Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ճամփորդություն.վիկա

386 views

Published on

Վիկտորյա Հայրապետյան

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ճամփորդություն.վիկա

  1. 1. Այսօր մենք գնացինք ուսումնական ճամփորդության դեպի Նեղուցի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի:
  2. 2. Ճամփա ընկանք առավոտյան ժամը 9.30:
  3. 3. Հաղթահարեցինք բարձրունքներ:
  4. 4. Եկեղեցին փլուզված է, միայն երեք պատերն են կանգուն մնացել:
  5. 5. Հյուր գնացինք նաև մոտակա գյուղ:
  6. 6. Վերադարձանք ժամը 15.30:

×