Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO    PRESENTACIÓN  RECURSOS   INTERNET                            ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO    PRESENTACIÓN   RECURSOS  INTERNET                           ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO    PRESENTACIÓN   RECURSOS     INTERNET                        ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO  PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                          ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                            ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO    PRESENTACIÓN    RECURSOS    INTERNET                       ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                              ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS   INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO  PRESENTACIÓN   RECURSOS   INTERNET                            ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                              ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO    PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                         ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO    PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                          ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO    PRESENTACIÓN    RECURSOS    INTERNET                        ...
HISTORIA DE ESPAÑA  INICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                           ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO    PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                        ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                               ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO  PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                              ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO    PRESENTACIÓN    RECURSOS     INTERNET                      ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN     RECURSOS   INTERNET                        ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN       RECURSOS    INTERNET                      ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN   RECURSOS  INTERNET                           ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                          ...
HISTORIA DE ESPAÑA INICIO   PRESENTACIÓN    RECURSOS    INTERNET                         ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN  RECURSOS  INTERNET                             ...
HISTORIA DE ESPAÑA  INICIO   PRESENTACIÓN    RECURSOS    INTERNET                       ...
HISTORIA DE ESPAÑA  INICIO   PRESENTACIÓN    RECURSOS     INTERNET                      ...
HISTORIA DE ESPAÑAINICIO   PRESENTACIÓN   RECURSOS    INTERNET                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les Transformacions econòmiques durant el segle XIX

1,543 views

Published on

Presentació amb esquemes i documents relatius a l'evolució econòmica d'Espanya durant el segle XIX elaborats per l'editorial Santillana.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les Transformacions econòmiques durant el segle XIX

 1. 1. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 10 Les transformacions econòmiques durant el segle XIX PARA COMENZAR PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET ANTERIOR SALIR Santillana
 2. 2. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Per començar ANTERIOR SALIR Santillana
 3. 3. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Per començar ANTERIOR SALIR Santillana
 4. 4. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 INTRODUCCIÓ La societat de lEspanya del seglo XIX ha sigut caracteritzada com una societat dual en què convivien dos mons molt diferenciats: •Un immens interior agrari amb formes de vida i subsistència molt retardades. •Unes poques zones industrialitzades on sobria a poc a poc pas una societat moderna. Estes zones subicaven preferentment en la perifèria, amb lexcepció de Madrid. En general, ens trobem davant duna societat en què pobresa està molt estesa. Les baixíssimes rendes de la major part de la població impedien el consum i lestalvi, dificultant el desenrotllament industrial i la modernització social. ANTERIOR SALIR Santillana
 5. 5. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10Índex 1.- Les transformacions agràries 2.- Industria i minería 3.- Comerç 4.- Comunicacions 5.- La banca i el sistema monetari 6.- El paper de l’Estat i de l’empresa en l’economia ANTERIOR SALIR Santillana
