Presentatie Conferentie Lmb 230909

481 views

Published on

tijdens een leermiddelenconferentie op school is het LMB waaraan docenten input hebben gegeven aan hen teruggegeven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Een aantal zekerheden hebben we:
  70% van de medewerkers zal uitstromen en de aanwas vanuit de Lerarenopleidingen is niet toereikend.
  Onderwijstijd zullen we in overleg met leerlingen en ouders kwalitatief en kwantitatief in horizontale verantwoording moeten vormgeven.
  Gemiddeld genomen scoort het Nederlandse onderwijs internationaal goed., maar gemiddeld is niet genoeg. Er is meer vraag naar maatwerk om leerlingen in hun latere leven te laten excelleren. De huidige kennissamenleving en zeker die van de toekomst vraagt meer.
  Economie groeit minder, toenemende staatsschuld. Ook het onderwijs zal het met minder geld moeten doen. De organisatie van het leren zal efficienter, effectiever en doelmatiger moeten. Dit wordt versterkt door het personeels te kort. Andere specialisten dan docenten en ict zullen zeker een rol gaan spelen in dit proces.
 • De waan van de dag en overleven. Nadenken over optimalisatie of vernieuwing is een luxe en is er niet bij.
  Het huidige beleid;top down, met strakke processen, strak afgebakend curriculum en een vastomlijnd kader.
 • Iedereen vrij eigen route te kiezen op willekeurig niveau.
  Privatisering; klant is koning en die bepaalt en betaalt.
 • Scholen werken aan de drie elementen van de kennissamenleving; onderwijs, wetenschap en innovatie als één samenhangend cluster te positioneren.
  Scholen optimaliseren de bestaande context door zich te richten op de behoeften van de [lokale] gemeenschap en daar binnen het individu. Ze groeit uit tot het knooppunt in een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Onze missie is leidend.
 • Het volgen van de cirkel en het uit uitvoeren van de innovatieve acties leidt tot efficiënter en effectiever onderwijs. De schoolomgeving –en organisatie wordt consequent afgestemd op het leerproces van de leerling en niet andersom. Uitvoering in het primaire proces valt onder de verantwoordelijkheid van de docent.
 • Het is belangrijk om ambities en verwachtingen regelmatig af te stemmen met de leerling zelf. We moeten dus vooral praten mét de leerling in plaats van over de leerling. We willen de leerling en zijn ambities kennen om onze taak optimaal uit te kunnen voeren. Leerdoelen zullen expliciet in zijn taal en binnen zijn context met de leerling worden besproken. Leerlingen leren effectief als ze een duidelijk beeld hebben van wat ze kunnen/willen/moeten bereiken. Regelmatige reflectie helpt hen de doelen te bereiken. De leerstijl van de leerling zal worden bepaald a.h.v. een test. Het besef bij docenten moet groeien dat niet alleen leerlingen leren vanuit hun eigen leerstijl, maar dat zij ook doceren vanuit hun eigen leerstijl.Regelmatig en periodiek contact ouder / school / leerling. Schoolsucces van een leerling is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede samenwerking tussen deze drie partners. We geven concreet vorm aan dit partnerschap. Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om op ieder gewenst [effectief] moment aan hun leerdoelen te werken. Any where, any time dm.v. inzet WE-learning. Centraal staat het leren.

