Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lenovo IdeaPad Z475 แรงแบบพอเพียงห่างหายไปพอสมควรนะครับ กับบทความบททดสอบ Notebook จาก Notebook4Game สาหรับวันนีผมพา    ...
Link :: http://www.notebook4game.com/web/notebook4game/3985-Lenovo-IdeaPad-Z475-59309313-59311532.htmlLenovo IdeaPad Z475 ...
่Lenovo IdeaPad Z475 เป็ น Notebook ขนาด 14.1 นิว ซึงถือว่าเป็ น Notebook ระดับมาตรฐานทั่ว ๆ               ...
ส่วนของเรืองวัสดุ Lenovo IdeaPad Z475 นั นยงคงเป็ นพลาสติกเหมือน Z-Series รุนเดิม ๆ แต่พเศษ     ่          ...
้Logo จาก Lenovo จะอยูบริเวณซายมือด้านหล ัง           ่
รูปลักษณ์ทงหมดก็เป็ นแบบมน ๆ ไม่ได ้เป็ นเหลียมหรือกลม ๆ แต่อย่างใด ดูแล ้วถือว่าการออกแบบโดยรวม     ั้       ...
เรามาดูด ้านในกันต่อดีกว่าครับ ก็ถอว่าถูกยกเครืองใหม่หมดกับ Z-Series รุนเดิม ๆ นะครับ วัสดุนันเหมือน           ...
หน ้าจอของ Lenovo IdeaPad Z470 เป็ นจอแบบ 14.1 นิวความละเอียดอยูท ี่ 1366 x 768 เป็ นจอแบบ                ...
Logo ด้านใน
ส่วนของทีพักข ้อมือนั นมีบริเวณกว ้างพอตัว ด ้วยความเป็ นแม๊กนีเซียมจึงรับประกันได ้ถึงความแข็งแรง     ่      ้ ...
ปุ่ มเปิ ดเครืองทีอยูด ้านบน นอกจากนันยังมีคยลัดทีทาให ้เข ้าถึงโปรแกรมได ้เพียงแค่ปลายนิวสัมผัส       ่  ่ ่   ...
ไมค์อยูด ้านใต ้เครือง ทาให ้รับเสียงได ้ชัดเจนขึน    ่      ่              ้ไฟสถานะต่าง ๆ อยูในตาแ...
ลาโพงของ Lenovo IdeaPad Z475 ถึงจะเป็ นลาโพงแบบแยกซ ้ายขวามีดอกทีใหญ่พอสมควร แต่เสียงที่                 ...
อย่างทีบอกไปในตอนแรกครับว่าคียบอร์ดของ Lenovo IdeaPad Z475 นั นเป็ นแบบยกตัวเหมือนกับของ    ่           ์  ...
ก็เป็ นแบบ Full Size คียบอร์ดทั่ว ๆ ไปนะครับ            ์
ื่พอร์ตเชอมต่อต่างๆเรามาดูพอร์ตกันบ ้าง ด ้านหน ้านั นประกอบไปด ้วยไฟแสดงสถานะ, ทีเปิ ด-ปิ ด Wi-Fi และ Card Reader    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lenovo idea pad z475 แรงแบบพอเพียง

491 views

Published on

Lenovo idea pad z475 แรงแบบพอเพียง

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lenovo idea pad z475 แรงแบบพอเพียง

