Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Random 151007165423-lva1-app6892

759 views

Published on

matematika

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Random 151007165423-lva1-app6892

 1. 1. :Այսօր Արամի ծննդյան օրն է Նա փոքր ,է Լենայից ում 5 :տարին արդեն լրացել է :Քանի՞ տարեկան կարող է լինել Արամը 6 7 8 4 2 5 1 3 9 կամ կամ կամ կամ
 2. 2. Բացված խորանարդ ( 6խորանարդն ունի կողմ ) Արշակը խորանարդի բոլոր կողմերը :ներկեց տարբեր գույներով :Քանի՞ գույն նա օգտագործեց Օգտագործեց 6գույն
 3. 3. Անի Արա Կարեն ,Անին ապրում է երրորդ հարկում իսկ Արան՝ : :վեցերորդ Կարենն ապրում է նրանց միջև Ո՞ր :հարկում է ապրում Կարենը
 4. 4. ,Նարեն ապրում է Դավիթից վերև բայց Լիլիթից , :ներքև իսկ Մարինեն ապրում է Դավիթից ներքև :Ո՞ր հարկում է ապրում նրանցից յուրաքանչյուրը Լիլիթ Դավիթ Նարե Մարինե
 5. 5. 8 :Շարքում կար աթոռ Միշան նստեց ձախից ,հինգերորդ աթոռին իսկ Մաշան՝ աջից հինգերորդ : ,աթոռին Հնարավո՞ր է որ նրանք նստել են :միևնույն աթոռին :Երեխաները նստել են իրար մոտ
 6. 6. նավակ ինքնաթիռ աղավնի նավակ ինքնաթիռ աղավնի նավակ ինքնաթիռ աղավնի Ռուբեն ԶավենԵրվանդը ,Ռուբենը Զավենը և Երվանդը թղթից պատրաստել են , :նավակ ինքնաթիռ և աղավնի Ի՞նչ խաղալիք է պատրաստել ,նրանցից յուրաքանչյուրը եթե Ռուբենը նավակ ու ,ինքնաթիռ չի պատրաստել իսկ Զավենը չի պատրաստել :նավակ
 7. 7. :Ամենաթեթևը ցուլն է ,Գետաձին ռնգեղջյուրից ծանր է իսկ :ռնգեղջյուրը ծանր է ցուլից Ո՞ր կենդանին է :ամենաթեթևը
 8. 8. 9հինգշաբթի հունիս 9- :Հունիսի ը հինգշաբթի էր 19- :Շաբաթվա ո՞ր օրը կլինի հունիսի ը
 9. 9. 1 5 234 :Գորտը հյուրերի էր սպասում Աղվեսն , ,եկավ Արջից շուտ Գայլը՝ Նապաստակից ուշ ,Արջը՝ Նապաստակից շուտ Կաչաղակը՝ : :Գայլից ուշ Ո՞վ եկավ բոլորից շուտ Ի՞նչ :հերթականությամբ եկան հյուրերը
 10. 10. 1 5 234 :Գորտը հյուրերի էր սպասում Աղվեսն , ,եկավ Արջից շուտ Գայլը՝ Նապաստակից ուշ ,Արջը՝ Նապաստակից շուտ Կաչաղակը՝ : :Գայլից ուշ Ո՞վ եկավ բոլորից շուտ Ի՞նչ :հերթականությամբ եկան հյուրերը

×