 6. 6. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 101.- Les transformacions agràries Lagricultura durant el segle XIX continuava sent la principal activitat econòmica. La supremacia sobre les altres activitats econòmiques esta ratificada amb les dates següents: •Al finalitzar el segle dues terceres parts de la població activa estava ocupada en treballs agrícoles. •Lagricultura generava més de la mitat de renda nacional. •Un gran percentatge de les exportacions eren productes agrícoles. ANTERIOR SALIR Santillana
 7. 7. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 101.- Les transformacions agràriesLa desamortització: una falsa reforma agrària Les Desamortitzacions del segle XIX que van nacionaltizar els bens de l’Eglésia o de los municipis per vendre-los després en pública subasta van afectar a més de la mitat de les terres cultivables. Encara que hi ha qui les considera una reforma agrària liberal realment tenien l’objectiu de sanejar l’hisenda pública. Etapes de la legislació desamortitzadora - Primera etapa: Les de Godoy en 1798; les de las Corts de Càdis en 1813; les del trienni liberal en 1820. Van afectar a bens de l’Eglésia -Segona etapa: Les de Mendizábal en 1836 sobre els bens del clergat regular Amb Fer front a la guerra carlina l’objectiu de Crear un grup social de recolzament a Isabel II -Tercera etapa: Les de Madoz en 1855 sobre els bens municipals i comunals Conseqüències Va incrementar el nombre No va millorar la seua Els grans perdedors van ser de grans propietaris (els explotació, però va permetre els camperols, l’Eglésia, els compradors van ser gent posar en cultiu gran quantitat de municipis i el patrimoni adinerada) terres abandonades, augmentant històric-artístic la producció DOC .7 ANTERIOR SALIR Santillana
 8. 8. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 La desamortització de Mendizábal La desamortització de MadozDOC. 2 DOC. 3 ANTERIOR SALIR Santillana
 9. 9. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 101.- Les transformacions agràriesEvolució de l’agricultura Les desamortitzacions van afectar a més de 10 milions d’hectàrees, la qual cosa suposava la mitat de les terres conreades. La producció va augmentar de forma moderada fins l’últim quart de segle. La base era la tradicional tríada (blat, oliva i raïm). Altres cultius, en especial fruites i verdures, més rendibles, van anar creixent en importància durant les últimes dècades del segle, però a lacabar este només ocupaven el 8 per 100 de superfície. S’aplicaren polítiques proteccionistes: l’aranzel de 1891 va intentar protegir el blat espanyol més car davant la crisi. C. 5 DOAportació de l’agricultura al creixement econòmic: la fallida revolució agrícola Va ser un sector clau, però poc dinàmic (amb nivells de consum i de productivitat molt baixos) i amb un endarreriment tècnic molt important. La producció de blat no bastava per cobrir la demanda (eren frequents les crisi de subsistència) i, a pesar del proteccionisme, va ser necessari importar. L’estancament agrícola va ser una de las causes de l ‘endarreriment de l’economía espanyola durant el segle XIX: -L’agricultura no va ser el motor d’arrastre per a la indústria: no va crear demanda en la indústria (productes siderúrgics, químics ni de consum). -No va aportar capital de forma notable a la indústria. -No va haver-hi transferència de població significativa des del camp a la indústria. ANTERIOR SALIR Santillana
 10. 10. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 La reforma agrària liberalDOC. 4 ANTERIOR SALIR Santillana
 11. 11. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 2.- Indústria i mineriaLa indústria tèxtil La industrialització del segle XIX en Espanya va ser un fracàs. Soles en Cataluña es va arribar un nivell de desenvolupament industrial equiparable a altres regions industrials europees El sector del cotó Catalunya va ser el centre d’aquesta activitat fabril A causa -Tradició manufacturera i comercial del segle XVIII de -Polítiques proteccionistes Es va introduir la mecanització -Mulas (mule jenny) moguda per rodes hidràuliques o màquines de vapor -Selfactines (màquines de filar) La falta de carbó va provocar el desenvolupament de les colònies tèxtils, que aprofitaven la força hidráulica dels rius: Llobregat, Serpis La resta dels sectors tèxtils La indústria llanera (tradicional en Castella i Lleó, la mecanitzada en Tarrasa i Sabadell). La indústria de la seda (Granada, València i Murcia) a finals del segle XIX va traslladar la producció a Catalunya ANTERIOR SALIR Santillana
