Successfully reported this slideshow.

Sjk bm k2 set3

1,320 views

Published on

Sjk bm k2 set3

  1. 1. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3 SULIT 022 / 032 Bahasa Melayu Kertas 2 2007 1 ¼ jam JABATAN PELAJARAN PERAK ______________________________________________________ UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2007 “LEARNING TO SCORE” SET 3 BAHASA MELAYU Kertas 2 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI Kod SEHINGGA DIBERITAHU Pemeriksa: 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga Bahagian No. Soalan Markah bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. A 2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. B 3. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3. C 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada Jumlah Markah pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan 60 dihantar bersama-sama buku soalan. Kertas ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak.012 2007 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak SULIT halaman 1 LEARNING TO SCORE 2007 Jabatan Pelajaran Perak.
  2. 2. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3 Bahagian A [Masa yang dicadangkan : 15 minit] [ 10 markah ]1 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. halaman 2LEARNING TO SCORE 2007Jabatan Pelajaran Perak.
  3. 3. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3Jangan tulis apa-apa di Jangan tulis Bahagian A apa-apa di ruang ini. ruang ini. No. Soalan ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10 halaman 3 LEARNING TO SCORE 2007 Jabatan Pelajaran Perak.
  4. 4. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3 Bahagian B [Masa yang dicadangkan : 40 minit] [30 markah]Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidakkurang daripada 60 patah perkataan. 1. Tulis sebuah karangan yang bertajuk ‘ Masa itu Emas ‘ ATAU 2. Hari Sukan telah diadakan di sekolah kamu . Tuliskan berita untuk dimuatkan dalam majalah sekolah kamu. ATAU 3. Sekolah kamu telah mengadakan aktiviti gotong-royong membersih dan menceriakan kawasan sekolah. Tulis sebuah laporan tentang aktiviti tersebut. halaman 4LEARNING TO SCORE 2007Jabatan Pelajaran Perak.
  5. 5. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3Jangan tulis Jangan tulis apa-apa di Bahagian B apa-apa di ruang ini. ruang ini. No. Soalan ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... halaman 5 LEARNING TO SCORE 2007 Jabatan Pelajaran Perak.
  6. 6. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3Jangan tulis Jangan tulis apa-apa di apa-apa di ruang ini. ruang ini. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 30 halaman 6 LEARNING TO SCORE 2007 Jabatan Pelajaran Perak.
  7. 7. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3 Bahagian C [Masa dicadangkan : 20 minit] [20 markah]1. Tuliskan beberapa pengajaran yang kamu boleh dapati daripada pantun di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Tinggi-tinggi si pohon jati, Tempat berteduh burung kedidi; Kebersihan diri dan juga hati, Asas utama membentuk peribadi. Masak lemak ikan tenggiri, Dimakan pula bersama nasi; Amalkan sikap merendah diri, Agar kawan sentiasa di sisi. Petik sekuntum bunga angsana, Menjalar sauh pokok labu; Jadilah anak yang berguna, Kepada ayah dan juga ibu. Anak kucing berlari-lari, Mencari makan di tengah kota; Tanamkan kesabaran di dalam diri, Sifat terpuji disayangi Pencipta. Lepas hujan tumbuh cendawan, Kembang di waktu dinihari; Kalau dapat menggapai awan, Jangan pula meninggi diri. halaman 7LEARNING TO SCORE 2007Jabatan Pelajaran Perak.
  8. 8. BAHASA MELAYU PENULISAN SJK: SET 3Jangan tulis Jangan tulis apa-apa di Bahagian C apa-apa di ruang ini. ruang ini. No. Soalan ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 20 halaman 8 LEARNING TO SCORE 2007 Jabatan Pelajaran Perak.

×