Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netsociety Conversie Attributie - what's in it for me?

1,953 views

Published on

Presentatie van Netsociety op het eigen event conversie attributie, what's in it for me? 4 maart 2010. Sprekers: Omniture, Facilitate Digital, Nedstat, Adlantic, Microsoft Advertising (Atlas), UPC, Platform Affiliate Netwerken, Cor Molenaar en anderen.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Netsociety Conversie Attributie - what's in it for me?

 1. 1. 1<br />ConversieattributieWhat’s in it for me?<br />
 2. 2. What’s in itfor me?<br />Conversieattributie= engagement mapping = source mapping = campaign stacking <br />2<br />Het verdelen van de eervoor site conversiesen daarmeeeventueelook de vergoeding<br />
 3. 3. What’s in itfor me?<br />Microsoft Atlas Institute:<br />“Circa 95% van online advertentieskrijgtgeen credits voorconversies. <br />Bijbepaling ROI wordtfeitelijkgekekennaarslechts 5% van de media contacten.”<br />Conversieattributie: de sleutel tot de toekomst van adverteerders<br />3<br />
 4. 4. What’s in itfor me?<br />Online advies bureaus: regels en interpretatie<br />4<br /><ul><li>Display netwerken:eigenrelevantiebewijzen
 5. 5. Zoekmachines:krijgen nu (te?) vaakde credits
 6. 6. Affiliates:krijgenalleenbetaaldvoorconversie
 7. 7. Adverteerders:meerinzicht in ROI</li></li></ul><li>Offline marketing<br />“Faith based initiatives”<br />
 8. 8. Online marketing / web analytics<br />Beperkingen van veelhuidigepakketten:- Inzichtpas vanafbezoek- Conversietoegekendaanlaatstebron<br />
 9. 9. Europees kampioen 1988 ?<br />7<br />
 10. 10. Conversie attributie<br />Meten, verzamelen, evaluerenvan alleonderdelen van de online marketing mix die bijdragenaanconversies.  <br />Steltmarketeers in staatomnauwkeurig de winst en ROI van cross-media advertising investeringentemeten en teoptimaliseren.<br />8<br />
 11. 11. 9<br />Voorbeeld vraagstuk<br />
 12. 12. 10<br />Voorbeeld vraagstuk<br /><ul><li>Bijdrage per onderdeel?
 13. 13. Sale ookgerealiseerdalseenbron had ontbroken?
 14. 14. Kansdat de sale niet was gerealiseerd?</li></li></ul><li>Principes van Conversie Attributie<br />11<br />Last cookie counts<br />Conversie<br />Source<br />Website<br />cpm banner<br />Website<br />Website<br />affiliate<br />Website<br />100 % last click<br />ppc ad<br />
 15. 15. Principes van Conversie Attributie<br />12<br />2. Gelijke verdeling<br />De eer voor de conversie wordt gelijkelijk verdeeld over de verschillende sources. <br />Conversie<br />Source<br />Website<br />33%<br />cpm banner<br />Website<br />Website<br />33%<br />affiliate<br />Website<br />ppc ad<br />33%<br />
 16. 16. Principes van Conversie Attributie<br />13<br />3. Gelijke verdeling met uitsluiting<br />Conversie<br />Source<br />Website<br />cpm banner<br />Website<br />50%<br />Website<br />affiliate<br />50%<br />X<br />Website<br />ppc ad<br />
 17. 17. Principes van Conversie Attributie<br />14<br />4. Custom verdeling<br />De eer wordt (gewogen) verdeeld over de verschillende sources. Gewicht o.b.v. categoriën: introductie, beinvloeding, actie <br />Conversie<br />Source<br />Website<br />25%<br />cpm banner<br />Website<br />Website<br />25%<br />affiliate<br />Website<br />ppc ad<br />50%<br />
 18. 18. Principes van Conversie Attributie<br />15<br />4. Custom verdeling<br />In dit geval kreeg de cpm banner alleen een view, geen klik.<br />Conversie<br />Source<br />Website<br />10%<br />cpm banner<br />30%<br />Website<br />affiliate<br />Website<br />ppc ad<br />60%<br />
 19. 19. Principes van Conversie Attributie<br />16<br />5. Wiskundige modellen<br />Volledige automatisering. Zelf lerend systeem houdt regels bij om te bepalen welke bronnen het meest waardevol zijn geweest. <br />Conversie<br />Source<br />Website<br />cpm banner<br />Website<br />45%<br />Website<br />affiliate<br />15%<br />Website<br />ppc ad<br />40%<br />
 20. 20. Principes van Conversie Attributie<br />Gelijkeverdeling<br />+ Uitsluitingen<br />Custom regels<br />Wiskundigemodellen<br />Last click <br />
 21. 21. Wat hebben we nodig?<br />Als basis eencentrale hub, waarmeealleadvertentieinteractieskunnenwordengemeten. <br />Eensolide model met eenlogischewegingvoor de interacties<br />Maximum aantaladvertenties<br />Lengte van sitebezoek<br />Weging view en click<br />Verschillende banner formaten<br />Maximaleperiode<br />18<br />
 22. 22. Weging en variabelenzijnvoordiscussievatbaar<br />Afhankelijk van branche en product<br />Er is (nog) geen waarheid<br />Meten, testen en optimaliseren<br />19<br />
 23. 23. 20<br />Bedanktvooruwaandacht.<br />harm@netsociety.nlwww.netsociety.nl<br />20<br />

×