 12. 12. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10Procés de mecanització del sector tèxtil DOC. 11 ANTERIOR SALIR Santillana
 13. 13. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10CARACTERÍSTIQUES DE L’INDÚSTRIA TÈXTIL CATALANA• La indústria tèxtil cotonera va actuar com motor dinamitzador de la industrialització regional.• Factors: – Exitència duna indústria tèxtil anterior (S. XVIII) – La iniciativa empresarial de la burgesia catalana en renovació constant. – La protecció aranzelària va permetre vendre la producció al mercat nacional sense la competència britànica.• Localització: els nuclis industrials es van concentrar al voltant de Sabadell i Tarrassa situades a prop de Barcelona i tenien a la seua disposició: abundant mà dobra, disponibilitat denergia recursos comercials i financers i el port de Barcelona. ANTERIOR SALIR Santillana
 14. 14. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 ANTERIOR SALIR Santillana
 15. 15. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 COLÒNIES DE PUIG-REIG ANTERIOR SALIR Santillana
 16. 16. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 102.- Indústria siderúrgica i mineria: antecedents La indústria siderúrgica està condicionada per les matèries primes (ferro i carbó) i per la demanda de productes sidero-metal.lúrgiques.  Espanya disposava de gran riquesa mineral però hi havia un estancament del sector degut a: Inexistència de carbó de qualitat Absència de demanda per l’endarreriment econòmic Falta de capitals i tecnologies per l’explotació. Excesiva intervenció de l’Estat; frenava la inversió estrangera. ANTERIOR SALIR Santillana
 17. 17. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 102.- Indústria siderúrgica i mineria MINERIA El carbó va ser la font denergia bàsica de la revolució industrial. A Espanya lescassetat de recursos energètics va obstaculitzar la industrialització. Les jaciments de carbó estan ubicats en el nord (Astúries i Lleó) i en el sud (Ciudad Real i Còrdova) però presenten greus problemes (és car, escàs i roín), que acabaven deixant el preu del carbó espanyol per damunt del preu del carbó anglés. Al contrari, Espanya disposava de grans recursos miners (ferro, coure, plom, mercuri i zinc). No obstant això la seua explotació va romandre estancada fins a finals del segle XIX per falta de capital, de demanda i de coneixements tècnics. ANTERIOR SALIR Santillana
 18. 18. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Mineria, sectors industrials i distribució geogràfica DOC. 13 y 14 ANTERIOR SALIR Santillana
 19. 19. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 102.- Indústria i mineria SIDERÚRGIA La siderúrgia va travessar tres etapes: •Etapa andalusa (fins la dècada dels 60): utilitzaven carbó vegetal i està vinculada a la producció de ferro per abastir les necessitats de les guerres carlines: les factories de La Concepción en Marbella i La Constancia en Málaga. •Etapa asturiana (anys 70 i 80) al voltant e les conques carboníferes de Mieres i Langreo: Alts Forns en Mieres i la Sociedad Metalúrgica Duro i Cía en La Felguera. •Etapa biscaïna (a partir de la Restauració): aparició de lempresa Alts Forns de Biscaia i el desenvolupament de leix Cardiff-Bilbao (intercanvi de carbó per ferro). La mineria va viure un estancament pels motius abans indicats, però, no obstant aixó, es poden distingir dues etapes: Etapa d’estancament pel proteccionisme de la llei de mines de 1825. Etapa d’expansió a partir del sexenni revolucionàri: C. 12 DO -Llei de Bases sobre Mines, 1868 -Reforma arancelaria de Figuerola .1869 : elimina els aranzels a les matèries primeres -«Desamortització» del subsòl (privatització de las explotacions) ANTERIOR SALIR Santillana
 20. 20. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Llei de Bases de mines (1868) La legislació (llei de mines de 1825) que establia el Domini de la Corona (en 1839 el domini passa a lestat) sobre estos recursos va frenar la iniciativa privada. La llei de Bases sobre Mines de 1868 per la que es concedia més seguretat als concessionaris de lexplotació de les mines, va provocar linterés de capital estranger (empreses angleses, belgues i franceses) i la demanda internacional el que va desencadenar en, en lúltim quart del segle XIX, una autèntica febra minera. Algunes de les empreses que s’hi van instalar: Rothschild en Almadén Tharsis Sulphur ANTERIOR SALIR Santillana
