Ciri ciri pelajar dalam pendidikan seni - 4 orieantasi pelajar

1,630 views

Published on

Orientasi Pelajar dalam berkarya dalam Pendidikan Seni Visual

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciri ciri pelajar dalam pendidikan seni - 4 orieantasi pelajar

 1. 1. Mengenali ciri-ciri pelajar dalam kemahiran melukismengikut John A. Michael dalam buku Art andAdolescenceOleh: Hassan Mohd Ghazali. UPSI
 2. 2. 1. ORIENTASI MEKANIKAL2. ORIENTASI PRIMITIVE3. ORIENTASI INTELEKTUAL4. ORIENTASI INTUITIF-EMOSI
 3. 3.  Hasil kerja yang dihasilkan oleh pelajar berbentuk KAKU, RIGID, dan diolah secara tidak tersusun. Karya pelajar ini dalam bentuk struktur rekaan yang paling mudah dan tidak ada usaha melihat alam sebagai panduan.
 4. 4. SIKAP TERHADAP PENGALAMAN SENI Pelajar sering berpuashati dengan hasil kerja kerana mempunyai ciri-ciri mekanikal Suka penggunaan pembaris, kompas, alat-alat grafik walaupun dalam hasil seni halus. Sentiasa menggunakan bahan yang diketahui sahaja untuk rasa selamat. Mereka juga mempunyai persepsi yang kurang positif terhadap peranan seni dalam pendidikan.
 5. 5.  Mereka sering beranggapan mereka kurang mempunyai bakat dalam seni, tidak dapat menghasilkan yang terbaik dan kurang melibatkan diri dalam proses P&P. Sedia menerima teguran dan menyelesaikan kerja dengan apa yang ada sahaja
 6. 6.  Terlalu bergantung kepada guru, bimbang tidak mencapai kehendak dan keperluan yang digariskan. Dalam menghasilkan tugasan mereka memerlukan garis panduan yang nyata dan tepat kerana sesuatu yang tidak jelas akan menyebabkan kekangan dalam menjalankan tugasan. Sukar untuk mendapat idea dan bertindak selamat dalam membuat tugasan Bekerja secara langkah demi langkah(berfikir sehala)
 7. 7.  Hasil kerja perlu selaras dengan garis panduan. Sehingga adakala tidak dapat melahirkan mod atau perasaan menerusi hasil kerja. Kegagalan dalam pendidikan seni tidak menjadi masalah kepada mereka.
 8. 8.  mempunyai personaliti yang pendiam, mengikut arahan, kurang keupayaan organisasi dan keupayaan intelek yang sederhana sentiasa bergantung kepada orang lain sukar membuat keputusan Takut untuk mencuba dan sentiasa memerlukan bimbingan
 9. 9.  Guru mudah mengesan pelajar-pelajar berorientasi mekanikal Kalau boleh kerja-kerja berbentuk imitasi dan meniru perlu dikurangkan atau dielakkan Pelajar perlu diberi bimbingan untuk mengenal pasti kebolehan diri, bagi membentuk keyakinan diri kerana golongan pelajar ini kebiasaannya tidak akan melahirkan apa yang sebenarnya terkandung dalam pemikiran, dan perasaan
 10. 10.  Stimulasi yang diberi perlu lebih dramatik, menyeronokkan untuk memberi pembabitan secara menyeluruh pelajar dan dapat membentuk respond terutama dalam mengenal pasti ‘hal benda’, media, dan ekspresif. Akibat daripada teknik mereka yang rigid dan terus kepada alam, pelajar perlu diberi pengalaman Beri dan perkenal bahan baru untuk mengelakkan jawapan “saya tidak pandai”
 11. 11.  Mempunyai skema bentuk dan rupa yang simple/mudah Menunjukkan ‘kekakuan’ dalam menghasilkan kerja Simplikasi bentuk secara ‘naïve’ Mempamerkan ‘semuanya mudah untuk dilakukan’
 12. 12.  Mempamerkan sikap ambil muda Tahu mengenai bahan, alat, media tetapi tidak ada keyakinan terhadap diri sendiri Mahu mengambil risiko tetapi perlu dibimbing Fleksible Ada sikap ‘trial and error’ Tidak takut gagal kerana kegagalan tidak menjadikan mereka lemah Namun pelajar ini sedia menerima teguran
 13. 13.  Rigid Tidak bersedia untuk menerima sesuatu yang baru Perasaan biasanya mempengaruhi pemikiran terhadap tugasan Pengolahan media, bahan berasaskan emosi Kurang menggunakan pemikiran dalam melakukan kerja
 14. 14.  Harus menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan pelajar Galakkan pelajar membuat meneroka Beri suasana kerja yang menyeronokkan Perlu diberi perhatian Beri mereka peluang menganalisis masalah, proses penyelesaian masalah Bina suatu kaedah kreatif dalam pembelajaran Beritahu, libatkan mereka dalam perancangan pembelajaran berdasarkan tahap kebolehan bekerja pelajar
 15. 15.  Pemikiran yang lebih mencapah ‘out of art’ Menggabungkan seni dengan unsur lain Tahu matlamat Mementingkan ketepatan, kemasan, perincian Menunjukkan kemahiran yang tinggi Terlalu yakin sehingga adakala ‘overlook at their work’
