Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hegel

1,241 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hegel

  1. 1. Հեգիր տրված բառերը և ներկիր այնքան շրջան, որքան հնչյուն ունեն նրանք: Գտիր ամենաերկար և ամենակարճ բառերը:
  2. 2. Ներկիր այնքան շրջան, որքան հնչյուն կա տրված բառերում: Գտիր ամենաերկար և ամենակարճ 
բառերը:

×