 21. 21. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Altres activitats indústrials-Els molins (Moldre gra, fabricar paper…): Banyeres de Mariola, Alcoi-Indústries derivades de l’explotació agrària (oli d’oliva, aguardents ivins…)-Indústria mecànica (la Maquinista Terrestre i Marítima, drassanesEuskalduna…) ANTERIOR SALIR Santillana
 22. 22. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 103.- ComerçEl comerç interior Va tindre dificultats per desenvolupar-se a causa d’obstàcles naturals i fiscals: •Deficients comunicacions •Sistema d’ aranzels i drets de portes, entre provincies i entre el camp i la ciutat La liberalització del mercat va començar en las Corts de Càdis (llibertat d’indústria, treball i comerç) i va continuar en els periodes liberals (supressió dels gremis, abolició dels drets de pas…) Altres mesures per unificar el mercat: •Adopció del sistema mètric decimal •Unificació de pesos i mesures •Un nou sistema monetari •La creació de la xarxa de ferrocarrils per facilitar les comunicacions. •Es va modernitzar el sistema de correus i es va introduir el telègraf ANTERIOR SALIR Santillana
 23. 23. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 El comerç exterior DOC. 15Es poden distingir dues etapes relacionades amb la pèrdua de les colònies americanes en 1824 i elmonopoli comercial:Fins eixe moment Espanya monopolitzava el comerç amb Amèrica (venia els seus productes i elsdEuropa).A partir deixe moment es va ressentir fins a la segona mitat del segle XIX que va ser dexpansió, isempre sota els efectes de la conjuntura exterior (pèrdua de les colònies, fil·loxera…).El proteccionisme i lescassa demanda del mercat intern incitaren a alguns sectors a lexportació.Va mantindre sempre un caràcter primari del comerç exterior espanyol (minerals i vi),especialment dirigit al Regne Unit i França. DOC. 8 Proteccionisme davant liberalismeAl llarg del segle la política comercial espanyola va oscil·lar entre les mesures proteccionistes i leslliurecanvistes. El proteccionisme consistia en la imposició daranzels o la prohibició dimportar determinats productes. El defensaven els fabricants de cotó catalans, els productors castellans de cereals i els industrials siderúrgics bascos. El lliurecanvisme: els grups socials estaven menys definits, però entre ells estaven els comerciants i les companyes ferroviàries.Després de la “Gloriosa” es va aplicar “laranzel Figuerola” que es va considerar lliurecanvista jaque, encara que no eliminava els aranzels els rebaixarien progressivament.Durant la Restauració es tornà al proteccionisme. ANTERIOR SALIR Santillana
 24. 24. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Principals exportacions de productes espanyols DOC. 15 ANTERIOR SALIR Santillana
 25. 25. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Conreu i exportació de taronges a mitjan segle XIX ANTERIOR SALIR Santillana
 26. 26. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Exposició de maquinària agrícola a Valencia, 1880 ANTERIOR SALIR Santillana
 27. 27. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 104.- Comunicacions Els mitjans de transport Carreteres i camins La major part de la xarxa viaria era deficient Es van substituir els mitjans tradicionals de transport (Cavalleries per carruatges) i es va reduir la duració dels viatges Transport marítim Va millorar a causa de -La millora i ampliació dels ports -El perfeccionament de la navegació a vela -La introducció, a finals de segle, de la navegació a vapor Transport ferroviari El primer projecte va ser la línia Barcelona-Mataró DOC . 18 En 1855 es va aprobar la Llei de Ferrocarrils, amb un traçat centralitzat i amb un ample de vía superior al dels països veïns Es va construir amb -Ajudes estatals i inversions estrangeres (franceses) gran rapidesa ANTERIOR SALIR Santillana
 28. 28. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Mapa de la xarxa de Gràfiques de l’augment de carreteres i camins ferrocarrils i vaixells de ferro .DOC. 19 DOC. 21 ANTERIOR SALIR Santillana
 29. 29. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 5.- La banca i el sistema monetariEl sistema bancari espanyol En 1782 es va crear el primer banc espanyol: Banc de San Carlos. Posteriorment es van crear el Banc Nacional de San Fernando (1829) i el Banc d’Isabel II (1844) Després de varies fusions, en 1856 es va crear el Banc d’Espanya, i es va completar l’entramat financer espanyol del segle XIX Únic emisor de billets (Fàbrica Nacional de la moneda. 1893) Creació del Banc Hispano Americano amb els capitals repatriats després del desastre colonial.Capitals i sistema monetari En 1848 i 1864 es va implantar un sistema bimetalista (or-plata) En 1869 es va implantar la peseta (cuatro reales) com unidat monetària (19 octubre de 1868) El balanç del segle presentava aquestos trets bàsics: El Banc dEspanya exercia una posició de domini davant la banca privada La banca va funcionar com prestador de lEstat . El patró plata va acabar sent un patró fiduciari en 1870 (no basat en reserves autèntiques de metall): era una excepció quan estava imposant-se el patró or. ANTERIOR SALIR Santillana
