Priview buku pbs psv ting 1 hassan mohd ghazali

20,069 views

Published on

Preview buku PBS Pendidikan Seni Visual ting 1 oleh Hassan Mohd Ghazali

Published in: Education
10 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
578
Comments
10
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Priview buku pbs psv ting 1 hassan mohd ghazali

 1. 1. 1
 2. 2. Diterbitkan oleh:No 3, Jalan U 1/1, Taman Universiti,35900 Tanjong Malim, Perak.Tel: 05-459 5113Fax: 05-458 2962© Hassan Mohd GhazaliCetakan pertama 2013ISBN 9789671135310Hak Cipta adalah terpelihara.Semua bahagian buku ini tidak boleh diterbitkan, diulang cetak ataudifotokopi semula. Segala kandungan buku ini tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian, artikal, ilustrasi dan imej foto dalam bentukapa pun cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain,sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Citra Grafik.Ketua Editor: Maslina Binti MasudEditor: Harnizah Noor Diana Binti Mat RoslePengurus Pengedaran: Suryana YusofReka bentuk: Hassan Mohd GhazaliPenyemak manuskrip:Risma Binti RamliMadihaturrahmah Binti AminuddinPENGHARGAANPenulis ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepadasemua pihak yang memberi kebenaran kepada kami menerbitkan buku ini:Kementerian Pelajaran MalaysiaLembaga Peperiksaan MalaysiaBalai Seni Visual NegaraPerpustakaan NegaraMuzium NegaraLembanga Kraftangan MalaysiaUniversiti Pendidikan Sultan IdrisTeks kandungan jenis Century Gothic saiz 10ptDicetak di Malaysia oleh:Percetakan Lenang Istimewa Sdn. Bhd. 2
 3. 3. Pembelajaran berlaku mengikut Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual berdasarkan Sukatan Pelajaran PSV. DSP meliputi Band, Penyataan Standard, Deskriptor dan Evidens agar tidak terpesong kehendak Penyataan Pembelajaran setiap bahagian dengan menekankan Band 1 hingga Band 6 dengan Penyataan standard agar pembelajaran berlaku secara sistematik. Tip definisi untuk Unsur seni dan Prinsip rekaan agar murid lebih memahami secara menyeluruh konsep Asas Seni Reka. Setiap pembelajaran akan ditunjukkan nota-nota bertulis, bergambar dan ilustrasi. Nota ini dibuat secara mudah mengikut urusan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran PSV dan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Pentaksiran berlaku mengikut format PBS. Di akhir notaB1D1 buku ini dicadangkan beberapa instrumen ujian dan penilaian dalam pelbagai bentuk mengikut evidens yang dikehendaki. Maklumat bahan bacaan secara bertulis dan digital dicadangkan sebagai sumber sampingan agar pembelajaran akan berlaku secara masteri dan berasaskan Teknologi maklumat merentasi kurikulum. Maklumat buku ini adalah terancang berdasarkan penulis yang terlibat secara langsung dengan PSV. Gambar dan Ilustrasi yang jelas dengan kualiti gambar berwarna yang memenuhi citarasa seni visual. 3
 4. 4. BAHAGIAN 1ASAS SENI REKADSP BAND 1 DAN BAND 2 5NOTA 1 - Garisan 7NOTA 2 - Rupa 16NOTA 3 - Bentuk 27NOTA 4 - Jalinan 35NOTA 5 - Warna 43NOTA 6 - Ruang 51NOTA 7 - Harmoni 58NOTA 8 - Kontra 64NOTA 9 - Imbangan 71NOTA 10 - Irama dan Pergerakan 77NOTA 11 - Penegasan 86NOTA 12 - Kepelbagaian 91NOTA 13 - Kesatuan 96BAHAGIAN 2APLIKASI SENI VISUALDSP BAND 3, 4, 5, DAN 6 100NOTA 14 - Lukisan 106NOTA 15 - Catan 119NOTA 16 - Arca 129NOTA 17 - Cetakan 138NOTA 18 - Tipografi 147NOTA 19 - Poster 151NOTA 20 - Seni reka Tanda 154NOTA 21 - Tembikar 161NOTA 22 - Anyaman 174SEJARAH DAN APRESIASIMERENTASI BIDANGNOTA 23 - Sejarah dan Apresiasi 185 4
 5. 5. BAHAGIAN 1 ASAS SENI REKA BAND 1 DAN 2 1. Mengenali dan mengetahui Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka 2. Mengetahui dan memahami tentang Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka menerusi pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. PENEROKAAN ALAT,BAHAN DAN MEDIA TEKNIK UNSUR SENI Nota: Garisan Asas Seni Reka merupakan Bahasa Seni Rupa Visual yang diaplikasikan untuk menghasilkan sebuah gubahan atau karya seni visual. Bentuk 1. Karya seni visual adalah berupa Seni Jalinan Halus, Komunikasi Visual, Reka bentuk dan Ruang Kraf tradisional. 2. Asas Seni Reka terbahagi kepada dua bahagian iaitu: ORGANISASI KARYA • Unsur seni yang terdiri dari garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna • Prinsip rekaan yang terdiri dari harmoni, PRINSIP REKAAN kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan Harmoni dan Kepelbagaian kesatuan. Kontra Penegasan Imbangan Irama dan Pergerakan KESATUAN Gambar rajah 1.1 Gambar rajah menunjukkan Organisasi Asas Seni Reka bagi menentukan gubahan sebuah karya seni visual yang menggunakan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan. Penggunaan Unsur Seni adalah untuk mengubah karya seni visual melalui Organisasi karya pada prinsip rekaan yang akan menghasilkan kesatuan dalam gubahan. 5
 6. 6. BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD1 B1 B1D1 B1D1E1Tahu Mengenali dan mengeta- Tahu dan kenal unsur seni Mengenalpasti unsur seni hui dalam Asas Seni Reka • garisan unsur seni dan prinsip • rupa rekaan • bentuk dalam Asas Seni Reka. • jalinan • ruang • warna BAND 1 B1D2 B1D2E1 Tahu dan kenal prinsip re- Mengenalpasti prinsip rekaan kaan dalam Asas Seni Reka • Kontra • Harmoni • Penegasan • Imbangan • Irama dan pergerakan • Kepelbagaian • Kesatuan BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD2 B2 B2D1 B2D1E1Tahu dan Mengetahui dan Mengelaskan unsur seni, garisan, Tahu dan faham tentangFaham memahami tentang unsur rupa, bentuk, jalinan, ruang dan kewujudan unsur seni pada seni dan prinsip rekaan warna pada sumber alam sumber alam, objek bua- dalam Asas Seni Reka B2D1E2 tan manusia dan hasil seni melalui pengamatan dan Mengelaskan unsur seni garisan, visual pemerhatian terhadap rupa, bentuk, jalinan, ruang dan sumber alam, benda warna pada objek buatan ma- buatan manusia dan hasil nusia seni visual. B2D1E3 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada hasil seni visual BAND B2D2 B2D2E1 2 Tahu dan faham tentang Mengelaskan prinsip rekaan kewujudan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, pada sumber alam, objek imbangan, irama dan pergera- buatan manusia dan hasil kan, kepelbagaian dan kesatuan seni visual pada sumber alam B2D2E2 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, im- bangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada objek buatan manusia B2D2E3 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, im- bangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada hasil seni visual 6
 7. 7. NOTA 1 Garisan dalam konteks Seni Visual ialah kesan dari satu titik permulaan yang digerakkan merentasi sesuatu kawasan di atas sesuatu permukaan dengan menggunakan alat, instrumen, media atau bahan GARISAN1.1. Pengenalan1. Garisan merupakan asas dalam penghasilan melukis2. Garisan boleh dilihat di sekitar kita sama ada objek buatan manusia dan alam ciptaan Tuhan.3. Alat, bahan dan teknik dapat menentukan karektor dan kualiti garisan. Garisan dapat dihasilkan melalui: Gambar 1.2 1. lorekan, Sebuah Arca Raja Shahriman 2. gurisan, menggunakan bahan besi menggunakan 3. torehan, unsur garisan yang pelbagai memberi 4. cakaran dan sebagainya. kesan yang menarik dalam semuakarya seni visual.1.2. Jenis-jenis GarisanJenis-jenis garisan adalah asas bagi menghasilkansesuatu garisan, kebiasaannya asas garisan terdiridaripada: Garisan Tegak Garisan Melintang Garisan Pepenjuru Garisan MelengkungGarisan Memancar Garisan Zig-zag Garisan Beralun Garisan Berlingkar1.3. Kualiti garisanGarisan mempunyai sifat fizikal dan kualiti tersendiri.Sifat dan fizikal garisan juga memberi pengertian danmakna tersendiri. Melalui alat dan bahan terbentukkualiti garisan, antaranya: tebal nipis halus 7
