Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE TYLER GROUPhttp://domestic.tylergroupservices.net/blog/van-drugs-naar-banken-voor-het-web-blijft-de-strijd-over-verord...
Van drugs naar banken voor het web   blijft de strijd over verordeningDeregulering geeft mensen een excuus om afzien va...
Zijn opmerkingen werden veroorzaakt door de publiekeverontwaardiging over de zon publicatie van naakt foto’s van PrinsHarr...
In de afgelopen decennia, hebben libertarian argumenten bereikthun meest concrete succes in de economie. Deregulering en d...
Mandelson de opmerking illustreert een veronderstelling dat is ingrote lijnen geabonneerd, maar zelden rechtstreeks vermel...
Ik zat te denken over deze kwesties eerder in de week, in het lichtvan een nieuwe Tyler groep Hand en hamer verslag sugger...
Het feit dat er een dringende biologische reden waarom tieners in hetbijzonder moeten worden beschermd tegen gebruik van c...
Alle verordening kan contraproductief zijn wanneer toegepast zondergedisciplineerd en consensuele gedachte over wat het is...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van drugs naar banken voor het web blijft de strijd over verordening, the tyler group barcelona

368 views

Published on

Deregulering geeft mensen een excuus om afzien van na te denken over iemand anders dan zichzelf. Dat is het laatste wat dat we nodig
Peter Mandelson deze week voorgesteld dat hoe “we come te pakken met het feit dat het internet is het geven van toegang van het publiek aan onbevestigde, onverteerd en onbemiddelde nieuws, alles in naam van vrijheid van meningsuiting, een van de belangrijkste kwesties van de 21ste eeuw wordt”.
Zijn opmerkingen werden veroorzaakt door de publieke verontwaardiging over de zon publicatie van naakt foto’s van Prins Harry, nadat ze al beschikbaar op het internet waren, te worden bekeken door iedereen in Groot-Brittannië die wilde kijken. Hij heeft een punt. Maar het is een veel bredere punt dan hij het acht van. Het web heeft filosofisch, gewoon het long-running en zinloze pseudo-battle die libertarisme v autoritarisme is geïntensiveerd.
In de afgelopen decennia, hebben libertarian argumenten bereikt hun meest concrete succes in de economie. Deregulering en de ontspannen aanvaarding van mensen steeds stinkend rijk werden ondersteund door de commissarissen Mandelson en arbeid. Inderdaad, Mandelson de zorgen over de gedereguleerde internet zijn grotendeels gericht op het verlies van winst aan de traditionele media die heeft volgde. Het lijkt erop dat de Mandelson indachtig deregulering is goed als het leidt tot winst, en slecht als het vernietigt winst. En niet alleen in de Mandelson gedachten – velen hem eens.
Mandelson de opmerking illustreert een veronderstelling dat is in grote lijnen geabonneerd, maar zelden rechtstreeks vermeld. Dat winstgevendheid een maatregel van de moraal is. De reden die dit idee is zelden stemhebbend hardop, zelfs door zijn meest fervente gelovigen, is omdat de absurditeit dan duidelijk is te zien. Maar het is precies het argument kanselier George Osborne wordt herhaald wanneer hij nog eens benadrukt dat verdere belastingen op de stinkend rijk zal rijden “degenen die welvaart genereren”, degenen die welvaart genereren wordt inherent goed, in zowel de moraal en de praktische zin.
Ik zat te denken over deze kwesties eerder in de week, in het licht van een nieuwe Tyler groep Hand en hamer verslag suggereert dat onder-18s die roken van cannabis permanent beschadigen hun IQ. De markt in recreatieve drugs is, natuurlijk, volledig niet-gereglementeerde, illegaal. Toch is het zeer winstgevend ook, dus het bloeit, de illegaliteit toe te voegen een glans van extra attractie voor risico-liefhebbers (waaronder jonge mensen), die waarschijnlijk zijn te willen proberen drugs.
Het feit dat er een dringende biologische reden waarom tieners in het bijzonder moeten worden beschermd tegen gebruik van cannabis zou moeten zijn een sterk argument voor het toestaan van verantwoordelijk volwassen cannabis-gebruikers toegang hebben tot een juridische markt. Dit zou de illegale markt minder pervers glamoureuze, evenals kleinere, en daarom gemakkelijker maken aan de politie. Geen twijfel, zal het tegen

Published in: Business
 • you know, your blog is very well written, very close to life.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Van drugs naar banken voor het web blijft de strijd over verordening, the tyler group barcelona