 30. 30. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 ANTERIOR SALIR Santillana
 31. 31. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Distribució del capital financer Reforma tributària Mon-Santillán espanyol .DOC. 24 DOC. 25 ANTERIOR SALIR Santillana
 32. 32. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 6.- El paper de lestat i de lempresa en leconomiaHisenda i polítiques econòmiques C. 27 DO A principis del segle XIX existia una escassa eficàcia del sistema de recaptació, gran varietat dimpostos i exempcions fiscals a les classes privilegiades (noblesa i clergat) Amb la reforma fiscal de 1845 (Mon-Santillán) es va iniciar la modernització de l’Hisenda -Es van simplificar els impostos: directes (contribució territorial, industrial i de comerç) i indirectes (consums) 25 -Es van establir els pressupostos generals de l’Estat DOC. -Es van adoptar mesures per reduir el deute públicEmpresa i mentalitat empresarial Lactitud de lempresariat espanyol va estar, en general, llastada per una mentalitat conservadora, poc propícia a la innovació i sempre a la defensiva davant dels possibles riscos de la inversió. La major part de les empreses i tecnologia eren estrangeres (especialment franceses) En lagricultura predominava la mentalitat conservadora i poc innovadora dels sectors productius espanyols (en els vins (Osborne) i loli el domini era de capital estranger) En la minería predominava el capital estranger (anglés, francés, belga i alemany) ANTERIOR SALIR Santillana
 33. 33. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10Recursos Mapa económico de Europa en 1850 1939 Mapas europeos, en los años 1919 y Minería, sectores industriales y distribución geográfica Cuadro cronológico Principales exportaciones de Desamortización de edificios productos españoles La desamortización de Mendizábal La Ley General de Ferrocarriles Mapa de la red de carreteras y caminos La desamortización de Madoz Gráficas del aumento de La reforma agraria liberal ferrocarriles y buques de hierro Rendimientos agrícolas en varios Primeros bancos españoles países europeos Entramado financiero español tras Volumen total de las ventas de la ley de 1856 bienes desamortizados Reforma tributaria Mon-Santillán Demanda de protección estatal a la industria española Distribución del capital financiero español Proceso de mecanización del sector textil El déficit crónico de la Hacienda La dependencia del carbón ANTERIOR SALIR Santillana
 34. 34. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Internet La reforma agraria liberal IR A ESTA WEB La agricultura y la industria del Inicio de la revolución IR A ESTA WEB IR A ESTA WEB reinado de Fernando VII industrial Economía y sociedad IR A ESTA WEB Economía en el reinado de IR A ESTA WEB en la Restauración Isabel II Economía en la Restauración IR A ESTA WEB vídeoss (economía del siglo IR A ESTA WEB XIX…) Texto: La desamortización IR A ESTA WEB Seguir ANTERIOR SALIR Santillana
 35. 35. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 InternetVídeos y animaciones Las desamortizaciones (Artehistoria) Minería y siderurgia españolas en el siglo XIX (Artehistoria) Minería a finales del siglo XIX (Artehistoria) Textos Las desamortizaciones IR A ESTA WEB ANTERIOR SALIR Santillana
 36. 36. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Texto: Desamortizació d’edificis Deseando dar aplicación y destino útil a los diferentes edificios que han resultado vacantes por efecto de mis Reales decretos de 25 de julio y 11 de octubre último, con la ventaja posible de los acreedores del Estado, vengo en mandar en nombre de mi excelsa hija Doña Isabel II lo siguiente: 1.º Todos los edificios que en esta capital fueron monasterios y conventos […], se pondrán a disposición de una junta compuesta del gobernador civil de esta provincia, del corregidor de esta corte y de tres individuos que nombraré en representación de los acreedores del Estado. 2.