 8. 8. 1.4. Bahan dan Media menghasilkan garisanGarisan akan wujud apabila seniman menggunakanbahan atau media sebagai medium untuk menghasilkankarya. Antara bahan yang paling popular ialah pensil. Pensil adalah bahan asas bagi menghasilkansebuah lukisan. Namun demikian, karya-karya senivisual tidak tertakluk pada sesuatu bahan atau mediasahaja. Lihat gambar di bawah menunjukkan karya-karya yang menggunakan bahan dan media denganmenggunakan unsur garisan. Lukisan bunga menggunakan media pensil Lukisan daripada media pen Catan Ibrahim Hussein menggunakan media cat Akrilik Reka bentuk kasut menggunakan media digital Bakul daripada bahan Rotan Arca Laman Asian daripada bahan besi 8
 9. 9. 1.5. Unsur Garisan pada Alam Semulajadi dan Buatan ManusiaGarisan telahpun diwujudkan oleh Tuhan di alam semesta. Apabila kita melihat alam sekeliling kita akandapat melihat kewujudan unsur garisan dari alam anugerah Tuhan. Lihat sahaja tumbuh-tumbuhan danfenomena alam seperti kilat, kulit siput, urat daun dan sebagainya. Unsur garisan juga terdapat pada benda-benda hasil ciptaan dan objek buatan manusia sepertijaring tingkap, bunga tayar, atap dan sebagainya.A. Unsur Garisan pada Alam Semulajadi Kilat ialah fenomena alam membentuk garisan Urat pada daun menimbulkan unsur garisan Ranting pokok adalah unsur pelbagai garisan Pada kulit siput terdapat unsur garisanB. Unsur Garisan pada Objek Buatan Manusia Susunan atap rumah membentuk garisan Garisan yang pelbagai pada bunga tayar kereta Garisan lurus pada rel keretapi Garisan pada pagar menimbulkan kesan harmoni 9
 10. 10. 1.6. Kesan Garisan Dalam Konteks Perasaan Garisan boleh memberi perasaan tertentu pada diri kita. Apabila garisan digunakan dalam sesuatu situasi maka kita akan merasakan kesan pada perasaan, antaranya: Garisan Menegak: Garisan Melintang: Garisan Pepenjuru: Garisan pancaran: Menimbulkan rasa Menimbulkan rasa Menimbulkan rasa Menimbulkan rasa jauh kukuh, tegas dan stabil tenang, damai, tersusun, pergerakan dan tidak dan dekat, bertenaga tenteram dan padu stabil dan tumpuan. 1.7. Fungsi Garisan Garisan adalah merupakan unsur seni paling awal terlibat dalam berkarya. Imej dihasilkan melalui gerak Dikosong oleh penerbit, garisan yang dibentuk oleh seniman. Oleh yang demikian, banyak fungsi-fungsi garisan yang perlu diketahui. Antara fungsi garisan ialah: elak plagiat 1. Menimbulkan rupa apabila kedua-dua hujung garisan bertemu Apabila garisan bertemu antara hujung dan pangkal maka terbentuk rupa geometri atau rupa organik. 2. Menimbulkan rupa apabila kedua-dua hujung garisan bertemuStruktur kuboid Bentuk kuboid Struktur silinder Bentuk silinder 3. Menimbulkan rupa apabila kedua-dua hujung garisan bertemu Garisan yang bertumpu (rapat) menghasilkan nilai gelap manakala garisan yang jaraknya jarang menimbulkan nilai cerah. Kesan ini boleh menampakkan isipadu dan berat sesuatu objek. Di samping itu menunjukkan bentuk ilusi. Garisan Rapat Garisan jarang 10
 11. 11. 4. Mewujudkan ruang, melalui garisan yang berlainan saiz, jarak dan intensiti. Penggunaan garisan tebal Susunan garisan yang Garisan yang tebal dan panjang dan halus menimbulkan kesan berwarna terang dan gelap nampak lebih ke hadapan ruang menimbulkan kesan ruang berbanding garisan yang halus dan pendek. Garisan yang halus dan pendik nampak jauh ke belakang5. Menghasilkan jalinan pada permukaan 6. Menghasilkan motif pada reka corak sesuatu objek yang dibuat secara berulang-ulang 7. Mewujudkan tensiti cahaya, iaitu dengan menggunakan garisan yang berbeza dari segi saiz dan jarak. Dikosong oleh penerbit, elak plagiat Garisan rapat dan Garisan renggang padu mengakibatkan mengakibatkan tensiti tensiti gelap cerah Variasi garisan yang disusun Perbezaan jarak dan ketebalan garisan dengan nisbah jarak yang berbeza akan menimbulkan kesan cerah dan akan menimbulkan kesan 3D. gelap.8. Garisan menghasilkan corak pada tulisan dan khat 11
 12. 12. 9. Garisan menghasilkan asas pembinaan reka bentuk dan lakaran karya Dikosong oleh penerbit, Garisan lakaran adalah panduan asas kepada elak plagiat pelukis untuk menghasilkan karya Proses lakaran reka bentuk logo adalah berpandukan garisan grid10. Garisan menimbulkan kesan pergerakan ilusiKesan Ilusi dari susunan garisan tebal dan nipis. Karyaseni visual Seni OP mengaplikasikan kaedah ini. 12
 13. 13. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni garisan INSTRUMENBerdasarkan lukisan di bawah anda dikehendaki menanda jenis-jenis garisanBulatkan alat dan bahan yang paling sesuai untuk menghasilkan lukisan di atas ialah:A PenB PensilC MarkerD KreyonSenaraikan DUA (2) unsur alam dan objek buatan manusia hingga mewujudkan garisan gambar lukisan ini:A. Unsur Alam1. ___________________________________________________2. ___________________________________________________B. Objek Buatan Manusia1. ___________________________________________________2. ___________________________________________________ 13
 14. 14. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE1 dan B2D1E2: Mengelaskan unsur seni garisan pada sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENBerdasarkan foto di bawah tandakan dalam kotak merah.Kewujudan garisan pada sumber alam Dikosong oleh penerbit, elak plagiatBerdasarkan foto di bawah tandakan dalam kotak merah.Kewujudan garisan pada objek buatan manusia Bil Senaraikan ENAM (6) Garisan Senaraikan ENAM (6) Garisan dari sumber alam dari sumber objek buatan manusia 1 2 3 4 5 6 14
 15. 15. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3: Mengelaskan unsur seni garisan pada hasil seni visual INSTRUMENBuat anak panah pada bahan atau media bagi menghasilkan unsur garisan dalam karya seni visual BAHAN / MEDIA HASIL KARYA Dikosong oleh penerbit, elak plagiat 15
 16. 16. NOTA 2 Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat dua dimensi (tidak berjisim). Rupa juga adalah hasil pertemuan penghujung sesuatu garisan dengan permulaannya. RUPA2.1. Pengenalan1. Rupa adalah hasil dari garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal melalui satu ruang.2. Bayangan kita sewaktu terkena cahaya merupakan rupa.3. Rupa dalam komunikasi visual memberi kesan kepada kata dari segi maklumat umpamanya rupa simbol dan rupa huruf. Gambar 2.2 Rupa kepala harimau dijadikan logo Malayan Banking (Maybank). 2.2. Bagaimana Rupa terbentuk? A. Rupa boleh terbentuk melalui unsur seni seperti garisan, warna dan jalinan Rupa terbentuk daripada Rupa terbentuk daripada Rupa terbentuk daripada garisan warna jalinan B. Rupa wujud secara ilusi walaupun tiada garisan yang mengelilinginya (outline) Rupa terbentuk dari Rupa terbentuk dari Rupa terbentuk dari jalinan di luar kawasan garisan-garisan yang titik-titik seolah-olah rupa memberi kesan tersusun menyerupai rupa segi negatif empat 16
