Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SURFnet Kennisnet InnovatieprogrammaSUrfnet bvPostbus 190353501 DA UtrechtTelefoon 030 2 305 305Fax 030 2 305 329admin@sur...
Samenvattingeen fundamentele verandering die de zorg over ict wegneemtCloud computing is een ict-ontwikkeling die voor een...
inHOudSOpgave                                                       ...
inHOudSOpgave                 inleiding: OnderwijS en clOud                        ...
lyceum ‘de wOlk’ in 2015                 Leeswijzer                            ...
De rector geeft eerlijk toe dat hij aanvankelijk wat sceptisch was. “Ik had                 wel vraagteken...
TheoreTisch kaderx             1Wat is cloud computing?x
Cloud computing ontleent zijn naam aan het feit dat het gaat om diensten die   Schaalbaar en elastisch         ...
soorTen clouddiensTen                                Vormen Van beheer          ...
achTergrond Van cloud                  compuTing                 In de vroege jaren van...
CaSe ImPaCt oP SChaal: CloUD ComPUtIng BIj ShellJohan Krebbers is werkzaam als      SharePoint. Er is een pilot geda...
Clouddiensten voorx           2           0het onderwijsx
Het vorige hoofdstuk liet u zien wat cloud computing inhoudt: een funda-      En het aanbod voor het onderwijs groei...
Hieronder treft u een klein overzicht aan, dat een indruk geeft van het zich   Voor leerlingen en studenten vanzelfsprek...
dE GROtE SPElERS: GOOGlE En miCROSOFtAls u kijkt naar het aanbod van       uitgaat. En mocht u geen keuze     ...
Beslissen over         3cloud computingaandachtspunten
1   meer profijt van ict in het                                             ...
2   kosten en Baten: de BusinesscaseCaSe KeRobei: CloUd CompUting SChept RUimte om iCt in het ondeRwijS in te zetten  ...
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Publicatie cloudcomputing webversie[1]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Publicatie cloudcomputing webversie[1]

1,659 views

Published on

Rapport Kennisnet over Cloudcomputing in het onderwijs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Publicatie cloudcomputing webversie[1]

 1. 1. SURFnet Kennisnet InnovatieprogrammaSUrfnet bvPostbus 190353501 DA UtrechtTelefoon 030 2 305 305Fax 030 2 305 329admin@surfnet.nlwww.surfnet.nl Cloud Computing in het onderwijsStichting kennisnet Minder zorg oM techniek, Meer profijt van ictPostbus 7782700 AT ZoetermeerTelefoon 0800 KENNISNETFax 079 3 212 322surfnetkennisnet@kennisnet.nlwww.kennisnet.nl
 2. 2. Samenvattingeen fundamentele verandering die de zorg over ict wegneemtCloud computing is een ict-ontwikkeling die voor een fundamenteleverandering in het gebruik van ict zorgt, ook voor het onderwijs. Met cloudcomputing kan alle functionaliteit en de gegevens die een leerling/student,docent, onderwijsmanager of zelfs de onderwijsinstelling als geheel gebruikt,beschikbaar worden gemaakt via de internetbrowser. Cloud computingontzorgt, doordat u de techniek niet meer in huis hoeft te hebben. Daardoorkrijgt u meer ruimte (tijd en geld) voor het primaire proces.functionaliteit die als dienst via het internet wordt geleverdIn deze publicatie definiëren we cloud computing als het leveren / gebruikenvan schaalbare en “elastische” diensten via internet. Het betreft standaarddiensten, die door de gebruiker zelf in te richten zijn en waarvoor wordt betaaldnaar gebruik. Er zijn verschillende soorten clouddiensten. Van kant-en-klareapplicaties die de eindgebruiker direct kan gebruiken tot platforms waarmeede gebruiker zelf applicaties kan ontwikkelen of samenstellen.het aanbod aan relevante clouddiensten groeit snelCloud computing is niet nieuw en vrijwel alle mensen in het onderwijsgebruiken, vaak onbewust, al verschillende clouddiensten. Zoals e-mail viaHotmail of Gmail en internetbankieren. Of de functionaliteit van het leerling-volgsysteem dat niet meer draait op een zware computer in de school, maar viainternet als dienst wordt afgenomen van een leverancier.Het aanbod van clouddiensten groeit zeer snel. Er is ook een snel groeiendaanbod van diensten dat relevant is voor het onderwijs. Daarbij gaat hetom functionaliteit voor het onderwijsproces zelf (zoals de elektronischeleeromgeving of het leerlingvolgsysteem) of voor ondersteunende processen(zoals de leerlingadministratie of de financiële administratie). Ook gaat hetom algemene functies voor communicatie en samenwerking, zoals e-mail,bestandsopslag en voorzieningen voor samenwerkende groepen van mensen.Op dat gebied bieden Microsoft en Google het onderwijs een breed pakketaan gratis diensten. Clouddiensten in het onderwijs sluiten zeer goed aan bijhet ict-gebruik van studenten en leerlingen, die al jaren vertrouwd zijn metclouddiensten als Hyves en MSN. En ze kunnen helpen bij het gebruik vannieuwe voorzieningen, zoals digitale schoolborden en digitaal leermateriaal.Clouddiensten zijn ‘any time, any place’ beschikbaar op ‘any device’. Daarmeezijn ze een belangrijke voorziening voor plaats- en tijdonafhankelijk leren. 1
 3. 3. inHOudSOpgave inleiding: OnderwijS en clOud cOmputing? 5 Besluitvorming en implementatie Bij de besluitvorming over cloud computing zijn er verschillende aandachts- Lyceum ‘De Wolk’ in 2015 7 punten. Voor het onderwijs gaat het daarbij onder meer om het belang van een goede businesscase, het bepalen van de ‘total cost of ownership’ en het HOOfdStuk 1. tHeOretiScH kader 9 niveau en de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Verder is het goed om • Soorten clouddiensten 12 nuchter en weloverwogen aandacht te geven aan privacyaspecten en aan de • Vormen van beheer 13 afhankelijkheid van de cloudleverancier. • Achtergrond van cloud computing 14 Bij de implementatie spelen verschillende organisatorische en technische Impact op schaal: cloud computing bij Shell 16 aandachtspunten. Aandachtspunten voor de organisatie zijn de noodzaak van een meerjarenplan of ‘roadmap’, het volgen van het zich snel ontwikkelende HOOfdStuk 2. clOuddienSten van Het OnderwijS 17 aanbod van leveranciers, een geleidelijke en begeleide invoering van diensten ROC West-Brabant: sluit aan bij bekendheid met clouddiensten 21 en het maken van goede afspraken met de leverancier. De grote spelers Google en Microsoft 22 Op het gebied van techniek moet een aantal randvoorwaarden worden HOOfdStuk 3. BeSliSSen Over clOud cOmputing 26 ingevuld – zoals een goede internetverbinding – en moet aandacht worden gegeven aan de veranderende rollen van ict-coördinatoren en • 1. Meer profijt van ict in het onderwijs, minder zorgen om techniek 27 systeembeheerders. Kerobei: cloud computing schept ruimte om ict in het onderwijs weg te zetten 28 • 2. Kosten en baten: de businesscase 29 • 3. Het niveau van dienstverlening: voldoende betrouwbaar voor het onderwijs 31 • 4. Afhankelijk van de cloudleverancier: last of lust 32 • 5. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: als vanzelfsprekend met de cloud 33 • 6. Samenwerking en documentbeheer: verbeterkansen 34 Tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken bij Mytylschool De Brug 34 • 7. Privacy: belangrijk en nuchter bekijken 35 • 8. Beveiliging van de keten 36 Wie is de baas over mijn gegevens? 38 HOOfdStuk 4. aandacHtSpunten Bij migratie en implementatie 40 • 1. Aandachtspunten voor de organisatie 43 Het Spinoza Lyceum: van onderwijsvisie naar cloud infrastructuur 45 Mytylschool De Brug (vervolg): niet alles tegelijk 49 Zernike College: leerlingen maken docenten enthousiast voor cloud computing 51 Onderwijsstichting MOVARE: meer zeggenschap met cloud computing 52 Veilig en laagdrempelig aansluiten op clouddiensten met Kennisnet Entree en de SURFfederatie 54 Universiteit Utrecht: vertrouwen op voorwaarden privacy en opt-in voor gebruikers 57 • 2. Technische aandachtspunten 60 Leeuwenborgh Opleidingen: snelle internettoegang voor iedereen 61 Universiteit van Tilburg: het belang van federaties 62 ROC Aventus: minder techneuten, meer contractmanagers 642 SUrfnet | kennisnet cloud computing in het onderwijs 3
