komputer Guru BLOK AKADEMIK 1 6 buah bilik Darjah 2 1 buah Bilik Pemulihan 3 1 buah bilik j-QAF BILIK-BILIK KHAS 1 1 buah Pusat Sumber 2 1 buah Bilik SPBT (BOSS) 3 1 buah Makmal Komputer 4 1 buah Bilik Fail 5 1 buah Stor Peralatan Sukan 6 1 buah Kantin 7 1 buah Solar Hibrid PERUMAHAN GURU 1 2 buah rumah guru kembar konkrit 2 1 buah rumah guru papan (diubahsuai jadi Pusat Sumber) Gambar 2: Beberapa Kemudahan Fizikal Sekolah 1.1.13. PIBG
 31. 31. Jadual 12: Carta Organisasi PIBG Tahun 2012/2013 1.1.14. Aktiviti dan sumbangan yang telah diberikan oleh PIBG sesi 2012/2013 1. Gotong royong sempena sukan sekolah setiap tahun. 2. Sumbangan printer kepada setiap Panitia sekolah BIL NAMA JAWATAN 1 En.Ong Yong Heng@Mohd Firdaus Penasihat 2 En.Abu Laddin Bin Jarin Yang DiPertua 3 En.Amir Bin Langgarai Naib Yang DiPertua 4 En.Jamal Bin abd.Sani Setiausaha 5 Hjh.Haipah Bte Hj Alip Bendahari 6 En.Hassan Bin Mat Audit Dalaman 7 En.Abd.Malik Bin Jurukan Audit Luaran 8 En.Abd Malik Jurukan AJK Perhubungan 9 En.Nuljari Bin Silabi AJK Perhubungan 10 En.Ralis Mijul AJK Perhubungan 11 En.Pilais Bin Emmo AJK Perhubungan 12 En.London AJK Perhubungan 13 En Ismail Bin Kimrah AJK Perhubungan 14 En.Johari Bin Hj Samli AJK Perhubungan 15 En.Matahari Bin Hj samli AJK Perhubungan 16 En Abd.Hasid Bin Jainatib AJK Perhubungan 17 En.Takirun Bin Tanjulan AJK Perhubungan 18 Pn.Rosnah Bte Rabtal AJK Perhubungan 19 Pn.Siti Mursini Bte Basari AJK Perhubungan
 32. 32. 3. Kerjasama dengan sekolah Program Motivasi. 4. Seminar kesedaran ibubapa. 5. Mesyuarat PIBG(Setiap Tahun) 6. Sumbangan kamus kepada pelajar tahun 4,5 dan 6 7. Konsoltasi Bersama Ibubapa 8. Kerjasama dengan sekolah Program Motivasi ( Bacaan Surah Yassin &Solat Hajat. ) 9. Membina pentas di Dewan Serbaguna Sekolah 10. Membina pentas Di Padang Sekolah 11. Sukan PIBG Sekola
 33. 33. Gambar 3: Akviti dan sumbangan yang disertai oleh PIBG Sk.Pulau Sumandi 2.2. Data Dan Statistik 2.2.1. Enrolmen Murid Jadual 13: Enrolmen Pelajar mengikut kelas dan Jantina TAHU N BIL. KELA S MELAY U CIN A INDI A BUMI PUTER A LAIN- LAIN JUMLA H JUM. BESA R L P L P L P L P L P L P Prasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 12 33 2 1 0 0 0 0 19 7 26 3 1 0 0 0 0 13 14 27 4 1 0 0 0 0 17 22 39 5 1 0 0 0 0 15 14 29 6 1 0 0 0 0 18 18 36 Jum. 6 0 0 0 0 103 87 190 Jadual 14:Taburan Tempat Tinggal Pelajar K E L A S Kg Sumandi Kg Bakong Kg Silawa Kg Larapan Kg Tandoan Kg Panji Kg Perigi Kg Melanta J U M L A H 1 16 7 4 0 1 0 0 5 33
 34. 34. 2 11 4 2 2 2 0 1 4 26 3 10 5 5 3 2 0 0 2 27 4 11 8 4 8 2 1 0 5 39 5 12 2 6 8 1 0 0 0 29 6 20 4 4 2 1 1 0 4 36 JUMLAH KESELURUHAN 190 2.2.2. Enrolmen Staf Jadual 15: Statistik guru mengikut gred dan jantina GRED GURU BILANGAN GURU JUMLAH GURULELAKI PERMPUAN DG41/DC41 9 - 9 DG34 1 - 1 DG32 4 - 4 DG29 - - - KONTRAK - - - GSTT 1 - 1 JUMLAH 15 0 15 Jadual 16: Jumlah guru mengikut opsyen pada tahun 2013 OPSYEN BILANGAN GURU PENGAJIAN MELAYU 1 PENGAJIAN INGGERIS 1 SAINS 2 MATEMATIK 2 PENDIDIKAN ISLAM 0 PENDIDIKAN MUZIK 0 KEMAHIRAN HIDUP 1 KAJIAN TEMPATAN 0 PENDIDIKAN JASMANI 1 PRA SEKOLAH 0 J-QAF 2 PEMULIHAN 1 TANPA OPSYEN(GSTT) 1 JUMLAH 12 Orang 2.2.3 Pencapaian Akademik dan Kokurikulum. Jadual 17: Pencapaian UPSR 2008 – 2013 TAHUN CALON TAKHADIR BMK BMP BI MT SN LULUS SEMUA BIL. 5A GPS BIL. % 2008 24 0 13 7 4 6 7 4 16.7 0 4.13 2009 26 0 10 2 1 1 5 1 3.9 0 4.55 2010 23 0 16 7 5 9 10 4 17.4 0 3.76 2011 30 1 14 7 1 11 6 1 3.4 0 4.14 2012 29 0 19 5 5 6 18 3 10.3 0 3.72 2013 36 3 15 11 23 20 29 9 27.3 0 3.41
 35. 35. Jadual 18: Pencapaian Kokurikulum 2010 – 2013 BIL ACARA/ AKTIVITI PERINGKAT ZON PERINGKAT DAERAH PERINGKAT TENGGARA PERINGKAT NEGERI 01 PADANG DAN BALAPAN 1 Perak(2010) 1Emas 2 Perak (2011) 1Emas 2 Perak (2012) Saguhati (2011) Saguhati (2012) 02 SEPAK TAKRAW Ke 4 (2010) Ke 2 (2011) Johan (2012) Kedua(2013) Kedua (2012) Ketiga(2013) Saguhati(2012) 03 BOLA SEPAK Saguhati Saguhati 04 MAJLIS TILAWAH ALQURAN (MTQ) Johan Bercerita Johan Khat (2011) Ketiga(2012) SaguhatiTilawah (2010) Saguhati (2011) 05 BOLA JARING Saguhati(2010) Ke 4(2011) Saguhati(2012) BAB 2 KAJIAN KEPERLUAN 2.1. PENDAHULUAN Penguasaan 3M melalui Program Literasi dan Numberasi Sub NKRA LINUS yang diperkenalkan pada tahun 2008, masih terdapat lebih kurang 13% (54,000) murid Tahun 1 yang tidak menguasai 2M iaitu Membaca dan Menulis. Perkara ini dianggap amat serius kerana apabila melangkah ke Tahap II, masih terdapat murid-murid yang tidak menguasai 3M – membaca, menulis dan mengira. Dapatan kajian juga menunjukkan murid-murid yang tidak menguasai 3M akan menyumbang kepada peningkatan kadar keciciran di sekolah, selain meingkatkan masalah disiplin. Selain itu, murid-murid yang tidak menguasai 3M dari peringkat awal akan menyebabkan berlakunya kegagalan akademik secara kumulatif dan perkara ini amat sukar diperbaiki apabila mereka berada di peringkat yang lebih tinggi. Menyedari perkara ini, maka penekanan diberikan kepada penguasaan 3M untuk murid Tahun 1
 36. 36. sehingga Tahun 3. Program LINUS diperkenalkan supaya masalah murid yang tidak menguasai 3M akan dapat diatasi dan saringan yang dijalankan dalam program ini adalah mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi oleh seseorang kanak-kanak samada mempunyai masalah pembelajaran atau murid keperluan khas. Ini memberi gambaran bahawa mereka tidak diberi pendedahan ilmu asas membaca dan menulis di rumah oleh keluarga mereka. Antara faktor fenomena ini adalah keluarga miskin, tidak mementingkan pelajaran, keluarga terumbang-ambing dan keluarga itu sendiri juga buta huruf. Terdapat beberapa tahap kategori kelemahan penguasaan 2M di antaranya ialah: 1. Kenal huruf tetapi belum boleh membaca. Ramai kanak-kanak kenal A hingga Z, sama ada melalui cara menghafal huruf tersebut (biasanya melalui nyanyian) atau mengenal bunyi huruf-hur uf tersebut. Ini bermaksud mengenali huruf tidak bermakna mereka boleh membaca. Malah, ribuan murid di sekolah-sekolah mampu mengenal huruf tetapi mereka masih tidak boleh membaca dengan baik. 2. Hanya boleh membaca perkataan dengan dua suku kata. Sistem pembelajaran membaca di negara ini kebanyakannya berdasarkan binaan dan gabungan bunyi suku kata serta bermula dengan perkataan dua suku kata terlebih dahulu. Malangnya, kategori murid yang hanya mampu membaca dua suku kata merupakan majoriti di kalangan kanak-kanak yang maju ke peringkat seterusnya di sekolah. Mereka mampu membaca perkataan- perkataan dua sukukata ini dengn lancar dan yakin tetapi hanya terbatas serta belum menguasai kemahiran membaca dengan sempurna. 3. Mampu membunyi sukukata tetapi tidak boleh membunyikan perkataan. Ada kanak kanak menghadapi masalah ingatan yang lemah.Mereka terpaksa berpandukan dengan gambar dikenali supaya boleh menyebut perkataan tersebut. Ini menjadi masalah sekiranya perkataan atau yang dibaca tidak dibantu dengan gambar. 4. Kelihatan seakan-akan boleh membaca. Kanak-kanak tertarik kepada gambar berwarna-warni yang menghiasi buku. Ini penting untuk menarik minat tetapi pada peringkat awal pembelajaran sahaja. Buku seumpama itu mengakibatkan segelintir murid menghafal cerita tersebut. Ini seolah-olah, anak tersebut boleh membaca dengan lancar sebaliknya ia hanya menghafal ayat-ayat di dalam buku tersebut. Ibubapa sukar mengesan tabiat ini dan boleh mengakibatkan murid itu tidak mampu membaca perkataan yang ditulis pada kertas lain ProTiM merupakan usaha dan upaya untuk memastikan semua murid (bermasalah) yang bakal menamatkan pendidikan rendah dapat menguasai (sekurang-kurangnya) 3M, tidak tercicir dari persekolahan serta dapat mengikuti pelajaran di peringkat seterusnya (menengah). KPM telah melaksanakan program ini mulai September 2006 dan dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah rendah pada tahun 2008..Program ProTiM ditambah baik lanjutan pelaksanaan Program LINUS pada tahun 2010 untuk tahap 1 dengan tujuan yang sama iaitu membolehkan pelajar menguasai kemahiran membaca,menulis dan mengira. Namun apa pun usaha pemerkasaan yang