 17. 17. 2.3. Jenis-jenis RupaTerdapat dua jenis jalinan iaitu:A. Rupa geometriB. Rupa organikA. Rupa geometriRupa geometri mempunyai sifat yang statik, mempunyaisempadan yang tepat. Kebiasaannya menggunakanalat untuk dilukis. Contohnya Bulat, empat segi,heksagon, rombus dan segi tiga. Gambar 2.3B. Rupa organik Ciri-ciri rupa geometri: - Bersempadan, Bersudut, Tepat,Rupa organik sifatnya bebas dan dinamik, tidak Kelihatan statik, kebiasaannya untuk Dikosong oleh penerbit,mempunyai sempadan dan bersudut, bersahaja, diciptasecara spontan, elastik, cecair dan ‘decolcomania’ melukis rupa ini menggunakan alat geometri.(gambar 2,5) elak plagiat 2.4 Gambar Ciri-ciri rupa organik - Tiada sem- padan, tidak bersudut, tidak statik, bebas, dihasilkan secara spontan Gambar 2.5 Bentuk ‘decalcomania’ terhasil dari pada lipatan kertas yang terdapat warna ditengah kertas tersebut. 2.4. Rupa Positif dan Negatif Rupa mempunyai nilai positif dan negatif apabila dimasukkan dalam satu satah sempadan PENDIDIKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SENI VISUAL Rupa Positif Rupa Negatif Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di Rupa negatif ialah rupa yang berada di ruang sekeliling dalam sesuatu kawasan tertentu. rupa objek. 17
 18. 18. 2.5. Olahan RupaRupa geometri dan rupa organik apabila digabungkan, ditambah dan dicantas akan menimbulkankesan rupa yang baru. Rupa tersebut boleh menghasilkan motif atau pola motif untuk menghasilkancorak atau logo.Kaedah olahah rupa:A. Kaedah PenambahanB. Kaedah PenguranganC. Kaedah Gabungan penambahan dan PenguranganA. Kaedah PenambahanKaedah ini menambahkan satu bantuk lain. Terdapat 2 kaedah iaitu:1. Tindanan2. Sisihan Dikosong oleh penerbit, elak plagiatKaedah tindahan memberi kesan lut sinar pada bahagian yang ditindan Kaedah sisihan merapakan dua rupa dan terbentuk satu rupa yang baru.B. Kaedah PenguranganKaedah ini mengurangkan atau buangkan bahagian rupa dengan rupa yang lain.C. Kaedah Gabungan Penambahan dan pengurangan PenguranganKaedah ini menambahkan dan mengurangkan rupahingga menjadi satu rekaan rupa yang baru 18
 19. 19. 2.6. Olahan Rupa Menjadi CorakDaripada Rupa boleh membentuk satu motif atau gabungan motif yang disebut sebagai pola corak. Rupacorak yang diulang-ulang susunan akan menghasilkan corak. Kaedah tindanan dan pengurangan bolehdigunakan untuk menyusun menjadi corak. Rupa empat segi Rupa empat segi dikurangkan menjadi satu motif Dikosong oleh penerbit, elak plagiat Corak berulang Susunan separa Susunan bertindan Susunan tapak damTip SusunanCorak Susunan Tapak Susunan Tapak Susunan serong Susunan bersilang Susunan cerminan catur dam Susunan bata Susunan turun Susunan turun Susunan sisik ikan Susunan orgee Susunan kisi-kisi separa sepertiga 19
 20. 20. 2.7. Olahan Rupa Muka TaipRupa muka taip adalah merujuk kepada rupa dan karektor huruf. Terdapat pelbagai rupa huruf yangmempunyai sifat tertentu misalnya huruf rumi, huruf jawi, huruf tulisan cina dan huruf tulisan tamilRUMIA. Mencipta Muka Taip 5 X 3 menggunakan garisan grid Dikosong oleh penerbit, elak plagiatB. Olahan Muka Taip 5 X 3 menggunakan garisan grid NOTA: Sila rujuk Nota Tipografi 20
 21. 21. 2.8. Perkembangan Rupa Muka Taip dalam bentuk baruRupa muka taip adalah merujuk kepada rupa dan karektor huruf. Terdapat pelbagai rupa huruf yangmempunyai sifat tertentu misalnya huruf rumi, huruf jawi, huruf tulisan cina dan huruf tulisan tamilA. Mempelbagaikan garisan grid B. Mempelbagaikan ukuran atau saiz untuk unit garisan gridC. Menambah unsur seni pada D. Mengurang unsur seni pada rupa huruf rupa hurufE. Menggabung beberapa kaedah pada rupa huruf 21
 22. 22. 2.9. Rupa dan Lambang• lambang ialah rupa yang dihasilkan untuk menimbulkan identiti• mencipta lambang boleh dihasilkan dalam bentuk geometri atau organik Imej daun sebenar Rupa daun dalam imej positif Rupa daun dalam imej negatifCiri-ciri reka bentuk lambang yang berkesan:• memenuhi tujuan reka bentuk lambang• mudah dan ringkas• senang dilihat dan diingat• daya tarikan yang hebat• kreatif Motif Biasa Motif Tradisi Simbol Sukan Simbol Awam Logo 22
 23. 23. 2.10. Rupa dan pergerakanBerdasarkan karya seni op oleh Victor Vasarely, kaedahrupa yang digunakan akan memberi kesan pergerakanapabila disusun dan diolah cara kreatif. Dikosong oleh penerbit, elak plagiat 23
 24. 24. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni rupa INSTRUMENTandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan rupa organik 24
 25. 25. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE1 dan B2D1E2: Mengelaskan unsur seni rupa pada sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENBerdasarkan gambarajah di bawah, buat klasifikasi antara rupa dari sumber alam dan rupa dari buatanmanusia. Tandakan A sebagai rupa sumber alam dan Tandakan B rupa buatan manusia 25
 26. 26. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE3: Mengelaskan unsur seni rupa pada EVIDENS hasil karya INSTRUMENRupa terbahagi kepada dua iaitu rupa negatif dan rupa positif. Berdasarkan gambar di bawah imej manayang menunjukkan rupa positif dan rupa negatif. 26
 27. 27. NOTA 3 Bentuk mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ini bermakna ia mempunyai lebih daripada satu permukaan datar. Bentuk dapat dilihat daripada berbagai sudut pandangan seperti karya tiga dimensi (3D) atau daripada satu sudut pandangan seperti dalam karya dua dimensi yang disebut bentuk ilusi BENTUK Tinggi TinggiGambar 3.1Perbezaan antara Rupa dan Bentukilustrasi A adalah Rupa dan ilustrasi DalamB adalah Bentuk Lebar Lebar Ilustrasi A Ilustrasi B3.1. Pengenalan1. Bentuk adalah berasas daripada rupa, melalui garisan dan struktur ia menjadi 3 Dimensi.2. Bentuk mempunyai permukaan depan, belakang, atas dan bawah.3. Bentuk dapat dilihat dari segi ketinggian, kedalaman dan kelebaran objek. Bentuk Kiub atau empat segi3.2. Diskripsi nilai cahaya pada Bentuk Kun atau Tetrahendra Bentuk Bulat atau Stera Nilai cahaya pada bentuk A. Pencahayaan (Highlight) B. Cahaya (light) C. Kawasan tidak mendapat cahaya (Shadow edge) D. Bahagian gelap (Shadow core) E. Bayangan bentuk (Cast Shadow) F. Balikan cahaya (Reflected light) 27
 28. 28. 2.3. Jenis-jenis bentukTerdapat dua jenis jalinan iaitu:A. Bentuk KonkritB. Bentuk Ilusi A. Rupa Konkrik • Bentuk dalam keadaan sebenar bersifat tiga dimensi. • Boleh dilihat, disentuh dan dirasa dengan deria dari pelbagai sudut. • Terdapat pada objek sumber alam dan objek buatan manusia B. Rupa ilusi Bangunan KLCC adalah bentuk konkrik. • Bentuk yang dapat dilihat dalam bentuk maya seolah-olah bentuk sebenar. • Bentuk yang dilihat melalui gambar atau ilustrasi. • Sifatnya rata dan boleh dihasilkan melalui lakaran, Dikosong oleh penerbit, catan dan lukisan berkomputer 3D. elak plagiat Bola Sepak adalah bentuk konkrik.Animasi kartun dalam bentuk 3D adalah bentuk ilusi Lukisan adalah bentuk ilusi 28