 4. 4. inHOudSOpgave inleiding: OnderwijS en clOud cOmputing? HOOfdStuk 5. tOt SlOt... 65 Wellicht heeft u al eens van cloud computing gehoord. Het is een term die • U bent aan zet 66 ict’ers vaak – en steeds vaker – gebruiken. U kunt daardoor de indruk krijgen • Over deze publicatie 67 dat het de zoveelste hype in de ict is. Tot op zekere hoogte is dat ook het geval. • Verklarende woordenlijst 68 Maar cloud computing is vooral een fundamentele verandering in het gebruik • Relevante documentatie en websites 73 van ict, die het onderwijs veel te bieden heeft: doordat u minder tijd hoeft te besteden aan de techniek, heeft u meer tijd voor de toegevoegde waarde van • Voetnoten 76 ict in het onderwijsproces. En dat alles zonder dat de kosten hoger worden. • Colofon 78 Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het wordt snel werkelijkheid. Vrijwel zeker gebruikt u al een aantal clouddiensten. Zo hebben de meeste scholen de ELO niet meer draaien op een zware computer binnen de school zelf, maar nemen zij deze als een dienst af van een leverancier. De enige techniek waar de school zich dan nog druk over hoeft te maken, is de PC met zijn internetverbinding of de draadloze internetverbinding voor de laptop. In dat verband wordt vaak de vergelijking gemaakt met de elektriciteits- en watervoorziening. Er is geen organisatie die zonder kan en toch laten de meeste organisaties deze voorziening met een gerust hart aan een nuts- leverancier over. Met ‘standaard’ ict gaat het snel dezelfde kant op. Aandachtspunten zijn er zeker: de betrouwbaarheid van de leverancier, vragen rond beveiliging en privacy, samenwerking tussen de verschillende voorzieningen, de afhankelijkheid van een leverancier die uw gegevens beheert… Stuk voor stuk onderwerpen die aandacht verdienen. Deze publicatie gaat over cloud computing in het onderwijs en is bedoeld voor onderwijsmanagers, schoolleiders en docenten. Deze publicatie legt op een niet-technische manier uit wat cloud computing is en hoe het zich ontwikkelt, laat zien welke mogelijkheden het biedt maar ook waar u op moet letten en geeft praktische tips voor besluitvorming en implementatie. Cloud computing zal de komende jaren snel aan belang zal winnen. Het is voor scholen een kansrijke ontwikkeling, die hen in staat stelt zich meer te richten op het verbeteren van het onderwijs zelf. Deze publicatie wil een hulp zijn voor schoolleiders en docenten die plannen maken voor het onderwijs in de komende jaren.4 SUrfnet | kennisnet cloud computing in het onderwijs 5
 5. 5. lyceum ‘de wOlk’ in 2015 Leeswijzer De Wolk is een (fictieve) scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met Deze rapportage start met een vooruitblik: een visie op het gebruik van cloud 1.800 leerlingen, verdeeld over drie locaties. De Wolk heeft in 2010 bewust computing in het onderwijs in 2015 van (fictief) lyceum ‘De Wolk’. Vervolgens gekozen voor een geleidelijke overgang naar clouddiensten. Nu, in 2015, bestaat de rapportage uit de volgende hoofdstukken: hebben alle leerlingen en docenten een mailadres van de school en beschikken 1. Uitleg van het concept cloud computing, aan de hand van de definitie, zij over ruim voldoende opslagruimte voor hun elektronische bestanden. beschrijving van de kenmerken, de soorten clouddiensten en de onder- Docenten plaatsen hun smartboardlessen en huiswerk in de ELO. Ze doen dat liggende (technologische) trends vanaf een PC op school of thuis, afhankelijk van wat hen het beste uitkomt. 2. Een beschrijving van het nut en de noodzaak van clouddiensten voor het Leerlingen kunnen hun rooster en huiswerkopdrachten inzien wanneer zij onderwijs vanuit de ontwikkelingen in het onderwijs en die van de huidige willen. Ook vanaf hun smartphone. De school gebruikt nog steeds dezelfde leerlingen of studenten. Ook geeft dit hoofdstuk informatie over het ELO als in 2010, maar de leverancier heeft de mogelijkheden daarvan flink huidige onderwijsspecifieke aanbod van clouddiensten; uitgebreid. De ELO is goed geïntegreerd met het leerlingvolgsysteem dat in 3. De aandachtspunten bij de oriëntatie op en het nemen van de beslissing over 2012 is ingevoerd. clouddiensten voor de eigen instelling 4. Een beschrijving van de organisatorische en technische aandachtspunten Op het intranet van de school vinden docenten alle relevante informatie, van die van belang zijn voor het implementeren van clouddiensten; deze bieden actuele lesroosters tot regelingen en formulieren. Steeds vaker gebruiken concrete handreikingen voor het bepalen van het eigen plan van aanpak docenten het intranet bij het samenwerken aan leermateriaal, projecten of aan 5. Een aansporing om de mogelijkheden van cloud computing voor de vakontwikkeling. instelling te onderzoeken Terwijl het gebruik van ict in de periode 2010-2015 enorm is toegenomen, In de hoofdstukken zijn cases opgenomen, waarin de ervaringen van heeft de school er een stuk minder zorgen aan. De internetverbinding is verschillende scholen (uit alle onderwijssectoren) met cloud computing in 2012 uitgebreid en het aantal servers in de school is teruggebracht van aan de orde komen. negen naar twee. De PC’s in de school zijn sterk gestandaardiseerd en veel robuuster geworden. Er worden geen USB-stickjes meer gebruikt en het aantal De rapportage sluit af met een verklarende woordenlijst van relevante virusincidenten is enorm verminderd. Er draait steeds minder software op een technische begrippen die gebruikt worden. server in de school. Daardoor kon de uitbreiding van de functionaliteit van de ELO ook geruisloos plaatsvinden, zonder dat de school energie hoefde te steken in het installeren van nieuwe versies en het overzetten van gegevens. Opmerkelijk is dat het belang van ict in 2015 weliswaar veel groter is dan in 2010, maar dat het aantal systeembeheerders juist omlaag is gegaan. Zij zijn nauwelijks bezig met problemen met hardware en software, maar besteden vooral tijd aan het ondersteunen van docenten bij het gebruik van de voorzieningen. Een van de ‘oude’ systeembeheerders is tegenwoordig adviseur ict. Hij heeft de afgelopen jaren bij de invoering van de nieuwe voorzieningen veel aandacht gegeven aan het begeleiden en opleiden van de gebruikers. Ook heeft hij gezorgd dat er goede afspraken zijn gemaakt over ‘digitale omgangsvormen’. Zowel leerlingen als docenten vinden het vanzelfsprekend dat alles zo goed werkt. Ze ervaren voortdurend het gemak van ict en vertrouwen erop. “We gebruiken steeds meer ict in het onderwijs, zowel in de lessen zelf als in alles er omheen. Het biedt ons veel gemak en aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden in de les. Toch zijn de totale kosten de afgelopen jaren niet omhoog gegaan en over de techniek heb ik geen enkele zorg meer!”, aldus een tevreden rector die nog bruist van nieuwe plannen. “Met name doordat wij over de hele linie zijn overgestapt op cloudoplossingen, kunnen we nu gemakkelijk vernieuwingen doorvoeren in het onderwijs. Zo gaan we het onderwijs in 2016 verder flexibel maken, waarbij leerlingen gebruikmaken van open leermateriaal en tablet-PC’s, zonder dat we daar in de techniek ook maar iets bijzonders voor hoeven te doen!”6 SUrfnet | kennisnet cloud computing in het onderwijs 7