 1. 1. Lenovo IdeaPad Z475 แรงแบบพอเพียงห่างหายไปพอสมควรนะครับ กับบทความบททดสอบ Notebook จาก Notebook4Game สาหรับวันนีผมพา ้เจ ้า Lenovo IdeaPad Z475 Notebook ระดับล่างจากค่าย Notebook ชาวจีนมาฝากครับ LenovoIdeaPad Z475 เป็ น Notebook ที่ Lenovo วางขายลงมาในตลาดล่างโดยอาศัย Hardware Low-Priceแต่ High Performance อย่างเจ ้า AMD Llano นั นเอง กระแสตอบรับทีได ้จากsbobetแฟน ๆ นันถือว่าทาได ้ดี ้ ่ ้ในระดับ ถ ้าพูดกันตามตรง ๆ เจ ้าLenovo IdeaPad Z475 เครืองนี้เรืองสเปคนันอาจจะสู ้กับเจ ้า ASUS K43 ่ ่ ้ ้ ่ ้ ่ ็ ี ่ไม่ได ้ เพราะเจ ้านั นเค ้าพกพาการ์ดจอแยกทีแรงกว่ามานันเอง แต่ Lenovo เครืองนี้กมสวนอืน ๆ ทีพอจะแข่ง ่ ่ได ้นั นคือรูปลักษณ์การออกแบบและวัสดุทดคอนข ้างเหนือกว่าคูแข่งเล็กน ้อย เดียวเราไปดูผลทดสอบกัน ้ ี่ ู ่ ่ ๋ดีกว่าครับ ว่า Lenovo IdeaPad Z475 จะเป็ นอย่างไร ไปดูกนเลย ั
 2. 2. Link :: http://www.notebook4game.com/web/notebook4game/3985-Lenovo-IdeaPad-Z475-59309313-59311532.htmlLenovo IdeaPad Z475 มาพร ้อมกับพลังประมวลผล AMD Fusion Llano A-Series กับตัว AMD A6-3400M มีความเร็วในการประมวลผลอยูท ี่ 1.4 GHz มีเทคโนโลยี Turbo Core ทีสามารถเพิมความเร็วได ้ ่ ่ ่สูงสุด 2.3 GHz เป็ นซีพยแบบ 4 Core 4 Thread ภายในมีการ์ดจอทีตดมาด ้วยอย่าง AMD Radeon HD ี ู ่ ิ ่6520G แชร์แรมสูงสุด 512MB ซึงทา CrossFire กับการ์ดจอแยกอย่างรุน AMD Radeon HD 6470M ่1GB GDDR3 เวลาทา Cross Fire กับออนบอร์ด จะเรียกรวมว่า AMD Radeon HD 6540G2 แสดงผลบนหน ้าจอขนาด 14.1 นิว ทีความละเอียด 1366 x 768 แรมเครืองให ้มา 4 GB DDR3 ฮาร์ดดิสก์ให ้มา 500 ้ ่ ่GB 5400 RPM ส่วนสเปคอืน ๆ ประกอบไปด ้วย DVD Drive, กล ้องเว็บแคมsboความละเอียด 2 ล ้านพิเซล ่พอร์ต USB 2.0 3 พอร์ต มีพอร์ต USB 2.0 & e-SATA Combo , VGA และ HDMI อย่างละ 1 พอร์ต โดยเครืองนั นไม่ม ี Windows แถมมาให ้ สนนราคาขายอยูท ี่ 16,990 บาท (วันที่ 2/10/2554) ่ ้ ่รูปล ักษณ์ภายนอก
 3. 3. ่Lenovo IdeaPad Z475 เป็ น Notebook ขนาด 14.1 นิว ซึงถือว่าเป็ น Notebook ระดับมาตรฐานทั่ว ๆ ้ไป โดยการออกแบบนันเน ้นไปทาง Liftstyle มากขึน มีการใช ้สาร Glossy เคลือบฝาหลังให ้มีความเงางาม มี ้ ้การสลักลายลงไปให ้มิตทดแล ้วลึก ๆ ดี ดูไม่ลอย ิ ี่ ู
