01. l'antic règim

2,538 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
570
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01. l'antic règim

 1. 1. Història del MónContemporani<br />Primer Batxillerat<br />Professor: Fran Cadenas<br />fran_cadenas@yahoo.es<br />IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 2. 2. Tema 1L’antic Règim<br />Bases demogràfiques<br />Una economia de base senyorial<br />La societat estamental<br />Organització territorial i teoria política<br />Identitat i mentalitat a l’Antic Règim<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 3. 3. 1. Les bases demogràfiques<br />1.1. Cicle demogràfic antic<br /><ul><li>Elevada natalitat
 4. 4. Elevada mortalitat
 5. 5. Reduïda esperança de vida
 6. 6. Limitats i insuficients moviments migratoris
 7. 7. Escàs creixement demogràfic (població estacionària):</li></ul> cicle malthusià<br />1.2. Causes<br /><ul><li>Estructura econòmica improductiva
 8. 8. Condicions sanitàrio-higièniques
 9. 9. Riscos ambientals
 10. 10. Conflictes militars i socials</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 11. 11. 1.3. La xarxa urbana<br /><ul><li>Reduït nombre de població urbana (c. 10%)
 12. 12. Concentració funcions política, administrativa, religiosa, econòmica i cultural: localització noblesa i burgesia
 13. 13. Inexistència planificació urbana i presència muralla
 14. 14. Barris ètnics (moreries, juderies, genovesos), professionals´(velluters)...
 15. 15. Renaixement i barroc: imatges de poder polític/religiós
 16. 16. Construcció xarxa urbana europea actual: segles XVI-XVIII</li></li></ul><li>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 17. 17. 2. Una economia de base senyorial<br />Trets generals<br /><ul><li>80-90% població rural
 18. 18. Escassa producció i productivitat
 19. 19. 75% producció global béns
 20. 20. Dependència factors físics
 21. 21. Predomini autoconsum
 22. 22. Mercats locals o comarcals
 23. 23. Desenvolupament comerç ultramarí
 24. 24. Concentració territorial propietats </li></ul> (propietats vinculades església/noblesa)<br />Van Goyen, J. - Cabanyes junt a un pou (detall)<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 25. 25. 2.1. L’estructura de la propietat agrària<br />Predomini propietat senyorial (nobiliària o eclasiàstica) i reduïda propietat privada<br /><ul><li>Erosió lenta del poder senyorial des del s. XIV i forta des del s. XVIII  creixement poder ciutats i burgesia (inversió en propietats agràries)
 26. 26. DOMINI SENYORIAL (duc de Gandia, comte d’Oliva, monestir de Simat...)
 27. 27. Senyoria territorial:
 28. 28. Reserva senyorial
 29. 29. Tinences (emfiteusi, parceria...): pagament d’impostos (censos, lluïsmes, talles, banalitats, peatges) i prestacions personals (corvea, vigilància...)
 30. 30. Senyoria jurisdiccional: jurisdicció sobre les terres senyorials i alodials
 31. 31. Taxes i monopolis senyorials: molins, ferreteries, tavernes, peatges, fires
 32. 32. Poder jurisdiccional: dret de ban, justícia (diversos graus) i immunitat
 33. 33. Pagament d’impostos reials (talla, capitació, corvea reial, terç delme, gabelles...), i eclesiàstics (delme, croada...)
 34. 34. Excessiva pressió fiscal i desinhibició increment productivitat agrària </li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 35. 35. Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 36. 36. Concessiód’unfeu (1192)<br />Que tothom en sigui assabentat.<br />Jo, Alfons, per la gràcia de Déu rei dels aragonesos i comte de Barcelona, marquès de Provença, t'atorgo i et concedeixo a tu, Guillem d'Anglesola, el meu castell de Mur per al servei i per a la fidelitat envers mi i envers els meus successors. Et dono i et concedeixo aquest castell amb tots els seus termes i pertinences, amb totes les portes de sortida i amb totes les millores que hi facis, i especialment amb les seixanta mitgeres de blat que cada any acostumen a donar els homes d'aquest lloc. Tot això t'ho dono i concedeixo en feu, en servei i en fidelitat envers mi i envers els meus successors, perquè ho tinguis en nom meu i en nom dels meus successors perpètuament, tu i la teva nissaga. I ens n'haureu de donar la potestat a nosaltres o als nostres missatgers, sempre que us la demanem, al llarg de tots els segles, tant si fóssiu enutjats com en bona pau. T'atorgo també que puguis ajudar i defensar aquest castell contra qualssevol homes, amb excepció de la meva persona o dels meus successors.<br />I jo, Guillem d'Anglesola, renuncio a perpetuïtat, senyor rei, a qualsevol reclamació o a qualsevol queixa que fins ara tingui contra vós o contra els vos tres, tant de béns mobles com de béns immobles o de qualsevol altra qüestió.<br />Cessió per partd’Alfons el Cast del castell de Mura Guillem d’Anglesola (1192).<br />
 37. 37. 2.2. La producció agrària<br /><ul><li>Agricultura policultiu i subsistència: escassa especialització i comerç limitat
 38. 38. Producció ramadera insuficient: terres comunals, transhumància, inexistència pastures...
 39. 39. Autoabastiment familiar: tèxtils, mobles, ferramentes 
 40. 40. Venda excedents mercats locals o comarcals i compra productes absolutament necessaris
 41. 41. Tipus d’explotació:
 42. 42. Predomini openfields (especialment cereals)
 43. 43. Policultius sobre extensions reduïdes </li></ul> (Mediterrània) amb orientació a l’autoconsum<br /><ul><li>Terres comunals (pastures, boscos...)
 44. 44. Excessiva dependència marc físic
 45. 45. Deficiències alimentàries: desnutrició, morbiditat</li></ul> MORTALITAT<br /> (Activació Cicle Malthusià)<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 46. 46. 2.3. Indústria tradicional i manufactures<br />Tipus de producció industrial<br /><ul><li>Producció gremial: escassa productivitat  regulació tècnica, qualitat, volum, preus, accés laboral, assistència
 47. 47. Producció camperola: producció familiar, Putting-Out System, Verlags System, Domestic System...
 48. 48. Manufactures (privades o reials): orientació exportació i concentració mà d’obra</li></ul>Le Nain, L., - La família del ferrer<br />2.4. La insuficiència dels transports<br /><ul><li> Transports terrestres </li></ul> (camins i carreteres): <br /> lentitud, elevat cost <br /> i reduïda capacitat càrrega<br /><ul><li> Transport marítim: </li></ul> major càrrega, lentitud, <br /> accessibilitat únicament costa<br /><ul><li> Navegació fluvial: capacitat càrrega, rapidesa, condicions hidrogràfiques adequades (GB)</li></li></ul><li>Ordinacions Gremials d’adobers i sabaters de Barcelona<br />- És prohibit treure pells de les basses i estendre-les al sol els diumenges (...)<br />- És obligat repartir-se equitativament les pells que vénen de València, de Xipre, etc.<br />- És prohibit vendre sabates d'estiu si abans no les han vist els prohoms de l'ofici.<br />- Les sabates de dona i de nen han de portar doble orla.<br />- És vedat d'obrir una botiga a qui no hagi passat quatre anys al taller d'un mestre, no s'hagi examinat i aprovat i no hagi pagat 30 sous al gremi i 100 sous si és estranger.<br />- Els cuirs s'han d'assecar en barres i s'han d'ensenyar als venedors del gremi abans de vendre'ls. Les infraccions seran castigades amb multes de 5 a 20 sous i amb la crema d'una de cada dotze pells a la plaça pública<br />- La venda s'ha de fer a les botigues pròpies, no en portals foscos on no es pugi veure la qualitat de la pell i dels productes.<br />- Les pells del moltó o d'ovella no s'han d'adobar per menys de dos sous i mig la dotzena; les de be, per menys de 8 sous la dotzena, i les de vaca, per menys de 50 sous el feix.<br />Extret de Manuel Riu, La vida en la Edad Media<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 49. 49. 2.5. Els intercanvis econòmics<br /><ul><li> Comerç interior reduït: abast local o comarcal
 50. 50. Comerç exterior:
 51. 51. Rutes marítimes tradicionals (Bàltic, Mediterrània)...