 6. 6. De rector geeft eerlijk toe dat hij aanvankelijk wat sceptisch was. “Ik had wel vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de clouddiensten. We hebben vanaf het begin een logboek bijgehouden, maar nauwelijks incidenten gehad. Meestal lagen de problemen aan onze kant, omdat we nog oude applicaties hadden die de PC wel eens konden verstoren. We hebben in die vijf jaar maar enkele incidenten met de leverancier gehad, die steeds snel en professioneel werden opgelost.” Volgens de rector is het onderwijs ook helemaal niet zo bijzonder. “Vanaf 2010 hebben we steeds meer bedrijven – ook grote beurs- genoteerde – en overheidsorganisaties dezelfde stap zien maken. De overheid gebruikt sinds 2013 een speciale overheidscloud. De technologie is er ook volwassen genoeg voor gebleken.”8 SUrfnet | kennisnet cloud computing in het onderwijs
 7. 7. TheoreTisch kaderx 1Wat is cloud computing?x
 8. 8. Cloud computing ontleent zijn naam aan het feit dat het gaat om diensten die Schaalbaar en elastisch via internet worden aangeboden. De cloud is een metafoor voor het internet, Clouddiensten zijn schaalbaar en elastisch. Dit betekent dat de dienstverlening dat – net als andere grote computernetwerken – vaak als een wolk wordt ‘meebeweegt’ met het feitelijke gebruik. Als de gebruiker meer nodig heeft, afgebeeld. dan is er ook ogenblikkelijk meer beschikbaar. En als de gebruiker minder nodig heeft, dan geeft hij ook ogenblikkelijk terug wat hij niet gebruikt. Cloud computing is niet nieuw. We gebruiken immers al jaren applicaties of software via internet, denk aan Hotmail of Gmail en aan internetbankieren. Neem bijvoorbeeld een speciale website voor leerlingen in het voortgezet Ook binnen het onderwijs worden verschillende applicaties al geruime tijd via onderwijs met informatie over de examens. Deze site wordt vooral druk internet aangeboden en gebruikt, zoals de elektronische leeromgeving en het bezocht in de maanden april tot en met juni. De bezoekersaantallen pieken leerlingvolgsystemen (zie ook de voorbeelden op pagina 20). dan en ‘achter de schermen’ is extra capaciteit nodig om ervoor te zorgen We doen cloud computing echter tekort als we het bestempelen als oude wijn dat alle bezoekers toegang hebben tot de website. In de overige maanden in nieuwe zakken of als een hype van voorbijgaande aard. De ontwikkelingen bezoeken veel minder leerlingen de website en hoeft de leverancier veel rondom cloud computing vormen een fundamentele verandering voor de wijze minder machinecapaciteit beschikbaar te houden. waarop we ict gebruiken en beheren. Hoe dat precies zit en wat er nu nieuw en anders is, komt in dit hoofdstuk aan de orde. Typerend voor clouddiensten is het zogeheten ‘pay per use model’: als gebruiker betaalt u het feitelijke gebruik. Naarmate in het voorbeeld hierboven het verkeer naar de website toeneemt, nemen ook de kosten voor de gebruikerDefinitie en kenmerken van cloud computing toe. En als het verkeer afneemt, dalen de kosten weer. Dit is voor gebruikersIn deze publicatie definiëren we cloud computing als volgt: meestal heel prettig, vooral als het gebruik moeilijk voorspelbaar is, grote fluctuaties kent en/of in de loop van de tijd geleidelijk zal groeien of afnemen.Cloud computing is het leveren/gebruiken van schaalbare en “elastische” Het ‘pay per use’ is gebaseerd op kenmerken van de dienst, zoals het aantaldiensten die via internet worden aangeboden. Het betreft standaard diensten, feitelijke gebruikers, de benodigde opslagcapaciteit, het netwerkverkeer, enzovoort.die door de gebruiker zelf in te richten zijn en waarvoor wordt betaald naargebruik. Benaderbaar via internet Deze definitie somt de kenmerken van cloud computing op: standaard Clouddiensten zijn benaderbaar via het internet, vrijwel altijd met behulp van diensten, schaalbaar en elastisch en benaderbaar via internet. Er een standaard webbrowser. U kent dat van webmailvoorzieningen zoals Gmail bestaan veel definities van cloud computing, maar ze bevatten allemaal en Hotmail, internetbankieren en wellicht ook van de ELO. In deze gevallen dezelfde kenmerken, die hieronder uitgewerkt zijn. is op de PC van de gebruiker geen speciale software nodig; de webbrowser is voldoende. Dat betekent dat er weinig onderhoud en beheer op de werkplek hoeft plaats te vinden. Aanpassingen aan de software gebeuren centraal door Standaard diensten de leverancier, zonder dat de gebruiker ook maar iets hoeft te doen. De kern van cloud computing bestaat uit het leveren of afnemen van diensten, in plaats van het zelf aanschaffen van applicaties of het aanleggen Dit is te vergelijken met het afnemen van water en elektriciteit. De eigen van platforms of infrastructuur. Dit betekent dat u zich, als afnemer, vooral waterputten en aggregaten zijn (meestal) verleden tijd; we maken vrijwel bezighoudt met de vraag welke functionaliteit u wenst. U heeft de regie over allemaal gebruik van partijen die ons op gestandaardiseerde wijze water en wat u aan diensten afneemt. Hoe dit vervolgens gerealiseerd wordt, is aan elektriciteit leveren. Bij cloud computing wordt de gevraagde ict geleverd de aanbieder van de betreffende functionaliteit. De techniek is hierdoor niet (als dienst) via het internet, waardoor eigen ‘bronnen’ als servers overbodig langer de zorg van de school. worden. In de kern draagt u als school ‘alleen maar’ zorg voor een goed beveiligde dataverbinding met voldoende bandbreedte. Het is al even genoemd, maar bij clouddiensten gaat het nadrukkelijk om standaard diensten. Alle klanten maken gebruik van dezelfde functionaliteit. Het is confectie, geen maatwerk. Juist die standaardisatie maakt het mogelijk om de dienst tegen heel aantrekkelijke kosten aan te bieden, meestal veel goedkoper dan bij maatwerk. In de meeste gevallen zijn de diensten overigens wel in te richten (configureerbaar), wat wil zeggen dat de gebruiker een aantal (standaard) keuzemogelijkheden heeft om de dienst zo goed mogelijk bij de eigen situatie te laten aansluiten. 10 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 11
