Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

format baru 2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

 1. 1. PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017 SK SEKUDAI BATU 10 Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggungjawab TOV 2014 2014 2015 1.Pencapaian prestasi akademikyang tinggi 1.1 Meningkatkan pencapaian murid berdasarkan Panduan Pembelajaran Murid (PBS) % Murid Memperoleh Band Dalam Semua Mata Pelajaran % Murid Memperoleh Band6 Semua MataPelajaran % Murid Lulus % Murid Memperoleh 5A Gred Purata Sekolah(GPS) % Murid Menguasai Semua Mata Pelajaran % Murid Memperolehi ‘A’ Semua MataPelajaran Gred Purata Sekolah(GPS) % Murid Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan Minimum N/A N/A 95.00 6.00 3.00 96.00 9.00 3.00 60.00 - - 100.00 10.00 2.75 100.00 10.00 2.90 70.00 - - 100.00 15.00 2.50 - - 2.80 80.00 100.00 5.00 - - - - - 2.70 90.00 PENGURUSAN KURIKULUM 1. MeningkatkanPrestasi Akademik Program Peningkatan Akademik 1.1 Kelas Tambahan– Lanjutan Petang 1.2 Kelas Tambahan– HujungMinggu 1.3 Modul Latihan – KerjaRumah 1.4 e-Latihan 1.5 PencerapanP&P 2. Mengaplikasi HeadcountAkademik 3. MeningkatkanpenguasaanLINUS2.0 (BM dan BI) 4. Meningkatkankualiti penyemakanhasil kerja murid 5. MeningkatkanBudaya Membacadalam kalangan murid-murid 5.1 Meningkatkankeceriaanbiliksumber/ perpustakaan 5.2 Mewujudkanmini perpustakaan di setiapkelas 5.3 Meningkatkanpelaksanaanprogram sekolah. 5.4 Mengadakankerjasamadengan Perpustakaan Daerah 5.5 Program Nilam PK Pentadbiran GKMP Ketua Panitia Guru Perpustakaan dan Media
 2. 2. Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015 Guru Bimbingan dan Kaunseling Pengetua PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia
 3. 3. Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015 1. Memantapkan kefahamanguru terhadap PelaksanaanPentaksiranBerasaskan Sekolah (PBS) 2. Meningkatkankualiti P&P guru. 2.1 LatihanGuru 2.2 Kajian Tindakan 2.3 Lesson Study 3. MeningkatkanProfisiensi Guru BM dan Guru BI 3.1 Buddy Support System 3.2 LearningEnglish Together 3.3 Mentor Mentee 4. Meningkatkanpenggunaan Portal dan Perpustakaan Video e-Guru 4.1 Bengkel /Latihan PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR 5. Membangunkanprogram jaringan dan jalinan dengan komuniti. 5.1 Program PenandaAras 5.2 Lawatan IPTA/IPTS PENGURUSAN KEWANGAN 6. MengoptimumkanpenggunaanPCGMata Pelajaran mengikut prosedur kewangan. 16.1 Taklimat/ Bengkel ABM PENGURUSAN KOKURIKULUM 7. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaanaktiviti koakademik. 17.1 Bengkel Choral Speaking Pengetua PK Pentadbiran GKMP PK Pentadbiran PK Pentadbiran GKMP Guru Penyelaras ICT PK Pentadbiran Pengetua PK Kokurikulum
 4. 4. Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015 2. Pencapaian prestasi kokurikulum yangtinggi oleh semua murid. 2.1 Pencapaian Markah Keseluruhan Kokurikulum Murid 2.2 Pencapaian Sukan dan Permainan 2.3 Pencapaian KoAkademik 2.4 PencapaianUnit Pakaian Seragam 2.5 Pencapaian Skor PAJSK meningkat 2.6 Pencapaian dalam Kokurikulum oleh Agensi Luar % Murid Mencapai Purata Nilai Gred Kumulatif Sekurang-kurang7.0 Bil. Penyertaan Yang Mencapai Sekurang- kurangnya TempatKetiga di Peringkat Daerah Bilangan PenyertaanYang Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah Bilangan PenyertaanYang Mencapai Sekurang- kurangnya TempatKetiga di Peringkat Daerah Bilangan PenyertaanYang Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah Bilangan PenyertaanYang Mencapai Sekurang- kurangnya TempatKetiga di Peringkat Daerah 96.00 4 5 1 1 2 96.50 6 6 1 2 2 97.00 8 8 2 2 3 97.50 10 10 2 4 4 PENGURUSAN KOKURIKULUM; 1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum 1.1 KEJOLATahunan 1.2 Merentas Desa 1.3 Karnival Sukan dan Permainan 1.4 KOT MSSM Daerah 2. Meningkatkanperatus kehadiran dalam pelaksanaan1Murid, 1Sukan 2.1 Pengiktirafan kepadamurid 3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK 3.1 