 52. 52. Comerç colonial: obertura noves rutes  importació matèries primeres i exportació béns manufacturats
 53. 53. Desenvolupament financer
 54. 54. Consolidació importants centres financers: Londres, París, Gènova, Ginebra, Frankfurt
 55. 55. Desenvolupament mecanismes crèdit
 56. 56. Influència beneficis comercials: </li></ul>Reinversió<br />Proliferació mercaders, banquers i prestadors<br /><ul><li>Política econòmica: mercantilisme (s. XVI-XVIII)
 57. 57. Protecció manufactures, companyies comercials i comerç colonial
 58. 58. Intervencionisme: manufactures reals, concessions comercials, protecció flotes...
 59. 59. Augment reserves or: impuls exportacions (colònies), protecció colònies (prohibició relacions comercials) i inhibició importacions productes estrangers</li></ul>Lorraine, C., Embarco de Santa Paula en el puerto de Ostia<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 60. 60. 3. La societat estamental<br />3.1. Els privilegiats<br /><ul><li>Definició de privilegi: desigualtat jurídica i fiscal 
 61. 61. Drets fiscals (exempció i recaptació impostos...)
 62. 62. Beneficis econòmics: vinculacions, rendes senyorials...
 63. 63. autoritat pública judicial i estatut jurídic propi (furs)
 64. 64. Prerrogatives socials
 65. 65. CLERGAT
 66. 66. < 1 %
 67. 67. Privilegis
 68. 68. Enormes propietats
 69. 69. 2 Grups: alt i baix clergat
 70. 70. NOBLESA
 71. 71. 2-3%
 72. 72. Enorme propietat territorial: 30-40% terres
 73. 73. Privilegis
 74. 74. Diferents sectors:
 75. 75. Noblesa de cort (epée)
 76. 76. Noblesa de toga
 77. 77. Noblesa provincial</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 78. 78. 3.2. Els no privilegiats(90-95% població)<br /><ul><li> Burgesia
 79. 79. Classe dominant i grup econòmic més dinàmic
 80. 80. Gran diversitat: rendista, financera, industrial, professional
 81. 81. Classes populars urbanes
 82. 82. Cobrament salari i coneixement d’algun ofici
 83. 83. Gran varietat situacions
 84. 84. Empitjorament situació socioeconòmica s. XVIII?
 85. 85. Camperolat
 86. 86. Majoria població (c. 70-80%)
 87. 87. Situacions jurídiques variades:
 88. 88. Serfs (múltiples situacions)
 89. 89. lliures (propietaris, arrendataris o jornalers...)
 90. 90. Condicions de vida dures i enorme pressió fiscal</li></li></ul><li>4. Organització territorial i teoria política<br />4.1. Les formes polítiques<br /><ul><li> Decadència Poder Imperial i papal
 91. 91. Afirmació monarquies feudals (s. XIII)
 92. 92. Repúbliques italianes</li></ul>4.2. L’estructura de l’estat modern<br /><ul><li> Cort i òrgans de govern central
 93. 93. Casa reial  corts
 94. 94. Curia Regis  consells, secretaris...
 95. 95. Superposició de poders locals:
 96. 96. Parlaments, corts, dietes, estats generals
 97. 97. Poders feudals
 98. 98. Burocràcia: virreis, governadors, intendents, jutges, agutzils...
 99. 99. Diplomàcia
 100. 100. Exèrcits
 101. 101. Hisenda i finances</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 102. 102. 5. Mentalitat a l’Antic Règim<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 103. 103. 5. Mentalitat a l’Antic Règim<br />5.1. Identitats <br />Individuals<br /> Col·lectives<br /><ul><li>Legitimadores
 104. 104. Resistència
 105. 105. Projecte</li></ul> Caràcter<br /><ul><li>Totalitzadores
 106. 106. Complementàries</li></ul> Construcció ideològica externa i procés aprenentatge<br />Antic Règimmúltiples i leialtats compartides: <br /><ul><li>Predomini patriotisme local, jurisdiccional, dinasticisme
 107. 107. Identitats religioses: catòlics, protestants, ortodoxos, jueus, musulmans...
 108. 108. lenta formació sentiments nacionals (s. XV-XVIII)  Nivell conscient elits (s. XVIII)  Història mítica, fronteres, element cohesionador, símbols identitaris</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 109. 109. Construcció identitat nacional espanyola<br /><ul><li>Història mítica: resistència invasor romà (Càntabres, Viriat...), regne visigot de Toledo, llegenda de Santiago... </li></ul>Pelayo reinó el primero en Asturias, en Cangas, dieciocho años. Este, como arriba dijimos, expulsado por el rey Vitiza de Toledo. Entró en Asturias. Y después de que España fue ocupada por los sarracenos, él fue el primero que asumió la rebelión contra ellos en Asturias, reinando Yusuf en Córdoba, y gobernando en la ciudad de León ( léase Gijón), sujeta a los sarracenos, Munuza sobre los astures. Y así, por él fue muerta la hueste de los sarracenos con Al-Sahm, y capturado el obispo Opas. Y al final fue muerto Munuza. De esta forma, desde entonces se dio la libertad al pueblo cristiano. Entonces también los que de la hueste de los sarracenos se salvaron de la espada, fueron aplastados en Liébana, hundiéndose el monte por el juicios de Dios. Y nace el reino de los astures por la providencia divina. <br />Crónica Albeldense, c. 883<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 110. 110. <ul><li>Elements definitoris: religió, llengua, ètnia, cultura i mites...</li></ul>Exemple de mite nacionalista<br />Los moriscos eran las minorías de lengua y cultura musulmanas, y de religión islámica, que quedaron en España después de la Reconquista. Nunca estuvieron realmente integradas en el orden de la monarquía hispánica. Tras una guerra atroz, fueron redistribuidos por la península. No sirvió de nada. Finalmente, los moriscos serían expulsados de España entre 1609 y 1616. No fueron “españoles obligados a dejar de serlo”; fueron musulmanes que no quisieron ser españoles.<br />Fuerza Nueva, 13 agost 2009<br />Autor anònim, Cuzco, c. 1750<br />
 111. 111. <ul><li>Fronteres i símbols</li></li></ul><li>5. 2. La concepció de l’Univers<br /><ul><li>Predomini interpretació mítica univers
 112. 112. Creació divina Univers
 113. 113. Superstició, màgia, irracionalitat...