 9. 9. soorTen clouddiensTen Vormen Van beheer Clouddiensten bestaan in allerlei vormen en kunnen ruwweg als volgt worden Waar u (voorheen) de benodigde software, platforms en infrastructuur op ingedeeld: de eigen locatie, in eigen beheer, heeft staan of draaien, worden deze bij clouddiensten gehost en beheerd door de aanbieder. Er worden drie vormen Infrastructuurdiensten (Infrastructure-as-a-Service of IaaS) (en locaties) van beheer onderscheiden: publiek, privaat en hybride. Dit betreft hardwaregerelateerde online diensten, bijvoorbeeld rekenkracht (‘processing’) voor het uitvoeren van wetenschappelijke berekeningen, In een publieke cloud worden de diensten alleen en volledig geleverd onder de opslagruimte voor de back-up, of netwerkcapaciteit voor het hosten van de voorwaarden van de aanbieder. De diensten zijn voor algemeen gebruik en de schoolwebsite. Voorbeelden zijn KPN, Amazon en Rackspace. onderliggende infrastructuur wordt gedeeld door alle gebruikers. De gebruiker heeft geen invloed op en controle over de wijze waarop de dienst wordt Platformdiensten (Platform-as-a-Service of PaaS) geleverd. Hier neemt de gebruiker een dienst af om eigen applicaties te ontwikkelen of samen te stellen uit bouwstenen, bijvoorbeeld een database of webserver. Bij een private cloud is de infrastructuur van de clouddiensten wel uitbesteed Voorbeelden zijn Googles Application Engine, Windows Azure, Force.com en aan een derde partij, maar alleen bestemd voor een specifieke organisatie of (afhankelijk van het gebruik) Microsoft Sharepoint Online. gebruiker. De gebruiker kan doorgaans eigen voorwaarden stellen, bijvoorbeeld over het service level. Softwarediensten (Software-as-a-Service of SaaS) Bij deze vorm van dienstverlening gaat het om kant-en-klare applicaties Van een hybride cloud is sprake als de twee vormen, publiek en privaat, worden of software die direct door de eindgebruiker gebruikt kunnen worden. gecombineerd door een gebruiker. Veel organisaties hosten bijvoorbeeld hun Denk bijvoorbeeld aan Gmail, Hotmail en it’s learning. Deze applicaties zijn kritieke applicaties in een private cloud. Applicaties waarbij relatief minder toegankelijk via een webbrowser. De klant en gebruiker hoeven niet te zorgen veiligheidsaspecten een rol spelen, nemen zij af via een publieke cloud. Of de voor de onderliggende infrastructuur, zoals het netwerk, servers, voldoende organisatie gebruikt in principe de eigen infrastructuur, maar wijkt bij pieken opslag en de installatie van de software. in het gebruik uit naar de cloud-infrastructuur. Software as a Service (SaaS) niet altijd clouddienst Grote instellingen kunnen een interne cloud opzetten, waarbij de data in de Vandaag de dag wordt al veel software als dienst aangeboden, Software-as- eigen interne datacenters worden behouden. In deze publicatie besteden we a-Service (SaaS) genoemd, zonder dat de gebruiker zich druk hoeft te maken hier echter verder geen aandacht aan. om de technische realisatie. Bij SaaS kan het ook gaan om maatwerksoftware die speciaal voor één klant is gemaakt, terwijl een clouddienst een standaard dienst is die aan een grote groep klanten wordt geboden. En SaaS-diensten zijn niet altijd elastisch, clouddiensten wel. Elastisch betekent in dit kader het meebewegen van clouddiensten met het feitelijk gebruik: de capaciteit van de dienstverlening neemt ogenblikkelijk toe als de gebruiker meer nodig heeft en – op dit laatste heeft de elastisch vooral betrekking – neemt ook ogenblikkelijk af als de gebruiker minder nodig heeft.12 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 13
 10. 10. achTergrond Van cloud compuTing In de vroege jaren van het ict-gebruik waren computers alleen beschikbaar Snelle ontwikkeling van het aanbod in zogeheten ‘rekencentra’, die door gebruikers konden worden benaderd De markt heeft deze ontwikkeling opgepikt en biedt een zich snel ontwik- via werkstations. Later zorgden de opkomst van de PC en (locale) netwerken kelend en zeer breed aanbod van diensten via internet. Mede door cloud voor een enorme verspreiding van ict. Dit leidde ertoe dat organisaties in computing is er veel turbulentie in de markt en staat voor veel leveranciers de bedrijfsleven en onderwijs zelf hardware en software aanschaften en mensen bestaande ‘business’ onder druk. Alle grote leveranciers investeren daarom in aanstelden voor beheer en coördinatie ervan. Elke organisatie zorgde zelf allerlei vormen van clouddiensten. Deze competitie leidt tot een groot aanbod voor de benodigde servers (opslagcapaciteit en processorkracht). Dat was en tot verschuivingen in de markt. noodzakelijk, omdat goedkope en betrouwbare bandbreedte en netwerken niet beschikbaar waren. Hieronder staan voorbeelden van het huidige aanbod, onderverdeeld naar de verschillende soorten diensten (software, platform en infrastructuur). In het In de afgelopen vijftien jaar is er een doorlopende ontwikkeling geweest in de volgende hoofdstuk laten we voorbeelden zien van aanbod dat specifiek is richting van ‘computers als openbare voorziening’1. Hieraan lagen de volgende bedoeld voor het onderwijs. technologische trends ten grondslag: Softwarediensten (SaaS) • Standaardisatie Ict– en internettechnologieën zijn steeds meer gemeengoed (‘commodity’) en gestandaardiseerd geworden. Door die standaardisatie kunnen steeds meer faciliteiten vanuit één standaard toegang benaderd worden. Ook zijn hardware en besturings- en toepassingssoftware van elkaar gescheiden, Online zodat ze onafhankelijk van elkaar zijn en de software los van de hardware fotoservice kan draaien. Dit wordt virtualisatie genoemd • Lagere kosten en meer capaciteit Internetbankieren Bandbreedte van netwerkverbindingen is steeds goedkoper, betrouw- baarder en breder beschikbaar gekomen. Processors (het hart van computers) worden nog steeds sneller, goedkoper en kleiner. En ten slotte worden ook de kosten van gegevensopslag steeds lager. CRM On Demand • Het aanbod van ict op de consumentenmarkt bepaalt steeds meer de behoefte aan ict-voorzieningen Het ict-aanbod op de consumentenmarkt is steeds meer bepalend voor de Platformdiensten (PaaS) zakelijke ict-voorzieningen. Nieuwe technologieën vinden hun weg eerder op de consumentenmarkt, waar de schaalgrootte enorm is en de concur- rentie groot. Hotmail bestaat al vanaf 1997 en heeft inmiddels 500 miljoen gebruikers en Facebook heeft sinds de oprichting in 2004 400 miljoen gebruikers wereldwijd. De webbrowser is de standaard ingang geworden om reizen te plannen, geld over te maken of tweedehands spullen te kopen. Het gemak dat men als consument snel gewend is, wordt eveneens opgeëist in de werkomgeving. Men wil onderweg ook bij het werk kunnen, formulieren digitaal invullen en online berichten op het prikbord plaatsen. Infrastructuurdiensten (IaaS) Deze trends brachten nieuwe mogelijkheden voor het gebruiken en aanbieden van ict: van individueel beheerde software, platforms en infrastructuur naar diensten die via internet zijn te benaderen en worden geleverd door gecentrali- seerde datacenters. Cloud computing is daarmee niet zomaar een nieuwe hype, maar een fundamentele ontwikkeling die mogelijk is geworden c.q. het gevolg is van een aantal jarenlange ontwikkelingen. 1 Zie artikel ‘Cloud computing. Kunst of een kunstje.’ http://kennis.cvis.nl/internet/webpages/standard.asp?pageID=11914 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 15