 29. 29. 2.4. Menghasilkan Karya Bentuk IlusiPelbagai kaedah dan teknik boleh digunakan untuk menghasilkan karya-karya bentuk ilusi. Antaranya:A. Teknik garisanTeknik gurisan silangpada karya lukisan bolehmenimbulkan bentukSusunan garisan bolehmenimbulkan bentuk B. Teknik lorekan C. Teknik jalinan Dikosong oleh penerbit, elak plagiat D. Teknik catan E. Teknik gosokan F . Teknik berbantukan komputer Bentuk ilusi dalam animasi Bentuk ilusi dalam reka bentuk industri 29
 30. 30. 2.5. Menghasilkan karya bentuk konkrit.Pelbagai kaedah dan teknik boleh digunakan untuk menghasilkan karya-karya bentuk ilusi. Antaranya: A. Bentuk luakan B. Bentuk binaan Karya Arca menggunakan teknik luakan oleh Hendry Moore Karya Arca menggunakan teknik binaan C. Lipatan kertas dan origami 30
 31. 31. D. Seni Kraf kertas polihendra2.6. Olahan Bentuk Dalam Karya Seni VisualPelbagai kaedah dan teknik boleh digunakan untuk menghasilkan karya-karya bentuk ilusi. Antaranya: A. Bentuk dan garisan Melalui garisan akan menimbulkan bentuk apabila garisan tebal dan nipis dilorek pada objek lukisan. Begitu juga garisan yang disusun jarang-jarang dan rapat-rapat akan memberi kesan gelap dan cerah yang menimbulkan bentuk ilusi. A. Bentuk dan ton warna Kesan ton warna dapat menimbulkan bentuk apabila warna cerah dan gelap disusun hingga menimbulkan kesan bentuk ilusi. A. Bentuk dan warna Warna juga apabila disapukan pada sempadan yang berbeza akan menimbulkan kesan bentuk pada bentuk geometri 31
 32. 32. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni bentuk INSTRUMEN1. Senaraikan TIGA (3) ciri-ciri bentuk konkrit dan bentuk ilusi Bentuk Konkrit Bentuk Ilusi 1 2 3 Dikosong oleh penerbit,2. Tandakan ( ) bagi ayat yang elak plagiat menyatakan bentuk ilusi A. Bentuk ilusi terdapat pada catan B. Teknik yang sesuai untuk menimbukan bentuk ilusi ialah teknik kolaj C. Warna boleh berperanan untuk menghasilkan bentuk ilusi D. Sebuah arca dapat memberi kesan kepada bentuk ilusi E. Kesan cahaya dapat menimbulkan rupa menjadi bentuk ilusi F. Corak yang terdapat pada kertas pembalut hadiah adalah bentuk ilusi G. Origami adalah salah satu lipatan menimbulkan bentuk ilusi I. Menghasilkan bentuk polihendra adalah satu aktiviti bentuk ilusi 32
 33. 33. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE1 dan B2D1E2: Mengelaskan unsur seni rupa pada EVIDENS sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENTandakan pada ruang kotak yang disediakan dengan merujuk pada objek Bentuk Ilusi Bentuk Konkrik Sumber Alam Objek Buatan Objek Manusia 33
 34. 34. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengelaskan unsur seni bentuk pada hasil karya INSTRUMENBerdasarkan gambar, nyatakan jenis bentuk, jenis hasil karya dan teknik. Jenis bentuk: Jenis Karya: Teknik: Jenis bentuk: Jenis Karya: Teknik: Jenis bentuk: Jenis Karya: Teknik: Jenis bentuk: Jenis Karya: Teknik: 34
 35. 35. NOTA 4 Jalinan ialah sifat permukaan sesuatu objek atau karya seni yang boleh dieksperimen atau dilaksanakan melalui penglihatan ilusi atau deria sentuh. Permukaan jalinan akan lebih jelas apabila pantulan cahaya matahari pada sesuatu permukaan. Jalinan boleh didapati melalui objek alam atau objek buatan manusia. Permukaan licin Jalinan penuh Permukaan Jalinan JALINAN CAHAYA MATAHATI4.1. Pengenalan Gambar 4.11. Jalinan merupakan kesan yang terdapat pada sesuatu Gambar rajah menunjukkan pembahagian bentuk permukaan jalinan di atas permukaan. Jalinan akan menjadi2. Kesan jalinan pada permukaan menyebabkan kesan lebih ketara apabila pantulan cahaya matahari di kepada kualiti pemukaan, misalkan kasar, lembut, halus atas sesuatu permukaan Lihat rajah B. dan tajam3. Kesan jalinan boleh dirasa melalui deria sentuh dan boleh dilihat secara tampak apabila jalinan tersebut dilukis atau dicetak. Gambar 4.2 Gambar 4.3 Jalinan pada permukaan kulit kerang merupakan Jalinan pada permukaan tenunan tali adalah jalinan objek dari sumber alam jalinan objek buatan manusia 4.2. Sifat Jalinan Jalinan pada permukaan mempunyai empat sifat utama iaitu: 1. Permukaan Licin 2. Permukan Lembut 3. Permukaan Kasar 4. Permukaan Tajam Permukaan licin Permukaan lembut Permukaan kasar Permukaan tajam Gambar 4.4 Empat jenis permukaan utama 35
 36. 36. 4.3. Jenis-jenis jalinanTerdapat dua jenis jalinan iaitu:A. Jalinan SentuhB. Jalinan TampakA. Jalinan Sentuh B. Jalinan TampakJalinan sentuh ialah permukaan yang mempunyai Jalinan tampak ialah jalinan yang boleh dilihatjalinan yang boleh dirasai melalui deria sentuh. melalui ilusi, tetapi tidak dapat dirasai melaluiApabila disentuh deria akan merasai kesat, deria sentuh. Namun demikian ianya seolah-olahlembut, kasar, lembik dan sebagainya. Contohnya menyerupai sesuatu jalinan. Contohnya gambarpermukaan kasut, tayar kereta, permukaan jalan permukaan marmar, kertas pembungkusan hadiahraya, kulit kayu dan sebagainya. dan sebagainya. A. Jalinan Sentuh Dikosong oleh penerbit, elak plagiat Permukaan kulit nanas Permukaan tapak kasut Permukaan bata B. Jalinan Tampak Permukaan corak pada kain Permukaan corak pada jubin Permukaan foto atau gambarGambar 4.5Contoh gambar jalinan sentuhdan jalinan tampak4.3. Fungsi JalinanJalinan mempunyai kepentingan kepada manusiadan haiwan. Sebagai pelukis, pereka bentuk, setiaprekaan yang hendak dihasilkan pasti memikirkanaspek fungsi. Oleh yang demikian, peranan jalinanmemberi fungsi-fungsi tertentu. Gambar 4.6 Pelukis menggunakan teknik impasto yang memberi kesan yang menarik dalam karya catan 36
 37. 37. A. Jalinan boleh menghasilkan hiasanKesan jalinan akan menimbulkan corak hiasan pada sesuatuobjek. Misalnya tembikar memerlukan hiasan yang memberikesan jalinan. Jubin di rumah sekiranya kosong tidak adacorak mungkin tidak digemari, tetapi apabila adanya hiasan Gambar 4.7dan menimbulkan kesan jalinan akan menarik perhatian dan Corak pada tembikarsebagainya. adalah hiasan di samping itu sebagaiB. Jalinan sebagai keselamatan dan penyemarakan mudah dipegang agarKesan jalinan akan menimbulkan corak hiasan pada sesuatu tidak licinobjek. Misalnya tembikar memerlukan hiasan yang memberikesan jalinan. Jubin di rumah sekiranya kosong tidak adacorak mungkin tidak digemari, tetapi apabila adanya hiasandan menimbulkan kesan jalinan akan menarik perhatian dansebagainya. Gambar 4.8 HarimauC. Jalinan sebagai cengkaman dan mengelak dari licin menjadikanJalinan sebagai cengkaman dan mengelak dari licin bulunya sebagaiJalinan menjadikan permukaan menjadi kesat dan tidak licin. penyamaranMisalnya Gelas yang licin dijadikan jalinan memudahkan untukdipegang. menangkap mangsaD. Jalinan sebagai memenuhi nilai keindahan Dikosong oleh penerbit,Suatu yang istimewa ialah jalinan memberi pandangan elak plagiatkeindahan dan menarik perhatian penglihatan. Misalnyajalinan pada kepak rama-rama yang memperlihatkankeindahan. Jalinan kulit tembikai yang berjalur hijau memberikesan menarik pada kulit. Gambar 4.9 Sesumpah akan menyemarak kulitnya sesuai dengan Gambar 4.10 persekitaran Jalinan pada kepak rama-rama menentukan nilai keindahan Gambar 4.12 Gambar 4.11 Jalinan pada bekas kaca Jalinan pada kulit untuk memudahkan tembikai memberi nilai dipegang bagi mengelakkan keindahan semulajadi licin. 37