 114. 114. Època Moderna: canvi paradigna (Kuhn)
 115. 115. Renaixement: ésser humà centre de l’univers, dominació naturalesa i aplicació raó per a combatre l’adversitat
 116. 116. Segle XVII: Revolució Científica
 117. 117. Segle XVIII: Il·lustració  Crítica superstició, irracionalitat,dogma, privilegis, arbitrarietats... Raó, educació i ciència: solució als problemes de la humanitat </li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 118. 118. La concepció mítica de l’Univers<br />Després d'haver caminat tota la nit des de Guilgal, Josuè va atacar els amorreus per sorpresa. El Senyor va desconcertar els enemics, i els israelites els van desfer completament a Gabaon. Després els perseguiren per la baixada de Bethoron i els anaven derrotant fins a Azecà i Maquedà. A més, mentre fugien dels israelites, baixant de Bethoron fins a Azecà, el Senyor va fer caure damunt d'ells una pedregada terrible, de manera que en va matar més la pedregada que l'espasa dels d'Israel.<br />El dia que el Senyor va fer caure els amorreus davant els israelites, Josuè s'adreçà al Senyor i, en presència del poble, va cridar:<br />Sol, detura't a Gabaon!<br />I tu, lluna, a la vall d'Aialon!<br />I el sol es deturà, i la lluna es va parar, mentre el poble castigava els enemics.<br />Així ho diu el Llibre del Just.<br />El sol es va aturar al bell mig del cel i va ajornar la seva posta tantes hores com té un dia. Ni abans ni després no hi ha hagut mai un dia com aquell en què el Senyor va obeir la veu d'un home. I és que ell mateix combatia a favor d'Israel. <br />Josuè, 10, 9-14 <br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 119. 119. Alfons X – Las Partidas<br />LEY I<br />Qué quiere decir adivinanza, et quantas maneras son della.<br /> <br />Adevinanza tanto quiere decir como querer tomar poder de Dios para saber las cosas que son por venir. Et son dos maneras de adevinanza: la primera es la que se face por arte de astronomía, que es una de las siete artes liberales: et esta segunt el fuero de las leyes non es de­fendida de usar a los que son ende maestros et la entienden verdadera­mente, porque los juicios et los asmamientos que se dan por esta arte, son catados por el curso natural de los planetas et de las otras estrellas, et tomados de los libros de Tolomeo et de los otros sabidores que se trabajaron destaesciencia: mas los otros que non son ende sabidores, non deben obrar por ella, como quier que se puedan trabajar de aprenderla estudiando en los libros de los sabios. <br />La segunda manera de adevinanza es de los agoreros, et de los sorteros et de los fechiceros que catan en agüero de aves, o de estornudos o de palabras, a que llaman proverbio, o echan suertes, o catan en agua, o en cristal, o en espejo, o en espada o en otra cosa luciente, o facenfechizos de metal o de otra cosa qualquier, o adevinan en cabeza de home muerto, o de bestia, o de perro, o en palma de niño o de muger virgen. Et estos truhanes atales et todos los otros semejantes dellos porque son homes dañosos et engañadores, et nacen de sus fechos muy grandes daños et males a la tierra, defendemos que ninguno dellos non more en nuestro señorío nin use hidestas cosas: et otrosí que ninguno non sea osado de acogerlos en sus casas nin de encobrirlos.<br />
 120. 120. LEY II.<br /> De los que escantan los espíritus malos o facen imagines o otros fechizos, o dan yerbas para enamoramiento de los homes et de las mugeres.<br /> Nigromancia dicen en latín a un saber estraño que es para es­cantar los espíritus malos. Et porque de los homes que se trabajan de facer esto viene muy grant daño a la tierra et señaladamente de los que los creen et les demandan alguna cosa en esta razón, acaesciéndoles muchas ocasiones por el espanto que reciben andando de noche bus­cando estas cosas atales en los lugares extraños, de manera que algunos dellos mueren, o fincan locos o demuniados; por ende defendemos que ninguno non sea osado de trabajarse de usar tal nemiga como ésta, porque es cosa que pesa a Dios et viene ende muy grant daño de los homes. Otrosí defendemos que ninguno non sea osado de facer imagines de cera, nin de metal nin de otros fechizos malos para enamorar los ho­mes con las mugeres, nin para partir el amor que algunos hobiesen en­tre si. Et aún defendemos que ninguno non sea osado de dar yerbas ninbrebage a home o a muger por razón de enamoramiento, porque acaesce de las vegadas que destosbrebagesatales vienen de muerte los que los toman, o han muy grandes enfermedades de que fincan ocasionados para siempre.<br /> <br />
 121. 121. Quien puede acusar a los truhanes, et a los baratadores sobredichos et qué pena merescen.<br />Acusar puede cada uno del pueblo delante del judgador de los ago­reros, et a los sorteros et de los otros baratadores de que fablamos en las leyes deste título. Et si les fuere probado por testigos o por conos­cenciadellos mismos que facen o obran contra nuestro defendimiento alguno de los yerros sobredichos, deben morir por ende: et los que los encubrieren en sus casas de sabiendas, deben ser echados de la tierra para siempre. Pero los que ficiesen encantamientos o otras cosas con buena entención, así como para sacar demonios de los cuerpos de los homes, o para deslegar a los que fuesen marido et muger que non pudiesen convenir en uno, o para desatar nube que echase granizo o niebla por­que non corrompiese los frutos de la tierra, o para matar langosta o pul­gón que daña el pan o las viñas, o por alguna otra cosa provechosa semejante destas, non debe haber pena, ante decimos que deben rescebir galardón por ello.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 122. 122. LEONARDO DA VINCI<br />“Però vanes i plena d’errors em semblen aquelles ciències que no naixen de l’experiència, mare de tota certitud, ni conclouen en una certesa experimental; és a dir, tals que, ni el seu origen ni el seu medi, ni la seua fi passen per cap del cinc sentits”.<br />“Si dubten de cada cosa que passa pels sentits, quant més em de dubtar de les coses rebels a eixos sentits, com l’essència de Déu, l’ànima i altres qüestions similars, sobre les quals es discuteix i dissenteix. I s’esdevé que on falta el raonament se’l supleix amb xerrameca, cosa que no s’esdevé quan es tracta de coses certes. Direm, doncs, que on hi ha tumultuoses discussions no hi ha veritable ciència [...]”.<br />“Qui s’enamora de la pràctica sense ciència, és com el mariner que puja al vaixell sense timó ni brúixola [...]”.<br />“ [...] Per més que la natura comence per la raó i acabe per l’experiència, nosaltres hem de seguir el camí contrari; ço és, començar [...] per l’experiència i amb ella investigar la raó”.<br />Aforismos, Madrid, Espasa-Calpe, 1965, pp. 31.34.<br />
 123. 123. Dios tomó al ser humano, obra de naturaleza indefinida y, habiéndolo puesto en el centro del mundo le habló de esta manera: '¡Oh Adán!, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que po­seas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres se encuentra constreñida por las leyes que les he prescrito; tú, en cambio, no estás cons­treñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como arbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefieras. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas.'"<br /> PICO DELLA MIRÁNDOLA, G.: Discurso sobre la dignidad del ser humano, 1486.<br />
 124. 124. MACHIAVELLI<br />Capítol XXV. Del poder de la fortuna sobre les coses humanes, i com cal plantar-li cara<br />No ignoro que molts han cregut i encara creuen que les coses del món són governades per la fortuna i per Déu, i que els homes, amb la prudència que els és pròpia, no poden modificar-les ni tan sols posar-hi remei [...]. Tanmateix, com que no crec que s’hagi extingit el nostre lliure albir, jutjo que bé pot ser cert que la fortuna sigui l’àrbitre de la meitat de les nostres accions, però que ens en deixa governar l’altre meitat, o gairebé, a nosaltres mateixos. Jo la comparo amb un d’aquests rius impetuosos que, quan s’enrabien, inunden les planes, destrossen arbres i edificis, treuen terra d’aquí i la posen més enllà; tothom en fuig, tothom cedeix a llur fúria sense poder-hi posar aturador. I bé que les coses siguin així, això no obsta perquè els homes, quan els temps són tranquils, no puguin fer previsions amb murades o terraplens, de manera que, si el riu torna a créixer, o bé les aigües seguiran per un canal, o el seu ímpetu no serà tan desenfrenat i perillós. Semblantment s’esdevé amb la fortuna, que manifesta la seva força poderosa on no hi ha virtut preparada per resistir-hi, i cap allí orienta el seu ímpetu on sap que no s’han fet murades ni terraplens per parar-la [...].<br /> <br />Machiavelli, El Príncep, 1513.<br />
 125. 125. GUICCIARDINI<br />No conec ningú a qui desagrade més que a mi l’ambició, l’avarícia i mol·lície dels sacerdots, tant perquè cadascú d’aquests vicis és odiós en si mateix, com perquè individualment i tots junts convenen molt poc als qui fan professió de vida entregada a Déu; i també perquè són vicis tan oposats entre si, que no poden donar-se junts si no és en un subjecte veritablement estrany. Això no obstant, el favor del que ha gaudit per part de diversos pontífex m’ha obligat a amar per mi mateixa la seua grandesa; i si no hagués estat per aquest fet, habria amat a Martí Luter com a mi mateix, no per tal de lliurar-me de les lleis que estableix la religió cristiana, tal com és interpretada i entesa usualment, sinó per tal de veure a eixa caterva de malvats als seus termes corresponents, ço és, a quedar-se bé sense vicis o bé sense autoritat.<br />Ricordi, Bari, Palmorochi, 1933, p. 290.<br />
