SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Öğretim Durumlarını
       Planlama

Analiz
Analiz      Tasarım ve
          Tasarım ve        Değerlendirme
                       Değerlendirme
         Geliştirme
          Geliştirme


      •Giriş Etkinliklerini Planlama
      •İçerik Sunumunu Planlama
      •Alıştırmaları Planlama
      •Geri Bildirimi Planlama
      •Değerlendirmeyi Planlama
      •Yöntem Seçimi
      •İki boyutlu görsel öğretme
      ve öğrenme araçları             1
Öğretim Durumlarını
       Planlama
  Amaçların yazılmasından sonra sıra bu
  amaçların nasıl kazandırılacağının
  planlanmasına gelir. Genelde bu plan 5
  kısımdan oluşur.
   Giriş
   Sunu
   Alıştırma
   Geri Bildirim
   Değerlendirme
                       2
Öğretim Durumlarını
   Planlama
   1. Giriş etkinliklerini planlama
     –  Öğrencilerin ilgilerini çekme
     –  Motivasyonu sağlama
     –  Hedeflerden haberdar etme
     –  Giriş davranışlarını saptama
     –  Yeni ve eski öğrenmeler
       arasında ilişki kurma                     3
Öğretim Durumlarını
       Planlama
  Cevaplandırılması gereken sorular
  – Motivasyon: Öğrencilerin dikkatini konuya ve
   kazandırılacak davranışlara nasıl çekecek ve bunu öğretim
   boyunca nasıl koruyacaksınız?
  – Hedefler: Öğrencileri, dersin hedeflerinden nasıl haberdar
   edeceksiniz?
  – Önkoşul Davranışlar : Öğretime başlamak için gerekli ön
   koşul davranışları nasıl belirleyecek ve öğrencileriniz bu önkoşul
   davranışlara sahip değillerse bunu nasıl çözeceksiniz?
  – Ön Bilgiler : Öğrencilerin önceden sahip oldukları
   davranışlarla, yeni derste kazanacakları davranışları nasıl
   ilişkilendireceksiniz?
                                   4
Öğretim Durumlarını
      Planlama
2. İçerik sunusunu planlama

  Bilgi miktarı 7+2 / 7-2
               5
Öğretim Durumlarını
     Planlama
2. İçerik sunusunu planlama
 – Sık sık özet yapılmalıdır,
    Her bilgi grubunun tamamlanmasından sonra
    önceki bilginin bir özeti verilmelidir.
 – Tekrar,
    Özellikle önemli ve zor davranışlar sıkça
    tekrarlanmalıdır,
 – Kolaydan zora sıralama,
    Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene,
                          6
Öğretim Durumlarını
     Planlama
2. İçerik sunusunu planlama
 – Genelleme yapma,
    Davranışın farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği
    gösterilmelidir,
 – Dikkatleri çekme
    Özellikle önemli noktalara beklenmedik uyarıcılar
    sunarak öğrencilerin dikkatleri çekilmelidir,                            7
Öğretim Durumlarını
     Planlama
3. Alıştırmaları Planlama
 – Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını
  sağlar,
 – Öğrencinin öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarını görme
  ve düzeltmesine imkan sağlar,
 – Öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırır,
 – Öğrenilenlerin bellekte uzun süre tutulmasını yardım
  eder,

  Uygulanmayan bir davranış kolay unutulur ! ! !
                          8
Öğretim Durumlarını
      Planlama
  4. Geri bildirimi planlama
  – Öğrenciler ne zaman doğru ve yanlış
   yaptıklarını bilmek isterler, Geri bildirim
     Kapsamlı olmalıdır,
     Belirgin olmalıdır,