 38. 38. 4.4. Teknik menghasilkan JalinanPenghasilann karya seni visual akan lebih menarik sekiranya elemen jalinan dihasilkan dengan baik.Jalinan boleh dihasilkan melalui teknik dan bahan-bahan tertentu. Perancangan bersistem membantuuntuk menghasilkan karya-karya yang menarik Antara teknik untuk menghasilkan kesan jalinan ialah:A. Teknik gosokan• Gunakan pensil atau pensil warna dan gosokkan kertas nipis pada permukaan berjalinan• Kesan jalinan teknik gosokan akan menghasilkan corak yang menarikB. Teknik tekapan/capan• Mengecat pada daun dengan menggunakan cat air/cat poster dan cetak pada kertas lukisan• Teknik capan menggunakan pelepah pisang atau pelepah keladi dan cetak pada permukaan kertas lukisan dengan menggunakan cat air/ cat poster.C. Teknik Pualaman• Isikan air ke dalam bekas plastik dan masukkan cat minyak ke dalam air. Dikosong oleh penerbit,• Tekapkan kertas lukisan pada permukaan air yang berlinang dengan cat. Kemudian tarik kertas elak plagiat tekapan kertas lukisan. Hasillah corak pualamanD. Teknik mengasap• Teknik mengasap warna di atas kertas yang disapu dengan air kanji akan meimbulkan kesan jalinan yang menarik• Teknik tiupan warna akan menimbulkan kesan jalinan yang spontanE. Teknik percikan dan tiupan warna• Teknik percikan warna di atas kertas yang disapu dengan air kanji akan menimbulkan kesan jalinan yang manarik• Teknik tiupan warna akan menimbulkan kesan jalinan yang spontanE. Teknik Ikat dan celup• Teknik ini menggunakan kain dan bahan dye batik.• Kain diikat untuk mendapatkan kesan corak yang menimbulkan jalinan.• Ikatan yang berbeza menimbulkan kesan corak yang berbeza.E. Teknik capan ubi kentang atau daun• Ubi kentang dipotong dan ditoreh pada permukaan yang dipotong.• Gunakan cat air atau cat poster dan sapukan cat pada permukaan ubi kentang yang ditoreh dengan corak 38
 39. 39. F. Kolaj potongan kertas akhbar atau majalah • Potong kertas akbar atau majalah kemudian tampalkan hingga menjadi corak yang manarik. • Tekapkan pada kertas lukisan dan buat ulangan hingga menghasilkan corak yang menarik G. Teknik catan impasto • Teknik impasto adalah teknik yang menggunakan warna dari tiup dan terus mencatan pada permukaan kanvas. • Teknik ini adalah teknik warna yang tebal H. Teknik Resis • Teknik ini menggunakan warna krayon dan lukis di atas lukisan, kemudian gunakan cat air sapu di atas warna krayon. Hasilkan ialah kesan jalinan yang menarik. I. Teknik cetakan • Teknik cetakan memerlukan kesan jalinan bagi menimbulkan kesan cetakan yang menarik. • Terdapat beberapa kaedah cetakan iaitu cetakan timbul, cetakan benam sarigrafi dan planografi.4.5. Karya-karya Yang Menggunakan Teknik JalinanJalinan merupakan kesan yang sangat menarik dalam sesebuah karya seni visual. Lantaran itu jalinanmenjadi suatu teknik bagi menentukan karya itu menarik. Di bawah ini beberapa karya yang sangat nyatamenggunakan teknik jalinan.Gambar 4.13 Gambar 4.14 Gambar 4.15Karya cetakan bertajuk Lanskap Karya catan teknik renjisan olej Jecson Pollock Karya catan teknik Hard Edge bertajuk ‘Terengganu (1991) oleh Chee Teng Interior No.29’ oleh Mastura Abdul TahmanBeng 39
 40. 40. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni jalinanINSTRUMEN Padan gambar dengan sifat jalinan LEMBUT Dikosong oleh penerbit, elak plagiat LICIN TAJAM KASAR 40
 41. 41. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE1 dan B2D1E2: Mengkelaskan unsur seni jalinan pada EVIDENS sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENKelaskan gambar sumber alam dan objek buatan manusia di bawah dengan ciri-ciri jalinan yangbetul. katak Bunga Kobis Jubin Kulit Pokok Buah durian Lantai rumah Buah epal Kucing LEMBUT lICIN KASAR BERLENDIR BERDIRI KESAT BERKERUTU LENDIR 41
 42. 42. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengkelaskan unsur seni jalinan pada hasil karya INSTRUMENBerdasarkan gambar karya di bawah nyatakan teknik yang digunakan dan kaedah cara menghasilkan Jenis Karya:............................................................................................... Teknik:.......................................................................................................... Kaedah penghasilan:.............................................................................. .................................................................................................................... Jenis Karya:............................................................................................... Teknik:.......................................................................................................... Kaedah penghasilan:.............................................................................. .................................................................................................................... Jenis Karya:............................................................................................... Dikosong oleh penerbit, Teknik:.......................................................................................................... elak plagiat Kaedah penghasilan:.............................................................................. .................................................................................................................... Jenis Karya:............................................................................................... Teknik:.......................................................................................................... Kaedah penghasilan:.............................................................................. .................................................................................................................... 42
 43. 43. NOTA 5 Warna ialah tindak balas cahaya terhadap sesuatu permukaan. Dalam karya seni visual warna ialah pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan bagi menghasilkan palitan, sapuan untuk mencorakkan dan menghasilkan imej. Warna adalah tindak balas tampak melalui mata kepada sesesuatu objek alam dan objek buatan manusia Ungu WARNA Indigo Biru Hijau Kuning JIngga Merah Gambar 5.1 Warna Pelangi5.1. Pengenalan1. Alam ini tidak akan kelihatan indah sekiranya semua objek tidak berwarna.2. Warna adalah merupakan sebahagian kenikmatan kepada manusia dan secara langsung kepada deria penglihatan.3. Secara umumnya warna adalah datang dari cahaya ciptaan Tuhan. Tanpa cahaya warna tidak akan wujud dengan sendiri. Gambar 5.2. Gambar-gambar warna dari sumber alam dan warna dari objek buatan manusiaWarna dari sumber alamWarna dari sumber objek buatan 43
 44. 44. 5.2. Jenis-jenis warnaA. Warna AsasWarna asas dikenali juga sebagai warnautama. Warna asas adalah warnadaripada pigmen yang asli tidak dicampurdengan warna-warna lain. Terdapat tigawarna asas iaitu Warna Biru, Warna Kuningdan Warna Merah. Warna Asas Warna Sekunder Gambar 5.3. Warna Tertier Roda Warna + B. Warna Sekunder Dikosong oleh penerbit, Warna sekunder adalah campuran warna asas iaitu: hasil dari + elak plagiat = Jingga Merah + Kuning Kuning + Biru = Hijau Biru + Merah = Ungu + C. Warna Tertier + Warna tertier adalah hasil campuran satu warna utama dan warna sekunder bersebelahan dalam roda warna. Sifat warna tertier ialah berwarna lembut dan kehebatan warnanya kurang jika + dibandingkan dengan warna asas dan warna tertier. Warna tertier ialah: + Warna Asas Warna Sekunder Warna Tertier Kuning + hijau = Kuning-hijau + Kuning + jingga = kuning-jingga Merah + Jingga = Merah-jingga Merah + Ungu = Merah-ungu + Biru + Hijau = Biru-hijau + 44