Taklimat/Bengkel pemantapankepada guru yangterlibat 4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum 4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah 4.2 Kejohanan Merentas Desa 4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan 4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD PENGURUSAN HALEHWALMURID 5. Meningkatkanmotivasi kepadamurid 4.1Kem Motivasi Murid 6. Meningkatkankehadiran danpenyertaan murid secara aktif 6.1 Program Cinta Akan Sekolah PENGURUSAN KEWANGAN 7. Mengoptimumkanpenggunaan peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan. 7.1 Audit Dalaman PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK HEM PK HEM Pengetua PK Kokurikulum
 5. 5. Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015 PENGURUSAN KEWANGAN 8. Mengoptimumkanpenggunaan peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan. 8.1 Audit Dalaman PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 9. Menyediakan kelengkapan sukandan alatan kokurikulum yangmencukupi. 19.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan sukandankokurikulum PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBERMANUSIA 10. Memberikan latihan kepada guru berkaitan pengurusan kokurikulum. 10.1 LDP PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR 11. Membangunkanprogram jaringan dan jalinan dengan komuniti. 11.1 Briged Komuniti 11.2 Lawatan PenandaAras Pengetua Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum 3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid. 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid 3.2 Salah Laku Disiplin % Murid Memperlihat-kan Sikap dan Perlakuan Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM S5) % Murid MelakukanKes Ringan % Murid MelakukanKes Sederhana 3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif murid 3.1.1Pengurusan HalEhwalMurid  Programsekolah penyayang  ProgramSMART solat 3.1.2 Pengurusan Organisasi  Programsekolah unggul  ProgramPeningkatan Inter Personal  ProgramPeningkatan Intra Personal 3.1.3 Pengurusan HEM &Kokurikulum
 6. 6.  Programmembangunkan bakat kepimpinan pelajar Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015 3.3 KehadiranKe Sekolah 3.4 Kemahiran Insaniah % Murid MelakukanKes Berat % murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran setahun setiap murid % murid memperoleh Skor > 4.0 Kemahiran Insaniah (Instrumen Mengukur Kemahiran Insaniah)  Memperbanyakkan program dan pertandingan menyelesaikan masalah  ProgramPeningkatan Keterampilandiri 3.2 Meminimakan salahlaku disiplin 3.2.1 Pengurusan HEM  Programsalah laku disiplin (Merit demerit)  Programpembugaran – ProgramRIMUP  ProgramBridget Komuniti 3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah 3.3.1 Pengurusan HEM  Programponteng sifar  ProgramHeadcount Kehadiran 3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah 3.4.1 Pengurusan kurikulum  ProgramUsrah  ProgramMengimarahkan surau 3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM  ProgramMentor –Mentee  Habits of Mind (sikap pemikiran)  Thinking Classroom  Kelas Bertema 3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko  Membugarkan majlis perwakilan pelajar  ProgramJalinan  ProgramJaringan  ProgramPengantarabangsaan  ProgramLawatan dan Penandaras. Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko  ProgramKerohanian  ProgramKhidmat Masyarakat  Programtokoh Maal Hijrah
 7. 7.  ProgramImam Muda Pengurusan HEM  Anugerah Kesantunan Pengurusan Kurikulum Matlamat Strategik Objektif PetunjukPrestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015  ProgramKerja berkumpulan (kajian  Kes)- cth (Pencemaran sungai)  Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya Pengurusan Kokurikulum  ProgramKeusahawanan  Pemantapan budaya pengucapan awam (BM & BI)