 126. 126. ERASME<br />Queda otro estilo de hombres el cual, sin duda alguna, pertenece por entero a nuestra grey. Se complace en escuchar o explicar falsos milagros y prodigios y nunca se cansa, por maravillosas que sean, de recordar fábulas de espectros, duendes, larvas, seres infernales y otros mil portentos semejantes, los cuales cuanto más se apartan de la verdad, con tanto mayor placer son creídos y hacen titilar los oídos con afán más deleitoso. Y ello no lo emprenden solamente para matar el tedio de las horas, sino también a fin de ganar lucro, singularmente para los sacerdotes y los predicadores. Parientes suyos son quienes profesan la necia, pero agradable persuasión de que si ven una talla o una pintura de San Cristóbal, esa especie de Polifemo, ya no se morirán aquel día, o que si saludan con determinadas palabras a una imagen de Santa Bárbara, volverán ilesos de la guerra, o que si visitan a San Erasmo en ciertos días, con ciertos cirios y ciertas oracioncillas, se verán ricos en breve.<br />Erasme de Rotterdam, <br />Elogi de la bogeria, Cap. XL, 1509.<br />
 127. 127. SANNAZARO: un poema dedicat al Papa Alexandre VI<br /> <br /> «Quizá no sepas de quién es esta tumba.<br />Párate, caminante, no te pese. <br />El nombre que ves, Alejandro, no es del Magno, <br />sino de este que, <br />presa de una libidinosa sed de sangre<br />arruinó a tantas ciudades ilustres <br />y a tantos reyes, que asesinó a tantos señores<br />para engordar a sus hijos. <br />El mundo entero devastó, extenuó, arruinó,<br />con rapiña, hierro y fuego; <br />pisoteó las leyes humanas, las leyes divinas<br />y al mismo Dios.<br />…………………………………………………………<br /> Y, aun así, en la ciudad de Rómulo, por once<br />años fue pontífice. <br />Ve, pues, y recuerda a Nerón, a Calígula<br />al torpe Heliogábalo; <br />y te baste, ¡oh caminante!, más no permite la decencia.<br />Imagina y sigue tu camino». <br /> <br />JacopoSannazaro, <br />Epigrama de Sannazaro contra Alejandro VI <br />
 128. 128. COPÈRNIC<br /> <br />[…] Primer postulado. No existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes.<br />SEGUNDO POSTULADO. El centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan sólo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar.<br />Tercer POSTULADO. Todas las estrellas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas, razón por la cual el centro del mundo está situado en las proxi­midades del Sol.<br />Cuarto postulado. La razón entre la distancia del Sol a la Tierra y la distancia a la que está situada la esfera de las estrellas fijas es mucho menor que la razón entre el radio de la Tierra y la distancia que separa a nuestro planeta del Sol, hasta tal pun­to de que esta última resulta imperceptible en comparación con la altura del firma­mento."<br />Copèrnic, Commentariolus, 1507<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 129. 129. GALILEO GALILEI<br />"Que la concepción heliocéntrica se funda en razones tan sólidas como eficaces que­da claro con sólo reparar en el hecho de que todos sus partidarios fueron antes de la opinión contraria; durante mucho tiempo se rieron de ella y la consideraron estúpida, actitud de la cual yo mismo, Copérnico o cualquiera de nuestros contemporáneos podría dar fe. Ahora bien, ¿quién creerá que una opinión que se tiene por vana e incluso necia, que apenas han defendido uno de cada mil filósofos y que ha sido reprobada por el príncipe de la Filosofía (Aristóteles), puede imponerse de otro modo que por medio de las más rigurosas demostraciones, las experiencias más evidentes y las observaciones más sutiles? Desde luego, nadie abandonará una opinión bebida con la leche y con los primeros estudios, plausible a los ojos de casi todo el mundo y sustentada por la autoridad de los pensadores más respetables, si las razones en con­tra no son más que eficaces.“<br /> <br />GALILEO, Consideraciones sobre la opinión copernicana, Alianza Editorial, Madrid, 1986, pág. 75. <br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 130. 130.
 131. 131.
 132. 132.
 133. 133. 4.3. El pensament polític<br />a l’Època Moderna<br />(Segles XVI-XVIII)<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 134. 134. SEGLE XVI<br /><ul><li>Machiavelli: raó d’estat
 135. 135. Orígens del naturalisme polític: protestants i jesuïtes
 136. 136. Bodin: sobirania, estat i absolutisme legislatiu i judicial</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 137. 137. MACCHIAVELLI<br />Vol. II, Capítol 2.<br />La nostra religió col·loca el bé suprem en la humilitat, l’abnegació i el menyspreu de les coses mundanes, en tant que les paganes, per contra, el posava en la grandesa d’ànim, la robustesa corporal i totes les altres qualitats que fan fortíssims els homes [...]. Al meu parer, eixa manera de viure ha fet els pobles més febles i els converteix en presa fàcil dels homes malvats, que poden manejar-los amb seguretat, ja que veuen a la majoria dels homes més disposats, amb objecte de guanyar el paradís, a patir les injúries abans que no a venjar-les.<br />Vol. III, Capítol 41.<br />Perquè quan de la resolució que es prengui depén la salvació mateixa del país, no cal detenir-se en consideracions de justícia o injustícia, d’humanitat o de crueltat, de glòria o d’infàmia. En casos semblants és indispensable salvar, abans de res i per damunt de tot, l’existència i la llibertat del país.<br /> <br />Discursos sobre la Primera Dècada de Titus Livi, 1512-1515.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 138. 138. MARTIN LUTHER<br />Ningú en la Cristiandat té el dret a perjudicar ni a impedir que es puga perjudicar. Únicament l’Església té autoritat per a la Reforma. En conseqüència, si el Papa intentara utilitzar el seu poder per a evitar la convocatòria d’un concili, o impedir la reforma de l’Església, no hem de respectar ni a ell ni al seu poder; i si comencés a excomulgar i a fulminar, hauríem de despreciar aquests fets com els actes d’un boig, i, confiant en Déu, excomulgar-lo i fer-li front amb totes les nostres forces [...].<br />Luther, Martin, A la noblesa cristiana de la nació alemanya, 1520.<br />Els prínceps d’aquest món són déus, el poble vulgar és Satan, a través de qui Déu obra de vegades el que en altres ocasions realitza directament mitjançant Satan, ço és, fa la rebel·lió com càstig contra els pecats del poble [...].<br />No és de cap manera propi d’un cristià alçar-se contra el seu govern, tant si actua justament com en cas contrari. <br />No hi ha millors obres que obeir i servir a tots els que estan col·locats per damunt de nosaltres com a superiors. Per aquesta raó també, la desobediència és un pecat major que l’assassinat, la luxúria, el robatori i la deshonestedat i tot el que aquests poden abraçar.<br />Luther, Martin, Sobre les bones obres, 1520.<br />
 139. 139. JEAN CALVIN<br /> <br />El propòsit del govern temporal, mentre vivim entre els homes, és fomentar i recolzar el culte extern de Déu, defensar la doctrina pura i la posició de l'església, conformar les nostres vides a la societat humana, modelar la nostra conducta d'acord a la justícia civil, harmonitzar-nos amb els nostres iguals i mantenir la pau i la tranquil·litat comunes.<br />Institutiochristianaereligionis, IV, xx, 2.<br />
 140. 140. STEPHANUS JUNIUS BRUTUS (anònim)<br />En primer lloc, tothom accepta que els homes amen per natura la llibertat i odien la servitud; que, nascuts més aviat per a manar que per a obeir, no han admés voluntàriament que els governi un altre ni han renunciat, per així dir-ho, al privilegi de la natura, sotmetent-se als mandats d'altres homes, sinó per algun benefici gran i especial que esperaven d'això [...]. I no imaginem tampoc que els reis foren triats per a que destinessin per a ús propi els béns obtesos amb la suor dels súbdits; ja que tothom ama i vol allò seu.<br /> [...] El dret és la raó i la sabiduria mateixes, lliures de tota pertorbació i no susceptibles d'alteracions motivades per la còlera, l'ambició, l'odi o l'acceptació de persones [...]. En definitiva, el dret és un esperit intel·ligent, o més aviat un obstacle de moltes intel·leccions: sent l'esperit el segell de totes les facultats intel·lectives és (si m'ho permeten) una part de la divinitat; en la mesura en que obeeix al dret, l'home sembla obeir a Déu i rebre'l per àrbitre en les controvèrsies que es poden suscitar.<br />Vindiciaecontra tyrannos, 1581.<br />