º Esta junta propondrá para su aprobación el destino que convenga dar a cada uno de los expresados edificios según su capacidad y situación, y las obras de reforma, demolición y construcción que sean necesarios para llegar a tener: I. Cuarteles cómodos y ventilados en que pueda alojarse una guarnición de 100 hombres de infantería y 20 de caballería. II. Hospitales y cárceles. III. Nuevas calles y ensanche de las actuales. IV. Plazas y mercados de nueva planta […]. 4.º Apreciados los edificios, terrenos y materiales, y considerados los capitales a que ascienden, se dará cuenta a las Cortes para que acuerden el modo y forma de verificar el pago de la parte empleada en beneficio del Estado, y en utilidad especial de la villa de Madrid; vendiéndose por la junta los que deban enajenarse a particulares en los términos que se fije. Real Decreto sobre el destino de los edificios de las comunidades religiosas, Gaceta de Madrid, 26 de enero de 1836 DOC. 1 ANTERIOR SALIR Santillana
 37. 37. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Texto: Demanda de protección estatal a la industria españolaSin citar los ejemplos vivos de Ia Holanda y Ia Inglaterra, que sin suelo la una, y con mal suelo y clima laotra, prosperan prodigiosamente a favor del incremento que tomó su industria, bastará recordar que estacentuplica a veces el valor de las materias primeras, y que empleando y ocupando al mismo tiempo lainfancia tierna, el sexo débil, la vejez cansada, difunde y generaliza la abundancia, fuente de todos losbienes sociales.Considerada bajo este punto de vista, la industria reclama una protección más eficaz todavía que laagricultura, puesto que es mucho más útil que se compre cáñamo en rama en los mercados del Báltico oen los del Adriático, que después, convertido en lonas, se venda en las costas de Berbería o en lasescalas de Levante, que no coger el lino en nuestro suelo, y tener que ir en busca de lienzos a las bocasdel Escalda o del Elba. Las medidas generales de protección de la industria pertenecen al gobiernosuperior […].Entre tanto que con presencia de aquellos datos se dictan [normas de protección para la industria],deben los subdelegados de Fomento generalizar el conocimiento de las máquinas y métodos que sehayan inventado e inventen en toda Europa, y de que el Diario de la Administración los instruiráoportunamente, deben promover la enseñanza de la geometría y el dibujo con aplicación a las artes;deben visitar las manufacturas, y sembrar en una esperanzas, derramar en otra consuelos, alentar aquícon el elogio, estimular allí con la censura, halagar más allá con la remoción de todas las trabas; deben,en fin, popularizar la industria, como el medio más expedito y seguro de generalizar sus beneficios […]. JAVIER DE BURGOS, Real decreto para el establecimiento de Subdelegaciones de Fomento, 1833DOC. 8 ANTERIOR SALIR Santillana
 38. 38. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 La dependencia del carbó El carbón de piedra, esa materia que con notoria puntualidad ha sido llamado oro negro de nuestro siglo, ese pan de la industria sin el cual no se alimenta el vapor, que es el agente de la fabricación y de la locomoción terrestre y marítima, nos viene de Inglaterra avalorado como artículo que no tiene competencia en el mercado. Hasta hace muy pocos años nadie se había apercibido de que un pueblo que no explote fácilmente carbones propios, carece de la independencia necesaria para asegurar la vida de su industria y de su comercio. El día en que la nación que nos surte de ese precioso mineral se indisponga con España, o no pueda desprenderse como ahora del sobrante de su riqueza carbonífera, nuestras fábricas tendrán que paralizar sus trabajos, nuestros buques se verán precisados a permanecer dentro de los puertos, y millares innumerables de familias se verán en la mayor miseria, amenazando a la nación con uno de esos cataclismos terribles promovidos por la necesidad irremediable de pan y de trabajo. MANUEL ANGELÓN, Isabel II. Historia de la reina de España, 1860 DOC. 12 ANTERIOR SALIR Santillana