     Düzeltici olmalıdır,

     Anında verilmelidir,

     Pekiştirici olmalıdır.                          9
Öğretim Durumlarını
   Planlama
      Değerlendirmeyi planlama
      – Öğrencilerin giriş davranışları
       ölçülecek mi? Ne zaman
       uygulanacak?
      – Öğrenciler bir ön test uygulanacak
       mı? Ne zaman uygulanacak? Bu
       testte hangi davranışlar
       ölçülecek?
      – Öğretim sırasında öğrenci
       davranışları ölçülecek mi? Ne
       zaman? Hangi davranışlar?
      – Öğrenciler bir son test
       uygulanacak mı? Ne zaman 10
       uygulanacak?
YÖNTEM SEÇİMİ
  Bir çok yöntem birlikte kullanılabilir.
  Yöntem seçiminde
  –  Kazandırılacak davranışlar,
  –  Sınıftaki öğrenci sayısı,
  –  Zaman,
  –  Öğretim ortamı,
  –  Araç-gereç durumu,
  –  Öğretmenin yeterliliği ve tutumu
                       11
Öğretim Yöntemleri
  Anlatım Yöntemi
  En çok kullanılan yöntem
  √ Sözel bilgi sunumunda
  √ Öğrenci sayısı fazla ise
  √ Süre az ise
  √ Önceki konu ile ilişkilendirmede
  √ Dersi özetleme
  - Bireysel farklılıklar
  - Öğrenciler aktif değil       12
Öğretim Yöntemleri
  Anlatım Yönteminin Kullanım İlkeleri
  √  Resim, şekil, grafik gibi görsel materyaller
  √  Konuşma hızı, Cümleler açık, anlaşılır
  √  Ses tonu, jest, mimik, vs.
  √  Mantıksal sıra
  √  Sorular
  √  Örnek verilmeli                            13
Öğretim Yöntemleri
  Soru-Cevap Yöntemi
  Öğrenciler açısından,
    Düşünme,   konuşma ve yorum yapma alışkanlıkları
    kazandırır.
  Öğretmenler açısından,
    Örgütleme,  öğrencilerin öğrenme düzeylerini
    anlama,
    Öğrencilerin derse ve konuya karşı dikkat ve
    ilgilerini artırma,
    Öğrencilerin önceki öğrenmelerini pekiştirme
                             14
Öğretim Yöntemleri

  Soru-Cevap Yönteminin
  Kullanım İlkeleri
  √ Tutarlı, kolay, soru hazırlama
   teknikleri yönünden kusursuz
  √ Hep aynı öğrenci X
  √ Yetenek düzeylerine uygun
  √ Yanlış veya eksik  ipucu
  √ Tesadüfi sıra
  √ Zaman tanınmalı
                    15
Öğretim Yöntemleri

  Gösterip Yaptırma Yöntemi
  √ İş ve işlem yaprakları hazırlanmalı
  √ Gösteri masasını tüm öğrenciler görmeli
  √ Önce öğretmen sonra öğrenci tüm
   aşamaları yapmalı
  √ Aşamalı yapılmalı, öğrenci birini
   yapmadan diğerine geçilmemeli
  √ Tam öğrenme için: Yeterli zaman ve
   tekrar
  √ İş güvenliği için kurallar ve tedbirler
                        16
Öğretim Yöntemleri

  Örnek Olay Yöntemi
  √ Kavrama ve daha üst düzey basamaklar
   için geçerli
  √ Örnek olaydaki temel problem ve
   ayrıntılar iyi tespit edilmiş olmalı
  √ Ön bilgi verilmeli: yazılı rapor ya da film,
   dramatizasyon                           17
Öğretim Yöntemleri

  Örnek Olay Yöntemi
  √ Grup tartışması önceden planlanmalı
  √ Tartışmaya göre öneriler tahtaya
   yazılmalı
  √ Çıkarılan ilke ve sonuçlardan benzer
   olaylarda nasıl yararlanılabilir?
                       18
Öğretim Yöntemleri

  Grup Tartışması
  √ Konu ve amacın saptanması
  √ Tartışmayı yönlendirecek soruların
   belirlenmesi
  √ Araç ve tekniklerin belirlenmesi
  √ Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın
   düzenlenmesi
  √ Özet ve değerlendirme