 37. 37. telah dilaksanakan oleh KPM, namun masih lagi terdapat pelajar yang masih belum dapat menguasai kemahiran 2M yakni menulis dan membaca dikalangan pelajar tahun 4,5 dan 6. Ini sudah pasti meresahkan guru guru dan pihak sekolah umumnya kerana ia akan menjejaskan pencapaian keputusan UPSR. Sebagai sebuah sekolah rendah di pendalaman masalah penguasaan 2M dikalangan pelajar masih lagi amat rendah dan agak membimbangkan.Ini berdasarkan kepada keputusan UPSR tahun 2012 mendapati hanya 3 orang sahaja yang lulus daripada 29 orang pelajar yang menduduki peperiksaan tersebut. Bagi pencapaian ProTim tahun 4 dan tahun 5 agak membimbangkan dimana bagi tahun 4 seramai 15 orang pelajar dari 38 pelajar tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis. Begitu juga bagi tahun 5 seramai 18 orang pelajar dari 23 orang pelajar tidak menguasai kedua dua kemahiran tersebut.Ini sudah pasti akan menimbulkan masalah pada tahun 2014 dimana pelajar ini akan menduduli UPSR. Jadual19: Pencapaian ProTiM bagi pelajar tahun 4 dan 5 bagi Sk Pulau Sumandi tahun 2013 setakat bulan September. TAHUN KEMAHIRAN JUMLAH PELAJAR ITEM L P JUMLAH 4 MEMBACA 38 MENGUASAI 10 13 23 T.MENGUASAI 7 8 15 MENULIS 38 MENGUASAI 10 13 23 T.MENGUASAI 7 8 15 5 MEMBACA 23 MENGUASAI 2 3 5 T.MENGUASAI 9 9 18 MENULIS 23 MENGUASAI 2 3 5 T.MENGUASAI 9 9 18 2.2. KEPUTUSAN MELAKSANAKAN PROGRAM Memandangkan perkara ini amat serius, maka pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengadakan Program Suluh Budiman. Pelajar yang menjadi tumpuan utama ialah pelajar yang masih lagi dikategori sebagai murid PorTiM di kelas tahun 5 . Keputusan ini dipilih oleh pihak sekolah kerana pelajar ini akan menghadapi UPSR pada tahun 2014 dan diharapkan sekurang kurangnya pelajar ini lulus dalam gred C atau D. Modul khas telah dicipta oleh Cikgu Haris Bin Muhammad iaitu Modul Iqfon telah dijadikan sebagai bahan bantu mengajar membaca. Modul
 38. 38. Iq’Qrum digunakan sebagai bahan untuk pelajar belajar menulis. Guru guru akan menggunakan kedua dua modul ini. Selain itu beberapa bahan cerita pendek telah dipilh oleh guru dan dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menilai tahap pencapaian bacaan pelajar.Bahan-bahan bantu mengajar ini disediakan oleh guru penyelaras program dan diberi kepada pelajar untuk dibawa pulang supaya pelajar boleh mengulangkaji pelajaran di rumah dengan bantuan ibubapa Pelaksanaan projek Program Suluh Budiman ini dicetuskan dalam mesyuarat kurikulum sekolah ke tiga sesi 2013 bagi membantu murid-murid ProTiM tahun 5 yang belum penguasaan 2M. Projek ini melibatkan 2 orang guru sebagai tenaga pengajar dan mensasarkan 90 % murid- murid ProTiM tahun 5 supaya dapat menguasai kemahiran 2M dalam masa yang ditetapkan. Projek yang mendapat kerjasama positif daripada warga sekolah terutama Panitia Bahasa Malaysia dan guru pemulihan dan telah dilaksanakan secara terancang dan sistematik mulai 28hb Okt.hingga 08hb.Nov 2013 pada sepanjang hari bermula dari jam 7.20 pagi hingga 12.40 tengahari. BAB 3 KAJIAN LITERATUR 3.1. Pendahuluan Menerusi Pelan Pembanguan Pendidikan Malaysia(PPPM) 2013 – 2025 yang mempunyai 11 anjakan utama untuk mentranfomasikan sistem pendidikan negara memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas Peralihan merupakan anjakan kedua kementerian untuk memastikan setiap murid sekolah rendah, sama ada di sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan akan menggunakan kurikulum bahasa Malaysia yang standard mulai Tahun 4 pada tahun 2014. Di Sekolah Jenis Kebangsaan, murid yang menghadapi masalah dengan perubahan ini akan mengikuti kelas pemulihan bahasa Malaysia selepas waktu persekolahan bermula dari Tahun 4 hingga Tahun 6, selepas menjalani program Saringan Literasi dan Numberasi (LINUS) 2.0. Objektif kelas pemulihan ini adalah sebagai intervensi awal, dan kerap dijalankan bagi membolehkan Kelas Peralihan ditamatkan mulai tahun 2017. ProTiM pula merupakan usaha dan upaya untuk memastikan semua murid (bermasalah) yang bakal menamatkan pendidikan rendah dapat menguasai (sekurang-kurangnya) 3M, tidak tercicir dari persekolahan serta dapat mengikuti pelajaran di peringkat seterusnya (menengah) Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan pula, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Salah satu daripada bidang tersebut ialah lietrasi & Numberasi(LINUS) dimana setiap kanak kanak perlu menguasai kemahiran asas literasi dan numberasi selepas mengikuti 3
 39. 39. tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012. Menteri Pertahanan Datuk Ahmad Zahid Hamidi menyatakan lapan peratus dari 6,667 pelatih PLKN buta huruf (Utusan Malaysia,11hb Jan 2012). Pengasas Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM), Badrul Hisham Shaharin mendesak agar Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin agar menjelaskan kadar buta huruf yang tinggi. Seterusnya beliau ingin menarik perhatian umum untuk meneliti fakta mengenai berapa ramai lagi pelajar yang masih ketinggalan. http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp? y=2012&dt=0111&pub=Utusan_Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_15.htm Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan – menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah.Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah.Walaupun berbagai bagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah rendah telah dilaksanakan. 3.2 Pelaksanaan Program Suluh Budiman Program Suluh Budiman merupakan salah satu program yang dilaksanakan di sekolah ini yang membantu murid yang mengalami masalah dalam kemahiran asas 2M. Program Suluh Budiman ini merupakan satu salah satu usaha murni untuk membantu murid murid yang sangat lemah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.Bahan utama yang digunakan dalam modul ini ialah Modul IQ Fon yang telah dicipta oleh Cikgu Haris Bin Muhammad yang mengandungi 6 buah buku iaitu buku 1 hingga 6.Program ini meletakkan sasaran utama pelajar tahun 5 seramai 10 orang yang menghadapi masalah membaca dan menulis Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang kenal huruf tetapi lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam kelas. Fokus Program Suluh Budiman adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif. Program Suluh Budiman ini akan dijalankan sepenuh masa oleh guru Bahasa Melayu dan Guru Pemulihan.Program yang dirancangkan ini dijalan selama 2 minggu dan dibahagikan kepada dua kumpulan dan dibimbing oleh 2 orang guru secara bersemuka.