 39. 39. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Texto: La Llei General de Ferrocarrils Art. 1.° Los ferrocarriles se dividirán en líneas de servicio general y de servicio particular. Art. 2.° Entre las líneas de servicio general se clasificarán como de primer orden las que, partiendo de Madrid, terminen en las costas o fronteras del reino. Art. 3.° Todas las líneas de ferrocarriles destinadas al servicio general son del dominio público, y serán consideradas como obras de utilidad general. […] Art. 6.° Los particulares o compañías no podrán construir línea alguna, bien sea de servicio general, bien de servicio particular, si no han obtenido previamente la concesión de ella. Art. 7.° Esta concesión se otorgará siempre por una ley. […] Art. 19.° Los capitales extranjeros que se empleen en la construcción de ferrocarriles o en empréstitos para este objeto, quedan bajo la salvaguardia del Estado, y están exentos de represalias, confiscaciones o embargos por causa de guerra. Art. 20.° Se conceden desde luego a todas las empresas de ferrocarriles: I. Los terrenos de dominio público que hayan de ocupar el camino y sus dependencias. II. El beneficio de vecindad para el aprovechamiento de leña, pastos y demás de que disfrutan los vecinos de los pueblos cuyos términos abrazare la línea para los dependientes y trabajadores de las empresas, y para la manutención de los ganados […]. III. La facultad de abrir canteras, recoger piedra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, depositar materiales y establecer talleres para elaborarlos en los terrenos contiguos a la línea […]. IV. La facultad exclusiva de percibir mientras dure la concesión, […] los derechos de peaje y los de transporte, sin perjuicio de los que puedan corresponder a otras empresas. Art. 46.° Podrá el Gobierno autorizar provisionalmente la constitución de compañías por acciones que tengan por objeto la construcción y explotación de los ferrocarriles […].DOC. 18 3 de junio de 1855 ANTERIOR SALIR Santillana
 40. 40. HISTORIA DE ESPAÑA INICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Text: Primers bancs Entramat financer espanyol espanyols després de la llei de 1856Creado por Real decreto de 25 de enero de 1844 el otro establecimiento de su clase, que se tituló Banco de Isabel II,duró cuatro años, hasta que por otro Real decreto de 25 de julio de 1847 se dispuso la reunión de ambos en uno solo,bajo la denominación de Banco Español de San Fernando, el cual quedó reorganizado por la ley de 4 de mayo de 1849,constituyéndose con un capital de 200 millones en 100.000 acciones de a 2.000 reales y con la facultad de emitirbilletes al portador de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 reales hasta la cantidad de cien millones. La duración del banco estáfijada en veinticinco años, que podrá prorrogarse, y se ocupa en los giros, descuentos, préstamos y demás, estándoleprohibido negociar en efectos públicos. Tiene a su frente un gobernador nombrado por Su Majestad y una Junta degobierno. Ocupa la casa de la antigua compañía de los Cinco Gremios, en la calle Atocha, bello, elegante y sólidoedificio construido en 1791 para dicha compañía por el arquitecto don José Ballina, y que, vendido en pública subastaen 1845, fue adquirido por el Banco de Isabel II en la suma de 3.350.000 reales, y hoy pertenece en propiedad al deSan Fernando. . RAMÓN MESONERO ROMANOS, Nuevo manual histórico-topográfico-estadístico, 1854 DOC. 22 DOC. 23 ANTERIOR SALIR Santillana
 41. 41. HISTORIA DE ESPAÑAINICIO PRESENTACIÓN RECURSOS INTERNET TEMA 10 Texto: El déficit crònic de l’HisendaResulta, pues, señores, que gastamos entre [el presupuesto] ordinario y el extraordinario (que ya meharé cargo después de lo que significa esta diversidad de nombres), 2.800 millones, y que los ingresosdel país son 2.200 […]. Que venga aquí el ministro de Hacienda más entendido, el estadista másafamado del mundo, y no hallará más que tres caminos: o disminuir los gastos, o aumentar los ingresos,o hacer lo uno y lo otro para venir por este medio a la igualación. El estado permanente y normal de unpaís no puede ser más que la nivelación de los gastos con los ingresos. Lo que entre nosotros estásucediendo puede durar cuatro, seis, ocho o diez años […].Nos hemos estado, y estamos, comiendo lo que no es nuestro; hemos vendido los bienes que eran delos pueblos, de la beneficencia, de la instrucción pública; que tenían dueño conocido (yo ahora no locensuro ni apruebo), y el precio de esos bienes se ha aplicado al Estado, obligándose este a pagar unarenta. ¿Deja esto de ser un empréstito? ¿Qué otra cosa es tomar un capital que no es del Estado ysobre ese capital pagar una renta? Esto es contraer un empréstito.¿Qué va a suceder, pues, en una nación en que se gastan 600 millones más de los que se tiene, ydonde se está contrayendo una deuda perpetua; donde se ha establecido una fábrica de papel sin fin,por cuyo papel se abona un interés, donde los gastos van creciendo anualmente, mientras que losingresos no pueden crecer en la misma progresión? J. BRAVO MURILLO: Discurso en las Cortes, 1865 DOC. 27 ANTERIOR SALIR Santillana

×