Carta organisasi mara

5,939 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

Carta organisasi mara

  1. 1. Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Majlis ini bertujuan bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. CARTA ORGANISASI MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) PENGENALAN ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Ahli Majlis MARA 2013-2015 3. Ahli Pengurusan MARA 2013 4. Organisasi MARA 5. Carta Organisasi Sektor Keusahawanan 6. Peranan Sektor Keusahawanan 7. Carta Organisasi Sektor Pendidikan 8. Peranan Sektor Pendidikan 9. Kesimpulan 10. Rujukan 11. Lampiran
  2. 2. ORGANISASI MARA
  3. 3. Ketua Pengarah Timbalan Pengarah Sektor Keusahawanan Mohd Rosdi Bin Hj Ismail Pembangunan Usahawan Pembiayaan Perniagaan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERNIAGAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERNIAGAAN CARTA ORGANISASI SEKTOR KEUSAHAWANAN
  4. 4. BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERNIAGAAN Bahagian ini bertanggungjawab untuk membangunkan industri dan perniagaan Bumiputera dengan memberi bantuan dan nasihat membina kepada usahawan Bumiputera supaya lebih berdaya saing. Selain daripada itu bahagian ini juga akan memantau dan menyelidik mengenai pembangunan dan industri perniagaan. Pengarah bahagian ini ialah Hassan B. Mohd. Amin. BAHAGIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERNIAGAAN Menyediakan kemudahan ruang niaga dan ruang kilang untuk disewa dengan kadar rendah bagi menambah jumlah golongan usahawan Bumiputera. Bahagian ini juga akan membantu untuk meningkatkan lagi tahap usahaniaga mereka. Memberi bantuan dan nasihat dari segi membaik pulih bangunan atau ruang niaga. Pengarah bahagian ini ialah Adilah Bt. Hassan. BAHAGIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN Bahagian ini bertanggunjawab untuk menguruskan segala pembiayaan dan pinjaman yang disediakan untuk usahawan Bumiputera untuk menambah modal atau memulakan perniagaan. Segala proses mengikut konsep ajaran islam dan bebas dari riba. PERANAN SEKTOR KEUSAHAWANAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN Membangunkan usahawan Global yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan matlamat Program Keusahawanan MARA. Pengarah bahagian ini ialah Mohamad B. Samion.
  5. 5. Ketua Pengarah Timbalan Pengarah Sektor Pendidikan Abd. Rahim B. Abd. Ghani Pendidikan Tinggi PendIdikan Menengah Penganjuran Pelajaran Kemahiran & Teknikal Teknologi Pendidikan CARTA ORGANISASI SEKTOR PENDIDIKAN
  6. 6. BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Bahagian ini ditugaskan untuk meguruskan segala peralatan dan penyampaian cara pembelajaran selari dengan perkembangan teknologi pendidikan. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk memastikan segala kemudahan yang ada di institusi pembelajaran bawah MARA berada di dalam keadaan lengkap dan sempurna. Pengarah bahagian ini ialah Latipah Bt. Ahmad. BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL Bahagian ini bertangungjawab untuk menguruskan segala institusi kemahiran di bawah MARA. Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang mencukupi dan menepati piawaian antarabangsa. Selain daripada itu, bahagian ini juga bertungkus lumus untuk menambah penglibatan Bumiputera dalam industri teknikal. Pengarah bahagian ini ialah Mohd Fadzil B. Ghazali. BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH Bahagian ini bertanggungjawab untuk meguruskan segala aktiviti di Maktab Rendah Sains Mara, Objektif utama bahagian ini ialah memastikan pelajar lepasan MRSM mumpunyai daya tahan, jati diri dan daya saing yang tinggi berlandaskan nilai- nilai murni. Pengarah bahagian ini ialah Mahzan B. Atan. BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI Bahagian ini bertanggungjawab untuk menwarkan perkhidmatan pendidikan dan pengurusan kukrikulum yang berkualiti melalui pelaksanaan pengurusan kualiti yang sentiasa dibuat penambahbaikan bagi melahirkan modal insane yang berdaya saing. Bahagian ini bertanggungjawab mengurus KPM,KM,UniKL,KPTM dan GMI. Pengarah bahagian ini ialah Abd. Rahim B. Hashim. PERANAN SEKTOR PENDIDIKAN BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN Bahagian ini bertanggungjawab untuk pembangunan modal insan meliputi usahawan yang boleh menjana kekayaan, melahirkan tenaga kerja kompeten dan pelajar Bumiputera cemerlang. Untuk mencapai matlamat ini BPP menyediakan kemudahan pinjaman pelajaran di pelbagai peringkat pengajian bagi memenuhi keperluan pelbagai sektor pekerjaan. Pengarah bahagian ini ialah Azmi B. Mohamad.
  7. 7. KESIMPULAN • MARA mempunyai satu sistem pengurusan yang tersusun agar perkhidmatan yang diberikan berkualiti tinggi • Sektor Pendidikan dan Keusahawanan merupakan antara sektor utama dalam organisasi MARA sebagai tulang belakang perkhidmatan MARA selaras dengan misinya “Menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera ”
  8. 8. RUJUKAN http://www.mara.gov.my/pengenalan-sejarah http://www.mara.gov.my/ahli-majlis-mara http://www.mara.gov.my/ahli-pengurusan- mara http://www.mara.gov.my/carta-organisasi
  9. 9. LAMPIRAN Laman Web MARA

×