                        19
Öğretim Yöntemleri

  Beyin fırtınası (öğretim tekniği)
  √ Konu ve amacın saptanması
  √ Tartışmayı yönlendirecek soruların
   belirlenmesi
  √ Araç ve tekniklerin belirlenmesi
  √ Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın
   düzenlenmesi
  √ Özet ve değerlendirme


                        20
Öğretim Yöntemleri

  Rol oynama Yöntemi
  √  Ortam yaratmak:güven
  √  Rolleri belirlemek
  √  Rolleri oynayacak bireyleri belirlemek
  √  Rollerin oynanması ve değerlendirme
                         21
HAZIRLAYANLAR
  Hüseyin TOPAK    Elif AK

  20120952080     20120952046
                   22

More Related Content

What's hot

Yöntem teknikler 1
Yöntem teknikler  1Yöntem teknikler  1
Yöntem teknikler 1massive501
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİpoyraz92
 
Ogretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasiOgretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasi2011yazsube4
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwikioogle
 
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarEmre Aydın
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2alfaland
 
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesenKonuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesenEngin Madan
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlariderslopedi
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarEmre Aydın
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem GürbüzMeryemGrbz1
 
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme TekniğiYaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme TekniğiMehmet Uğurşan
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiElif Güllübudak
 
Öğretim Durumları Modeli-R. Gagne
Öğretim Durumları Modeli-R. GagneÖğretim Durumları Modeli-R. Gagne
Öğretim Durumları Modeli-R. GagneSimla Ar?kan A
 
Etkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriEtkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriSevgi Sema
 
öRnek olay yöntemi slayt
öRnek olay yöntemi slaytöRnek olay yöntemi slayt
öRnek olay yöntemi slaytduygu Sayın
 

What's hot (20)

Yöntem teknikler 1
Yöntem teknikler  1Yöntem teknikler  1
Yöntem teknikler 1
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 
22
2222
22
 
Ogretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasiOgretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasi
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
 
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
 
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesenKonuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
 
Bilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji ÖğretimiBilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji Öğretimi
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve Kazanımlar
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme TekniğiYaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Yaratıcı Drama Yöntemi - Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Öğretim Durumları Modeli-R. Gagne
Öğretim Durumları Modeli-R. GagneÖğretim Durumları Modeli-R. Gagne
Öğretim Durumları Modeli-R. Gagne
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
 
Etkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriEtkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleri
 
öRnek olay yöntemi slayt
öRnek olay yöntemi slaytöRnek olay yöntemi slayt
öRnek olay yöntemi slayt
 

Similar to Öğretim durumlarının planlanması

Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Eser Çeker
 
Bto418 ders planı
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planıEsra Telli
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxNazmiye KOYUN
 
Problem çözme tekniği
Problem çözme tekniğiProblem çözme tekniği
Problem çözme tekniğiNur Ekinli
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZehra Ertaş
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxNurcan19
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfsemanur aktaş
 
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaFırat Ilhan
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİemineseyhan
 
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. PptGagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. PptEsmaElban
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxAhmetAltnda3
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfSenakszolu
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfssuser283336
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metniderslopedi
 
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfHatice Genç
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxpinar27
 

Similar to Öğretim durumlarının planlanması (20)

Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
Okul deneyimi ders notları etkinlik6 ve7
 
Bto418 ders planı
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planı
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
Problem çözme tekniği
Problem çözme tekniğiProblem çözme tekniği
Problem çözme tekniği
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
 
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfGAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
GAGNENİN 9 ADIM KURALI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
Addie model
Addie modelAddie model
Addie model
 
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. PptGagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
Gagne dokuz öğrenme kuramı Esma Elban. Ppt
 
Esma Elban
Esma ElbanEsma Elban
Esma Elban
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
...GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Ders Plani
Ders PlaniDers Plani
Ders Plani
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
 