 11. 11. CaSe ImPaCt oP SChaal: CloUD ComPUtIng BIj ShellJohan Krebbers is werkzaam als SharePoint. Er is een pilot gedaan maken met leveranciers als Amazon,Group IT Architect bij Royal Dutch met Google Apps en dit zal na een Google en Microsoft. “En het laatsteShell. Binnen deze functie is hij eind- technische aanpassing eveneens dat je nu nog wilt is lokaal applicatiesverantwoordelijk voor de complete aangeboden worden. installeren.”IT-architectuur binnen het Shell-concern. Shell is een multinational Shell ziet de consumentenmarkt als Shell vertrouwt op de dienstverleningopererend in de petrochemische en de drijvende kracht voor innovatie van de leveranciers. Certificeringenenergie-industrie met ruim 100.000 op ict-gebied. Het bedrijf wil de als SAS70 type II en ISO 27001 biedenmedewerkers wereldwijd (exclusief medewerkers niet hinderen in het voldoende garanties ten aanzien van‘contractor staff’). gebruiken van de innovaties die veiligheid en dataopslag. Aanvullend ze als consument kennen. Dit past heeft Shell afgesproken dat zij inzageShell besteedt al jaren onderdelen ook in de vervaging van de grenzen krijgt in de audit-rapporten voor dezevan ict uit om zich te kunnen concen- tussen privé en werk. Medewerkers certificering.treren op de zaken waar het bedrijf worden zoveel mogelijk vrijgelatengoed in is. De ontwikkeling van cloud in bijvoorbeeld de keuze voor het Volgens Krebbers is cloud computingcomputing past in deze lijn en Shell type telefoon en de applicaties die ze een “no-brainer”. Zeker voorheeft een jaar geleden uitgebreid willen gebruiken. standaarddiensten als e-mail,onderzoek gedaan naar de mogelijk- agenda’s en delen van documentenheden. Dit heeft erin geresulteerd dat Op termijn ziet men veel appli- voldoen de huidige softwaredienstencloud computing nu wordt toegepast. caties de cloud in gaan. De enige in de cloud (SaaS) ruimschoots en isDe flexibiliteit (onbeperkte schaal- uitzondering wordt gemaakt voor enorme besparing mogelijk. En voorbaarheid en directe beschikbaarheid) zeer vertrouwelijke informatie en het middelbaar beroepsonderwijs enen het kostenvoordeel zijn de applicaties die een extreem hoge het hoger onderwijs acht Krebbershoofdredenen voor deze keuze. Het beschikbaarheid eisen. Met een ook de platform- en infrastruc-gebruik van infrastructuurdiensten totaal van ongeveer 4.000 applicaties tuurdiensten (PaaS respectievelijk(IaaS) via Amazon Web Services heeft is er nog wel een weg te gaan. Klein IaaS) als zeer interessant: “Dezein korte tijd een vlucht genomen, beginnen is het devies. Tegelijk is de clouddiensten zouden op zijn minstmaar men maakte al veel langer centrale aanpak wel een belangrijke als alternatief overwogen moetengebruik van diverse SaaS-diensten. succesfactor geweest in de adoptie. worden, omdat er een veel betereMicrosoft SharePoint wordt gebruikt Als de losse bedrijven binnen Shell prijs-kwaliteitverhouding wordtals intranet en het online opslaan nu nog op nationaal niveau zouden geboden. Daarnaast zouden scholenvan documenten. Later dit jaar zal opereren, zou de overgang een stuk zich moeten concentreren opShell migreren naar de Microsoft trager verlopen en zou het veel ‘Information Management’ en niet oponline (cloud) services for Microsoft lastiger geweest zijn om afspraken te ‘Information Technology’.” 16 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs
 12. 12. Clouddiensten voorx 2 0het onderwijsx
 13. 13. Het vorige hoofdstuk liet u zien wat cloud computing inhoudt: een funda- En het aanbod voor het onderwijs groeit snel… mentele verandering in het ict-aanbod, die mogelijk is door de ontwikkelingen Er zijn talloze generieke voorzieningen die relevant zijn voor het onderwijs en op het gebied van standaardisatie door het steeds maar krachtiger èn waarvan het gebruik zeer snel groeit. Dat geldt met name voor voorzieningen goedkoper worden van netwerkverbindingen, processoren en geheugenopslag. voor e-mail en samenwerken (het opslaan, delen en het bewerken van documenten). Een bijzonder relevante ontwikkeling is dat een aantal grote Het onderwijs is een heel belangrijke sector voor aanbieders van cloud- spelers deze diensten kosteloos aanbiedt aan het onderwijs. Het betreft diensten. Daar is een aantal redenen voor: Live@edu van Microsoft en Google Apps Education van Google. Een van de • Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen tien tot twintig jaar veel tijd belangrijkste redenen daarvoor is dat het voor deze leveranciers aantrekkelijk is en geld gestoken in ict. Daardoor beschikken de meeste scholen, zeker in de uw leerlingen en studenten vertrouwd te maken met hun oplossingen. westerse landen, al over een flink aantal werkplekken met PC’s en over een goede internetverbinding. Dit brede, gratis aanbod van twee wereldwijd opererende marktleiders is • Onderwijsinstellingen – over de hele wereld – hebben zeer vergelijkbare buitengewoon interessant voor het onderwijs. Meer informatie over dit behoeften. Denk hierbij aan de ELO, die de faciliteiten biedt voor het aanbod van Google en Microsoft staat in de kadertekst bij dit hoofdstuk. ondersteunen van onderwijs en leren. • Onderwijsinstellingen – in een groot aantal landen – hebben beperkte Het aanbod groeit niet alleen voor het onderwijs, maar over de volle breedte. budgetten om te investeren in de onderwijsinfrastructuur. Het onderwijs Bestaande leveranciers maken massaal de beweging van lokaal te installeren is dan ook gebaat bij standaard oplossingen die tegen relatief lage kosten softwarepakketten naar clouddiensten (soms via een tussenstap in de vorm beschikbaar zijn. Maatwerk is voor het onderwijs vaak onbetaalbaar. van bijvoorbeeld een SaaS-oplossing). Dit gebeurt omdat clouddiensten ook • Het onderwijs vormt een enorme, aantrekkelijke markt. Er zijn voor de leverancier heel aantrekkelijk zijn; het uitrollen en implementeren (internationaal) honderdduizenden onderwijsinstellingen, die weliswaar van nieuwe versies van de software verloopt bij clouddiensten immers véél elk afzonderlijk niet veel te besteden hebben, maar samen een enorm eenvoudiger. De leverancier kan daardoor flink besparen op ondersteunende ‘koopkrachtige vraag’ vormen. staf en een aantrekkelijker product leveren aan zijn klant. • Het onderwijs wordt bevolkt door ‘de kopers van morgen’: leerlingen en studenten die binnen enkele jaren de arbeidsmarkt op zullen stromen. We zagen dit al voor onderwijsspecifieke producten, zoals de eerder genoemde Dat is een zeer interessante doelgroep voor leveranciers van generieke, ELO’s en leerlingvolgsystemen. Maar het geldt ook voor meer generieke niet-onderwijsspecifieke diensten. producten, zoals financieel-administratieve software. Een leverancier als Exact biedt nu ook een cloudoplossing in de vorm van Exact Online. Ook dat Het onderwijs gebruikt al lang clouddiensten generieke aanbod is aantrekkelijk voor scholen. Door al deze factoren is de ontwikkeling van cloud computing ook in het onderwijs zeer goed voelbaar. Er is vandaag de dag al een enorm aanbod aan Niet alleen bestaande, maar ook nieuwe leveranciers kiezen massaal voor clouddiensten, zowel diensten die specifiek zijn ontwikkeld voor het onderwijs cloudoplossingen. Voor een partij die functionaliteit wil ontwikkelen voor als generieke services die in het onderwijs zeer goed bruikbaar zijn. een grote markt (zoal het MKB of het onderwijs) is het heel aantrekkelijk om een dienst aan te bieden in plaats van een pakket. Het is met clouddiensten Als u bijvoorbeeld gebruikt maakt van it’s learning, Fronter of (de nieuwe versie namelijk mogelijk snel te groeien en een grote markt te bedienen, zonder dat van) Schoolmaster / Magister, bent u in zekere zin een early adopter. U heeft vooraf grote investeringen nodig zijn en zonder dat de leverancier een onder- dan al afscheid genomen van het softwarepakket dat u daarvoor gebruikte, steuningsafdeling hoeft in te richten. Deze laagdrempeligheid jaagt innovatie uw leerlinggegevens en leermaterialen bij de leverancier ondergebracht (‘in de aan en biedt ruimte voor kleine spelers, voor lokale leveranciers en voor niche cloud’) en daardoor de behoefte aan servercapaciteit in de school verminderd. oplossingen. Een voorbeeld daarvan is het Nederlandse BasisOnline.nl, dat een En dat was mogelijk omdat u al een internetverbinding had, het aanbod u digitale werkplek (met intranet, ELO, portfolio en contentmanagement) biedt, klaarblijkelijk goed paste en aantrekkelijk geprijsd was, zonder dat u bijzondere die volledig is afgestemd op het basisonderwijs (zie de case van Kerobei). technische voorzieningen hoefde te regelen.18 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 19