 8. 8. Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawabTOV 2013 2014 2015 4. Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang 4.1 Meningkatkan Prestasi Kewangan 4.2 . Meningkatkan kompetensi pemimpin pelapis. 4.3 Meningkatkan profesionalisme guru. 4.4 Mengopimum kan penggunaan kemudahan fizikal dan persekitaran sekolah. Sekolah Mencapai Laporan Audit: Kekerapan menerima latihan: i. Instruksional. ii. Transformasional. iii. Teragih Kekerapan menerima latihan profesionalisme Guru (LDP ) i. Pedagogi ii. ICT/ frog vle iii. KBAT iv. PBS v. Inovasi vi. Kajian Tindakan Kekerapan melaksanakan kajian tindakan dan inovasi Kadar kerosakan kemudahan (Tandas, Perabot,pintu , cermin dll) 1. Penarafan kendiri sekolah-SKPM 2. Band sekolah 3. Markah penarafan kendiri -SPSK Memuaskan 1 1 0 2 2 2 2 0 0 0 20% 85% 5 85% Baik 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 15% 90% 5 90% Baik 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 10% 93% 4 92% Baik 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 5% 95% 3 93% PENGURUSAN KEWANGAN 1. Meningkatkan peranan audit dalaman sekolah 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan: 2.1 Kursus kewangan 2.2 Lawatan Benchmarking sekolah pengurusan kewangancemerlang. PENGURUSAN KURIKULUM 3. Mengoptimumkan PenggunaanPCG matapelajaran. PENGURUSAN KO- KURIKULUM 4. Mengoptimumkan Penggunaan BKK(bantuan kokurikulumsekolah) dan BBTP( bayaran tambahan sekolah Menengah/Rendah). Untukaktiviti ko akademik bagi meningkatkan prestasi matapelajaran PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI 5. Meningkatkan kompentesi penolong kanan 5.1 Kursus Instruktional, Trasformasional 5.2 Kepimpinan Teragih PENGURUSAN KURIKULUM 6. Mengingkatkan kompentensi guru kanan matapelajaran/ketua panitia 6.1 Kursus Instruktional. Pengetua/ GB/ Pentadbir/Pt Kewangan.
 9. 9. 1. Peratus kes diuruskan mengikut SOP 95% 96% 97% 98% Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawabTOV 2013 2014 2015 4.5. Meningkatkan tahap pengurusan sekolah berasaskan kualiti. Skor minTahap Kepuasan Pelanggan Peratus penglibatan ibu-bapa Bilangan NGO yang terlibat . 3. Bilangan program pengantarabangsaan 2.6 20% 3 0 >3.0 40% 4 0 >3.50 50% 5 1 >4.0 60% 7 1 PENGURUSAN KO-KURIKULUM 7. Mengingkatkan kompentensi guru pemimpin kokurikulum 8. Kursus kejurulatihan 9. Kursus pengurusan kokurikulum PENGURUSAN SUMBERMANUSIA 10. Meningkatkan Profesionalisme guru melalui kursus/ LDP 10.1 Pedagogi 10.2 ICT/ frog vle 10.3 KBAT 10.4 PBS 10.5 Inovasi 10.6Kajian Tindakan PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI 11. Meningkatkan penglibatan gurudalam menghasilkan kajian tindakan dan inovasi. PENGURUSAN HALEHWALMURID (HEM) 1.Mengurangkan kadar vandalisme ; i. Prpgramsekolahku sayang. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan i. Bengkel Kesedaran3K dan 5S PENGURUSAN KURIKULUM 3. Menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif. i. Keceriaan Kelas
 10. 10. ii. Sudut informasi. iii. PondokBacaan. Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggung jawabTOV 2013 2014 2015 PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI 1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan SPSK secara menyeluruh. i. Perlantikan jawatan kuasa kerja. ii. Melaksanakan audit dalaman iii. Membuat penambahbaikan selepas audit dijalankan. 2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut SOP: i. Melayan semua aduan pelanggan mengikut SOP. ii. Hari bertemu pelanggan. iii. Piagam Pelanggan 3.Mentadbir soalselidiktahap kepuasan pelanggan. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI 1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban ibubapa kepada prestasi sekolah 2.Programperkongsian pintar ibubapa dan NGO. 3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar lebih glokal i. lawatan, ii. benchmarking, iii. Pertandingan-permainan, kuiz dll
 11. 11. Pelan Taktikal 2014