 • E-pop is een combinatie instrument of te wel een portfolio met social media functionaliteiten. Bij studievoortgangmeting kan je denken aan competentiemeters. Taakondersteuners zijn bijvoorbeeld planners en goede opdrachtbeschrijvingen
 • Er zijn verschillende soorten effectieve leersituaties, wij onderscheiden er drie:
  1.Door de docent geleide momenten voor die leeractiviteiten die de leerlingen niet zelf kunnen: directe instructie en denktank.
  2.Door de leerling onder begeleiding uit te voeren leeractiviteiten waar leerlingen keuzes kunnen maken in tijd en plaats zelfstandig werken/ samendoen, expeditie.
  3.Activiteiten gericht op toetsing en feedback op leerprocessen.
  Alle leersituaties zijn nader gedefinieerd: Wat doet de leerling, wat doet de docent, welk leerinhouden komen aan bod en welke setting [ruimte, groepsgrootte] leent zich hiervoor het best? Leerlingen leren niet van een veelheid aan losse feitenkennis. Ze leren meer als zij zich langdurig in een paar thema’s/onderwerpen kunnen verdiepen. Het leren kan zich beperken tot een aantal kernconcepten aangeboden in contexten die betekenisvol zijn voor leerlingen
 • Leeractiviteiten: directe instructie door de docent, denktank geleid door docent, zelfstandig werken, onderzoek doen (expedities), toetsing, ondersteuning/verdieping/verbreding.
  Effectiever gebruik maken van kwaliteiten personeel en leerlingen. De kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek naar het leren van kinderen wordt te weinig in de dagelijkse praktijk toegepast. Bij aanpassing van het programma, didactiek en het herinrichten/anders inzetten van onderwijsruimten is deze kennis te gebruiken. Uitgaan van basisprincipes en van de criteria waar goed onderwijs aan moet voldoen kunnen docenten en onderwijsondersteuners vanuit hun team het primaire proces inrichten.
 • Leerlingen moeten zelf hun kennis en vaardigheden verwerven. Leerlingen kunnen een heleboel zelf, maar daar hebben ze een leeromgeving voor nodig die de leerlingen activeert. Van het informeel leren [afkijken, samenwerken, oefenen, ontdekkend, enz.] van leerlingen wordt in het leerproces nog weinig gebruik gemaakt. Niet de leerinterventie of een les of een methodiek staat centraal. Leerlingen krijgen arrangementen aangeboden, die 24/7/365 beschikbaar zijn om formeel en informeel leren te ondersteunen om op die manier kennisproductie- en deling voor onderwijsgevenden en leerlingen tot een (virtuele) realiteit te maken. Optimaliseren van het formele leren door efficiënter gebruik te maken van bijvoorbeeld doceren, coachen, studiebegeleiding, webinars, web-lectures en WE-learniing [e-learning ook met social media en de verbinding tussen formeel en informeel leren]. Toename gebruik maken wetenschappelijk onderzoek en zelf onderzoek doen [geldt ook voor leerlingen] moet bijdragen tot onderzoekende houding/cultuur.
 • WE-learniing = e-learning ook met social media en de verbinding tussen formeel en informeel leren. Social media is bijvoorbeeld blog, wiki, forum, youtube,Twitter, enz
 • Leerlingen minder afhankelijk van docenten maken.
 • Inzet van ict optimaliseren zoals: e-learning, videoconferencing, internet, openschool, enz. Horizontale en verticale fysieke bijeenkomsten voor docenten organiseren om docenten met elkaar kennis te laten maken zodat delen natuurlijker wordt [meet2share]. Lc-docenten per sectie die de ELO voor de collega’s inrichten. Zij zoeken [in de brede zin van het woord] naar passende content en plaatsen die op zowel de ontwikkelsite als op de vaksite. Lc-docenten inzetten om content te [re]arrangeren. Dit zal op kleine schaal per school gebeuren aangezien niet erg veel docenten deze competenties beschikken. In samenwerking met andere scholen levert dit wel meer op. EduQuat moet worden gevuld en ontsluit de content op Wikiwijs.


 • Efficiëntere inzet vierkante meters in ruimte en tijd. Context = de omgeving waarin de content betekenisvol wordt toegepast.
 • Ruimten inzetten op basis van de effectieve leersituaties. De school van 8 tot 20 uur in gebruik voor onderwijs. Gebouw en ict inzetten 24/7/365.
 • Toename arbeidsdeling. Optimaliseren van inzet kwaliteiten in effectieve leersituatie en in tijd betekent ook inzetten van de kwaliteiten van leerlingen en externen. Betekent ook buiten
  de nu bestaande lestijden. Scholing meer gericht op pedagogiek en didactiek en minder op vakinhoud.
 • Toename arbeidsdeling. Optimaliseren van inzet kwaliteiten in effectieve leersituatie en in tijd betekent ook inzetten van de kwaliteiten van leerlingen en externen. Betekent ook buiten
  de nu bestaande lestijden. Volledig gebruik maken van de mogelijkheden van het functieboek. Lc docenten inzetten bij het ontwikkelen van content en vooral bij het inrichten van de
  leeromgeving van collega’s en leerlingen. Gesprekcyclus als sturingsinstrument inzetten. Scholing meer gericht op pedagogiek en didactiek en minder op vakinhoud. WE-learnig en
  professionalisering combineren en ook docenten laten leren van leerlingen. Supportbeleid is er op gericht om docenten te helpen stappen in hun ontwikkeling te maken. EduQuat is
  hiervan een voorbeeld. Docenten en leerlingen samen laten leren in het ict-proces.
 • Presentatie Conferentie Lmb 230909