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdfGagne dokuz adım kuramı.pdf
Gagne dokuz adım kuramı.pdf
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 

Öğretim durumlarının planlanması

 • 1. Öğretim Durumlarını Planlama Analiz Analiz Tasarım ve Tasarım ve Değerlendirme Değerlendirme Geliştirme Geliştirme •Giriş Etkinliklerini Planlama •İçerik Sunumunu Planlama •Alıştırmaları Planlama •Geri Bildirimi Planlama •Değerlendirmeyi Planlama •Yöntem Seçimi •İki boyutlu görsel öğretme ve öğrenme araçları 1
 • 2. Öğretim Durumlarını Planlama  Amaçların yazılmasından sonra sıra bu amaçların nasıl kazandırılacağının planlanmasına gelir. Genelde bu plan 5 kısımdan oluşur. Giriş Sunu Alıştırma Geri Bildirim Değerlendirme 2
 • 3. Öğretim Durumlarını Planlama 1. Giriş etkinliklerini planlama – Öğrencilerin ilgilerini çekme – Motivasyonu sağlama – Hedeflerden haberdar etme – Giriş davranışlarını saptama – Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurma 3
 • 4. Öğretim Durumlarını Planlama  Cevaplandırılması gereken sorular – Motivasyon: Öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandırılacak davranışlara nasıl çekecek ve bunu öğretim boyunca nasıl koruyacaksınız? – Hedefler: Öğrencileri, dersin hedeflerinden nasıl haberdar edeceksiniz? – Önkoşul Davranışlar : Öğretime başlamak için gerekli ön koşul davranışları nasıl belirleyecek ve öğrencileriniz bu önkoşul davranışlara sahip değillerse bunu nasıl çözeceksiniz? – Ön Bilgiler : Öğrencilerin önceden sahip oldukları davranışlarla, yeni derste kazanacakları davranışları nasıl ilişkilendireceksiniz? 4
 • 5. Öğretim Durumlarını Planlama 2. İçerik sunusunu planlama  Bilgi miktarı 7+2 / 7-2 5
 • 6. Öğretim Durumlarını Planlama 2. İçerik sunusunu planlama – Sık sık özet yapılmalıdır,  Her bilgi grubunun tamamlanmasından sonra önceki bilginin bir özeti verilmelidir. – Tekrar,  Özellikle önemli ve zor davranışlar sıkça tekrarlanmalıdır, – Kolaydan zora sıralama,  Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, 6
 • 7. Öğretim Durumlarını Planlama 2. İçerik sunusunu planlama – Genelleme yapma,  Davranışın farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği gösterilmelidir, – Dikkatleri çekme  Özellikle önemli noktalara beklenmedik uyarıcılar sunarak öğrencilerin dikkatleri çekilmelidir, 7
 • 8. Öğretim Durumlarını Planlama 3. Alıştırmaları Planlama – Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar, – Öğrencinin öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarını görme ve düzeltmesine imkan sağlar, – Öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırır, – Öğrenilenlerin bellekte uzun süre tutulmasını yardım eder, Uygulanmayan bir davranış kolay unutulur ! ! ! 8
 • 9. Öğretim Durumlarını Planlama  4. Geri bildirimi planlama – Öğrenciler ne zaman doğru ve yanlış yaptıklarını bilmek isterler, Geri bildirim  Kapsamlı olmalıdır,  Belirgin olmalıdır,  Düzeltici olmalıdır,  Anında verilmelidir,  Pekiştirici olmalıdır. 9