 4. 4. ส่วนของเรืองวัสดุ Lenovo IdeaPad Z475 นั นยงคงเป็ นพลาสติกเหมือน Z-Series รุนเดิม ๆ แต่พเศษ ่ ้ ่ ิกว่าโดยมีการผสมผสานของแม็กนีเซียมตรงบริเวณทีพักข ้อมือด ้วยอีกทังยังเป็ นการรวมกันระหว่าง Ideapad ่ ้และ Thinkpad ทาให ้ดูดขน ความแข็งแรงนันอยูในระดับทีโอเคพอรับได ้ ไม่ถงกับบางเกินไป แต่ก็ไม่ทน ี ึ้ ้ ่ ่ ึระดับ Thinkpad
 5. 5. ้Logo จาก Lenovo จะอยูบริเวณซายมือด้านหล ัง ่
 6. 6. รูปลักษณ์ทงหมดก็เป็ นแบบมน ๆ ไม่ได ้เป็ นเหลียมหรือกลม ๆ แต่อย่างใด ดูแล ้วถือว่าการออกแบบโดยรวม ั้ ่ในด ้านนอกนั นพอดูดอยูบ ้าง ้ ี ่น้ าหนั กเครืองอยูทราว ๆ 2.32 กิโลกครับ ถือว่าหนั กตามมาตรฐาน Notebook 14 นิว ่ ่ ี่ ้รูปล ักษณ์ภายใน
 7. 7. เรามาดูด ้านในกันต่อดีกว่าครับ ก็ถอว่าถูกยกเครืองใหม่หมดกับ Z-Series รุนเดิม ๆ นะครับ วัสดุนันเหมือน ื ่ ่ ้ ์ ้ ่ภายนอกเลยคือเป็ นพลาสติก ส่วนคียบอร์ดนั นเอามาจาก Thinkpad Edge เลย ซึงหลายคนนันชอบเพราะมัน ้เป็ นเอกลักษณ์ของความทนและถึก ด ้านบนของคียบอร์ดก็จะมีคยลัดให ้ได ้เข ้าถึงโปรแกรมอย่างรวดเร็ว ์ ี ์ส่วนล่างของคียบอร์ดก็เป็ นทีพักข ้อมือมีพนทีใหญ่ใช ้ได ้เลย โดยรวมถือว่าทาออกมาได ้ดีครับ ์ ่ ื้ ่
 8. 8. หน ้าจอของ Lenovo IdeaPad Z470 เป็ นจอแบบ 14.1 นิวความละเอียดอยูท ี่ 1366 x 768 เป็ นจอแบบ ้ ่ ั ่สะท ้อนแสง สีสนทีได ้ออกมาถือว่าดี
 9. 9. Logo ด้านใน
 10. 10. ส่วนของทีพักข ้อมือนั นมีบริเวณกว ้างพอตัว ด ้วยความเป็ นแม๊กนีเซียมจึงรับประกันได ้ถึงความแข็งแรง ่ ้ ่ ่Logo ชือรุน
 11. 11. ปุ่ มเปิ ดเครืองทีอยูด ้านบน นอกจากนันยังมีคยลัดทีทาให ้เข ้าถึงโปรแกรมได ้เพียงแค่ปลายนิวสัมผัส ่ ่ ่ ้ ี ์ ่ ้
 12. 12. ไมค์อยูด ้านใต ้เครือง ทาให ้รับเสียงได ้ชัดเจนขึน ่ ่ ้ไฟสถานะต่าง ๆ อยูในตาแหน่งทีคอนข ้างดูยากไปหน่อยนะครับตรงนี้ถอว่าพลาดไปหน่อย ่ ่ ่ ืลาโพง
 13. 13. ลาโพงของ Lenovo IdeaPad Z475 ถึงจะเป็ นลาโพงแบบแยกซ ้ายขวามีดอกทีใหญ่พอสมควร แต่เสียงที่ ่ได ้นั นผมยังไม่คอยประทับใจสักเท่าไหร่ ้ ่รูปล ักษณ์คยบอร์ด ี ์
 14. 14. อย่างทีบอกไปในตอนแรกครับว่าคียบอร์ดของ Lenovo IdeaPad Z475 นั นเป็ นแบบยกตัวเหมือนกับของ ่ ์ ้Thinkpad Edge เปะ ๆ ใครชอบนี่คอชอบเลยครับ ื
 15. 15. ก็เป็ นแบบ Full Size คียบอร์ดทั่ว ๆ ไปนะครับ ์
 16. 16. ื่พอร์ตเชอมต่อต่างๆเรามาดูพอร์ตกันบ ้าง ด ้านหน ้านั นประกอบไปด ้วยไฟแสดงสถานะ, ทีเปิ ด-ปิ ด Wi-Fi และ Card Reader ้ ่ด ้านหลังไม่มอะไรครับ ีด ้านขวาประกอบไปด ้วย Audio in, USB 2.0, Drive DVD และ USB 2.0 อีกหนึงพอร์ต ่ด ้านซ ้ายประกอบไปด ้วย Heat Sink, VGA, LAN, HDMI, USB 2.0 e-SATA Combo และ USB 2.0 อีกหนึง ่พอร์ต

×