Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Մաթեմատիկական խաղ
1 –ին դասարանի համար
«Մեքենաներ»
Ն. Ա. Չեկալինա
տարրական դասարանների ուսուցիչ
Վոլգոգրադի №12 դպրոց
Ընտրիր հերոսին
2 + 3 + 4 =
9 7
6 + 2 + 2 =
9 10
3 + 3 + 4 =
10 7
2 + 4 + 1 =
3 7
ԿԵՑՑԵ՛Ք:
2 + 4 - 1 =
5 3
4 + 4 - 2 =
3 6
2 + 4 - 5 =
1 3
1 + 4 - 4 =
4 1
6 + 4 - 3 =
7 8
2 + 7 - 3 =
6 1
ԿԵՑՑԵ՛Ք:
9 - 7 + 3 =
6 5
9 - 2 + 3 =
6 10
9 - 5 + 3 =
6 7
8 - 7 + 3 =
6 4
8 - 3 + 3 =
6 5
7 - 5 + 4 =
6 2
ԿԵՑՑԵ՛Ք:
Հղումներ
http://blogs.mail.ru/mail/bugr_1980/3F0AC924CC01B1A7.html фон
http://exept.ru/tags/%EC%E0%EA%E2%E8%ED/ тачки
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

մեքենաներ (1)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

մեքենաներ (1)

 1. 1. Մաթեմատիկական խաղ 1 –ին դասարանի համար «Մեքենաներ» Ն. Ա. Չեկալինա տարրական դասարանների ուսուցիչ Վոլգոգրադի №12 դպրոց
 2. 2. Ընտրիր հերոսին
 3. 3. 2 + 3 + 4 = 9 7
 4. 4. 6 + 2 + 2 = 9 10
 5. 5. 3 + 3 + 4 = 10 7
 6. 6. 2 + 4 + 1 = 3 7
 7. 7. ԿԵՑՑԵ՛Ք:
 8. 8. 2 + 4 - 1 = 5 3
 9. 9. 4 + 4 - 2 = 3 6
 10. 10. 2 + 4 - 5 = 1 3
 11. 11. 1 + 4 - 4 = 4 1
 12. 12. 6 + 4 - 3 = 7 8
 13. 13. 2 + 7 - 3 = 6 1
 14. 14. ԿԵՑՑԵ՛Ք:
 15. 15. 9 - 7 + 3 = 6 5
 16. 16. 9 - 2 + 3 = 6 10
 17. 17. 9 - 5 + 3 = 6 7
 18. 18. 8 - 7 + 3 = 6 4
 19. 19. 8 - 3 + 3 = 6 5
 20. 20. 7 - 5 + 4 = 6 2
 21. 21. ԿԵՑՑԵ՛Ք:
 22. 22. Հղումներ http://blogs.mail.ru/mail/bugr_1980/3F0AC924CC01B1A7.html фон http://exept.ru/tags/%EC%E0%EA%E2%E8%ED/ тачки

×