 14. 14. Hieronder treft u een klein overzicht aan, dat een indruk geeft van het zich Voor leerlingen en studenten vanzelfsprekend … ontwikkelende aanbod aan clouddiensten die specifiek of relevant zijn voor het De ontwikkeling van clouddiensten is voor de leerlingen- en studenten- onderwijs. populatie zeer vanzelfsprekend. Deze groep is namelijk opgegroeid met ict en mobiele communicatie en met lage kosten en hoge betrouwbaarheid Elektronische leeromgeving (allemaal softwarediensten) van ict-voorzieningen. Leerlingen en studenten zijn gewend aan internet en mobiele apparaten (always on, any time, any place) en maken sinds jaar en dag gebruik van clouddiensten (met name voor communicatie en samenwerken). Zij zien centrale applicaties, onbegrensde opslag en beschikbaarheid als vanzelfsprekend. Het is misschien teleurstellend: u hoeft van hen geen grote complimenten te verwachten als u clouddiensten inzet om het onderwijs te verbeteren. Zij verwachten niet anders dan dat dergelijke voorzieningen gebruikt worden in Leerlingadministratie / leerlingvolgsysteem (allemaal softwarediensten) het onderwijs. CaSE ROC WESt-BRaBant: SlUit aan Bij BEKEndHEid mEt ClOUddiEnStEn SchoolTool ROC West-Brabant verzorgt vmbo, opslaan en deze delen. Bij de keuze met de onderwijsgevenden bekeken mbo en volwasseneneducatie in voor Live@edu speelden een aantal welke diensten wanneer het beste West-Brabant. Het ROC telt 28.000 overwegingen een rol. Zo wilde ROC gebruikt konden worden. Vervolgens studenten en ruim 3.000 personeels- West-Brabant de kosten verlagen, hebben de docenten workshops leden en verzorgt het onderwijs op pakketten kunnen integreren met gekregen over die diensten. Soochit meer dan vijftig locaties. Sharepoint en controle hebben geeft aan: “Studenten zijn al bekend Roosterapplicatie (allemaal softwarediensten) over de accounts voor studenten en met veel internetdiensten. Veel ROC West-Brabant werkt met Live@ docenten. van hen hebben bijvoorbeeld een edu, een communicatie- en samen- Hotmail- of Gmailaccount. Sluit aan werkingsplatform voor studenten Laldjiet Soochit van IT-Workz, verant- bij die bekendheid!” en docenten. Studenten kunnen woordelijk voor de implementatie hierop bijvoorbeeld documenten bij ROC West-Brabant, heeft samen Onderwijskundige ontwikkelingen Behalve de technische ontwikkelingen die cloud computing mogelijk maken Kantoorapplicaties zijn er ook ontwikkelingen vanuit het onderwijs die cloud computing nuttig of zelfs noodzakelijk maken. Zo zijn met name in het basisonderwijs Platformdiensten Infrastructuurdiensten en het voortgezet onderwijs, maar ook in de andere sectoren de digitale schoolborden massaal geïntroduceerd in de klas. Mede hierdoor en door de groeiende beschikbaarheid wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitaal leermateriaal. Ook wordt de plaats– en tijdsonafhankelijke beschikbaarheid van leermateriaal steeds belangrijker. Beschikbaarheid via internet zorgt hiervoor. Overig (zowel software– als platformdiensten) Deze nieuwe ict-toepassingen raken expliciet het primaire leer- en onderwijs- proces. Er is dan ook ondersteuning bij het (didactisch) gebruik ervan nodig. Alleen zorgdragen dat de techniek van de ict werkt, is dan onvoldoende. Cloud computing biedt de mogelijkheid het technisch beheer uit handen te geven, waardoor er meer ruimte is voor het ondersteunen bij het ict-gebruik in de klas.20 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 21
 15. 15. dE GROtE SPElERS: GOOGlE En miCROSOFtAls u kijkt naar het aanbod van uitgaat. En mocht u geen keuze gebruiksvriendelijkheid daarvan • Privacy & veiligheid: Beide de manier waarop uiteindelijk de SURFfederatie en gebaseerd opclouddiensten voor het onderwijs, kunnen maken, kunt u altijd ook nog (‘men leert er zo mee werken’). partijen geven aan zich te houden alle software zal worden aange- open standaarden, waardoor hetdan kunt u niet om Google en beide aanbieden, zoals bijvoorbeeld Er zijn partijen die het proces aan de Safe Harbor richtlijnen12 boden, getuige de positionering makkelijk integreert met bestaandeMicrosoft heen. De twee fameuze de Universiteit van Washington van installatie en implementatie ten aanzien van privacy en van Googles besturingssysteem diensten.softwaregiganten bieden een doet9. kunnen ondersteunen; bij de scannen de e-mail inhoudelijk in ontwikkeling: Chrome OS16.soortgelijk communicatie-/ ondervraagde onderwijsinstellin- niet, maar alleen op spam (zie In de Verenigde Staten hebbensamenwerkingsplatform aan voor In deze publicatie staat een aantal gen kwam dit bij Live@edu vaker ook het kader ‘Wie is de baas Bottom line is het aanbod vanuit eveneens grote spelers als Sun/het onderwijsveld. Zowel Microsoft cases bij onderwijsinstellingen. voor dan bij Google. Uiteindelijk over mijn gegevens?’ voor een beide partijen zeer aantrekkelijk voor Oracle18 en Dell19 een cloudaanbodLive@edu1 als Google Apps In elke sector waren er zowel gaan hier natuurlijk wel kosten toelichting op de juridische het onderwijs. De voordelen zitten speciaal voor het onderwijs, waarbijEducation2 biedt e-mail onder de gebruikers van Live@edu als van in zitten. aspecten rondom cloud com- niet alleen in de mogelijke kosten- een volledige virtual desktop meteigen domeinnaam, chat, gigabytes Google Apps Education, allemaal • Openheid & integratie: Google puting). Beide partijen voldoen besparing, maar ook in de veiligheid, relevante onderwijsdiensten viaaan opslagruimte, bewerken en even tevreden met de keuze. Bij een staat bekend om het gebruik ook aan de strenge eisen van de de kwaliteit van dienstverlening en de cloud kan worden afgenomen.delen van documenten (tekst, vergelijking kunnen de volgende van open standaarden, maar ook SAS70 type II certificering ten de besparing in beheerslast. De cases Vooralsnog zijn deze partijen nogspreadsheets en presentaties) en punten onderscheidend zijn: Microsoft maakt het steeds meer aanzien van veiligheid en data die in deze publicatie zijn opgeno- niet erg actief in Nederland.intranetfunctionaliteit. En dat • Vertrouwdheid & klantbenade- mogelijk voor derde partijen opslag13,14. Microsoft is daarnaast men, illustreren de geldigheid vanallemaal gratis. ring: gebruikers en beheerders om tegen hun diensten aan te ook ISO 27001 gecertificeerd15. dit aanbod voor een sectorbrede zijn vertrouwd met Microsoft. programmeren of integratie met Google kan niet aangeven waar verscheidenheid aan onderwijsin-Uit diverse online vergelijkingen3,4,5,6,7 Daardoor kiezen sommige andere platformen te