 45. 45. 5.3. Nilai warnaNilai warna ialah kadar kecerahan warnadengan mencampurkan warna-warna tertentuuntuk menghasilkan nilai cerah dan gelap.Terdapat dua nilai warna:1. Ton Warna2. Kroma Warna1. Ton WarnaTon warna ialah nilai kecerahan dan kegelapansesuatu warna.Cara menghasilkan ton warna: 1. Ton warna cerah dapat dihasilkan dengan campuran warna putih pada warna lain mengikut kadar tertentu 2. Ton warna gelap dapat dihasilkan dengan campuran warna hitam pada warna lain mengikut kadar tertentu. Dikosong oleh penerbit, elak plagiat 2. Kroma Warna 1. Kroma Warna ialah nilai ukuran kuasa sesuatu warna yang merujuk pada kadar kecerahan dan kemalapan (pudar) warna setelah dicampur dua warna. 2. Kroma warna terhasil daripada campuran warna penggenap dengan nilai nisbah yang berbeza. Misalnya warna merah apabila dicampurkan dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan menghasilkan warna natural (Kelabu). Ini bermakna nilai keamatan pada campuran warna tersebut adalah rendah berbanding warna asal. Gambar 5.4. Karya Lim Eng Hooi bertajuk ‘Mars Burnt Raw S.V.2’. menggunakan teknik ton warna Warna merah nilai Campuran warna Warna hijau nilai keamatan yang niasbah 5% keamatan yang hebat menghaslkan hebat warna kelabu 45
 46. 46. 5.4. Gubahan warna Gubahan warna ialah penghasilan warna melalui beberapa kaedah antaranya 1. Warna harmoni 2. Warna penggenap 3. Warna sewarna 4. Warna Natural 1. Warna Harmoni Warna harmoni ialah satu set atau kumpulan warna yang terletak bersebelahan antara satu sama lain seperti yang terdapat pada roda warna. Warna harmoni boleh didapati lebih dari dua warna dan disebut juga sebagi warna keluarga. Kesan warna harmoni akan menimbulkan perasaan selesa dan tenang Dikosong oleh penerbit, elak plagiat 2. Warna Penggenap Warna penggenap adalah kombinasi dua warna yang bertentangan pad roda warna. Misalnya warna merah bertentang dengan warna hijau, warna kuning bertentang dengan warna ungu dan warna biru bertentang dengan warna jingga 3. Warna Sewarna • Warna sewarna juga dikenali sebagai ‘monokroma warna’. • Warna sewarna terjadi apabila satu warna dicampurkan dengan warna putih atau hitam untuk menghasilkan kecerahan dan kegelapan warna. • Kesan gubahan yang menggunakan warna sewarna akan menimbulkan karya seni yang harmoni. 46
 47. 47. 4. Warna Neutural Warna neutral adalah warna-warna yang tidak tergolong dalam warna-warna asas, sekunder dan tertier. Warna neutral ialah putih, hitam dan kelabu. Warna-warna ini juga dikenali sebagai ‘warna pastel’ atau warna yang lembut.5.5. Suhu warnaSuhu warna adalah keamatan atau kecerahan warna dan bergantung pada perasaan dan penglihatantampak. Kecerahan warna menjadikan warna lebih garang, panas dan keamatan yang tinggi. Terdapatdua suhu warna, iaitu:1. Warna Panas2. Warna Sejuk 1. Warna Panas Warna panas adalah terdiri dari bersebelahan dalam Dikosong oleh penerbit, roda warna (lihat roda warna) iaitu warna merah, kuning dan jingga. Kebiasaannya warna ini nilai kehebatan yang tinggi. elak plagiat 2. Warna Panas Warna sejuk adalah terdiri dari bersebelahan dalam roda warna (lihat roda warna) iaitu warna hijau, biru dan ungu. Kebiasaannya warna ini nilai kehebatan yang rendah.5.6. Peranan dan Fungsi Warna 1. Pengertian warna dari segi psikologi. Warna merah - berani, ceria, berdarah Warna hijau - segar, subur Warna putih - suci Warna hitam - sedih, pilu, gagah, kuat. 2. Pengertian warna dalam budaya setempat Pengertian bergantung kepada sesuatu kaum misalnya budaya kaum cina mempercayai warna merah membawa keuntungan dan kecerian. Warna pada bendera Malaysia juga mempunyai pengertian tersendiri. Warna biru - perpaduan Warna kuning - raja dan pemerintahan Warna merah - berani Warna putih - bersih, suci. 47
 48. 48. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni warna INSTRUMEN1. Tandakan / pada warna asas2. Tandakan / pada warna sekunder3. Buat garisan menunjukan campuran warna asas dan sekunder menjadi warna tertier. + + + + + +4. Bulat Jawapan yang betul. Warna di bawah adalah warna penggenap A B C D 48
 49. 49. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE1 dan B2D1E2: Mengelaskan unsur seni warna pada EVIDENS sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMEN1. Berdasarkan gambar sayur-sayuran di bawah, senaraikan warna asas dan warna sekunder Warna Asas Warna sekunder Dikosong oleh penerbit, elak plagiat2. Namakan dan tunjukkan warna pada unsur alam Warna Asas Warna Sekunder Biru2. Namakan dan tunjukkan warna pada objek buatan manusia Warna Asas Warna Sekunder 49
 50. 50. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengkelaskan unsur seni warna pada hasil karya INSTRUMENPadankan warna yang sesuai dengan karya-karya seni visual Warna Asas Warna Sekunder Catan Warna Tertier Warna Penggenap Warna Sewarna Ilustrasi kulit buku Corak Logo Catan 50
 51. 51. Ruang adalah jarak atau kawasan antara dua objek NOTA 6 sama ada objek alam atau dalam sesebuah karya seni visual. Perbezaan jarak antara dua objek merupakan satu ruang yang dekat, jauh, sempit, luas, cetek atau dalam. Biasanya objek yang berada di hadapan lebih jelas dan besar jika dibandingkan dengan objek yang sama saiz yang berada di bahagian belakang. RUANG6.1. Pengenalan1. Ruang adalah satu kawasan yang boleh ditembusi dari segi penglihatan atau situasi sebenar.2. Bumi kita adalah satu ruang yang dipenuhi dengan udara.3. Ruang boleh dilihat mengikut jarak dan luas Gambar 6.1 permukaan. Gambar rajah menunjukkan konsep ruang. Ruang dalam (warna biru), ruang cetek (warna merah) dan ruang rata (warna hitam)Gambar 6.2Ruang dalam pada alam yang menunjukkan jauh dandekat melalui kesan perspektif mata. Gambar 6.2 Ruang yang dihasilkan melalui karya seni visual memberi kesan pada ilusi. Objek yang dilukis menampakkan kecil dan besar mem- beri kesan ruang. 51
 52. 52. 6.2. Jenis-jenis RuangTerdapat dua jenis ruang iaitu:1. Ruang Fizikal2. Ruang ilusi A. Ruang Fizikal • Ruang fizikal juga dikenali sebagai ruang konkrit iaitu ruang di alam sekeliling kita. Persekitaran kita seperti bangunan, alam sekeliling, kenderaan, arca dan sebagainya. • Ruang Fizikal terbahagi kepada dua ruang iaitu: Gambar 6.3 • Ruang terbuka Ruang terbuka adalah ruang luar sekeliling kita ianya mempunyai jarak penglihatan yang luas dan jauh. • Ruang tertutup B. Ruang Ilusi Ruang ilusi adalah ruang yang dihasilkan oleh pengkarya dalam sesebuah karya seni visual seperti catan, arca, cetakan, reka bentuk grafik, reka bentuk industri, reka bentuk dalaman dan reka bentuk persekitaran. Terdapat tiga jenis ruang ilusi iaitu: 1. Ruang Dalam Dikosong oleh penerbit, 2. Ruang Cetek elak plagiat 3. Ruang Rata Gambar 6.4 Ruang tertutup adalah suasana ruang yang dekat dan suatu lingkungan yang terhad. Ruang Dalam Ruang Cetek Ruang Rata Ciri-ciri: Ciri-ciri: Ciri-ciri: Menggambarkan kualiti seperti Ruang ini terhasil dalam sesebuah Ruang ini terhasil dalam sesebuah saiz, posisi, imej yang bertindan, karya seni visual seperti catan karya seni visual seperti lukisan, objek yang jelas dan kabur dan dan lukisan dalam lingkungan catan dan dan karya grafik yang kesan perspektif yang dalam. yang terhad dan terbatas. Ruang diolah dengan elemen gambaran Pemerhati seolah-olah bergerak dihasilkan dalam satah gambar pada satah yang sama. Olahan ke hadapan bersama-sama yang menunjukkan objek dekat komposisi dalam simetri atau tidak dengan karya. dan jauh, kecil dan besar dan simetri. Ruang yang terhasil adalah pencahayan bagi menimbulkan rata pada garisan ufuk bentuk objek. 52