 12. 12. PELAN TAKTIKAL 1-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademikyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S1 ProgramPeningkatan Akademik Bil Program/ Projek Tanggungjawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 Kelas Tambahan– Lanjutan Petang Kelas Tambahan– Hujung Minggu Modul Latihan – Kerja Rumah e-Latihan Guru B & K PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran Sepanjang tahun (mulai 6 Feb 14) Sepanjang tahun / Sabtu Minggu 1 & 3 (Mulai 10 Feb 14) Sepanjang tahun Sepanjang tahun RM10,000.00 / SUWA/ PIBG RM 5,000.00 / PIBG RM 10,000.00 Tiada Pencapaianujian bulanan Pencapaianujian bulanan Murid menyempurnakan modul Pelajar menggunakan e-Latihan Gred Purata Sekolah Gred Purata Sekolah % pelajar menyempurna- kan modul % murid menggunakan e-Latihan Semua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaian sederhana dan rendah Semua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaiantinggi Semua murid Murid yang mempunyai kemudahan komputer dan akses internet di rumah Modul Mengikut Aras Set Soalan Sebenar Tahun Lepas/ Negeri Lain
 13. 13. PELAN TAKTIKAL 2-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademikyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid Bil Program/ Projek Tanggungjawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 Kem Motiv asi a. Tingkatan 1 b. Tingkatan 2 c. Tingkatan 3 d. Tingkatan 4 e. Tingkatan 5 Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang Potret Gemilang Hadiah dan Sijil Pencapaian Guru B & K PK Pentadbiran Guru B & K Guru B & K 3 hari; 3 – 5 Feb 14 2 – 4 Mac 14 6 – 8 Apr 14 4 – 6 May 14 1 – 3 Jun 14 13 Apr 14 Sepanjang tahun Setiap kali selepas ujian / peperiksaan RM 25,000.00 / PIBG RM 3,000.00 / PIBG Tiada RM 2,000.00 Peningkatan keyakinan murid dalam pembelajaran Pertambahan bilangan murid menerima anugerah Pertambahan bilangan pelajar kelompok gemilang Pertambahan bilangan murid menerima hadiah dan sijil Skor Tahap Keyakinan Murid Bilangan Murid Menerima Hadiah Bilangan Murid Kelompok Gemilang Bilangan murid menerima hadiah dansijil Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid
 14. 14. PELAN TAKTIKAL 3-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademikyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 Meningkatkankeceriaan bilik sumber / perpustakaan Mewujudkanmini perpustakaan di setiapkelas Menggiatkan pelaksanaan program Nilam Mengadakankerjasama dengan Perpustakaan Daerah Guru Pusat Sumber Guru Kelas GKMP Bahasa Guru Pusat Sumber Februari Januari – April Januari – Nov ember Januari - Disember RM 5,000.00 / PIBG Mohon sumbangan daripadaibu bapa Tiada RM 1,000.00 Kehadiranmurid dan guru menggunakan pusat sumber / perpustakaan meningkat Tahap kepuasan murid terhadap bahan bacaan meningkat Bilangan murid yangmencapai anugerah Nilam meningkat Bilangan murid yangmeminjam buku meningkat % Kehadiran Skor Tahap Kepuasan % Murid Mencapai Anugerah Nilam % Murid Meminjam Buku - Semua murid Semua murid Semua murid
 15. 15. PELAN TAKTIKAL 4-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademikyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 Membina PondokBacaan Kebersihan danKeceriaan Tandas - Memantapkan Operasi Pengurusan Tandas MewujudkanRuangInformasi Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas PK Pentadbiran Penyelaras Kebersihan dan Keceriaan Sekolah PK Pentadbiran PK HEM Jun Sepanjang Tahun April Sepanjang Tahun RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 1,200.00 / PIBG 5 pondokbacaan dIbina Kesedaran murid terhadap pentingnya menjaga kebersihan meningkat 10 tempat yang dikenal pasti disediakan ruang untukdilekatkan informasi Kelas Bersih dan Ceria Bilangan bacaam dibina Skor Tahap KepuasanMurid Terhadap Kebersihan dan Keceriaan Skor Tahap KepuasanMurid TerhadapRuang Informasi Kelas Memperolehi Markah Melebihi 90.00 % Semua warga sekolah Semua warga sekolah Semua warga sekolah Semua murid dan guru