 16. 16.  Hasil kerja tidak menunjukkan wujud penglibatan perasaan dan mood dalam penghasilan idea, proses dan pengolahan idea Menunjukkan ‘skill’ yang tinggi namun adakala begitu teknikal sehingga kurang ciri- ciri ekspresif
 17. 17.  Melakukan apa yang mereka fikir ‘thought’ (asas pengetahuan) dan tidak dikuasi olah perasaan(ekspresif) Menyiapkan kerja secara berperingkat dan mengikut aturan “sistematik” Mereka memegang kepada proses intelektual iaitu sesuatu mestilah logik dan dapat diterima, perkara yang membabitkan perasaan perlu dihindari Sedia menerima kritikan tetapi tidak pasti akan mengubah pendirian
 18. 18.  Mengawal setiap proses dengan mementingkan matlamat akhir perlu menunjukkan kebijakan mereka berfikir. Tidak suka kepada uji cuba, sentiasa yakin dengan apa yang dilakukan Mereka mempunyai tanggapan yang berbeza terhadap seni dan sukar diubah Melakukan kerja secara bersungguh-sungguh
 19. 19.  Ada keinginan untuk belajar namun seni bukan segalanya bagi mereka Tahap kesediaan dan penglibatan yang diberi begitu memuaskan Tidak menenkankan peranan emosi Ada keupayaan dan kemahiran
 20. 20.  Perlu menggunakan pendekatan yang lebih agresif Pengajaran guru perlu terancang, sistematik kerana pelajar orientasi ini mampu mengkritik Bentuk pembelajaran yang kreatif dan ‘terbuka’ untuk menjana idea-idea baru. Simulasi alam, bahan dan media perlu untuk membentuk nilai ekspresif dalam diri mereka supaya meningkatkan rasa sensitif, peka dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang sebelum ini tidak pernah mereka fikir
 21. 21.  Pelajar tidak harus diberi ‘satu jawapan’ bagi persoalan yang perlu diselesaikan, beri merekapeluang untuk memikirkan kemungkinan yang logik dan kurang logik sesuai dengan konsep menggalakkan kreativiti dan ekspresif Matlamat akhir guru perlu bersandarkan kepada ‘supaya pelajar golongan ini akhirnya menyedari bahawa pengalaman seni adalah suatu yang penting dan memberi makna kepada mereka
 22. 22.  Menunjukkan pernyataan emosi yang tinggi Mempunyai ciri-ciri ‘diversity’, nilai keaslian, sensitif terhadap media, bahan, alat, menunjukkan organisasi bentuk dan rupa yang baik dengan menunjukkan ciri-ciri emosi di dalam hasil kerja Adakala emosi mempengaruhi keseluruhan kerja sehingga meminggirkan aspek-aspek logik, formaliti dan persepsi visual
 23. 23.  Mudah kecewa sekiranya hasil kerja tidak dipuji Suka menggambarkan perasaan dalam hasil kerja Menerusi penerokaan dan inkuari penemuan meraka cuba mencari diri mereka (kerana mereka meletakkan diri mereka ke dalam proses dan hasil) menerusi hasil kerja
 24. 24.  Respon dalaman – perasaan – berkait dengan subjek begitu penting sehingga dapat dilihat mengapa mereka begitu asyik dan tekun dalam menghasilkan karya Adakala berlaku kerja tidak disiapkan, kurang menepati kehendak (keperluan) yang diminta Tidak ada garis pemisahan antara diri dan subjek Keupayaan mengolah karya ke dalam bentuk ‘genre’ seni yang lain seperti puisi
 25. 25.  Tidak bergantung kepada orang lain, suka menyendiri, mempunyai rasa yakin terhadap apa yang dilakukan Akan melakukan sesuatu secara berulang sehingga berpuas hati Mereka mementingkan proses dan bukan produk Susunan organisasi rekaan bukan suatu masalah bagi mereka Adakala boleh memikirkan sesuatu yang di luar logik Cara mereka ini menunjukkan ‘permasalahan dalam hidup perlu mereka selesaikan sendiri menerusi cara mereka sendiri’ Perasaan melebihi pemikiran
 26. 26.  Penyaluran perasaan dalam karya perlu diarahkan secara bijak dan teratur. Guru perlu memperkenalkan idea dan cara baru untuk memperbaiki kemahiran dan kebolehan pelajar agar tidak terlalu emosional Aspek intelektual perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran Penggunaan kanta pembesar, adalah satu cara untuk memberi pelajar menggunakan dan mengawal emosi mereka secara lebih teratur.
 27. 27.  Kekalkan gaya terbuka, fleksible, dan kreatif dalam pembelajaran perlu penegasan untuk mengurangkan sindrom ‘kerja siap separuh jalan’ akibat terlalu terikat dengan masalah sehingga tidak dapat suatu penyelesaian yang memuaskan hati mereka Perlu fokus kepada pengetahuan(aspek pemikiran) untuka membolehkan pelajar mengadaptasi, membuat hubung kait dan menggunakan maklumat dengan berkesan di dalam melaksanakan kerja
 28. 28. Michael A. J. (1983). Art And Adolescence. Teaching Art at the Sceondry Level. London, Teacher College Press.

×