 53. 53. 6.3. Kaedah Menghasilkan RuangBeberapa kaedah untuk menghasilkan ruang dalam sesebuah karya seni visual antaranya: 1. Saiz Saiz objek boleh menimbulkan ruang dekat dan jauh. Berdasarkan karya Faiz Juha bertajuk “Surut Siang Hari III” (2010) menunjukkan objek yang dekat lebih besar dari objek yang jauh kelihatan kecil dan kelabu. 2. Kedudukan Kedudukan objek dalam sebuah gubahan boleh menimbulkan kesan ruang sama ada ruang sempit atau luas. 3. Pertindihan Kedudukan dua objek yang bertindih akan menimbulkan kesan ruang. Dilihat dalam gambar bulatan kecil nampak lebih ke hadapan berbanding bulatan besar di belakang. Kedudukan ini bertindih juga menunjukkan objek paling dominan adalah 1 2 kedudukan hadapan. 4. Lutsinar Objek yang memberi kesan lutsinar juga boleh menunjukkan kesan ruang jauh dan dekat. Lihat karya ‘Kelahiran Indraputra’ yang menunjukkan kesan lutsinar seolah-olah memberi kesan ruang. 5. Penembusan dan penyusupan Objek yang dilukis kelihatan tertembus dan menyusup 3 4 antara objek lain akan menimbulkan kesan kedalaman ruang. Dilihat karya catan Clouret Bouchel bertajuk ‘Passing Through’ (2001) menunjukkan kedudukan penumbusan dan penyusupan objek akan memperlihatkan kesan ruang. 6. Penumpuan dan pemusatan Kesan penemuan garisan dan pemusatan objek akan memberi kesan ruang yang dalam. Objek 5 6 yang berkedudukan sendeng akan memberi kesan perspektif dan akan menunjukkan kesan ruang yang jauh dan dekat. 7. Imej cerah dan kabur Karya catan yang memberi gambaran imej jelas dan kabur akan kelihatan kesan ruang. Objek yang paling hadapan kelihatan lebih terang daripada objek di belakang menimbulkan kesan jauh dan dekat. 7 8 8. Bebayang Kesan berbayang pada objek yang dilukis akan menimbulkan kesan ruang 9. Nilai warna Nilai warna memberi kesan kedalaman ruang. Misalnya nilai warna cerah dan gelap dan ton warna menunjukkan ilusi dekat dan jauh. 9 53
 54. 54. 6.4. Ruang Dan Perspektif1. Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit (titik lenyap)2. Objek-objek akan kelihatan saiz lebih besar apabila kedudukan lebih dekat dengan penglihatan berbanding akan lebih kecil apabila lebih jauh.3. garisan perspektif digunakan untuk panduan melukis sesuatu objek agar kelihatan ruang dekat dan jauh di samping kedudukan objek lebih tepat dari segi kedudukan Aras pandangan mata dalam perspektif 1. Aras pandangan mata merujuk kepada kedudukan penglihatan terhadap sesuatu objek. 2. Terdapat 3 aras pandangan mata: a. Aras Atas b. Aras Tengah c. Aras Bawah Jenis-jenis Perspektif Terdapat 3 jenis perspektif: 1. Perspektif satu titik lenyap 2. Perspektif dua titik lenyap 3. Perspektif tiga titik lenyap 6.5 Dikosong oleh penerbit, Perspektif satu titik lenyap yang menunjukkan elak plagiat aras mata dan titik lenyap (TL) memainkan peranan penting sebagai penglihatan objek. Ilustrasi menunjukkan tiga kedudukan aras mata dan kesan objek yang akan dilukis . (Disesuaikan dari ilustrasi buku Art Fundamentals (2009)6.6. Perspektif satu titik lenyap yang menunjukkan aras mata dan titik 6.7. Perspektif tiga titik lenyap yang lenyap (TL) memainkan peranan penting sebagai penglihatan menunjukan bagaimana aras mata objek. Ilustrasi menunjukkan tiga kedudukan aras mata dan kesan dan titik lenyap objek yang akan dilukis . (Disesuaikan dari ilustrasi buku Art Fundamentals (2009) 54
 55. 55. B1D1 Tahu dan kenal unsur seni dalam Asas Seni Reka EVIDENS BIDIE1: Mengenalpasti unsur seni ruang INSTRUMENBerdasarkan perkataan di bawah, sesuaikan pada gambar tentang ruang berdasarkan warna kotak Ruang Konkrit Ruang ilusi Ruang Dalam Ruang Cetek Ruang Rata 55
 56. 56. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE1 dan B2D1E2: Menkelaskan unsur seni ruang pada sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENTandakan pada foto dibawah mengikut kategori A bagi sumber alam dan B objek buatan manusia A. Sumber Alam B. Objek Buatan Manusia Dikosong oleh penerbit, elak plagiat 56
 57. 57. B2D1 Tahu dan faham kewujudan unsur seni pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengkelaskan unsur seni ruang pada hasil karya INSTRUMEN1. Berdasarkan karya seni di bawah nyatakan tentang kedudukan ruang yang digunakan oleh senimanRuang................................................ Ruang................................................ Ruang................................................2. Bulatkan kenyataan yang benar tentang karya di bawah. Dikosong oleh penerbit, A. Lukisan ruang dalam elak plagiat B. Lukisan ruang garisan C. Lukisan ruang terbuka D. Lukisan ruang perspektif3. Bulatkan karya seni visual yang menunjukan bukan ruang terbuka A B C D4. Bulatkan karya seni visual yang menunjukan ruang cetek A B C D 57
 58. 58. NOTA 7 Harmoni ialah sesuatu rekaan seni visual yang melibatkan susunan atau ulangan unsur-unsur seni visual mengikut cara dan prinsip yang tersusun dan menimbulkan kesan perasaan yang aman, damai dan menarik perhatian. Harmoni wujud pada benda-benda alam sekeliling dan objek buatan manusia 7.1. Pengenalan HARMONI 1. Alam ciptaan Tuhan adalah harmoni, bumi yang bulat adalah harmoni dan setiap ciptaan Nya yang berpasangan adalah harmoni. 2. Maksud harmoni ialah aman dan damai 3. Wujudnya harmoni dalam karya seni memberi kesan ketenangan, imbangan dan kesatuan.Harmoni pada alam sekelilingBulu zirafah yang bertompok Perulangan dan susunan Susunan kelopak bunga matahari yang seimbang memberi kesan harmoni garisan pada siput memperlihatakan suatu yang harmoni memperlihatkan suatu susunanHarmoni pada objek buatan manusiaSusunan kekunci pada papan kekunci komputer memberi Tingkat-tingkat bangunan Menara Lukisan corak batik kesan harmoni Petronas menampakkan kesan dengan susunan yang sama harmoni menimbulkan kesan harmoni 58
 59. 59. 7.2. Tujuan Harmoni1. Memberi ketenangan 2. Kesan keseimbangan 1. Menimbulkan kesatuanMelalui harmoni sesebuah Harmoni diperolehi apabila Harmoni dapat diwujudkankarya seni visual akan kelihatan kadar imbangan simetri dalam apabila susunan unsur seni ditenang apabila gubahan sesebuah karya seni susun secara berdekatan, rapat,dalam ulangan imej yang tindihan dan arah yang sama.sekata, warna sewarna, saizyang sama dari segi bentuk danreka letak yang seimbang Dikosong oleh penerbit,7.3. Harmoni pada unsur seni elak plagiat Harmoni pada garisan Harmoni pada warna Harmoni pada bentuk Harmoni pada jalinan Harmoni pada rupa Harmoni pada ruang 59