 40. 40. Gambar : Menunjukkan aktivit Suluh Sudiman dilaksanakan 3.3 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Modul Modul IQ Fon kaedah belajar membaca yang merangkumi gabungan huruf konsonan dan vokal. Ia terdiri daripada 6 siri/buku mengikut huruf huruf vokal. Cara pengajarannya ialah dengan membunyikan sukukata selepas itu daripada sukukata akan membentuk perkataan. Cara penyusunan dan penyampai bemula dengan belajar bunyi sukukata gabungan konsonan dan vokal a,i,u,o,e bergabung dengan huruf konsonan b,c,d,f,g,j,k,l,m sehingga z. Setiap satu siri buku, setelah belajar semua bunyi vokal dengan gabungan konsonan terdapat pengulangan dan himpunan perkataan yang telah dipelajari.Setelah selesai sesebuah buku sukukata yang telah dipelajari juga akan diulang untuk gabungan bentuk perkataan.Guru akan membimbing pelajar belajar secara individu dengan teknik teknik yang tertentu dan bersesuaian mengikut situasi. 3.3.1. Strategik Di antara strategik yang digunakan dalam Program Suluh Budiman ialah: a. Berpusatkan Guru Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. b. Berpusatkan Murid Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu, kumpulan kecil ataupun kelas. c. Berpusatkan Bahan Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan. Bahan yang disediakan adalah Buku IQ FON,buku bacaan mudah bergambar dan lembaran karangan pendek. 3.3.2. Pendekatan Dalam pelaksanaan Program Suluh Budiman pendekatan secara individu, kumpulan dan juga perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid, aktiviti yang dirancang dan
 41. 41. juga kemahiran yang hendak diajar. Di antara pendekatan yang digunakan dalam program ini ialah: 1. Pendekatan secara individu Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu. 2. Pendekatan secara berkumpulan Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategik pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategik yang berpusatkan murid. Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan. 3.3.3. Teknik Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru. Di antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah: 1. teknik latih tubi 2. teknik bersoal jawab 3. teknik menyanyi 4. teknik kuiz/imlak
 42. 42. BAB 4 PERANCANGAN STRATEGIKK 4.1 Analisis SWOT Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Bahasa Melayu yang berpengalaman mengajar di sekolah ini, peserta mendapati bahawa analisis persekitaran yang dapat dibina melalui kaedah SWOT bagi bidang pengurusan adalah seperti berikut: Kekuatan / Strength ( S ) 1. 100 % guru-guru Tahap 2 adalah terlatih. 2. Guru-guru masih muda dan sihat fizikal serta mental. 3. Stail kepimpinan yang mantap 4. Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik adalah guru opsyen dengan pengkhususan bidang Bahasa Melayu dan Matematik. 5. 90 % guru memberi sedia memberi kerjasama 6. Pembinaan bahan bantu mengajar dibantu oleh guru-guru 7. Mendapat pandangan dan tunjuk ajar dari guru-guru yang berpengalaman 8. Persekitaran sekolah yang kondusif menggalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid berlangsung dengan aktif. Kelemahan / Weakness ( W ) 1. Pencapaian UPSR masih rendah 2. Keupayaan guru-guru dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan bermakna adalah agak rendah. 3. Pengajaran dan pembelajaran terganggu 4. Guru-guru kurang gemar menggunakan ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru
 43. 43. Peluang / Opportunities ( O ) 1. Hubungan baik PPD & JPN dengan sekolah. 2. PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum 3. Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan 4. Majoriti pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang baik. 5. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran. 6. Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan 7. Mempunyai seorang guru pemulihan yang terlatih. Cabaran / Treats ( T ) 1. Murid selalu ponteng ke sekolah. 2. Murid belajar sambil lewa atau tiada kesungguhan. 3. Tidak bertanggungjawab menjaga bahan bacaan. 4. Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah 4.2. TOWS Metrik Pada peringkat ini peserta menjana dan memilih strategik yang sesuai. Hasil daripada analisis SWOT di atas, satu analisis yang dikenali sebagai TOWS Metrik telah dibuat seperti dalam Jadual 20 di bawah. Melalui analisis TOWS Metrik peserta dapat menentukan beberapa strategik yang difikirkan sesuai. Jadual 20 : TOWS Matrik DALAMAN Kekuatan / Strength ( S ) S1. 100 % guru-guru Tahap 2 adalah terlatih berpengalaman. S2. Guru-guru Tahap 1 masih muda dan sihat fizikal serta mental. S3. Stail kepimpinan yang mantap S4. Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik adalah guru opsyen dengan pengkhususan bidang Bahasa Melayu dan Matematik. S5. 90 % guru memberi sedia memberi kerjasama S6. Pembinaan bahan bantu Kelemahan / Weakness ( W ) W1. Pencapaian UPSR masih rendah W2. Keupayaan guru-guru dalam menyampaikan p&p dengan berkesan dan bermakna adalah agak rendah. W3. Kekurangan bahan ABM yang benar-benar efisyen / benar-benar membantu atau bersesuaian. W4. Guru-Guru kurang gemar menggunakan ABM dalam P & P. W5. Murid terlalu bergantung
 44. 44. LUARAN mengajar dibantu oleh guru-guru S7. Mendapat pandangan dan tunjuk ajar dari guru-guru yang berpengalaman S8. Persekitaran sekolah yang kondusif menggalakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid berlangsung dengan aktif. sepenuhnya kepada pengajaran guru Peluang / Opportunities ( O ) O1. Hubungan baik PPD & JPN dengan sekolah. O2. PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum O3. Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan O4. Majoriti pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang baik. O5. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran. O6. Pentadbir mempunyai pengetahuan dan kemahiran berkaitan pengajaran dan pembelajaran. O7. Mempunyai seorang guru pemulihan yang terlatih. S1+S2+ +S5+W1+W3+W5+O5+O6  Mengadakan program menyediakan bahan bantu belajar dan bahan bacaan untuk program ProTiM.  Mengadakan satu projek khas untuk meningkatkan tahap penguasaan literasi S3+W1+O2+O5+T4  Mengadakan Program Konsultasi untuk membincang prestasi anak anak Cabaran / Treats ( T ) T1. Murid selalu ponteng ke sekolah T2. Murid belajar sambil lewa atau tiada kesungguhan. T3. Tidak S3+O2+O1+T4  Mengadakan program khas kesedaran ibubapa
 45. 45. bertanggungjawab menjaga bahan bacaan. T4. Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah 4.3 Matrik Ranking Matrik Ranking dilakukan untuk menentukan strategik yang benar-benar sesuai untuk mencapai objektif yang ditentukan. Seterusnya pemilihan strategik dibuat berdasarkan pemberatan yang diperolehi. Jadual 2, di bawah menunjukan matrik ranking yang telah dilakukan. Jadual 21: Senarai strategik yang telah dijana Jenis Strategik SSSWWOO S1 Mengadakan program menyediakan bahan bantu belajar dan bahan bacaan dan tulisan SSSWWOO S2 Mengadakan satu projek khas untuk meningkatkan tahap penguasaan literasi SWOOT S3 Mengadakan Program Konsultasi untuk membincang prestasi anak anak SOOT S4 Mengadakan program khas kesedaran ibubapa 4.4 . Analisis Pemilihan Strategik Berdasarkan Pemberatan. Berikut adalah skala pemberatan yang digunakan dalam menentukan pemilihan strategik. Skala 1 – sangat kurang 2 – kurang 3 – sederhana 4 – tinggi 5 – amat tinggi Jadual 22 : Analisis pemilihan strategik berdasarkan pemberatan. Kriteria pemilkihan S1 S2 S3 S4 Tahap kesukaran proses kerja 4 3 3 3 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 5 3 3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 4 4 3 Kemudahan infrastruktur dan peralatan 4 5 4 4 Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 4 3 3 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat, misi dan visi 3 4 3 3 Rekod keberkesanan yang lepas 3 4 2 2 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 3 4 3 3 Jumlah skor 27 33 26 24 Keputusan 2 1 3 4 Ulasan S2 menjadi keutamaan pemilihan strategik kerana berada pada tahap pemberatan yang paling tinggi dalam potensi mencapai objektif program.
 46. 46. Berikut adalah senarai strategik mengikut keutamaan yang diperolehi daripada analisis pemilihan strategik berdasarkan pemberatan. Jadual 23 : Senarai strategik mengikut keutamaan Bil Strategik 1 S2 Mengadakan satu projek khas untuk meningkatkan tahap penguasaan literasi 2 S1 Mengadakan program menyediakan bahan bantu belajar dan bahan bacaan dan tulisan 3 S3 Mengadakan Program Konsultasi untuk membincang prestasi anak anak 4 S4 Mengadakan program khas kesedaran ibubapa
 47. 47. 4.5 Pelan Strategikk Berdasarkan Isu, Matlamat, Objektif, KPI serta sasaran yang telah dikenalpasti satu Plan Strategikk telah diwujudkan seperti jadual berikut :- Jadual 24 : Pelan Strategik Isu strategikk Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Utama ( KPI ) Sasaran 2013 (TOV) 2014 (OTI) 2015 (ETR) ISU 1 Peningkatan bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi. Melahirkan murid yang dapat menguasai asas literasi setelah mengikuti pendidikan sebelum ke tahun 6. Mencapai 100% bilangan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numberasi. 90% murid dapat menguasai kemahiran membaca 75% 80% 90% ISU 2 Pertambahan bilangan BBM untuk kegunaan setiap individu murid demi menjana pembelajaran berkesan. Melahirkan guru yang kreatif dan mempelbagai teknik pengajaran untuk menjana pembelajaran berkesan. Mencapai 100% murid tahap 2 tidak lagi mengalami masalah lupaan terhadap isi pelajaran yang telah dipelajari. 95% bilangan murid dapat mengingat semula isi pelajaran yang telah diajar . 75% 90% 100% ISU 3 Peningkatan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah. Menjana komitmen antara waris dengan pihak sekolah dalam bidang pendidikan. Menambah keprihatinan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak agar berterusan di rumah. 100% bilangan murid dipantau oleh ibu bapa ketika membuat latihan dan kerja sekolah di rumah. 75% 90% 100% 4.6.Pelan Taktikal
 48. 48. Seterusnya dengan merujuk strategik melalui kaedah matrik ranking satu program telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif seperti mana yang tertera dalam Jadual 21. Jadual 25 : Pelan Taktikal ISU STRATEGIK 1 Peningkatan bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi. BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER HASIL AKHIR KPI PELAN KONTIGENSI 1 Program Suluh Budiman GPK Kurikulum Penyelaras ProTiM Guru Pemulihan Setiap Bulan January ( 2 Minggu) RM100 Sekolah Murid diajar secara lebih berfokus terhadap kelemahannya berdasarkan bacaan dan tulisan Peningkatan kepada 100% bilangan murid yang menguasai kemahiran asas literasi Kelas PorTiM berfokus dan terancang. Ditambah sebulan sekiranya tidak mencapai objektif 4.7. Pelan Operasi.