 • 10. Öğretim Durumlarını Planlama  Değerlendirmeyi planlama – Öğrencilerin giriş davranışları ölçülecek mi? Ne zaman uygulanacak? – Öğrenciler bir ön test uygulanacak mı? Ne zaman uygulanacak? Bu testte hangi davranışlar ölçülecek? – Öğretim sırasında öğrenci davranışları ölçülecek mi? Ne zaman? Hangi davranışlar? – Öğrenciler bir son test uygulanacak mı? Ne zaman 10 uygulanacak?
 • 11. YÖNTEM SEÇİMİ  Bir çok yöntem birlikte kullanılabilir.  Yöntem seçiminde – Kazandırılacak davranışlar, – Sınıftaki öğrenci sayısı, – Zaman, – Öğretim ortamı, – Araç-gereç durumu, – Öğretmenin yeterliliği ve tutumu 11
 • 12. Öğretim Yöntemleri  Anlatım Yöntemi En çok kullanılan yöntem √ Sözel bilgi sunumunda √ Öğrenci sayısı fazla ise √ Süre az ise √ Önceki konu ile ilişkilendirmede √ Dersi özetleme - Bireysel farklılıklar - Öğrenciler aktif değil 12
 • 13. Öğretim Yöntemleri  Anlatım Yönteminin Kullanım İlkeleri √ Resim, şekil, grafik gibi görsel materyaller √ Konuşma hızı, Cümleler açık, anlaşılır √ Ses tonu, jest, mimik, vs. √ Mantıksal sıra √ Sorular √ Örnek verilmeli 13
 • 14. Öğretim Yöntemleri  Soru-Cevap Yöntemi Öğrenciler açısından,  Düşünme, konuşma ve yorum yapma alışkanlıkları kazandırır. Öğretmenler açısından,  Örgütleme, öğrencilerin öğrenme düzeylerini anlama,  Öğrencilerin derse ve konuya karşı dikkat ve ilgilerini artırma,  Öğrencilerin önceki öğrenmelerini pekiştirme 14
 • 15. Öğretim Yöntemleri  Soru-Cevap Yönteminin Kullanım İlkeleri √ Tutarlı, kolay, soru hazırlama teknikleri yönünden kusursuz √ Hep aynı öğrenci X √ Yetenek düzeylerine uygun √ Yanlış veya eksik  ipucu √ Tesadüfi sıra √ Zaman tanınmalı 15
 • 16. Öğretim Yöntemleri  Gösterip Yaptırma Yöntemi √ İş ve işlem yaprakları hazırlanmalı √ Gösteri masasını tüm öğrenciler görmeli √ Önce öğretmen sonra öğrenci tüm aşamaları yapmalı √ Aşamalı yapılmalı, öğrenci birini yapmadan diğerine geçilmemeli √ Tam öğrenme için: Yeterli zaman ve tekrar √ İş güvenliği için kurallar ve tedbirler 16
 • 17. Öğretim Yöntemleri  Örnek Olay Yöntemi √ Kavrama ve daha üst düzey basamaklar için geçerli √ Örnek olaydaki temel problem ve ayrıntılar iyi tespit edilmiş olmalı √ Ön bilgi verilmeli: yazılı rapor ya da film, dramatizasyon 17
 • 18. Öğretim Yöntemleri  Örnek Olay Yöntemi √ Grup tartışması önceden planlanmalı √ Tartışmaya göre öneriler tahtaya yazılmalı √ Çıkarılan ilke ve sonuçlardan benzer olaylarda nasıl yararlanılabilir? 18
 • 19. Öğretim Yöntemleri  Grup Tartışması √ Konu ve amacın saptanması √ Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi √ Araç ve tekniklerin belirlenmesi √ Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi √ Özet ve değerlendirme 19
 • 20. Öğretim Yöntemleri  Beyin fırtınası (öğretim tekniği) √ Konu ve amacın saptanması √ Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi √ Araç ve tekniklerin belirlenmesi √ Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi √ Özet ve değerlendirme 20
 • 21. Öğretim Yöntemleri  Rol oynama Yöntemi √ Ortam yaratmak:güven √ Rolleri belirlemek √ Rolleri oynayacak bireyleri belirlemek √ Rollerin oynanması ve değerlendirme 21
 • 22. HAZIRLAYANLAR  Hüseyin TOPAK  Elif AK  20120952080  20120952046 22