 16. 16. PELAN TAKTIKAL 5-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademikyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 Melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesionalisme MenggunakanPendekatan Coachingdan Mentoring Dalam Membangunkan Profesionalisme Guru Lawatan PenandaArasan PK Pentadbiran Pengetua PK Pentadbiran 1 Bulan Sekali (Januari – Oktober) Sepanjang Tahun Mac dan April Tiada Tiada RM 5,000.00 / Sumbangan Guru Peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dalam penyelesaian masalah Guru berupaya menyelesaikan masalah sendiri Peningkatan keupayaanguru dalam PdP Skor Tahap KeupayaanGuru Skor Tahap KeupayaanGuru Skor Tahap Pencerapan Semua guru Semua guru Semua guru
 17. 17. PELAN TAKTIKAL 6-2014 Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulumyang tinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3. 4. Kejohanan Olahraga TahunanSekolah (KEJOLA) Kejohanan Merentas Desa Karnival Sukan dan Permainan Kejohanan Olahraga TahunanMSSD SU Sukan SU Sukan SU Sukan SU Sukan Februari Mac April - Mei Mac RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 10,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG Penglibatanmurid dalam kejohanan Penglibatanmurid dalam kejohanan Penglibatanmurid dalam kejohanan Penglibatanmurid dalam kejohanan % Penglibatan % Penglibatan % Penglibatan % Penglibatan Pencapaian Emas; Perak; dan Gangsa Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid
 18. 18. PELAN TAKTIKAL 7-2014 MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniahyangtinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku PositifMurid Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 Program Sekolah Penyayang Program Ketrampilan Peningkatan Diri Program membangunkan bakat kepimpinanpelajar Mentor-Mentee PenolongKanan Hal Ehwal Murid PenolongKanan Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum PenolongKanan Kokurikulum SIPartner+ Sepanjang tahun (Sepanjang Tahun) Mulai Januari 2014 2 kali setahun Mulai Mei 14 PCG/ PIBG PCG / PIBG Peruntukan Kokurikulum Menambahbaik sikap dan tingkah laku postif murid melalui peningkatan kemenjadian murid dalam SKPM Meningkatkan amalan berketrampilan melalui aktiv iti- aktiv iiti sekolah sehingga menjadi budaya Meningkatkan amalan kepimpinan yang mantap dalam persatuan dan kelab Meningkat tahap kemahiran pengurusan personel Peratus peningkatan dalam elemen 5 SKPM Sifar dalam pelanggaran peraturan sekolah Semua pihak dalam lapisan kepimpinan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang Semua Murid Semua Murid Semua Pemimpin dan ahli dalam persatuan dan kelab Pengetua Prestasi Tinggi dan Pengetua Prestasi Rendah
 19. 19. PELAN TAKTIKAL 8-2014 Matlamat 3: Pencapaiankemahiran insaniahyangtinggi oleh semua murid. INISIATIF / STRATEGI S11Membolehkan murid untukmengambil berat tanggungjawab sosial. S16 Meningkat tahap kesihatan murid. Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari / Kekerapan Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 3 4 5 Bebas Denggi Anti Dadah Anti Rokok Penyakit Berjangkit Pemeriksaan Kesihatan PK HEM Guru B & K Guru B & K PK HEM PK HEM Februari Mac April – Mei Ogos Okt RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG Kesedaran murid terhadapBahaya Denggi Kesedaran murid terhadapBahaya Dadah Kesedaran murid terhadapBahaya Rokok Kesedaran murid terhadapPenyakit Berjangkit Kesedaran murid, guru dan kakitangan terhadap pentingnya penjagaan kesihatan Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid, guru dan kakitangan
 20. 20. PELAN OPERASI Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid. S3 Meningkatkan motivasi belajar murid. Nama Program / Projek : Kem Motivasi Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas program Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14 Tempat : Dewan Sekolah Sasaran : Semua murid tingkatan 5 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00 Sumber : Sumbangan PIBG Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU Guru 1 Guru 2 Guru 3 Guru 4 Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan halatuju masa depan dan langkah-langkah yang perludiambil menjelang peperiksaan SPM.
