Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie de werkplaats 10 juni 2014

225 views

Published on

Presentatie totstandkoming huisvestingsconcept voor de basisschool De Werkplaats te De Bilt (Kees Boekelaan).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie de werkplaats 10 juni 2014

 1. 1. van visie naar huisvestingsconcept ir. Harry Vedder www.m3v.nl info@m3v.nl
 2. 2. Wie is M3V Advies? Adviseurs in het tot stand brengen van: • onderwijs- en samenwerkingsconcepten • toekomstgerichte huisvestingsconcepten • locatiestudies en haalbaarheidsstudies • integrale huisvestings-/voorzieningenplannen • strategisch beleidsstudies • fusiebegeleiding en organisatieadvies • nieuw: aanbestedingen (TCO) Kernwaarden: innovatief en vernieuwend, toekomstgericht, creatief en onderzoekend
 3. 3. Situatieschets 2010 • basis: vervangende nieuwbouw HBC-gebouw • € 1,8 miljoen (normbedrag zeven lokalen) • kans om WP-concept voor PO te updaten! • aansluiting PO -> VO? • ontwikkellijn bouw 1 -> bouw 4?
 4. 4. Gevolgde aanpak • twee interactieve studieochtenden met het team (12 november 2010 en 3 januari 2011) • aanscherpen principes van Kees Boeke onderwijsconcept • vertaald in actiepunten gewenste onderwijskundige ontwikkelingen • idem in beelden ten aanzien van de huisvesting
 5. 5. Maatschappelijke ontwikkelingen Wetenschap over leren Missie, ambitie Onze werkwijze; integrale benadering
 6. 6. Designing down vanuit de toekomst denken over de onderwijshuisvesting
 7. 7. Conclusies situatie 2010 • didactische samenwerking medewerkers buiten groepsactiviteiten • geringe didactische samenwerking tussen de werkers in de bouw • samenwerking werkers vooral buiten het georganiseerde primaire proces (wel tussen de werkers binnen de groep) • keuzevrijheid werkers voor zelf keuzes maken uit aanbod te beperkt • behoefte aan differentiatie van werkvormen en de begeleiding daarvan • geen duidelijke organisatie groepen/bouwen in gebouw (kris-kras)
 8. 8. Conclusies gewenste onderwijskundige ontwikkeling 1. horizontaal in de bouw: samenwerking werkers en medewerkers 2. variatie in werkvormen en groepssamenstelling (bv. niveauwerken) 3. keuzevrijheid uit het aanwezige aanbod voor de werker 4. onderwijsorganisatie (bouwen) zichtbaar in gebouw → de organisatie van het gebouw moet gericht zijn op het bundelen van de groepen per bouw en het daarbinnen mogelijk maken van groep overstijgende activiteiten tijdens de lesuren
 9. 9. Organisatie van het leren
 10. 10. Organisatie van het leren
 11. 11. Conceptueel beeld organisatie van het leren
 12. 12. Rode draad huisvesting 1. Per bouw vijf ‘lokalen’ gelegen aan een gezamenlijk leerplein 2. Eigen toiletten per bouw/groep 3. Eigen ruimte voor opslag/voorraad per bouw/groep 4. Eigen in- en uitgang per bouw/groep, zowel naar leerplein als naar buiten 5. De wanden tussen lokalen en het leerplein hoeven niet geheel dicht, maar kunnen ook open verbindingen zijn en/of schuifpuien tussen de lokalen en het leerplein om flexibel te kunnen werken (…………)
 13. 13. Organisatie in het gebouw
 14. 14. Ideale indeling/organisatie gebouw Fysieke scheiding groepsruimte – leerplein? (wordt vervolgd)
 15. 15. Bestaande huisvesting:
 16. 16. Toekomstgerichte indeling (variant 2)

×