 141. 141. JOHN KNOX<br /> <br />Perquè ara la cantilena comú de que tots els homes és “hem d'obeir als nostres reis, tant si són bons com si són dolents, ja que Déu així ho ha ordenat”. Però horrible ha d'estar que caurà sobre tals blasfems del sant nom i ordenança de Déu. Dons no és menor blasfèmia dir que Déu ha manat que s’obeeixi els reis quan ordenen la impietat, que dir que Déu és, en el seu precepte, autor i mantenidor de tota iniquitat.<br />El càstig de tals crims com la idolatria, la blasfèmia i altres que afecten a la majestat de Deu, no correspon als rei i governants principals, sinó també al cos sencer d'eixe poble i a cada un dels membres del mateix, segons la professió de cada qual i segons aquella possibilitat i ocasió que Déu ofereix per tal de venjar les injúries fetes a la seua glòria en qualsevol moment en que la impietat arribi a ser manifestament coneguda.<br />Works, vol. IV, pp. 496, 501.<br />
 142. 142. ESTATS GENERALS DELS PAÏSOS BAIXOS<br /> <br />Tota la humanitat sap que un príncep és designat per Déu per tal de protegir els seus súbdits, de la mateixa manera que un pastor ho és per a guardar les seves ovelles. En conseqüència, quan el príncep no acompleix amb el seu deure de protector, quan oprimeix als seus súbdits, destrueix les seves antigues llibertats i els tracta com a esclaus, cal considerar-lo no com príncep sinó com a un tirà. En tal cas, els estats del país poden legítima i raonablement deposar-lo i triar-ne un en el seu lloc.<br />Acta d'abjuració en la que es retira la fidelitat al rei Felip II, 1581.<br />
 143. 143. WILLIAM ALLEN<br /> <br />[...] [és molt important] per al benefici i estabilitat de les repúbliques, i especialment dels trons reials, que les diferències entre ells i els seus súbdits, a causa de religió o d’altra [...], seria preferible que la decisió fora presa per un pastor suprem de l’església, com farien els catòlics, abans que no per motins populars i fantasies d’homes privats, com desitgen i practiquen els herètics.<br />Vertadera, Sincera i Modesta Defensa dels Catòlics Anglesos, 1584.<br />
 144. 144. FRANCISCO SUÁREZ<br /> <br />El que veritablement digué Bellarmino fou que el poble mai transfereix el seu poder al príncep sense retindre’l en un sentit particular per a ús en determinades circumstàncies. Això no és pas una contradicció, i tampoc convida al poble a reclamar la seua llibertat quan li ve en gana [...]. Aquestes circumstàncies s’han d’entendre en relació tant a les condicions del contracte previ com al requeriment de la justícia natural, ja que els pactes i els tractats justos tenen una finalitat. Això és així perquè, si el poble va transferir poder al rei al temps que conservava una part per a causes i assumptes d’especial gravetat, l’és lícit fer ús d’ell per tal de preservar els seus drets.<br />DefensiofideiCatholicae et Apostolicae, 1614.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 145. 145. Jean BODIN<br /> <br />“La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República [...]. La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo [...]. es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles [...]. Dado que, después de Dios, nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos per Él como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres, es preciso prestar atención a su condición para, así, respetar y reverenciar su majestad con la sumisión debida, y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra.” <br />Jean Bodin, Los seislibros de la República, 1576.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 146. 146. SEGLE XVII<br /><ul><li>Bossuet: absolutisme monàrquic diví
 147. 147. Modernització i secularització del iusnaturalisme
 148. 148. Jesuïtes (Molino, Suárez i Mariana i protestants (Althusius, Grotius, Pufendorf)
 149. 149. Hobbes: estat de naturalesa, pacte, sobirania absoluta  fortalesa i intervencionisme estat
 150. 150. Locke: estat naturalesa, pacte, atribucions polítiques  separació poders i drets civils (Bill of Rights1679)</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 151. 151. BOSSUET<br />Déu va establirals reis com els seus ministres i governa a través d'ells sobre els pobles (...)Els príncepsactuencom a ministres de Déu i els seuslloctinents a la terra. Per mitjàd'ellsDéuexercita el seuimperi. Per això el tronreial no és el trond'un home sinó el de Déumateix.Es desprèn de totaixò que la persona del reiés sagrada i que atemptar contra ella és un sacrilegi.<br />Bossuet, La política segons les SagradesEscriptures, III, 1709.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 152. 152. James I d’Anglaterra (1603-1625)<br />Els reis sónanomenatsjustamentdéus, perquèexerceixen un poder semblant al diví. Per tant si considereu els atributs de Déu, veureucom es troben en la persona d'un rei (...). De la mateixamanera que ésimpiu i sacríleg fer un judici sobre els actes de Déu, igualmentéstemerari i inconscient per a un súbditcriticar les mesures presespelrei<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 153. 153. FELIP V d’ANJOU (1683-1746)<br />Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás reinos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión. Aún son los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia.<br />Decrets de Nova Planta, 1707.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 154. 154. SOLENNELLES<br />“Tot sistema que, sota una aparençad'humanitat o de beneficiència, portara a una monarquia ben ordenada a establir entre elshòmens una igualtat de deures i a destruir les distincionsnecessàries, conduiriaaviat al desordre, conseqüència inevitable de la igualtat absoluta i produiria la subversió de la societat. El noble consagra la seuadignitat a la defensa de l'Estat i assisteixambelsseusconsells al sobirà.<br />L'últimaclasse de la nació que no potatorgar a l'Estatserveis tan distingits, elssupleixambelstributs, la indústria i elstreballscorporals.” <br />Solennelles. <br />Amonestacions al Parlament de París, 4 de març de 1776.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 155. 155. LOUIS XV<br />"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos." <br />Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766.<br />
 156. 156. Thomas HOBBES<br />
 157. 157. Capítulo 13<br />DE LA CONDICIÓN NATURAL DE LA HUMANIDAD EN LO CONCERNIENTE A SU FELICIDAD Y SU MISERIA<br /> <br />La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y de alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente más fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando consideramos todo junto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio qué otro individuo no pueda reclamar con igual derecho. Pues, en lo que se refiere a fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante maquinaciones secretas, o agrupado con otros que se ven en el mismo peligro que él.<br />En lo que se refiere a las facultades de la mente, dejando aparte las artes que se fundan en las palabras y, especialmente, el arte de proceder por reglas generales e infalibles, que llamamos ciencia y que muy pocos tienen, excepto en unas pocas cosas, ya que no es una facultad innata que nace con nosotros, ni adquirida como se adquiere la prudencia, sino algo diferente, creo, sin embargo, que hay mayor igualdad entre los hombres que en lo referente a fuerza corporal […].<br />De esta igualdad en las facultades surge una igualdad en la esperanza de conseguir nuestros fines. Y, por tanto, si dos hombres desean una misma cosa que no puede ser disfrutada por ambos, se convierten en enemigos; y, para lograr su fin, que es, principalmente, su propia conservación y, algunas veces, sólo su deleite, se empeñan en destruirse y someterse mutuamente […].<br />De todo ello queda de manifiesto que, mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre contra cada hombre. Pues la GUERRA no consiste solamente en batallas o en el acto de luchar, sino en un período en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada […].<br />
 158. 158. Capítulo 14<br />DE LAS LEYES NATURALES PRIMERA Y SEGUNDA, Y DE LOS CONTRATOS<br /> <br />EL DERECHO NATURAL, que los escritores llaman comúnmente iusnaturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida; y, consecuentemente, de hacer cualquier cosa que, conforme a su juicio y razón, se conciba como la más apta para alcanzar ese fin.<br />Se entiende por LIBERTAD, según el más propio significado de la palabra, la ausencia de impedimentosexternos, impedimentos que, a menudo, pueden quitarle a un hombre parte de su poder para hacer lo que quisiera, pero que no le impiden usar el poder que le quede, según los dictados de su juicio y de su razón.<br />Una LEY NATURAL, lexnaturalis, es un precepto o regla general, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida, o elimine los medios de conservarla. Pues aunque los que hablan sobre este asunto suelen confundir juxy lex, derecho y ley, deberían distinguirse. Porque el DERECHO consiste en la libertad de hacer o de no hacer, mientras que la LEY determina y obliga a una de las dos cosas. De modo que la ley y el derecho difieren entre sí en la misma medida en que difieren la obligación y la libertad, las cuales no pueden coexistir con respecto a una misma cosa.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 159. 