Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

իմ ընտանիքը լիլիթ

46 views

Published on

Լիլիթ Աղասարյան

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

իմ ընտանիքը լիլիթ

  1. 1. «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԴՊՐՈՑ 2-2 ԴԱՍԱՐԱՆ Լիլիթ Աղասարյան
  2. 2. ԻՄ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
  3. 3. ԵՍ  Ես վեց տարեկան եմ։  Ես երկրոդ դասարանցի եմ։  Ես բարի եմ։  Ես սիրում եմ նկարել։
  4. 4. ԻՄ ՀԱՅՐԻԿԸ  Իմ հայրիկը բժիշկ է։  Իմ հայրիկը սիրում է աշխատել։  Իմ հայրիկի անունն է Նաիրի։  Իմ հայրիկը երեսունմեկ տարեկան է։
  5. 5. ԻՄ ՄԱՅՐԻԿԸ  Իմ մայրիկի անունն է Գայանե։  Իմ մայրիկը քսանինն տարեկան է։  Իմ մայրիկը սիրում է գործ անել։
  6. 6. ԻՄ ԵՂԲԱՅՐԸ  Իմ եղբայրը հինգ տարեկան է։  Նրա անունն է Լեո։  Նա հաճախում է մանկապարտեզ։  Լեոն սիրում է պաղպաղակ։
  7. 7. ԻՄ ՏԱՏԻԿՆ ՈՒ ՊԱՊԻԿԸ Իմ տատիկը շատ է սիրում մեզ։ Իմ պապիկը օգնում է իմ տատիկին։ Իմ տատիկի անունը Հայկանուշ է։ Իմ պապիկի անունն է Սամվել։

×