realiseren. de data precies staan. Google stellingen: van de dorpsschool vanblijkt dat er meer overeenkomst instellingen direct voor Live@edu, Zowel Google als Microsoft biedt kan wel zorgen dat data alleen in tien leerlingen tot de universiteitdan onderscheid is. Het aanbod soms zonder een vergelijking te integraties met onder andere EU wordt opgeslagen. Microsoft met tienduizenden studenten.verschilt nauwelijks en is bovendien maken. Microsoft is ook actiever Moodle, Blackboard en it’s kan hier eveneens voor zorgen,voortdurend aan verbetering in de benadering van het onder- learning 10. het datacenter voor Europa staat Zou u voor communicatie (e-mail,onderhevig. Google Docs heeft wijs met account managers als Het open karakter van Google in Ierland. Er is geen reclame bij chat), planning (agenda, taken) enrecentelijk functionaliteit uitgebreid8 aanspreekpunt (‘er zit een gezicht heeft er ook voor gezorgd dat, Google Apps Education en slechts samenwerking (documenten, delen,en Microsoft werkt aan Office Web achter’), goede ondersteuning en na lange onderhandelingen Microsoft-reclame in Live@edu. intranet) dan niets anders meerApplications, een uitgeklede Office opleiding. over juridische kwesties, in • Visie op cloud computing: moeten overwegen? Dit is uiteraardversie die volledig online werkt, net • Gebruiksgemak: Google blijft vrij korte termijn Google Apps Microsoft ziet de cloud niet als onverstandig, want concurrerendals Google Docs. De beide partijen meer op de achtergrond, kon worden aangesloten op de oplossing voor alles, maar gaat aanbod ontwikkelt zich ook snel.houden elkaar duidelijk in de gaten richt zich op het aanbod van SURFfederatie11. Microsoft volgt uit van het principe ‘Software +en wat vandaag onderscheidend is, universeel toepasbare diensten op de voet en heeft inmiddels ook Services’. Voor speciale bewer- In Nederland is een aantal instel-is dat morgen mogelijk niet meer. en zorgt dat deze eenvoudig een koppeling met de testfede- kingen zullen gebruikers volgens lingen overgestapt op Zimbra alsBij beide producten is het mogelijk zijn voor eindgebruikers. Het ratie van SURFnet gerealiseerd. Microsoft altijd gespecialiseerde SaaS-dienst17 in een private cloud.tijdelijk proef te draaien, dus het technisch operationeel maken De verwachting is dat dit jaar lokale software blijven gebruiken Zimbra biedt eveneens e-mail,is zeker aan te bevelen om een ‘is een fluitje van een cent’. De eveneens een koppeling met de (een gewone Word-versie naast agenda, chat, opslag en delen vantest te doen alvorens te beslissen instellingen die voor Google Apps SURFfederatie beschikbaar komt. de uitgeklede online versie). documenten voor een betaalbarenaar welke omgeving uw voorkeur gekozen hebben, roemen de Google ziet cloud computing als onderwijslicentie, is aangesloten op 1 http://www.microsoft.com/netherlands/onderwijs/live_edu/liveatedu.aspx 12 http://en.wikipedia.org/wiki/international_Safe_Harbor_Privacy_Principles 2 http://www.google.com/a/help/intl/nl/edu/index.html 13 http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=138340 3 http://throwyourchalk.wordpress.com/2008/12/21/cloud-computing/ 14 http://www.peterdehaas.net/2010/02/microsoft-unveils-new-government-cloud-offerings-at- 4 http://www.emergingedtech.com/2009/09/ eighth-annual-public-sector-cio-summit-bpos.html microsoft-live-edu-versus-google-apps-for-education/ 15 http://blogs.microsoft.nl/blogs/hansbos/archive/2009/10/28/microsoft-online-diensten-en- 5 http://www.emergingedtech.com/2009/10/google-apps-for-education-vs-microsofts-liveedu/ iso-27001.aspx 6 http://education.zdnet.com/?p=3220&tag=col1;post-3220 16 http://www.youtube.com/user/googlechrome#p/c/Fa594B0BBF1EdFC5/0/0QRO3gKj3qw 7 http://www.linkedin.com/groupanswers?viewQuestionandanswers=&gid=78820& discussionid=18230238&sik=1272959844370&trk=ug_qa_q&goback=.anh_78820. ana_78820_1272959844370_3_1 8 http://googledocs.blogspot.com/2010/04/new-google-docs.html 9 http://www.washington.edu/itconnect/teamwork/cloudfaq.html 10 http://www.itslearning.nl/itsmsindewolken 11 http://www.surfnet.nl/nl/nieuws/pers/Pages/SURFenGoogle.aspx 22 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 23
 16. 16. Beslissen over 3cloud computingaandachtspunten
 17. 17. 1 meer profijt van ict in het onderwijs, minder zorgen om techniek Het beschikbaar komen van een breed aanbod aan clouddiensten is voor naarmate u meer functionaliteit en toepassingen in de cloud onderbrengt onderwijsinstellingen een interessante en veelbelovende ontwikkeling. Het en dus via het internet gebruikt, hoeft er minder software op de PC’s in de aanbod aan relevante diensten ontwikkelt zich heel snel en de zakelijke school te worden geïnstalleerd. Als u daarnaast ook alle benodigde gegevens condities van deze diensten zijn vaak gunstig. Het is daarom voor onderwijs- ‘in de cloud’ opslaat, kan ook de hardware eenvoudiger worden: er zijn geen instellingen van groot belang om zich te oriënteren op de voor- en nadelen van uSB-poorten en Cd-roms meer nodig om gegevens uit te wisselen of software clouddiensten voor de eigen instelling. te installeren. en dat betekent weer een enorme vermindering van het risico van virussen. In een onderzoek van Cio.com werd een groot aantal ‘Chief Information Officers’ gevraagd naar de redenen om te kiezen voor clouddiensten en naar Met het overhevelen van functionaliteit naar de cloud zal ook het aantal de aandachtspunten daarbij. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de servers in de school verminderen. er zijn steeds minder van dergelijke zware meest genoemde punten: computers in de school nodig, omdat applicaties, bestanden en databases, websites en mailvoorzieningen bij een leverancier van clouddiensten worden ondergebracht. redenen VOOr ClOud AAndACHTSPunTen COMPuTIng dit alles betekent dat de technische infrastructuur in de school door het schaalbaarheid en 50% beveiliging 45% gebruik van clouddiensten veel eenvoudiger kan worden. daardoor hoeft er flexibiliteit veel minder tijd (en dus geld) te worden besteed aan technisch beheer en integratie met bestaande 26% verschuift de aandacht naar het functioneel beheer. Anders gezegd: de school lagere kosten hardware 38% systemen krijgt ruimte (tijd en geld) om aandacht te geven aan de mogelijkheden van ict lagere kosten IT-staf 35% zeggenschap over 26% in het onderwijs- en leerproces. Omdat er minder servers zijn en de PC’s veel kennis niet in huis willen 28% gegevens robuuster en meer gestandaardiseerd zijn, gaat er veel minder tijd zitten in hebben het in de lucht houden van PC’s en servers en kan de school zich richten op de beschikbaarheid dienst 25% benutting van de mogelijkheden van ict in het onderwijs. overweegt geen 19% clouddiensten performance 24% Hierbij moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. de eerste is dat er goede redenen kunnen zijn om enige servercapaciteit op school te behouden, met name voor ‘authenticatie en autorisatie’ (het bijhouden en regelen van de rechten van gebruikers) en voor het bieden van continuïteit (backup van Veel van deze aspecten zijn natuurlijk ook van belang voor het onderwijs. Als e-mail). deze beheertaak kan eenvoudig centraal binnen de school worden u overweegt te kiezen voor de invoering van clouddiensten, is het dan ook uitgevoerd. (In het volgende hoofdstuk wordt meer aandacht besteed aan het verstandig daar nadrukkelijk bij stil te staan. In dit hoofdstuk behandelen we beheer van identiteiten en rechten.) daarom de volgende thema’s: 1. Meer profijt van ict in het onderwijs, minder zorgen om techniek daarnaast kan een toenemende benutting van ict in het leerproces 2. Kosten en baten betekenen dat er meer gebruik wordt gemaakt van digiborden, computers en 3. Het niveau van dienstverlening zogenaamde multifunctionals (voor printen, kopiëren en scannen). Ook voor 4. Afhankelijkheid van de cloudleverancier deze apparatuur is beheercapaciteit nodig. 5. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 6. Samenwerking en documentbeheer Tot slot merken we op dat specifieke toepassingen, zoals software om 7. Privacy meetapparatuur in een bèta-practicum te bedienen, niet eenvoudig in de cloud 8. Beveiliging van de keten kunnen worden ondergebracht. daarvoor blijft dus een vorm van PC-beheer bestaan.26 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 27