  1. 1. Naar 21e-eeuws onderwijs Waarin we:  Een hogere kwaliteit van leren realiseren  Een hogere productiviteit in het leren realiseren  Ict gebruiken als één van de bouwstenen
  2. 2. Verwachting scenario’s Status Quo: 1)Onder druk 2)Continuüm
  3. 3. Verwachting scenario’s De-schooling: 1)Modulair 2)Markt
  4. 4. Verwachting scenario’s Re-schooling: 1)Kennis 2)Sociaal
  5. 5. Leerdoelen van de Leerlingen Effectieve Leersituaties DidactiekLeermiddelen Onderwijs ruimten Personeel
  6. 6. Leerdoelen van leerlingen Subdoelen:  Leerdoelen meer formuleren in termen die de leerling herkent  Leerdoelen met de leerling bespreken  Ambities van de leerling vaststellen  Leerstijlen van de leerling bepalen  Leren: 24/7/365
  7. 7. Leerdoelen van leerlingen Innovatieve acties:  Inzetten E-pop  Inzetten metingen van studievoortgang  Inzetten leertaak-ondersteuners  Inzetten trainingen voor docenten om ambitiegesprekken en voortgangs- gesprekken te kunnen voeren
  8. 8. Effectieve Leersituatie Subdoelen:  Toename van explicitering welke leerdoelen de docent wil bereiken  Vergroten kennis van effectieve leersituaties  Vergroten samenhang tussen leren en didactiek
  9. 9. Effectieve Leersituatie Innovatieve acties:  Scholing gericht op effectieve leersituatie  Gebruik maken van onderzoeksresultaten op het gebied van effectief leren.  Inzetten van kwaliteiten personeel en die van leerlingen
  10. 10. Didactiek Subdoelen:  Vergroten didactische kennis docenten  Toename van passende didactiek inzetten in juiste leersituatie  Inzet WE-Learning  Optimaliseren van het formele leren  Toepassen van het informele leren
  11. 11. Didactiek Innovatieve acties:  Inzetten van onderzoeksmethoden en van uitkomsten wetenschappelijk onderzoek  In de professionalisering even veel aandacht voor pedagogiek/didactiek als voor vak- inhoud  Opzetten van leernetwerken voor leerlingen  Inzetten van WE-learning  Inzetten social media  Inzetten informele leren
  12. 12. Leermiddelen Subdoelen:  Toename inzet van ict en moderne media die beter passen bij leerdoelen, leerstijlen en didactiek  Toename [re]arrangeren en [laten] ontwikkelen leermiddelen  Toename gebruik open sources [Wikiwijs]  Toename sharing [netwerken] stimuleren
  13. 13. Leermiddelen Innovatieve acties:  Opstellen integraal leermiddelenbeleid  Lc-docenten per sectie die de ELO voor de collega’s inrichten en content [re]arrangeren  Horizontaal en verticaal fysieke bijeenkomsten voor docenten organiseren  inzetten studieversnellers enz  Gebruik maken van Wikiwijs  Stimuleren [actief] van ontwikkeling van leermethoden door uitgeverijen
  14. 14. Onderwijsruimten Subdoelen:  Aanbrengen van variatie in onderwijsruimten  Inzetten ruimten 24/7/365  Ruimten meer voorzien van passende ict middelen
  15. 15. Onderwijsruimten Innovatieve acties:  Kiezen voor een andere indeling van de dag/week/jaar  Kiezen voor inzetten gebouw en faciliteiten 24/7/365  Kiezen voor creëren en outilleren andere onderwijskundige ruimten  Ruimten voorzien van passende ict middelen
  16. 16. Personeel Subdoelen:  Toename optimalisering van inzet kwaliteiten in effectieve leersituatie en bij de ontwikkeling van het primaire proces  Toename benutting van tijd en ruimte  Toename mobiliteitsmogelijkheden  Implementeren van een onderzoekende cultuur
  17. 17. Personeel Innovatieve acties:  Optimaal inzetten functiemix voor OP en optimaal benutten van OOP t.b.v. onderwijsleerproces  Toename levenslang leren en dit transparant maken voor buitenwereld  Opzetten supportbeleid  Inzetten metingen van competenties  Stimuleren van een onderzoekende houding

  ×