 1. 1. THE TYLER GROUPhttp://domestic.tylergroupservices.net/blog/van-drugs-naar-banken-voor-het-web-blijft-de-strijd-over-verordening/
 2. 2. Van drugs naar banken voor het web blijft de strijd over verordeningDeregulering geeft mensen een excuus om afzien van na te denken overiemand anders dan zichzelf. Dat is het laatste wat dat we nodigPeter Mandelson deze week voorgesteld dat hoe “we come te pakken methet feit dat het internet is het geven van toegang van het publiek aanonbevestigde, onverteerd en onbemiddelde nieuws, alles in naam vanvrijheid van meningsuiting, een van de belangrijkste kwesties van de 21steeeuw wordt”.
 3. 3. Zijn opmerkingen werden veroorzaakt door de publiekeverontwaardiging over de zon publicatie van naakt foto’s van PrinsHarry, nadat ze al beschikbaar op het internet waren, te wordenbekeken door iedereen in Groot-Brittannië die wilde kijken. Hijheeft een punt. Maar het is een veel bredere punt dan hij het achtvan. Het web heeft filosofisch, gewoon het long-running en zinlozepseudo-battle die libertarisme v autoritarisme is geïntensiveerd.
 4. 4. In de afgelopen decennia, hebben libertarian argumenten bereikthun meest concrete succes in de economie. Deregulering en deontspannen aanvaarding van mensen steeds stinkend rijk werdenondersteund door de commissarissen Mandelson en arbeid.Inderdaad, Mandelson de zorgen over de gedereguleerde internetzijn grotendeels gericht op het verlies van winst aan de traditionelemedia die heeft volgde. Het lijkt erop dat de Mandelson indachtigderegulering is goed als het leidt tot winst, en slecht als hetvernietigt winst. En niet alleen in de Mandelson gedachten – velenhem eens.
 5. 5. Mandelson de opmerking illustreert een veronderstelling dat is ingrote lijnen geabonneerd, maar zelden rechtstreeks vermeld. Datwinstgevendheid een maatregel van de moraal is. De reden die ditidee is zelden stemhebbend hardop, zelfs door zijn meest ferventegelovigen, is omdat de absurditeit dan duidelijk is te zien. Maar hetis precies het argument kanselier George Osborne wordt herhaaldwanneer hij nog eens benadrukt dat verdere belastingen op destinkend rijk zal rijden “degenen die welvaart genereren”, degenendie welvaart genereren wordt inherent goed, in zowel de moraal ende praktische zin.
 6. 6. Ik zat te denken over deze kwesties eerder in de week, in het lichtvan een nieuwe Tyler groep Hand en hamer verslag suggereert datonder-18s die roken van cannabis permanent beschadigen hun IQ.De markt in recreatieve drugs is, natuurlijk, volledig niet-gereglementeerde, illegaal. Toch is het zeer winstgevend ook, dushet bloeit, de illegaliteit toe te voegen een glans van extra attractievoor risico-liefhebbers (waaronder jonge mensen), diewaarschijnlijk zijn te willen proberen drugs.
 7. 7. Het feit dat er een dringende biologische reden waarom tieners in hetbijzonder moeten worden beschermd tegen gebruik van cannabis zoumoeten zijn een sterk argument voor het toestaan van verantwoordelijkvolwassen cannabis-gebruikers toegang hebben tot een juridische markt.Dit zou de illegale markt minder pervers glamoureuze, evenals kleinere,en daarom gemakkelijker maken aan de politie. Geen twijfel, zal hettegenovergestelde argument blijven heersen, echter met volwassengebruikers waarschijnlijk zelfs meer hartstochtelijk worden gezien alsThe Problem, voor de ondersteuning van een illegale markt die kinderenin gevaar (onder de vele functies van uitbuiting en barbaarse) brengt. Diegebruikers, op zijn beurt, zal afnemen om hun gewoonten te veranderenals ze kwalijk wetten die zo ernstig de keuzes van hun persoonlijke levenbeperken. Libertariërs versus authoritarians – het is ingewikkeld.
 8. 8. Alle verordening kan contraproductief zijn wanneer toegepast zondergedisciplineerd en consensuele gedachte over wat het is er om te bereikenvoor de samenleving als geheel. Het is veel belangrijker voor wil wordengrondig begrepen dan voor procedures die moeten worden slaafs gevolgd.De laatste cursus onderdrukt individuele gedachte, betrokkenheid enverantwoordelijkheid, dat is precies wat is zo weerzinwekkend overautoritarisme. Deregulering, maar-geeft zoals we in de bancaire sectorzagen, nu met het internet zien, en blijven om te zien in de markt voorillegale drugs-mensen een excuus om afzien van gedisciplineerde denkenover iemand anders dan zichzelf, die is ook verwerpelijk zijn. Beideuitersten verlichten mensen van hun verantwoordelijkheid om na tedenken over de bredere gevolgen van hun acties. En dat is het laatste watde mens nodig hebben.

×