159. Y como la condición del hombre, como ya ha quedado expuesto en el capítulo precedente, es una condición de guerra de cada hombre contra cada hombre, en la que cada uno se gobierna según su propia razón y no hay nada de lo que no pueda hacer uso para ayudarse en la preservación de su vida contra sus enemigos, de ello se sigue que, en una condición así, cada hombre tiene derecho a todo, incluso a disponer del cuerpo de su prójimo. Y, por tanto, mientras dure este derecho natural de cada hombre sobre cada hombre, no puede haber seguridad para ninguno, por muy fuerte o sabio que sea, ni garantía de que pueda vivir el tiempo al que los hombres están ordinariamente destinados por naturaleza. Como consecuencia, es un precepto o regla general de la razón el que cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y cuando no puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra. La primera parte de esta regla contiene la primera y fundamental ley natural, que es ésta: buscar la paz y mantenerla. En la segunda parte se resume el derecho natural: defendernos con todos los medios que estén a nuestro alcance.<br />De esa ley fundamental de naturaleza que manda a los hombres empeñarse en conseguir la paz, se deriva esta segunda ley: que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres, como la que él permitiría a los otros en su trato con él. Porque mientras cada hombre se aferre al derecho de hacer todo lo que le plazca, todos los hombres estarán en una situación de guerra […].<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 160. 160. Puede no hacerse uso de un derecho, bien renunciando simplemente a él, o bien transfiriéndolo a otro. Mediante la simple RENUNCIA a un derecho, no se tiene en consideración la persona en quien redundará el beneficio correspondiente. Mediante la TRANSFERENCIA de un derecho, se intenta que el beneficio recaiga sobre alguna persona o personas en particular. Y cuando un hombre ha abandonado o cedido su derecho de una de estas dos maneras, se dice entonces que está OBLIGADO a no impedir que aquéllos a quienes se ha concedido o dejado ese derecho, se beneficien de él; y que debe, y es su DEBER, no anular ese acto suyo que ha realizado por propia voluntad; y que si causa algún impedimento, incurre en INJUSTICIA e INJURIA, pues está ya sine jure al haber renunciado o transferido antes su derecho […]. El modo mediante el cual un hombre simplemente renuncia, o transfiere su derecho, es una declaración o significación, mediante un signo voluntario y suficiente, de que efectivamente renuncia o transfiere, o de que ha renunciado o transferido ese derecho a otro que lo ha aceptado. […]. La transferencia mutua de un derecho es lo que los hombres llaman CONTRATO […].<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 161. 161. Locke<br />La llibertat natural de l'home és la de no reconèixer sobre la terra cap poder que li siga superior, la de no estar sub­jecte a la voluntat o a l'autoritat legislativa de ningú i la de no tenir cap altra regla que la llei natural. La llibertat de l'home en societat és la de no estar sotmès més que al poder legislatiu, que és establert de comú acord en l'Estat, i la de no reconèixer cap altra autoritat ni cap altra llei que les que crea el poder esmentat.<br />En conseqüència, sempre que un cert nombre d'homes s'uneixen en societat renunciant cada un d'ells al poder d'executar la llei natural, cedint-la a la comunitat, ales­hores i només aleshores es constitueix una societat polí­tica o civil. Aquest fet es produeix sempre que un cert nom­bre d'homes que vivien en l'estat de la natura s'associen per formar un poble, un cos polític, sotmès a un govern suprem, o quan algú s'adhereix i s'incorpora a qualsevol govern ja constituït. Per aquest fet autoritza la societat o, el que és el mateix, el seu poder legislatiu, a fer les lleis en nom seu, segons convinga al bé públic o de la societat, i a executar-les sempre que li siga requerida l'assistència (com si es tractarà de les seues pròpies decisions). Això és el que trau els homes d'un estat de natura i els col·lo­ca dins una societat civil; és a dir, el fet d'establir en aquest món un jutge amb autoritat per a decidir totes les dis­putes i reparar tots els danys que puga sofrir un mem­bre qualsevol d'aquesta. Aquest jutge és el poder legisla­tiu, o ho són els magistrats que assenyale aquest. Sempre que trobem un cert nombre d'homes associats entre ells però sense disposar d'aquest poder decisiu a qui apel·lar, podem dir que continuen vivint en l'estat de natura.<br />
 162. 162. Resulta, doncs, evident que la monarquia absoluta, que certes persones consideren com l'únic govern del món, és una realitat incompatible amb la societat civil i, per això, no pot ni tan solament ser considerada com una forma de poder civil. La finalitat de la societat civil és evitar i re­meiar els inconvenients de l'estat de natura, que es pro­dueixen forçosament quan cada home és jutge del seu propi cas [...]. Allà on hi ha persones que no disposen d'a­questa autoritat a qui recórrer perquè decidisca a l'acte les diferències que sorgeixen entre elles, aquestes perso­nes continuen vivint en un estat de natura. I en aquesta situació es troben, cara a cara, el rei absolut i tots els qui estan sotmesos al seu règim.<br />En partir del supòsit que aquest príncep absolut reuneix en ell mateix el poder legislatiu i el poder executiu sen­se participació de ningú, no hi ha jutge ni manera d'a­pel·lar a ningú capaç de decidir amb justícia i imparcia­litat, i amb autoritat per a sentenciar, o que puga remeiar o compensar qualsevol abús o dany que haja causat aquest príncep, per ell mateix o per ordre seua. Aquest home, tinga el títol que tinga, tsar, gran senyor o el que siga, es troba en estat de natura amb els seus súbdits i amb la resta del gènere humà. Allà on hi ha homes que manquen d'una llei fixa i d'un jutge comú al qual apel·lar en aquest món, perquè decidisca en les disputes sobre el dret que sorgisquen entre ells, aquests homes continuen vivint en estat de natura i sota tots els inconvenients d'a­quest.<br />LOCKE, J., Dos assaigs sobre el poder civil, 1690.<br />
 163. 163. SEGLE XVIII<br /><ul><li>Montesquieu: difusió liberalisme anglés (Locke) i separació poders
 164. 164. Voltaire: reformes il·lustrades i crítica església
 165. 165. Diderot: subordinació política a l’economia i enciclopèdia
 166. 166. Helvetius: utilitat, igualtat i moralitat pública
 167. 167. Kant: participació política ciutadà
 168. 168. Rousseau: sobirania nacional
 169. 169. Utilitarisme (Bentham i James Mill): impuls economia i màxim benefici social
 170. 170. Fisiòcrates (Quesnay, Mirabeau, Mercier de la Rivière, Dupont de Némours, Turgot ): oposició mercantilisme  base economia agricultura i defensa llibertats econòmiques
 171. 171. Escola Manchester (Smith, Ricardo, Matlhus): Laissez faire i llibertatseconòmiques</li></ul>Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 172. 172. 5.3. El despotisme il·lustrat <br /><ul><li>Unió autoritat reial i ideal progrés il·lustrat (aplicació alguns principis il·lustrats)
 173. 173. Principals representants: Frederic II de Prússia, Maria Teresa i Josep II d’Àustria, Catalina II de Rússia, Carles III d’Espanya i Gustau de Suècia
 174. 174. Característiques generals:</li></ul>Absolutisme centralitzador<br />Racionalització administració<br />Impuls educació<br />Modernització econòmica agricultura, indústria, comerç...<br /><ul><li>Resultats limitats i/o insuficients: contradiccions via reformista i aspiracions socials  preparació camí revolucions liberals burgeses</li></li></ul><li>MONTESQUIEU<br />“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.<br />Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...).Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.<br />Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.<br />En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” <br />Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748.<br />
 175. 175. FEDERICO II DE PRÚSSIA<br />“Hay que estar loco para creer que los hombres han dicho a otro hombre, su semejante: te elevamos por encima de nosotros porque nos gusta ser esclavos. Por el contrario, ellos han dicho: Tenemos necesidad de vos para mantener las leyes a las que nos queremos someter, para que nos gobiernes sabiamente, para que nos defiendas. Exigiremos de vos que respetéis nuestra libertad.” <br />***<br />Es preciso que un gobierno bien dirigido tenga un sistema tal que todas las medidas tomadas sean bien tomadas y que las finanzas, la política y la milicia concurran a un mismo objetivo, que es el robustecimiento del Estado y el acrecentamiento de su poder. Ya que un sistema no puede emanar más que de una cabeza, la voluptuosidad o la imbecilidad son las causas que impiden a los príncipes trabajar en el noble empleo de logra la felicidad de sus súbditos.” <br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 176. 176. DIDEROT i l’Encyclopédie<br /> <br />“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo: que es necesario razonar en todo, porque el hombre no es solo un animal, sino un animal racional; que, en consecuencia, siempre hay medios para descubrir la verdad; que quien renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe ser tratado por el resto de su especie como una bestia feroz; y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato o es moralmente malvado.” <br />D. Diderot. Derecho natural, dins Enciclopedia, 1751-1772.<br />
 177. 177.