 49. 49. Nama program : Program Suluh Budiman Matlamat : Melahirkan lebih ramai murid yang dapat menguasai asas literasi sebelum ke tahun 6 Objektif : Mencapai 90% bilangan murid menguasai kemahiran asas literasi Tempoh : 28.10.2013 hingga 8.11.2013 ( 2 Minggu) Sasaran : Murid ProTiM Tahun 5 Jadual 26: Pelan Operasi Langkah Proses kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status / Pelan Kontegensi 1 Mesyuarat jawatankuasa : -pembentangan kertas kerja -perlantikan jawatan kuasakerja -penetapan tarikh -anggaran perbelanjaan / sumber -pengagihan tugas Setiausaha Peserta NPQEL 100 % guru. Semua guru yang terlibat. Selesai dilaksanakan. 2 Taklimat kepada jawatan kuasa kerja. Peserta NPQEL Semua jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang terlibat. Selesai dilaksanakan. 3 Mempromosikan projek -mengedarkan surat pemberitahuan. -mengadakan perjumpaan dan taklimat Setiausaha Penyelaras Guru-guru dan murid yang terlibat -guru-guru -murid ProTim Selesai dilaksanakan. 4 Penyediaan modul bacaan Peserta NPQEL -AJK Penyediaan bahan/modul bacaan AJK Penyediaan bahan/modul bacaan Selesai dilaksanakan secara berperingkat. 6 dan 7 Pelancaran Porgram Guru Besar,Penyelaras Peserta NPQEL 10 pelajar ProTiM Berjaya dilaksanakan 8 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Peserta NPQEL -Penyelaras Semua guru Telah dilaksankan 4.8. Carta Gantt Bidang 2 : Pengurusan Kurikulum
 50. 50. Topik : Program Suluh Budiman Perkara : Peningkatan bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi Jadual 27: Carta Gantt Proses kerja Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Mesyuarat jawatankuasa : -pembentangan kertas kerja -perlantikan jawatan kuasa kerja -penetapan tarikh -anggaran perbelanjaan / sumber -pengagihan tugas Taklimat kepada jawatan kuasa kerja. Mempromosikan projek -mengedarkan surat pemberitahuan. -mengadakan perjumpaan dan taklimat. Penyediaan modul bacaan. Pelancaran Porgram Penilaian, Refleksi,Pelaporan dan Post Mortem
 51. 51. 4.9.Carta Aliran Proses Kerja Suluh Budiman Jadual 28: Carta Aliran Kerja Menjalan ujian Post Mentyemak ujian post Membuat Analisis keputusan ujian Menjalan ujian Post Mentyemak ujian post Membuat Analisis keputusan ujian Memantau perjalanan program Serta Membuat penilaian dari masa ke semasa Memantau perjalanan program Serta Membuat penilaian dari masa ke semasa Melaksanakan ProgramMelaksanakan Program Surat perlantikan dan Taklimat Pelaksanaan Program kepada guru yang terlibat Surat perlantikan dan Taklimat Pelaksanaan Program kepada guru yang terlibat Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa - Penetapan tarikh - Pembentangan kertas cadangan/perlatikan AJK Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa - Penetapan tarikh - Pembentangan kertas cadangan/perlatikan AJK Mengadakan perbincangan rumusan dapatan program Membuat laporan program kepada Guru besar Mengadakan perbincangan rumusan dapatan program Membuat laporan program kepada Guru besar Perbincangan/Taklimat mengenai program serta penetapan tarikh dengan Guru Besar Perbincangan/Taklimat mengenai program serta penetapan tarikh dengan Guru Besar Menyediakan - Ujian Pra(ujian Akhir tahun) - Menyemak ujian pre test - Menyediakan bahan program Menyediakan - Ujian Pra(ujian Akhir tahun) - Menyemak ujian pre test - Menyediakan bahan program Taklimat kepada pelajar dan menghantar surat makluman kepada ibubapa pelajar yang terlibat Taklimat kepada pelajar dan menghantar surat makluman kepada ibubapa pelajar yang terlibat
 52. 52. BAB 5 PENILAIAN PROGRAM Program Suluh Budiman yang telah dilaksanakan didapati dapat memenuhi objektif yang diperlukan. Melalui program ini yang telah dijalankan selama 2 minggu diapati ada berlaku peningkatam dalam pembacaan dan juga perubahan tingkahlaku. Mereka dapat menyebut dua sukukata dengan baik serta dapat membaca ayat mudah dengan baik. Apa membanggakan adalah guru guru lain juga turut membantu membimbing pelajar ini ketika mempunyai masa yang terluang malah bersemangat untuk membimbing pelajar.Keberkesanan program ini di nilai melalui 2 cara iaitu:- 5.1. Pemerhatian Pemantauan telah laksanakan sepanjang masa didapati pelajar dapat membaca dua suku kata dengan baik dan lancar.Selain itu juga mereka dapat menulis perkataan dengan baik dan tulisan mereka dapat diperbaiki daripada sebelumnya. Menurut guru yang membimbing, mereka juga terdapat perubahan tingkahlaku yang positif diantara mereka seperti bertambah keyakinan diri,bersemangat,aktif dalam kelas dan mudah berinteraksi diantara mereka dan juga guru. 5.2. Ujian Pencapaian Ujian pencapaian telah dilaksanakan untuk menilai keberkesanan program. Ujian sebelum (Pre Test) diambil dari pencapaian ujian akhir tahun 2013 dan ujian selepas (Post Test)dibuat selepas program ini tamat dilaksanakan.Kertas Ujian yang sama telah diberikan kepada pelajar untuk menjawab ujian selepas(Post Test) dan dijawab mengikut masa telah ditetapkan. Jadual 29: Ujian Sebelum Dan Selepas Pemahaman Bahasa Malaysia Bil Nama Calon No. KP PRE TEST POST TES 1 NURUL NADIAH BT ABDUL SAH SB053381 38 D TH TH 2 MOHAMAD AZRUL B. BISLANU 021102120699 28 D 38 D 3 ARNI BINTI NULMAJIN 021116120788 28 D 38 D 4 SITI FAEZAH BINTI ABD MASA 020831120176 25 D 25 D 5 MOHD DALIM BIN PASAIN 021010121387 25 D TH TH 6 SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 020718121468 25 D TH TH 7 MAZLAN BIN NULJARI 020630121105 23 D 33 D 8 NURUL SAZUANAH BT SARI 021101121008 20 D 25 D 9 NURIEMAANIZA BINTI GANTIANI 020204120900 20 D TH TH 10 MOHD SEFAN BIN MAD SUPAN 020204120898 20 D 30 D
 53. 53. Jadual 30 : Ujian Sebelum Dan Selepas Penulisan Bahasa Malaysia Bil Nama Calon No. KP PRE TEST POST TES 1 NURUL NADIAH BT ABDUL SAH SB053381 5 E TH TH 2 MOHAMAD AZRUL B. BISLANU 021102120699 5 E 17 E 3 ARNI BINTI NULMAJIN 021116120788 10 E 28 D 4 SITI FAEZAH BINTI ABD MASA 020831120176 8 E 17 E 5 MOHD DALIM BIN PASAIN 021010121387 5 E TH TH 6 SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 020718121468 2 E TH TH 7 MAZLAN BIN NULJARI 020630121105 7 E 15 E 8 NURUL SAZUANAH BT SARI 021101121008 8 E 12 E 9 NURIEMAANIZA BINTI GANTIANI 020204120900 3 E TH TH 10 MOHD SEFAN BIN MAD SUPAN 020204120898 5 E 15 E 5.3. Rumusan Penilaian Program Pada keseluruhannya, program ini berjaya bukan sahaja meningkatkan pencapaian markah pelajar malah dari segi pembacaan dan penulisan tetapi juga berlaku perubahan tingkahlaku yang positif. Merujuk kepada keputusan di atas didapati hampir semua pelajar dapat meningkatkan markah samaada dalam kefahaman dan penulisan walaupun masa pelaksanaan hanya 8 hari sahaja. Dengan kejayaan program ini,melalui perbincangan diantara kepimpinan sekolah dengan guru guru maka program ini akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun hadapan selama sebulan.
 54. 54. BAB 6 REFLEKSI 6.1. Kekuatan Program Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia. Ini sudah pasti melibatkan kesemua kepimpinan organisasi, guru guru, pelajar dan komuniti yang yang hampir dengan sekolah. Program Suluh Budiman merupakan program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dengan melibatkan kos yang diperuntukkan. Hanya dengan kos sebanyak seratus ringgit (RM 100.00) sahaja program ini dapat dilaksanakan dan mencapai objektif yang rancang. Dengan kejayaan program ini sudah pasti setiap ringgit yang diperuntukkan tidaklah sia sia. Bertepatan dengan Pelan Pembanguan Pendidikan Malaysia menerusi anjakan yang ke sepuluh iaitu memaksimunkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit melalui program yang jelas. Penentu utama dalam memastikan kejayaan dan kegagalan sesuatu program adalah peranan pemimpinnya. Guru Besar sekolah ini En.Ong Yong Heng sentiasa peka dan proaktif dalam mengesan cabaran dan peluang yang akan menjana keberkesanan organisasinya. Melalui kepimpinan instruksional, beliau sentiasa memastikan proses pengajaran yang baik dan pembelajaran dijalankan dengan berkesan melalui pengkongsian pendapat untuk menyelesaikan masalah dengan guru guru telah menjadikan program ini memberi impak yang positif kepada sekolah. Selain itu dengan mempamerkan gaya kepimpinan tranfomasi beliau berkebolehan membentuk dan menterjemahkan tujuan dan matlamat di kalangan pengikut untuk mencapai perubahan signifikan melalui kepentingan dan tenaga secara kolektif. Beliau menunjukkan komunikasi berkesan dalam penyampaian dengan cara yang berhemah tetapi tegas. Bagi saya beliau adalah seorang pemimpin berwibawa dan berkarisma.Kejayaan beliau dapat dibuktikan melalui peningkatan selama tiga tahun berturut turut melalui Ujian Pencapaian Sekolah Rendah(UPSR) mulai tahun 2011,2012 dan tahun 2013.Beliau telah membawa perubahan yang ketara walau baru tiga tahun menjawat jawatan sebagai Guru Besar.Ini bertepatan dengan PPPM menerusi anjakan yang yang ke lima memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah.
 55. 55. Kepimpinan autokratik dan ciri ciri kepimpinan situasi yang dipamerkan oleh guru besar banyak membawa kepada kejayaan program ini. Sikap keterbukaan dan keikhlasan serta komitmen yang tinggi yang ditujukkan oleh guru guru didapati program ini dilaksanakan dengan baik walaupun menghadapi gangguan bebanan tugas dan aktiviti akhir tahun yang banyak di peringkat sekolah maupun daerah. Guru guru dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar. Guru guru juga membentuk pasukan kerja yang berkesan melalui semangat kerjsama erat turut menjadi faktor penting program ini berjalan lancar dan mencapai matlamat yang diharapkan. Guru guru dapat membentuk kombinasi melalui komunikasi berkesan dapat memupuk persefaham yang utuh untuk melaksanakan program ini mencapai kejayaan yang cemerlang. 6.2. Kelemahan Program Kelemahan kelemahan yang dapat dilihat dalam melaksankan program ini pertama adalah masa. Masa amat terlalu singkat.Pelaksanaan program sebegini diakhir tahun amatlah kurang sesuai kerana diakhir tahun banyak tugas yang perlu disiapkan oleh guru dan juga kepimpinan sekolah. Pihak pentadbir sekolah perlu menyiapkan persiapan perancangan pengurusan sekolah untuk tahun berikutnya serta aktiviti aktiviti kokurikulum. Kedua guru guru pula terpaksa menyelesaikan aktiviti akhir tahun seperti pengisian data online sama ada data peringkat sekolah,daerah,negeri serta kementerian. Selain itu guru guru terpaksa menghadiri kursus kursus yang dianjurkan oleh pejabat pendidikan daerah dan Negeri. Ketiga kehadiran pelajar ke sekolah amat kurang memuaskan kerana mereka kurang bermotivasi untuk belajar kerana sudah selesai mengikuti ujian akhir tahun.Ini jelas dapat dilihat di rajah 25 dan 26 di atas didapati empat dari sepuluh pelajar tidak hadir untuk mengikuti ujian selepas program. Selain itu masalah yang kelima ialah aktiviti yang laksanakan oleh komuniti luar seperti aktiviti pemeriksaan gigi,suntikan penyakit dan ceramah dari agensi kerajaan seperti Jabatan Kesihatan Daerah turut memberi kesan kelicinan pelaksanaan program ini.