 21. 21. Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status / Pelan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentangkertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas PK PTD 7 Mei 14 Kertas cadangan diluluskan PK PTD PK KOKU Guru B & K GKMP Penyelaras Program 2 Taklimat kepada yangterlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program disampaikan Semua guru dan murid 3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan - surat jemputan Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman diedarkan Pengerusi dan JK PIBG Semua ibu bapa Penceramah / fasilitator luar 4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga 1 Jun 14 Siap untuk digunakan Tiada 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan Tiada 6 PelaksanaanProgram Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid 7 Penilaian, PelaporandanPost Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid - Pra dan Post Murid
 22. 22. PELAN OPERASI Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid. Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan Dan Kelab Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum Tempoh / Hari : Januari – Disember 2014 Tempat : Sekolah Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 5,00.00 Sumber : Peruntukan Kokurikulu Jawatankuasa : Pengetua, Pengerusi Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
 23. 23. Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status / Pelan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentangkertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas Setiausaha Kokurikulum Januari – Jun 2014 Kertas cadangan diluluskan Pengetua, PenolongKanan Kokurikulum, SetiausahaKurikulum 2 Taklimat kepada yangterlibat Penolong Kanan Kokurikulu April 2014 Penerangan program disampaikan Semua guru Kelab dan Persatuan 3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan Setiausaha Kokurikulum April 14 Surat makluman diedarkan Semua Guru, dan Pemimpin Pelajar 4 Penyediaan bahan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada 6 PelaksanaanProgram Setiausaha dan AJK Kelab dan Persatuan April – Oktober 2014 Keakuran jadual Semua guru dan pemimpin pelajar 7 Penilaian, PelaporandanPost Mortem Setiausaha Kokurikulum Oktober 2014 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua dan pemimpin pelajar
 24. 24. PELAN OPERASI Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid. S3 Meningkatkan motivasi belajar murid. Nama Program / Projek : Kem Motivasi Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas program Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14 Tempat : Dewan Sekolah Sasaran : Semua murid tingkatan 5 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00 Sumber : Sumbangan PIBG Jawatankuasa : Pengetua Penasihat Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU Guru 1 Guru 2 Guru 3 Guru 4 Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil menjelang peperiksaan SPM.
 25. 25. Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status / Pelan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentangkertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas PK PTD 7 Mei 14 Kertas cadangan diluluskan PK PTD PK KOKU Guru B & K GKMP Penyelaras Program 2 Taklimat kepada yangterlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program disampaikan Semua guru dan murid 3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan - surat jemputan Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman diedarkan Pengerusi dan JK PIBG Semua ibu bapa Penceramah / fasilitator luar 4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga 1 Jun 14 Siap untuk digunakan Tiada 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan Tiada 6 PelaksanaanProgram Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid 7 Penilaian, PelaporandanPost Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid - Pra dan Post Murid

×