 178. 178.
 179. 179. ROUSSEAU<br />Classes de desigualtats<br /> Concebo, en l'espèciehumana, dues classes de desigualtats: l'una, que anomenonatural o físicaperquèésestablerta per la natura, i que consisteix en la diferència d'edats, de salut, de les forces del cos i de les qualitats de l'esperit o ànima; l'altra, que pot anomenar-se desigualtat moral o política, perquèdepènd'una mena de convenció, i que ésestablerta o almenysautoritzadapelconsentimentdels homes. Aquestaconsisteix en els diferentsprivilegisdelsqualsalgunsgaudeixen en prejudici de la resta, coméssermésrics, méshonorats, méspoderosos, o fins i tot fer-se obeir[…].<br />L'estatnatural: l'home salvatge<br />D'antuvi, sembla que els homes en aquestestat, no tenint entre ells cap mena de relació moral ni de deuresconeguts, no podienésser ni bons ni dolents, i no tenienvicis ni virtuts, llevat que, totprenentaquests mots en un sentit físic, s'anomenivicis de l'individu a les qualitats que podenperjudicar la sevapròpiaconservació, i virtuts a les que podencontribuir-hi... Sobretot, no anem a concloureamb Hobbes que, en no tenir cap idea sobre la bondat, l'home ésnaturalment dolent... […]. <br />
 180. 180. L'estat civil: Origen de la desigualtat<br /> El primer que haventtancat un terrenygosàdir : Aixòésmeu, i trobàgentproubeneita per creure'l, fou el veritable fundador de la societat civil. ! Quantscrims, guerres, morts, quantesmisèries i horrorshauriaestalviat al gènerehumà el quiarrencant les estaques o omplint el fossar, haguéscridatalsseussemblants : "Guardeu-vos d'escoltaraquest impostor; esteuperduts si oblideu que elsfruitssón de tots i que la terra no és de ningú "! Peròsemblamoltclar que llavors les coses havienarribat al punt de no poder durar méscomestaven: car aquesta idea de propietat, depenent de moltes idees anteriors que no han pogutnéixersinósuccessivament, no es formàpastotd'unplegat en l'esperithumà : calguéfermoltsprogressos, adquirir bastamentindústria i llums, transmetre-les i augmentar-les d'època en època, abansd'arribar a aquestdarrerterme de l'estat de natura […].<br />Mentre que elshomess'acontentarenambllurscabanesrústiques, mentre que es limitaren a cosirllursvestits de pellsamb espines o arestes... mentre que no s'aplicarensinó a obres que podiafer un de sol i a arts que no necessitavendelsconcursd'algunesmans, visquerenlliures, sans, bons i feliçostantcompodienésser-ho per llur natura... però des de l'instant que un home hagué de menester l'ajudad'unaltre, des que homs'adonà que era útil a un sol obtenir les provisions de dos, va desaparèixer la igualtat, es va introduir la propietat, el treball va esdevenirnecessari[…].<br />" Tal fou o deguéésserl'origen de la societat i les lleis, que donaren nousentrebancs al feble i noves forces al ric, destruïrensenseretorn la llibertat natural, fixaren per sempre la llei de la propietat i de la desigualtat, d'unahàbilusurpacióferen un dret irrevocable, i, per al beneficid'alguns ambiciosos, supeditaren des d'aleshorestot el gènerehumà al treball, a la servitud i a la misèria<br />Jean-Jacques Rousseau, Discurs sobre l'origen i elsfonaments de la desigualtat entre elshomes, 1755<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 181. 181. VOLTAIRE<br />"Tantos fraudes, tantos errores, tantas nauseabundas tonterías como las que nos inundan desde hace mil setecientos años no han podido dañar a nuestra religión. Debe ser sin duda divina, puesto que diecisiete siglos de bribonadas y de imbecilidades no han logrado destruirla; y reverenciamos tanto más la verdad cuanto que despreciamos la mentira.«<br />(EM vol. I p.294)<br />“La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno en el que el príncipe, todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el mal; en el que los señores son grandes sin insolencia y sin vasallos; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido fácil establecer la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero los ingleses creen no haber pagado demasiado por sus leyes. Las demás naciones no han derramado menos sangre que ellos, pero esta sangre que han vertido por la causa de su libertad no ha hecho más que cimentar su servidumbre.” <br />Voltaire, Cartas filosóficas,1734.<br />
 182. 182. Igualdad y diferencias. Enciclopedia<br />¿Qué le debe un perro a otro perro y un caballo a otro? Nada, ningún animal depende de su semejante; pero el hombre, que ha recibido ese rayo de la divinidad que se llama razón, ¿qué ha conseguido de él?: ser esclavo en casi toda la tierra.<br />Si esta tierra fuera lo que debía ser, es decir, si el hombre encontrase en ella una subsistencia fácil y segura, y un clima conveniente a su natura­leza, está claro que hubiera sido imposible que un hombre subyugase a otro. Que este globo esté cubierto de frutos saludables, que el aire que tiene que contribuir a nuestra vida no nos dé la enfermedad y la muerte, que el hombre no necesite otro cobijo ni otro lecho que el de los gamos y los corzos entonces los Gengis-Kan y los Tamerlán no dispondrán de más criados que sus hijos, que serán lo suficientemente honrados como para ayudarles en su vejez.<br />En ese tan natural estado del que gozan todos los cuadrúpedos, los pá­jaros y los reptiles, el hombre sería tan feliz como ellos, entonces la domi­nación sería una quimera, un absurdo en el que nadie pensaría; pues, ¿para qué buscar servidores cuando no necesitáis ningún servicio?<br />En consecuencia, todos los hombres serían iguales, si no tuvieran nece­sidades. La miseria unida a nuestra especie subordina un hombre a otro: no se trata de la desigualdad, que es una desgracia real, se trata de la dependencia. Importa muy poco que ese hombre se llame Su Alteza o Su Santidad; es penoso servir tanto a uno como a otro. Una familia numerosa ha cultivado un buen terreno; dos pequeñas familias vecinas poseen unos campos ingratos y rebeldes: es preciso que las dos familias pobres sirvan a la familia opulenta, o que la degüellen, eso no tiene ninguna dificultad. Una de las dos familias indigentes va a ofrecer sus brazos a la rica para conseguir pan: la otra va a atacarla y es vencida. La familia que sirve es el origen de los domésticos y de la mano de obra; la vencida es el origen de los esclavos.<br />Es imposible, en nuestro desgraciado globo, que los hombres, viviendo en sociedad, no estén divididos en dos clases, una de opresores y otra de oprimidos; y estas dos se subdividen en mil, e incluso estas mil tienen dife­rentes matices.<br />
 183. 183. BECCARIA<br />La tortura. Enciclopedia<br />Del tormento. Una crueldad consagrada por el uso entre la mayor parte de las naciones es la tortura del reo mientras se forma el proceso, o para obligarlo a confesar un delito, o por las contradicciones en que incurre, o para el descubrimiento de los cómplices, o por no sé cuál metafísica e in­comprensible purgación de la infamia o, finalmente, por otros delitos de que podría ser reo, pero de los cuales no es acusado.<br />Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté deci­dido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida. ¿Qué dere­cho sino el de la fuerza será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos porque es inú­til la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados. Pero yo añado que es querer confundir todas las relaciones pretender que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado, que el dolor sea el crisol de la verdad, como si el juicio de ella residiese en los músculos y fibras de un miserable. Este es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar los flacos inocentes. Veis aquí los fatales inconve­nientes de este pretendido juicio de verdad; pero juicio digno de un caní­bal, que aun los romanos bárbaros, por más de un título, reservaban a sólo los esclavos, víctimas de una feroz y demasiado loada virtud.<br />