 56. 56. 6.3.Cadangan Penambahbaikan. Sebagai pemimpin sekolah perlu melakukan tranfomasi dalam pendidikan demi untuk bersaing dalam peringkat global. Petikan kata kata Perdana Menteri dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia perlu difahami dengan jelas. “Bagi mencapai aspirasi yang tinggi di tengah-tengah persekitaran global yang semakin berdaya saing, kita tidak boleh berdiam diri. Negara memerlukan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh” YAB Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (2012) Untuk ke arah itu, satu perubahan yang besar perlu dilakukan dalam sekolah Pemimpin sekolah akan menjadi pemimpin instruksional yang cemerlang, dan bertindak sebagai ejen perubahan. Pemimipin perlu bersikap berani mengambil risiko dan berfikiran strategikk seperti Think Big,Deep and Long bagi mencapai sesuatu matlamat. Pemimpin perlu mengembangkan program pemulihan sebegini ini kepada subjek lain seperti Bahasa Inggeris,Matematik dan lain lain lagi dimasa akan datang dan melibatkan komuniti luar terutama ibubapa. Keberkesanan komunikasi pemimpin amat diperlukan untuk menarik minat komuniti luar mengambil bahagian dalam usaha membangunkan sekolah. Membangun kapisiti guru perlu diambil perhatian oleh pemimpin supaya mereka mendapat kemahiran membimbing pelajar, supaya belajar bukan guru mengajar pelajar tidak belajar. Pemimpin perlu menerapkan pemahaman konsep kreatif dan inovatif kepada guru supaya elemen ini dapat diajar melalui pendekatan pengajaran berpusatkan kepada pelajar.Pemimpin juga perlu memupuk semangat kerja berpasukan supaya menjadikan hubungan rakan sekerja yang erat bagaikan keluarga dan secara tidak langsung dapat memupuk sikap keseronokan dalam pekerjaan seterusnya dapat mengupayakan mereka bekerja secara optimum. Pemimpin perlu merancang program sebegini dengan lebih awal,sebaik baiknya awal tahun. Perancangan awal sekiranya dilaksanakan dapat membantu guru memberi tumpuan seenuhnya kepada pelajar yang bermasalah sebegini.Guru dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi dan dengan masa yang panjang pelajar ini dapat dipulihkan dengan sebaik mungkin.
 57. 57. Pemimpin sekola BIBLIOGRAFI Ainon Mohd. (2005). Teori dan teknik kepimpinan : Panduan aplikasi di tempat kerja. Pulau Pinang: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Blandford, S. (2010). Siri kepimpinan dan pengurusan sekolah : Mengurus sumber di sekolah ( terjemahan ). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Blandford, S. (2010). Siri kepimpinan dan pengurusan sekolah : Panduan pengurus peringkat pertengahan di sekolah ( terjemahan ). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Fidler, Brian. (2010). Siri kepimpinan dan pengurusan sekolah: Merancang kemajuan sekolah ( terjemahan ). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. James Ang Jit Eng & Balasundram Ramiah. (2009). Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Hairuddin Mohd Ali & Muhammad Bustaman Abdul Manaf. (2009). Perancangan strategikk sekolah. Kuala Lumpur: PTS Profesioanal Publishing Sdn. Bhd. West-Burnham, J. (2010). Siri kepimpinan & pengurusan sekolah: Mengurus kualiti sekolah ( terjemahan ). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. West-Burnham, J. & O’Sullivan, F. (2010). Siri kepimpinan & pengurusan sekolah: Membangunkan profesionalisme di sekolah ( terjemahan ). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
 58. 58. Lampiran 2 SK.PULAU SUMANDI W.D.T. 71 91309 SEMPORNA SABAH
 59. 59. KERTAS CADANGAN Pengenalan Projek Suluh Budiman merupakan projek yang mendukung program Protim peringkat sekolah. Projek ini adalah salah satu usaha murni untuk membantu murid murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis, selain dari dari program khas sekolah iaitu pemulihan. Bahan utama dalam melaksanakan program ini ialah menggunkan modul yang dicipta khas En.Haris Bin Muhammad dari Sk Bukit Lalang. Pelaksanaan program ini adalah menggabungkan kaedah pengajaran tradisional dan pendekatan pembelakjaraan masteri yang telah diakui keberkesanannya. Tenaga penggerak untuk program ini terdiri daripada guru dan ibubapa/penjaga murid selain murid itu sendiri sebagai individu penting terhadap pelaksanaan program ini. Tujuan  Membantu murid Protim menguasai kemahiran 2M iaitu membaca dan menulis
 60. 60.  Bimbingan guru secara bersemuka melalui modul yang telah cipta khas.  Setiap murid sentiasa mendapat tunjuk ajar, bimbingan dan perhatian.  Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan guru. Objektif  90 % murid yang terlibat akan menguasai kemahiran membaca dan menulis  Meningkatkan keyakinan keyakinan murid dalam pembelajaran  Meningkatkan prestasi UPSR tahun 2014  Mengurangkan masalah protim di sekolah Sasaran.  10 0rang murid yang terlibat dalam Program Portim Jangka masa projek.  Dilaksanakan selama 2 minggu mulai 28/10/2013 hingga 8/11/2013 Kos perbelanjaan.  Segala perbelanjaan menjalankan projek adalah diambil daripada peruntukkan PCG panitia mata pelajaran Bahasa Malaysia/Sumbangan PIBG.  Anggaran perbelanjaan RM100. Tempat pelaksanaan. Di bilik pemulihan Dan Bilik jQAF Cara pelaksanaan.  Murid membaca Modul IQ Font yang dibekalkan secara beramai ramai dengan suara yang kuat tanpa bimbingan guru  Murid akan dipanggil oleh guru satu persatu untuk membaca buku  Seorang guru akan membimbing 5 orang pelajar yang dipilih dengan menggunakan modul IQ Fon  Selepas membaca, murid akan diberikan aktiviti menulis ayat ayat mudah.  Guru akan menetapkan muka surat dan murid membaca bahan di rumah dengan bimbingan ibubapa dan mengulang semula bacaan tersebut di sekolah pada hari berikutnya  Pelaksanaannya akan dibuat setiap hari Isnin hingga Jumaat .  Masa pelaksanaan bermula jam 7.20 hingga 12.40 tgh dan jam 11.30 pada hari Jumaat  Guru bertugas akan membimbing pelajar membaca,menulis dan merekodkan pencapaian pelajar setiap hari selepas  Konsultasi bersama ibubapa/penjaga murid secara bersekala. Penutup Harapan agar Projek Suluh Budiman ini dapat mencapai matlamatnya dan mendapat sokongan, kerjasama serta idea daripada semua pihak. Semoga program ini dapat membantu sekolah mengatasi maslah celik baca seterus meningkatkan prestasi sekolah dalam ujian UPSR serta digunakan oleh guru pemulihan bagi menyelesaikan masalah linus tegar.
 61. 61. Disediakan oleh, ..................................................... HASSAN BIN MAT PK PENTADBIRAN MERANGKAP PESERTA KURSUS NPQEL Disahkan oleh, ........................................................... EN.ONG YONG HENG GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SUMANDI SEMPORNA. Lampiran 3 AHLI JAWATANKUASA INDUK PROJEK ‘SULUH BUDIMAN SK PULAU SUMANDI BAGI TAHUN 2013 PENASIHAT PEGAWAI PELAJARAN DAERAH SEMPORNA. PENGERUSI EN.ONG YONG HENG @ MOHD FIRDAUS GURU BESAR
 62. 62. N. PENGERUSI EN.HASSAN BIN MAT GPK PENTADBIRAN (PESERTA NPQEL) PENYELARAS PROJEK EN. MUHMMAD RATIB MATAL KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA PENOLONG PENYELARAS EN. SUHAIRA BIN HASSAN GURU PEMULIHAN SETIAUSAHA EN. MD. ZAIDY BIN OMAR SETIAUSAHA KURIKULUM AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU Lampiran 4 SENARAI AJK PELAKSANA PROJEK ‘SULUH BUDIMAN SK PULAU SUMANDI BAGI TAHUN 2013 PENGERUSI EN.HASSAN BIN MAT GPK PENTADBIRAN PENYELARAS PROJEK EN. MUHMMAD RATIB MATAL KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
 63. 63. PENOLONG PENYELARAS EN. SUHAIRA BIN HASSAN GURU PEMULIHAN SETIAUSAHA EN. MD. ZAIDY BIN OMAR SETIAUSAHA KURIKULUM PENOLONG SETIAUSAHA EN.ALMMI BIN MOHD.NURIH GURU BAHASA MELAYU AHLI JAWATANKUASA KECIL SEMUA GURU SK PULAU SUMANDI SENARAI NAMA MURID Lampiran 5 KUMPULAN 1 ( Cikgu Muhmmad Ratib Bin Matal) 1. ARNI BINTI NULMAJIN 2. MAZLAN BIN NULJARI 3. MOHD AZRUL BIN BISLANU 4. MOHD DALIM BIN PASAIN 5. NURIEMAANIZA BINTI GANTIANI KUMPULAN 2 (Cikgu Suhaira Hassan) 1. MOHD SEPAN BIN MAD SUPAN
 64. 64. 2. NURUL NADIAH BINTI ABDUL SHAH 3. NURUL SAZUNAH BINTI SARI 4. SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 5. SITI FAEZAH BINTI ABD MASA Lampiran 6 Rujukan : XBA336/600/1/1(04) Tarikh:____________________ Kepada: __________________________ __________________________ SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SUMANDI W.D.T 71, 91309 SEMPORNA TEL: 089-786895
 65. 65. Tuan/Puan PROGRAM KONSULTASI IBUBAPA Merujuk kepada perkara di atas dimajukan untuk perhatian dan tindakan 02. Dimaklumkan bahawa anak tuan telah terpilih mengikuti Program Suluh Budiman peringkat sekolah yang akan diadakan mulai 28 hingga 8/11/2013 ini,dipohon tuan/puan untuk hadir pada ketetapan berikut: 2.1. Tarikh : 28/10/2013(Isnin) 2.2. Masa: 8.00 pagi 2.3Tempat: Bilik Pemulihan/jQAF 03. Kehadiran tuan /puan adalah diwajibkan kerana untuk membantu anak tuan berjaya melalui program di atas. Sekian Kerjasama tuan/puan amatlah diharapkan demi anak anak tuan Sekian Terima Kasih Yang Menjalankan tugas …………………………… Lampiran 7 MEMO DALAMAN SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SUMANDI W.D.T 71, 91309 SEMPORNA TEL: 089-786895 Rujukan: XBA336/600/1/1(03) Tarikh: _________________ Semua Guru Guru Sk Pulau Sumandi Tuan
