Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asacvacq

731 views

Published on

մայրենի լեզու

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asacvacq

  1. 1. «Մխիթար Սեբաստաց» կրթահամալիր Հիմնական դպրոց Դասվար՝ Տաթև Մելքոնյան Ասացվածքներ
  2. 2. Գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի։ Գող՝ սիրտը դող։
  3. 3. Ամեն մի խրատ է փորձանք Աղվեսի վկան իր պոչն է։
  4. 4. քար հետ Գիտունի քաշի, անգետի հետ փլավ մի' կեր: Ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի։

×