Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Merupakan semua bentuk pulangan kewangan dan
bukan kewangan yang diterima oleh pekerja sebagai
sebahagian daripada kontr...
Kepentingan
pampasan
Mengurangkan
kadar lantik henti
pekerja
Meningkatkan
kepuasan pekerja
Membantu proses
perekrutan dan
...
GANJARAN DAN FAEDAH
BERBENTUK WANG
GANJARAN DAN
FAEDAH BUKAN WANG
 Gaji-bayaran tetap kepada pekerja
berdasarkan pengalam...
A.Kemampuan organisasi
Jumlah ganjaran dan faedah yang diterima oleh pekerja bergantung kpd kemampuan
sesebuah organisasi
...
Pampasan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pampasan

11,959 views

Published on

  • Be the first to comment

Pampasan

  1. 1.  Merupakan semua bentuk pulangan kewangan dan bukan kewangan yang diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada kontrak mereka  Terdiri daripada 2: i. Ganjaran-pulangan yang diberikan kepada pekerja atas sumbangan mereka ii. Faedah-insentif yang diberikan kepada pekerja yang bertujuan untuk menjadikan skim pampasan yang lebih menarik  Tujuan : • mengiktirafkan sumbangan yang telah diberikan kepada organisasi • Membalas pengorbanan yang telah dicurahkan oleh pekerja
  2. 2. Kepentingan pampasan Mengurangkan kadar lantik henti pekerja Meningkatkan kepuasan pekerja Membantu proses perekrutan dan pemilihan pekerja Pencapaian matlamat organisasi budaya Meningkatkan motivasi pekerja
  3. 3. GANJARAN DAN FAEDAH BERBENTUK WANG GANJARAN DAN FAEDAH BUKAN WANG  Gaji-bayaran tetap kepada pekerja berdasarkan pengalaman dan kelayakan dengan mengikut akhir tempoh tertentu  Upah-bayaran tidak tetap berdasarkan jumlah jam/hari bekerja  Komisen-diberikan atas sumbangan perkidmatannya  Bonus tahunan-diberikan derdasarkan prestasi tahunan syarikat perniagaan  Elaun-ganjaran tambahan(elaun sara hidup/elaun khidmat awam/elaun perumahan)  Caruman KWSP-memberikan perlindungan kewangan kepada pekerja  Caruman PERKESO-memberikan perlindingan kepada pihak swasta terhadap kejadian di luar jangka  Insurans pekerja-ditawarkan oleh majikan untuk melindungipekerja apabila mengalami risiko yang diinsuranskan berlaku  Kemudahan kesihatan-pekerja boleh dapat rawatan percuma atau bayaran yang minimum di klinik swasta  Percutian-pekerja yang prestasi baik diberikan pakej cuti  Kemudahan pinjaman-syarikat yang kedudukan kewangan kukuh menawarkan kemudahan pinjaman kepada pekerja(pinjaman perumahan/pinjaman kenderaan  Cuti tahunan dan cuti sakit-  Faedah-faedah lain-tempat penjagaan kanak- kanak/keahlian badan profesional dan kelab/kemudahan kebajikandan keselamatan/subsidi makanan di kantin/biasiswa lanjut pelajaran/program latihan
  4. 4. A.Kemampuan organisasi Jumlah ganjaran dan faedah yang diterima oleh pekerja bergantung kpd kemampuan sesebuah organisasi Organisasi yg kedudukan kewangan kukuh dapat menawarkan pakej ganjaran yang tinggi B.Permintaan dan pernawaran buruh Ramai majikan ,pekerja mahir sangat sedikit ,maka ganjaran diberikan kod pekerja tinggi,menarik mereka menyertai organisasi C.Ekuiti dalaman dan luaran Ekuiti dalaman:kesetaraan ganjaran kepada semua ahli dlm organisasi yg sama,menerima gaji yg adil Ekuiti luaran:kesetaraan pekerja di organisasi yg lain dlm industri yg sama,menerima gaji yg sama atau lebih sama D.Bentuk tugas Tugas yang rumit dan mermelukan kemahiran tinggi akan diberikan ganjaran yg tinggi E.Lokasi Organisasi bandar perlu gaji lebih tinggi untuk menanggung kos sara hidup yg tinggi F.Peraturan dan undang-undang kerajaan Ganjaran dan faedah yang diberikan mestilah mengikuti peraturan yg ditetapkan dalam Akta Pekerjaan 1955

×