 66. 66. MESYUARAT PELAKSANAAN PROGRAM SULUH BUDIMAN Merujuk kepada perkara di atas dimajukan untuk perhatian dan tindakan tuan selajutnya 02. Sukacita dimaklumkan tuan/puan diwajibkan hadir ke mesyuarat di atas pada ketetapan seperti berikut:- Tarikh : 22 Okt 2013 Hari : Selasa Masa :12.30 Tgh 03. Agenda mesyuarat: 3.1. Ucapan Pengerusi 3.2. Pembentangan Program Suluh Budiman 3.3. Perlantikan AJK 3.5. Lain lain Hal Sekian Segala perhatian mengenai perkara ini diucapkan ribuan terima kasih Sekian Terima Kasih “BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN NEGARA” ………………………………….. Sk. SU Kurikulum. _______________________________________________________________________________ “ NOTHING IS IMPOSSIBLE” Lampiran 8 UJIAN PRE TEST DAN POST TEST PELAJAR PROGRAM SULUH BUDIMAN BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN Bil Nama Calon No. KP PRE TEST POST TES 1 NURUL NADIAH BT ABDUL SAH SB053381 38 D TH TH 2 MOHAMAD AZRUL B. BISLANU 021102120699 28 D 38 D 3 ARNI BINTI NULMAJIN 021116120788 28 D 38 D 4 SITI FAEZAH BINTI ABD MASA 020831120176 25 D 25 D 5 MOHD DALIM BIN PASAIN 021010121387 25 D TH TH
 67. 67. 6 SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 020718121468 25 D TH TH 7 MAZLAN BIN NULJARI 020630121105 23 D 33 D 8 NURUL SAZUANAH BT SARI 021101121008 20 D 25 D 9 NURIEMAANIZA BINTI GANTIANI 020204120900 20 D TH TH 10 MOHD SEFAN BIN MAD SUPAN 020204120898 20 D 30 D UJIAN PRE TEST DAN POST TEST PELAJAR PROGRAM SULUH BUDIMAN BAHASA MALAYSIA PENULISAN Bil Nama Calon No. KP PRE TEST POST TES 1 NURUL NADIAH BT ABDUL SAH SB053381 5 E TH TH 2 MOHAMAD AZRUL B. BISLANU 021102120699 5 E 17 E 3 ARNI BINTI NULMAJIN 021116120788 10 E 28 D 4 SITI FAEZAH BINTI ABD MASA 020831120176 8 E 17 E 5 MOHD DALIM BIN PASAIN 021010121387 5 E TH TH 6 SAZRINAH BINTI MAD MAJIH 020718121468 2 E TH TH 7 MAZLAN BIN NULJARI 020630121105 7 E 15 E 8 NURUL SAZUANAH BT SARI 021101121008 8 E 3 E 9 NURIEMAANIZA BINTI GANTIANI 020204120900 3 E TH TH 10 MOHD SEFAN BIN MAD SUPAN 020204120898 5 E 15 E
 68. 68. Lampiran 8 Majlis Taklimat Program Kepada pelajar dan Guru Guru
 69. 69. Lampiran 9 Mesyuarat Pelaksanaan Program Suluh Budiman Lampiran 10 Pelaksanaan Program Suluh Budiman
 70. 70. Lampiran 11 Kemudahan Fizikal Sekolah Kantin Sekolah Pondok Keselamatan
 71. 71. Pusat Sumber Sekolah Tangki Bekalan Air Hujan V- SATELIT Bilik Fail Dewan Serbaguna Sekolah Padang Sekolah Lampiran 12
 72. 72. Lampiran 13
 73. 73. Lampiran 14
 74. 74. Lampiran 15
 75. 75. a INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG 69000 GENTING HIGHLANDS LAPORAN LOG KEPIMPINAN Oleh: HASSAN BIN MAT 660320026001 NPQELAMBILAN 2/2013SB1 Nama Penyelia : EN. LEW YEOK LENG Laporan Log Kepimpinan Diserahkan kepada Institut Aminuddin Baki sebagai memenuhi keperluan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL)
 76. 76. Pendahuluan Pemimpin ialah orang yang membawa perubahan kepada organisasi yang dipimpinnya. Untuk membawa perubahan kepada organsasi yang dipimpinnya, bukan sahaja individu- individu dalam organisasi itu perlu diajak untuk belajar berubah, malahan pemimpin itu sendiri perlu belajar memimpin diri untuk membawa perubahan. Mengikut Yukl (1989) kepimpinan merupakan satu proses di mana seorang individu mempengaruhi ahli-ahli kumpulan bagi mencapai matlamat tertentu kumpulan atau organisasi manakala Harold Koontz & Heinz Weihrich (1995) pula menyatakan kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Pada tahun 1939, satu kumpulan penyelidikan yang diketuai oleh seorang pakar psikologi,Kurt Lewin telah membuat kajian tentang jenis jenis kepimpinan.Kajian ini sangat berpengaruh dan menjadi sumber rujukan bagi penyelidik penyelidik lain sehingga sekarang. Hasil kajian beliau mendapati bahawa terdapat tiga jenis kepimpinan 1. Kepimpinan autokratik Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik mempunyai misi dan visi yang jelas terhadap organisasi.Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan. Kebiasaannya,pemimpin autokratik akan membuat keputusan secara bersendirian dengan hanya mengambil sedikit input daripada subordinat lain atau tiada langsung.Proses membuat keputusan juga tiada kreatif.Jenis kepimpinan ini hanya sesuai diaplikasikan dalam situsai yang memerlukan keputusan dicapai dalam masa yang singkat atau dimana pemimpin tersebut lebih berpengetahuan daripada subordinat dalam sesuatu perkara. 1.1. Ciri-ciriKepimpinan autokratik Pemimpin autokrasi cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan. Mereka suka mendominasi. Gaya ini memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak di mana setiap orang bawahan mesti menerima akibat daripada keputusan yang dibuat sama ada baik atau buruk. Pemimpin autokratikl ebih
 77. 77. banyak memberi arahan dan sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina. Pemimpin jenis ini juga memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambilkira keperluan individu. Mereka tidak prihatin pada perasaan pengikut, oleh itu mereka selalunya tidak digemari. Pengikut melakukan sesuatu kerja atas dasar takut (motivation by fear ). Gaya kepimpinan ini jarang sekali mengamalkan konsep syura sedangkan amalan syura sangat dituntut di dalam Islam sepertimana firmanAllah s.w.t dalam SurahAli-Imran ayat 159: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlahampunanuntukmerekadanbermusyawarahlahdenganmereka dalamurusan itu. 2. Kepimpinan demokratik Pemimpin demokratik akan menunjuk ajar dan memberi panduan kepada orang orang bawahannya.Dalam masa yang sama mereka juga akan melibatkan diri dan memberi ruang kepada subordinat untuk menyatakan pendapat masing masing. Namun demikian berbanding dengan gaya kepimpinan autokratik,kumpulan organisasi yang bekerja di bawah kepimpinan demokratik kurang produktif tetapi sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli kumpulan adalah lebih baik,lebih kreatifdan lebih berkualiti. 2.1. Ciri-ciri Kepimpinan demokratik Antara kebaikan yang diperolehi daripada kepimpinan demokratik adalah pekerjalebih bermotivasi, berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadapkeputusan yang dibuat secara bersama dengan pemimpin.Pemimpin demokratik juga lebih bertimbangrasa dan sentiasa memberi galakan dan penerangan kepada ahli-ahlinya mengenai kerja-kerja yang perlu dibuat. Pemimpin sentiasa melibatkan subordinat dalam proses membuat keputusan tetapi keputusan muktamad akan ditetapkan oleh pemimpin. Penglibatan pemimpin dalam proses kerja boleh dioptimumkan dengan mengambil kesempatan ini untuk menyemai nilai- nilai murni ke dalam jiwa ahli-ahlinya.Dalam masa yang sama ia juga boleh meningkatkan kempotensi organisasi .Walaubagaimanapun, Kediaet al menyatakan bahawa teknik membuat keputusan yang secara komprehensifkadangkala boleh mengakibatkan sesuatu keputusan itu lambatdan sukar dicapai 3. Kepimpinan Laissez-Faire
 78. 78. Kajian Lewin membuktikan pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subordinat membuat keputusan. Kepimpinan ini mungkin boleh berjaya sekiranya subordinat mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing-masing. Walau bagaimanapun ia biasanya akan mengakibatkan subordinat terbabit mempunyai motivasi yang rendah. 3.1. Ciri-ciri Kepimpinan Laissez Faire Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez-faire tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Gaya kepimpinan ini melibatkan penyertaan pemimpin yang sedikit sekali. Pemimpin laissez faire memberikan sepenuh kebebasan kepada ahli-ahlinya untuk mengendalikan kerja mereka. Pemimpin sedemikian memberi kebebasan untuk menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara-cara mencapainya
 79. 79. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 26 Ogos 2013 AKTIVITI Perhimpunan Mingguan ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Bukit Lalang, Semporna, Sabah LOKASI Dewan Sek .Keb. Bukit Lalang, Semporna, Sabah. CATATAN KEPIMPINAN 1. Pengacara perhimpunan Cg.Haris Bin Mohammad. 2. Bacaan doa dan nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanahairku dan lagu sekolah dipimpin oleh pelajar Tahun 6. 3. Memberi peluang kepada guru guru untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar 4. Akhir sekali Guru Besar berucap, memberi nasihat, teguran dan amanat kepada semua guru dan pelajar. REFLEKSI 1. Gaya kepimpinan ‘demokratik-participating’ yang ditunjukkan dengan memberi peluang kepada guru untuk memberi sebarang maklumat. 2. Guru Besar mendedahkan guru dan pelajar kepada aspek pengurusan seperti perhimpunan mingguan yang memperlihat gaya ‘delegative’ penyerahan. 3. Guru Besar mengamalkan amalan menepati masa dan tidak membuang masa dengan tidak menyampaikan ucapan yang panjang.