 18. 18. 2 kosten en Baten: de BusinesscaseCaSe KeRobei: CloUd CompUting SChept RUimte om iCt in het ondeRwijS in te zetten Vanzelfsprekend kijkt u bij de afweging om clouddiensten in te zetten naar kosten en baten. Het gaat immers om een beslissing voor langere tijd, die eenKerobei is een stichting van 21 Vanuit deze integrale visie op Plaza is een portaal voor flinke invloed kan hebben. Het is dan ook raadzaam om een zorgvuldige énkatholieke basisscholen in limburg. onderwijs, ict en docenten ziet medewerkers met mail, kalender, zakelijke afweging te maken: de zogeheten businesscase. In een businesscaseIn totaal werken 650 medewerkers Kerobei cloud computing als een chatfunctie, online opgeslagen en komen alle factoren die van belang zijn voor de beslissing aan bod.bij de stichting en genieten 6.000 mogelijkheid om het technisch gedeelde documenten, een digitaleleerlingen er onderwijs. beheer van ict niet langer binnen de bibliotheek, etcetera. naast de de businesscase vergelijkt meestal de bestaande situatie met één of meer scholen te laten plaatsvinden. de Plaza, elO en het portfolio maakt alternatieven. die vergelijking maakt u omdat u bepaalde doelen wilt bereiken:Kerobei vindt het belangrijk dat leer- leverancier van clouddiensten neemt Kerobei ook gebruik van een online een verbetering realiseren of een knelpunt oplossen. In het geval van cloud-lingen met de huidige mogelijkheden dit over, zodat de ict-coördinatoren leerlingvolgsysteem. dit alles staat in diensten: u wilt de kosten van uw ict verlagen, of u wilt méér doen met ict inten aanzien van ict leren omgaan, en docenten zich kunnen richten op het teken van ‘het nieuwe leren’ dat het onderwijs tegen dezelfde kosten. Het maken van een businesscase dwingtom zich zodoende te kunnen redden gebruik binnen de klas. de scholen nu aan het invoeren zijn. u te beschrijven wat doelen zijn die u wilt bereiken en welke eisen dat aan dein de maatschappij die steeds meer deze diensten maken het docenten verschillende oplossingen stelt.verandert naar een informatie- en Kerobei maakt deel uit en leerlingen mogelijk om plaats- encommunicatiemaatschappij. Ict is van het Interbestuurlijk tijdonafhankelijk te werken. Met In een dergelijke businesscase gaat het om alle kosten, ook als deze niethierbij nadrukkelijk geen doel op Samenwerkingsverband Onderwijs name de elO maakt meer leerling- direct zichtbaar zijn. en het gaat om alle baten, ook als deze niet gemakkelijkzichzelf maar wordt bezien vanuit en ICT. Het ISO-ICT is een bestuurlijk gestuurd onderwijs mogelijk. te vertalen zijn in een geldbedrag. Zelfs wanneer u een dienst zonder kostende waarde en het nut voor het samenwerkingsverband rondom ict kunt afnemen, is het raadzaam een businesscase te maken, zodat u ookonderwijs. Het standpunt van Kerobei van ruim 25 schoolbesturen, samen Kerobei is een stichting waarin eventuele risico’s en verborgen kosten in de afweging betrekt. Het makenis dat de docent niet bezig is met de verantwoordelijk voor meer dan verschillende scholen zijn verenigd. van een businesscase dwingt u daarmee ook om na te denken over risico’stechniek - ook niet als ict-coördinator 250 scholen en 50.000 leerlingen. Van daaruit is het belangrijk om (en maatregelen om deze beperkt te houden) en over de haalbaarheid en- maar met het gebruik van ict in Hoofddoel van de samenwerking is producten en diensten zodanig uitvoerbaarheid van een project.het onderwijs- en leerproces. de het versterken van een aantal ict- te initiëren dat er voor de scholenfunctie van ict-coördinatoren zoals toepassingen, die passen bij de visie pedagogische en didactische ruimte Als het gaat om een investering in clouddiensten, zijn de volgende aandachts-deze oorspronkelijk was (gericht op op leren en ict van de betreffende is om ze aan te laten sluiten bij de punten van belang:technisch beheer), heeft Kerobei scholen c.q. besturen. dit samen- eigen visie. elke school hanteert dan • Maak een echt integrale afweging van kosten, waarbij ook verborgenervaren als een risico voor de imple- werkingsverband zorgt voor ook een eigen aanpak en plan voor de kosten worden meegenomen (denk bijvoorbeeld aan de kosten vanmentatie van de online diensten. de gezamenlijk opdrachtgeverschap precieze invullen en implementatie beheerders en de kosten die ontstaan als de dienstverlening niet beschik-verantwoordelijkheid voor ict belegt richting ontwikkelaars. Met het binnen de eigen organisatie. Wel is er baar is). Men spreekt in dit verband wel van de Total Cost of OwnershipKerobei daarom bij de teamleiders die samen-werkingsverband zijn en een aantal activiteiten ondernomen (TCO, zie kadertekst).de taak hebben onderwijs en ict met worden de Plaza, de elektronische om de diensten vanuit de stichting Maak ook een onderscheid tussen eenmalige projectkosten (inrichting enelkaar te verbinden. leeromgeving en het portfolio tot bekend te maken bij de scholen. invoering), de terugkerende beheerkosten en langetermijnkosten zoals stand gebracht met BasisOnline.nl. die van afschrijving en vervanging. er wordt vaak aangeraden om de TCO over een periode van minimaal 5 jaar op te stellen, zodat er minimaal een migratie wordt meegerekend; • Het gaat niet alléén om kosten en besparingsmogelijkheden, maar ook om het niveau van dienstverlening. Als het alternatief veel betrouwbaarder is, heeft u wellicht minder zorgen bij dezelfde kosten. Misschien geeft dat het vertrouwen om ict intensiever in te zetten in het leerproces; • Het huidige aanbod aan gratis clouddiensten voor het onderwijs biedt een wezenlijk kostenvoordeel voor gegevensopslag. de behoefte aan gegevens- opslag neemt (ook in uw school) steeds verder toe; het is kostbaar om dat zelf op een betrouwbare manier in de school te realiseren; • Het gebruik van clouddiensten brengt mogelijk ook kostenverschuivingen met zich mee, omdat de kosten van de externe internetverbinding omhoog kunnen gaan. Meer clouddiensten betekent meestal ook dat u meer band- breedte nodig heeft (mocht uw school al zijn aangesloten op een digitaal glasvezelnetwerk, dan zal dit meestal geen probleem zijn). Overigens stelt cloud computing ook meer eisen aan de capaciteit van het interne netwerk; ook dat kan kosten met zich meebrengen; 28 SURFnet | Kennisnet Cloud computing in het onderwijs 29

×