 60. 60. 7.4. Ulangan Menimbulkan Harmoni1. Ulangan menghasilkan rentak 2. Ulangan menghasilkan kesan 1. Ulangan menimbulkan penegasan tumpuanApabila susunan garisan, rupadan bentuk maka terbentuk Ulangan unsur seni seperti Melalui susunan ulangan garisansesuatu rentak. garisan, bentuk atau rupa boleh akan menimbulkan tumpuan menimbulkan kesan penegasan7.5. Aplikasi Harmoni Dalam Karya Seni VisualPenggunaan warna penggenap boleh Penggunaan warna monokrom memberi kesan Poster yang berkesan ialah menimbulkan kesan harmoni harmoni dalam sesebuah karya menggunakan warna yang harmoni dengan susunan yang ringkas Ulangan dan imbangan simetri Penggunaan warna yang harmoni Reka bentuk kraf seperti anyaman memberi kesan harmoni pada logo dan ulangan garisan memberi kesan rotan memberi kesan harmoni dari harmoni susunan dan warna 60
 61. 61. B1D2 Tahu dan kenal prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka EVIDENS BID2E1: Mengenalpasti Prinsip Rekaan Harmoni INSTRUMENPadankan foto di bawah dengan jenis harmoni pada asas seni reka HARMONI BENTUK HARMONI JALINAN Dikosong oleh penerbit, elak plagiat HARMONI GARISAN HARMONI WARNA HARMONI RUPA HARMONI RUANG 61
 62. 62. B2D1 Tahu dan faham kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE1 dan B2D1E2: Menkelaskan prinsip rekaan harmoni pada EVIDENS sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMEN Kulit Harimau Bintang Kulit Ular Kulit Anjing Kulit harimau MalayaSoalan 1 hingga 3 adalah berdasarkan gambar di atas1. Gambar kulit haiwan di atas kurang menunjukkan kedudukan yang harmoni Dikosong oleh penerbit, elak plagiat .......................................................................................................................................2. Gambar kulit yang menunjukkan harmoni pada garisan..................................... .......................................................................................................................................3. Gambar kulit yang menunjukkan harmoni pada ruang ....................................... .......................................................................................................................................4. Berdasarkan gambar susunan pensil, senaraikan jenis harmoni yang anda tahu 1. Harmoni..................................................................... 2. Harmoni..................................................................... 3. Harmoni..................................................................... 62
 63. 63. B2D1 Tahu dan faham kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengkelaskan prinsip rekaan harmoni pada hasil karya INSTRUMEN1. Tandakan ( X ) reka bentuk logo yang paling kuat nilai hormoni2. Ciri-ciri harmoni paling ketara pada karya arca ini ialah Harmoni Ruang Harmoni Bentuk Harmoni Jalinan Harmoni Warna Harmoni Garisan Harmoni Rupa3. Tandakan ( X )pada karya yang tidak menunjukkan harmoni. 63
 64. 64. NOTA 8 Kontra dalam konteks seni visual ialah gubahan objek yang bertentangan dari segi saiz, warna, bentuk, jalinan, kedudukan, ruang dan graviti. Kontra juga wujud di alam sekitar apabila objek yang tidak sama terletak di sesuatu tempat. KONTRA 8.1. Pengenalan 1. Kontra adalah sesuatu objek yang berbeza dari segi saiz, rupa, bentuk, warna dan sebagainya. 2. Adanya kontra dalam karya seni visual adalah memberi kesan tumpuan dan kelainan dalam karya tersebut. 3. Melalui elemen kontra maka karya objek dalam sesuatu karya akan diberi perhatian.Harmoni pada alam sekeliling Warna bunga raya dan daun memberi Gunung memberi kesan kontra dalam Bentuk bulat pada buah memberi kesan kesan kontra- merah dan hijau. pemandangan lanskap kontra pada pelepah dan daun kelapaHarmoni pada objek buatan manusia Kontra dari segi bentuk botol Kontra dari segi saiz dan reka bentuk Arca yang menitikberatkan kontra dari segi saiz dan warna 64
 65. 65. 8.2. Tujuan Kontra1. Memberi kelainan 2. Kesan tidak bosan 1. Menimbulkan kesatuanMelalui kontra objek-objek yang Penglihatan kita tidak bosan Kontra dapat diwujudkanada memberi kelaian dari segi apabila wujudnya kontra. apabila susunan unsur senipemandangan dan kesan yang Contohnya dengan adanya Susunan yang pelbagaimenarik. sungai dalam hutan memberi dangan objek yang pelbagai kesan yang tidak bosan pada menimbulkan kesatuan. penglihatan. Lihat contoh gambar di bawah. Dikosong oleh penerbit,8.3. Kontra pada unsur seni elak plagiat Kontra pada garisan Kontra pada warna Kontra pada bentuk Kontra pada jalinan Kontra pada rupa Kontra pada ruang 65
 66. 66. 8.4. Cara Menghasilkan Kontra Melalui Unsur Seni 2. Kontra Garisan Apabila sifat garisan berbeza dari segi saiz, karektor dan kedudukan, akan menimbulkan kesan kontra. Kontra garisan tebal dan Kontra garisan saiz Kontra kedudukan garisan nipis garisan tinggi dan rendah tegak dan melintang 3. Kontra rupa Rupa yang bertentangan akan menghasilkan kesan kontra. Contoh, rupa geometri berlawanan dengan rupa organik. 4. Kontra warna Warna yang bertentangan atau warna penggenap akan menghasilkan kesan kontra, Begitu juga warna terang dan warna gelap Kontra warna penggenap Kontra warna cerah dan gelap 5. Kontra bentuk Bentuk akan menimbulkan kesan kontra apabila saiz, kedudukan dan berat yang berbeza. Kontra bentuk besar dan Kontra bentuk berat dan Kontra bentuk dekat dan kecil ringan jauh 6. Kontra Jalinan Jalinan yang berbeza dari segi permukaan akan menimbulkan kesan kontra, contoh di atas permukaan licin terdapat jalinan tajam. licin perbezaan arah kasar Kontra jalinan licin dan Kontra jalinan kasar pelbagai arah dan bentuk 7. Kontra ruang Kesan kontra akan terjadi apabila kedudukan ruang jauh dan dekat, ruang positif dan negatif, ruang sempit dan luas. kontra kontra Kontra ruang positif dan Kontra ruang luas dan Kontra ruang jauh dan negatif sempit dekat 66
 67. 67. 8.5. Cara Menghasilkan Kontra Melalui Melalui Saiz Rupa dan Arah 1. Kontra Saiz 2. Kontra Arah Melalui rupa dan saiz yang berbeza akan Pertentangan arah akan menimbulkan kesan menghasilkan kesan kontra kontra 8.6. Karya Seni Visual Menggunakan Unsur Kontra 67
 68. 68. B1D2 Tahu dan kenal prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka EVIDENS BID2E1: Mengenalpasti Prinsip Rekaan Kontra INSTRUMEN1. Tandakan (√) pada kenyataan yang betul dan (X) pada kenyataan yang salah BETUL SALAH 1. Kontra wujud apabila terdapatnya unsur yang bertentangan dengan sesuatu gubahan 2. Fungsi yang terdapat dalam prinsip rekaan kontra ialah memberi penumpuan dan penegasan 3. Fungsi kontra adalah untuk mewujudkan kebosanan 4. Kontra ialah keadaan apabila salah satu daripada unsur seni bercanggah dengan unsur seni yang lain 5. Ciri-ciri yang terdapat dalam prinsip rekaan kontra ialah penyusunan unsur-unsur rupa dan bentuk2. berdasarkan gambar di bawah, nyatakan jenis kontra. 68
 69. 69. B2D1 Tahu dan faham kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni B2DIE1 dan B2D1E2: Mengelaskan prinsip rekaan Kontra pada EVIDENS sumber alam dan objek buatan manusia INSTRUMENBerdasarkan dua gambar nyatakan perbezaan unsur kontra. Sumber Alam Objek Buatan Manusia 69
 70. 70. B2D1 Tahu dan faham kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni EVIDENS B2DIE3 Mengelaskan Prinsip Rekaan Kontra pada hasil karyaINSTRUMENIsikan ditempat kosong Jenis karya dan apakah kontra yang terdapat dalam karya tersebut Dikosong oleh penerbit, elak plagiat KONTRA 70

×