 80. 80. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 05 September 2013 AKTIVITI Mesyuarat Kurikulum Kali Ke 3 Tahun 2013 ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Bukit Lalang, Semporna, Sabah. LOKASI Bilik Gerakan, Sek .Keb. Bukit Lalang, Semporna, Sabah. CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar mempengerusikan mesyuarat kurikulum kali ke 3 yang dihadiri oleh semua guru. 2. Mesyuarat berjalan lancar seperti yang dirancangkan mengikut minit mesyuarat dengan kawalan baik oleh Guru Besar. 3. Guru Besar meminta semua guru menyemak minit mesyuarat dan meminta minit mesyuarat disahkan 4. Guru Besar meminta GPK Pentadbiran untuk memberi laporan mengenai post mortem percubaan UPSR 2013 5. Guru Besar meminta GPK Pentadbiran membuat laporan mengenai perkembangan kemasukan prestasi murid setiap mata pelajar(PBS) 6. Guru besar memberi mandat GPK Pentadbiran untuk melantik Ketua Panitia Bahasa Melayu dan Setiausaha Peperiksaan 7. Guru Besar juga menyampaikan beberapa perkara dasar atau peraturan yang sedia ada yang perlu dipatuhi oleh setiap guru. 8. Guru Besar meminta guru guru baru dan muda mencontohi sikap guru lama dan berpengalaman. REFLEKSI 1. Guru Besar mempamerkan gaya kepimpinan yang pelbagai semasa melangsungkan mesyuarat dengan semua guru. 2. Guru Besar telah mempamerkan gaya kepimpinan ‘delegative’ penyerahan tugas kepada pegawai bawahannya untuk membuat pembentangan ( peringkat kepercayaan yang tinggi ). 3. Sebagai seorang Guru Besar yang berpengalaman gaya kepimpinan ‘demokratik-participating’ penyertaan telah dipamerkan dengan memberi peluang kepada semua guru untuk terlibat sama secara aktif dengan mengemukakan pelbagai pandangan. 4. Guru Besar juga mempamerkan gaya kepimpinan mengikut situasai ‘situational leadership’ dan autokratik apabila berkaitan dengan dasar dan peraturan.
 81. 81. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 07hb.Okt 2013 AKTIVITI Perbincangan Melalui Talipon ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Penolong Kanan Pentadbiran. BIDANG En.Ong Yong Heng Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Bercakap melalui talipon dengan guru Besar 2. Mengarah saya supaya melihat dan menunjukkan kerosakan pada bangunan sekolah kepada kontraktor yang melawat ke sekolah 3. Mengarah saya merujuk kepada borang spesefik yang diluluskan untuk pembaikan REFLEKSI 1. Gaya kepimpinan ‘demokratik-participating’ yang ditunjukkan dengan memberi peluang dan kepercayaan kepada saya untuk memberi sebarang maklumat. 2. Guru Besar juga menunjukkan gaya kepimpinan autokratik dengan mengarahkan saya merujuk borang yang telah ditetapkan untuk pembaikan bangunan sekolah.
 82. 82. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 08hb.Okt 2013 AKTIVITI Mesyuarat Kokurikulum ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ayub Bin Ismail Penolong Kanan Kokurikulum CATATAN KEPIMPINAN 1. Pk Kokom mempengerusikan mesyuarat dengan ucapan terima kasih kepada ahli mesyuarat dan dapat memberi tumpuan kepada mesyuarat 2. PK Kokom memohon agar semua ahli mesyuarat setuju dengan cadangan perlantikan AJK demi menjimatkan masa 3. Akhir sekali PK Kokom memohon agar semua ahli sering bekerjasama untuk melaksanakan progam dan menangguhkan mesyuarat dengan ucapan terima kasih. REFLEKSI 1. Gaya kepimpinan ‘demokratik-participating’ yang ditunjukkan oleh PK Kokom dengan memberi peluang kepada ahli mesyuarat untuk memberi sebarang cadangan. 2. Guru Besar juga menunjukkan gaya kepimpinan autokratik dengan memohon agar semua ahli bersetuju dengan cadangan perlatikan AJK yang telah di buat 3. Memberi motivasi kepada guru guru dengan ucapan penghargaan dan pujian
 83. 83. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 16hb.Okt 2013 AKTIVITI Taklimat ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan taklimat dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Menyatakan dengan tegas berkaitan isi taklimat dan semua guru perlu patuhi dengan arahan tersebut kerana ianya berkaitan dengan dasar. 3. Amat menekankan kepada menepati masa dan bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan. 4. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau menyatakan pandangan. REFLEKSI 1. Guru Besar dilihat sangat menitikberatkan ciri-ciri Islam dalam semua aspek seperti amalan menepati masa, pembaziran, menghormati guru dan rakan, menjaga kebersihan diri dan sekolah. 2. Guru Besar dilihat sangat tegas dalam memastikan pencapaian akademik murid-murid pada tahap yang memuaskan. 3. Beliau dilihat mempamerkan gaya kepimpinan instruksional yang memberi tumpuan kepada meningkatan pencapaian akademik murid-murid.
 84. 84. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 17hb.Okt 2013 AKTIVITI Taklimat Mingguan ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan taklimat dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Menyatakan dengan tegas berkaitan isi taklimat dan semua guru perlu patuhi dengan arahan tersebut kerana ianya berkaitan dengan dasar. 3. Amat menekankan kepada menepati masa dengan taklimat yang ringkas dan padat. REFLEKSI 1. Guru Besar mempamerkan gaya kepimpinan situasi atau kontigensi. 2. Seorang pemimpin yang berkarisma dengan dengan memiliki keyakinan diri yang tinggi dan jelas dari segi hala tuju dan objektif. 3. Pemimpin boleh dijadikan ‘role model’. 4. Pemimpin dilihat sering memberi penghargaan dan nasihat serta menekankan nilai-nilai Islam dalam kepimpinannya
 85. 85. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 22hb.Okt 2013 AKTIVITI Perbicangan/Penemuan pagi ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Besar Bidang En.Ong Yong Heng - Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar mendengar penerangan saya denga penuh teliti 2. Guru besar memaklum kepada saya bahawa beliau akan mengikuti rombongan MGB untuk melawat beberapa sekolah di Johor baru dan akan membuat surat penyerahan tugas selama beliau berada di Johor. 3. Beliau meminta saya dapat menjaga sekolah dengan peuh tanggungjawab 4. Meminta menghubungi saya sekiranya ada perkara yang tidak diselesaikan. 5. Beliau meminta saya menguruskan dan menyelesaikan beberapa perkara yang perlu diambil tindakan segera. REFLEKSI 1. Guru Besar mempamerkan gaya kepimpinan yang berubah- ubah seperti pendekatan situasi atau kontigensi. 2. Guru Besar juga mempamerkan gaya kepimpinan Laissez Faire dengan melantik dan memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan mesyuarat 3. Guru Besar telah mempamerkan gaya kepimpinan ‘delegating’ penyerahan tugas kepada pegawai bawahannya untuk menyelaras kerja supaya kerja itu dapat dilaksanakan dengan baik ( peringkat kepercayaan yang tinggi ).
 86. 86. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 22hb.Okt 2013 AKTIVITI Mesyuarat Program Suluh Budiman ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng - Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 6. Ucapan Alu aluan Guru Besar memulakan dengan Kalimah Allah dan penghargaan serta pujian kepada ahli mesyaurat yang hadir 7. Guru Besar sangat tegas dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan dan semua guru perlu faham dan patuhi amat menekankan kepada menepati masa dan bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan. 8. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau menyatakan pandangan. 9. Guru Besar menyerahkan kepada saya untuk mempengerusikan mesyuarat. REFLEKSI 4. Guru Besar mempamerkan gaya kepimpinan yang berubah- ubah seperti pendekatan situasi atau kontigensi. 5. Guru Besar juga mempamerkan gaya kepimpinan Laissez Faire dengan melantik dan memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan mesyuarat 6. Guru Besar juga dilihat mempamerkan gaya kepimpinan instruksional yang memberi tumpuan kepada meningkatan pencapaian akademik murid-murid.
 87. 87. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 29hb.Okt 2013 AKTIVITI Mesyuarat Kurikulum Daerah Semporna ORGANISASI Pejabat Pendidikan Daerah Semporna LOKASI Bilik Mesyuarat SK Pekan 2 Semporna Bidang En.Arman Ketua Unit Kurikulum Daerah Semporna CATATAN KEPIMPINAN 1. Ketua Unit memulakan mesyuarat membaca surah Al Fatihah dan ucapan penghargaan serta pujian kepada ahli mesyuarat yang hadir. 2. Ketua Unit menerangkan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan dan semua ahli mesyuarat perlu faham dan patuhi kepada arahan termasuk meminta ahli yang belum memohon kursus NPQEL untuk memohon dengan kadar segera. 3. Memberi ruang kepada ahli mesyuarat membentang pelan strategikk kurikulum memberi peluag ahli untuk bersoaljawab 4. Mengakhiri mesyuarat dengan ucapan motivasi dan penghargaan REFLEKSI 1. Ketua unit dilihat mempamerkan gaya kepimpinan instruksional yang memberi tumpuan kepada meningkatan pencapaian akademik sekolah. 2. Mengamalkan kepimpinan trasnformasi dengan melaksanakan pelbagai perubahan untuk kebaikan organisasi iaitu Sekolah Sekolah Daerah Semporna. 3. Seorang pemimpin yang berkarisma dengan dengan memiliki keyakinan diri yang tinggi dan jelas dari segi hala tuju dan objektif.
 88. 88. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 01hb.Nov 2013 AKTIVITI Program Kepimpinan Sahsiah Pelajar ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Dewan Serbaguna Bidang En.Arbaa Bin Tampung Penolong Pegawai Pendidikan Daerah. CATATAN KEPIMPINAN 1. Ucapan perasmian dimulakan dengan Kalimah Allah dan penghargaan serta pujian kepada VIP dan guru guru serta pelajar 2. Ucapan tertumpu kepada nasihat dan motivasi kepada pelajar 3. Mementingkan amalan menepati masa dengan tidak memberi ucapan yang panjang ( buang masa). 4. Ucapan diakhiri dengan ucapan motivasi kepada AJK pelaksana REFLEKSI 1. Perasmi dilihat mempamerkan gaya kepimpinan instruksional yang memberi tumpuan kepada meningkatan pencapaian akademik murid-murid. 2. Perasmi merupakan seorang mesra dan mudah didekati.
