Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eva Velechovská špecialistka na emočnú inteligenciu, VEVA CZ

389 views

Published on

Eva Velechovská
špecialistka na emočnú inteligenciu, VEVA CZ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eva Velechovská špecialistka na emočnú inteligenciu, VEVA CZ

  1. 1. Společnost VEVA CZ s. r. o. VEVA CZ je specialista na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj. VEVA CZ vzdělávací a poradenská společnost rozvíjející lidský potenciál, navyšující výkon a motivaci lidí. VEVA CZ nabízí variabilní a individualizované prostředky k rozvoji emočních a sociálních kompetencí v osobním i profesním životě. VEVA CZ své klienty provází a koučuje, týmy lektoruje a facilituje, organizace aktivizuje a provází změnou. „Dnes si může každý koupit jakoukoliv technologii a vyrábět. Jediné, co rozhodne o úspěchu, je lidský faktor.“ Jack Welsh
  2. 2. Naše vize Naše strategie Naše hodnotyNaše akce VIZE Navyšování kvality lidského života a rozvoj vědomí člověka. STRATEGIE Otevíráme a vytváříme prostor pro odkrytí a rozvoj vnitřního potenciálu člověka, navyšujeme vědomí druhých. HODNOTY Vědomí a změna zevnitř ven. Otevřenost a přijetí. Prostor pro společný růst. Kvalita výkonu. Sdílení a podpora.. AKCE Trénujeme, lektorujeme, koučujeme, facilitujeme, vytváříme partnerství.
  3. 3. Kam jde pozornost, tam jde energie, tam se odehrává změna. PhDr. Eva Velechovská
  4. 4. SEBEUVĚDOMĚNÍ SEBEOVLÁDÁNÍ SEBEMOTIVACE EMPATIE LEADERSHIP Cílem rozvojového programu VL … je rozvoj leadera v pěti oblastech emoční inteligence
  5. 5. Pozornost • Kam jde pozornost, tam jde energie, tam se odehrává život. Změna. • Psychoenergetický horor : ZISK A ZTRÁTA
  6. 6. Tři pásma zralosti Neví, že neví Ví, že neví Ví a mění Sebepohlcení Sebeakceptace Sebeuvědomění Nevědomá neschopnost změny Vědomá neschopnost
  7. 7. Cílem je rozvoj leaderů …LEADER, který ... Má reálné sebevědomí. Zná motivaci i potřeby druhých a individuálně s nimi jedná. Je pro druhé lidi skutečným leaderem. Zná sám sebe i svou motivaci a pracuje se svými návyky. Vytváří prostředí, které motivuje a rozvíjí jeho podřízené. Umí druhé lidi vést i řídit, vede je k samostatnosti a odpovědnosti.
  8. 8. www.veva.cz VEVA CZ s. r. o.

×