Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sargissahakyan

295 views

Published on

ընթերցարան

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sargissahakyan

  1. 1. Հովհաննես Թումանյան Ծաղիկները Հեղինակ՝ Սարգիս Սահակյան Արևելյան դպրոց, 1-2 դասարան
  2. 2. -Ու՞ր գնացին ծաղիկնեը… -Սու~ս. քնած են հողի տակ, Տաք ծածկված ողջ ձմեռը Ձյուն-ծածկոցով սպիտակ:
  3. 3. Կգա գարնան արևն էլ ետ Իր շողերով կենդանի, Ձմռան սաստիկ ցրտերի հետ Ձյուն ծածկոցը կտանի:
  4. 4. «Ելեք, կասի, իմ մանուկներ Ու հենց նրանք իմանան, Դուրս կհանեն գլխիկները, Աչիկները կբանան:

×