 89. 89. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 01hb.Nov 2013 AKTIVITI Program Kepimpinan Sahsiah Pelajar ORGANISASI Institiut Aminuddin Baki LOKASI Dewan Serbaguna Bidang En.Lew Yeok Leng Pensyarah Kanan IAB Cawangan Sabah CATATAN KEPIMPINAN 1. En.Lew memberi bimbingan mengenai cara membuat log kepimpinan dan log harian. 2. Mudah mesra dan sering membantu saya dalam menyelesaikan pelbagai masalah dan senang untuk didekati. 3. Memberi penerangan mengenai cara membuat laporan sandaran. 4. Memberi motivasi untuk meneruskan program sandaran menasihati agar halangan yang dihadapi di tukar kepada peluang. REFLEKSI 1. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan tranformasional dengan menggunakan pendekatan emosional untuk mendorong saya menjalankan aktiviti yang telah dirancang. 2. Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 3. Mempamerkan kemahiran hubungan kemanusiaan dan konseptual yang baik. 4. Seorang pemimpin yang sangat mesra dengan anak didik dan mudah didekati dan sering memotivasikan saya untuk berkerja dengan lebih baik dan ikhlas.
 90. 90. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 07hb.Nov 2013 AKTIVITI Taklimat ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng - Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan taklimat dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Menyatakan dengan tegas berkaitan isi taklimat dan semua guru perlu patuhi dengan arahan tersebut kerana ianya berkaitan dengan dasar. 3. Amat menekankan kepada pencapaian akademik . 4. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau memberi pendapat pandangan. REFLEKSI 1. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan tranformasional dengan menggunakan pendekatan emosional untuk mendorong saya menjalankan aktiviti yang telah dirancang. 2. Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 3. Mempamerkan gaya kepimpinan situasi dengan membuat keputusan mengikut keadaan dan keperluan. 4. Guru Besar juga dilihat memiliki gaya kepimpinan kontegensi di mana perubahan boleh dibuat mengikut kesesuaian situasi.
 91. 91. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 08hb.Nov 2013 AKTIVITI Mesyuarat Sukan Tahunan ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng – Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar mempengerusikan mesyuarat sukan tahunan yang dihadiri oleh semua guru. 2. Perjalanan mesyuarat berjalan lancar seperti yang dirancangan dengan kawalan baik oleh Guru Besar. 3. Guru Besar meminta GPK Kokurikulum untuk membuat perlantikan dan pembentukan AJK Sukan Tahunan 2013. 4. Guru Besar meminta SU Sukan membentang proses pelaksanaan Sukan tahunan. 5. Guru Besar memberi peluang kepada sidang untuk membahas isu – isu tersebut. 6. Guru Besar juga menyampaikan beberapa perkara dasar atau peraturan yang sedia ada yang perlu dipatuhi oleh setiap guru. REFLEKSI 1. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan autokratik dengan menggunakan pendekatan emosional untuk melantik AJK kerja yang telah ditetapkan. 2. Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 3. Mempamerkan gaya kepimpinan situasi dengan membuat keputusan mengikut keadaan dan keperluan. 4. Pk.Kokurikulum juga dilihat memiliki gaya kepimpinan kontegensi di mana perubahan boleh dibuat mengikut kesesuaian situasi seperti menerima perubahan aktivi yang dirancang.
 92. 92. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 08hb.Nov 2013 AKTIVITI Mesyuarat Sukan Tahunan ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ayub Bin Ismail - Pen.Kanan Kokurikulum CATATAN KEPIMPINAN 1. PK Kokurikulum memulakan taklimat dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Mengedar perlantikan yang telah ditetapkan 3. Amat menekankan kepada kerjasama . 4. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau memberi pendapat pandangan. REFLEKSI 1. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan autokratik dengan menggunakan pendekatan emosional untuk melantik AJK kerja yang telah ditetapkan. 2. Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 3. Mempamerkan gaya kepimpinan situasi dengan membuat keputusan mengikut keadaan dan keperluan. 4. Pk.Kokurikulum juga dilihat memiliki gaya kepimpinan kontegensi di mana perubahan boleh dibuat mengikut kesesuaian situasi seperti menerima perubahan aktivi yang dirancang.
 93. 93. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 12hb.Nov 2013 AKTIVITI Taklimat Pagi ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Besar Bidang En.Ong Yong Heng – Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan taklimat dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Menyatakan dengan tegas berkaitan isi taklimat dan semua guru perlu patuhi dengan arahan tersebut kerana ianya berkaitan dengan dasar. 3. Amat menekankan kepada pencapaian akademik . 4. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau memberi pendapat pandangan. REFLEKSI 1 Guru Besar yang berpengalaman gaya kepimpinan ‘delagating’penyerahan kuasa telah dipamerkan dengan memberi peluang kepada saya melantik guru mengikut kesesesuaian obsyen 2 Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 3 Mempamerkan gaya kepimpinan situasi dengan membuat keputusan mengikut keadaan dan keperluan. 4 Guru Besar juga dilihat memiliki gaya kepimpinan kontegensi di mana perubahan boleh dibuat mengikut kesesuaian situasi seperti menerima perubahan aktivi yang dirancang.
 94. 94. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 12hb.Nov 2013 AKTIVITI Majlis Penutupan Seminar Inovasi Peringkat Daerah Semporna ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Dewan Serbaguna Perpustakaan Daerah Semporna Bidang Tn.Hj Raduan Bin Hj Abd.Rahman – PPD Semporna CATATAN KEPIMPINAN 1. Kehadiran beliau tepat pada masa yang ditetapkan 2. Guru Besar memulakan ucapan dan penghargaan dan motivasi kepada pserta yang terlibat 3. Mengenalpasti peserta yang hadir dengan mengumumkan satu persatu wakil sekolah yang hadir 4. Ucapan menekankan kepada pencapaian akademik . 5. Sentiasa memberi ruang kepada guru-guru untuk bertanya atau memberi pendapat pandangan. REFLEKSI 1. Pemimpin juga mempamerkan gaya kepimpinan mengikut situasai ‘situational leadership’ dan autokratik apabila berkaitan dengan dasar dan peraturan 2. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan tranformasional dengan menggunakan pendekatan emosional untuk mendorong kakitangan menjalankan aktiviti yang telah dirancang dan membuat perubahan. 3. Mementingkan amalan menepati masa dengan hadir tepat pada waktunya dan mengakhiri ucapan mengikut masa yang ditetapkan di dalam aturcara majlis( buang masa).
 95. 95. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 13hb.Nov 2013 AKTIVITI Perbincangan Pagi ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Besar Bidang En.Ong Yong Heng – Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan perbincangan dengan ucapan motivasi dan penghargaan 2. Guru Besar mendengar penerangan saya dengan penuh minat. 3. Amat menekankan kepada pencapaian akademik . 4. Sentiasa memberi ruang untuk meminta dan menerima pandangan saya REFLEKSI 1. Mempamerkan gaya kepimpinan yang mesra dan mudah untuk dibawa berbincang. 2. Guru Besar telah mempamerkan gaya kepimpinan ‘delegating’ penyerahan tugas kepada pegawai bawahannya untuk menyelaras kerja supaya kerja itu dapat dilaksanakan dengan baik ( peringkat kepercayaan yang tinggi ). 3. Sebagai seorang Guru Besar yang berpengalaman gaya kepimpinan ‘participating’ penyertaan telah dipamerkan
 96. 96. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 13hb.Nov 2013 AKTIVITI Majlis Perasmian Sukan Tahunan ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Padang Permainan Sekolah Bidang En.Ong Yong Heng – Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar memulakan ucapan dengan salam dan ucapan penghargaan kepada ibu bapa yang hadir dan pada AJK pelaksana 2. Guru Besar memberi motivasi kepada pelajar 3. Amat menekankan kepada pencapaian akademik dan Kokurikulum . 4. Sentiasa memberi ruang untuk meminta dan menerima pandangan saya REFLEKSI 1. Amalan ‘participating’ sangat kerap dilakukan bagi memberi dorongan dan galakan kepada rakan-rakan guru dalam melaksanakan sesuatu program. 2. Pemimpin dilihat mempamerkan gaya kepimpinan tranformasional dengan menggunakan pendekatan emosional untuk mendorong guru menjalankan aktiviti yang telah dirancang 3. Mementingkan amalan menepati masa dengan tidak memberi ucapan yang panjang ( buang masa).
 97. 97. LOG KEPIMPINAN KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( NPQEL AMBILAN 2/ 2013 ) Nama peserta : HASSAN BIN MAT No. KP : 660320-02-6001 TARIKH 14hb.Nov 2013 AKTIVITI Mesyuarat Pengurusan sekolah ORGANISASI Sekolah Kebangsaan Pulau Sumandi,Semporna. LOKASI Bilik Guru Bidang En.Ong Yong Heng – Guru Besar CATATAN KEPIMPINAN 1. Guru Besar mempengerusikan pengurusan sekolah yang dihadiri oleh semua guru. 2. Perjalanan mesyuarat berjalan lancar seperti yang dirancangan dengan kawalan baik oleh Guru Besar. 3. Guru Besar meminta saya selaku Pen.Kanan Pentadbiran mempengerusikan mesyuarat ini 4. Guru Besar memberi peluang kepada sidang untuk membahas isu – isu tersebut. 5. Guru Besar juga menyampaikan beberapa perkara dasar atau peraturan yang sedia ada yang perlu dipatuhi oleh setiap guru. REFLEKSI 1. Guru Besar mempamerkan gaya kepimpinan yang pelbagai semasa melangsungkan mesyuarat dengan semua guru. 2. Guru Besar telah mempamerkan gaya kepimpinan ‘delegating’ penyerahan tugas kepada pegawai bawahannya untuk membuat pembentangan ( peringkat kepercayaan yang tinggi ). 3. Sebagai seorang Guru Besar yang berpengalaman gaya kepimpinan ‘participating’ penyertaan telah dipamerkan dengan memberi peluang kepada semua guru untuk terlibat sama secara aktif dengan mengemukakan pelbagai pandangan. Guru Besar juga mempamerkan gaya kepimpinan mengikut situasai ‘situational leadership’ dan autokratik apabila berkaitan dengan dasar dan peraturan.

×