 184. 184. Jaucourt<br />Privilegios. Enciclopedia<br />Privilegio. Privilegio significa una distinción útil u honrosa de la que cier­tos miembros de la sociedad disfrutan y los demás quedan excluidos. [...]<br />De esos abusos del privilegio nacen dos inconvenientes muy notables. Uno es que los ciudadanos más pobres se ven siempre sobrecargados por encima de sus fuerzas, a pesar de ser esa parte de la ciudadanía la más verdaderamente útil al Estado, puesto que está compuesta por quienes cul­tivan la tierra y proporcionan el sustento a los estamentos superiores. El otro inconveniente es que los privilegios quitan a las gentes con talento y educación las ganas de entrar en las magistraturas o profesiones que exi­gen trabajo y aplicación, y les hacen preferir pequeños cargos y pequeños empleos en los que no hace falta más que avidez, intriga y arrogancia para mantenerse e imponerse al público. <br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 185. 185. Igualdad. Enciclopedia<br />Igualdad natural es la que existe entre todos los hombres solamente por la constitución de su naturaleza. Esa igualdad es principio y funda­mento de la libertad.<br />La igualdad natural está fundada, pues, en la constitución de la natura­leza humana, común a todos los hombres, que nacen, crecen, subsisten y mueren de la misma manera.<br />Puesto que la naturaleza humana resulta ser la misma en todos los hom­bres, claro es que según el derecho natural cada cual debe estimar y tra­tar a los demás como seres que son naturalmente sus iguales, es decir, que son tan hombres como él.<br />De ese principio de la igualdad natural de los hombres resultan varias consecuencias. Me referiré a las principales.<br />Resulta de ese principio que todos los hombres son naturalmente libres, y que la razón no ha podido hacerles dependientes más que para su felicidad.<br />Que a pesar de todas las desigualdades producidas en el gobierno político por las diferencias de condición, por la nobleza, el poderío, las riquezas, etc., quienes se encuentran más elevados por encima de los demás deben tratar a sus inferiores como a seres natural­mente iguales a ellos, evitando todo ultraje, no exigiendo nada más que lo que se les debe, y exigiendo con humanidad lo que más in­controvertiblemente se les debe.<br />Que quien no haya adquirido un derecho particular, en virtud del cual pueda exigir alguna preferencia, no debe pretender nada más que los otros y debe, al contrario, dejarles disfrutar por igual de los mismos derechos que a sí mismos se arroga.<br />Que una cosa que es de derecho común debe o ser de común dis­frute, o ser poseída alternativamente, o dividida en partes iguales entre quienes tienen igual derecho, o disfrutada mediante compen­sación equitativa y regular; o, por último, si nada de ello es posible, debe dejarse la decisión a la suerte, expediente bastante cómodo, y que elimina toda sospecha de menosprecio y de parcialidad, sin mer­mar en nada la estima de las personas a las que no resulta favorable.<br />
 186. 186. Trata de negros. Enciclopedia<br />Trata de negros es la compra de negros que realizan los europeos en las costas de África, para emplear a esos desgraciados en sus colonias en calidad de esclavos. Esa compra de negros para reducirlos a la esclavitud es un negocio que viola la religión, la moral, las leyes naturales y todos los derechos de la naturaleza humana.<br />Los negros, dice un inglés moderno, esclarecido y lleno de humanidad, no se han convertido en esclavos por derecho de guerra, ni se someten por sí mismos y voluntariamente a la servidumbre, y por consiguiente sus hijos no nacen esclavos. Nadie ignora que son comprados a sus príncipes, que se arrogan el derecho a disponer de su libertad, y que los tratantes los hacen transportar en iguales condiciones que sus demás mercancías, o bien a sus colonias, o bien a América, donde los ponen a la venta.<br />Si un comercio de ese género puede justificarse por un principio moral, no hay entonces crimen, por atroz que sea, que no pueda ser legitimado. Los reyes, príncipes o magistrados no son propietarios de sus súbditos, y no tienen, pues, derecho a disponer de su libertad y venderlos como es­clavos.<br />Por otro lado, ningún hombre tiene derecho a comprarlos ni a adue­ñarse de ellos. Los hombres y su libertad no son objeto de comercio; no pueden ser ni vendidos, ni comprados, ni pagados a ningún precio. De ello hay que concluir que el hombre cuyo esclavo huye no debe tomárselas más que consigo mismo, por haber comprado por dinero una mercancía ilícita, cuya adquisición le prohibían todas las leyes de la humanidad y de la equidad.<br />Ni uno solo de esos desgraciados a los que se considera simplemente como esclavos carece, pues, del derecho a ser declarado libre, puesto que nunca perdió su libertad; porque no podía perderla, y ni su príncipe, ni su padre ni nadie en el mundo hubiera tenido potestad para disponer de ella.<br />
 187. 187. Libertad. Enciclopedia<br />La libertad reside en el poder que un ser inteligente tiene de hacer lo que quiere de acuerdo con su propia determinación. Sólo en un sentido muy impropio puede decirse que haya lugar para esa facultad en los jui­cios que formamos de ciertas verdades a partir de las que son evidentes; éstas llevan consigo nuestro asentimiento y no nos dejan ninguna libertad. De nosotros no depende más que aplicar a ellas o alejar de ellas nuestra mente. Pero en cuanto disminuye la evidencia la libertad entra en posesión de sus derechos, que varían y se regulan según los grados de claridad o de oscuridad; los bienes y los males son sus principales objetos. No se ex­tiende, sin embargo, a las nociones generales del bien y del mal. La natu­raleza nos ha hecho de tal manera que no podamos más que tender al bien y tener en horror al mal considerado en general; pero en cuanto se trata del detalle de nuestra libertad tiene un campo vasto y puede determi­narnos en muchos sentidos diferentes, según las circunstancias y los mo­tivos.<br />
 188. 188. KANT<br />LaIlustración es la salida del hombre de suautoculpableminoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de supropioentendimientosin la guía de otro.Unomismo es el culpable de esta mino­ría de edadcuando la causa de ella no reside en la carencia de entendi­miento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de élsin la guía de otro.Sapereaude! ¡Ten valor de servirte de tu propioenten­dimiento!, he aquí el lema de la Ilustración.<br />La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombrespermanezca, gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que haceyatiempo la naturaleza los liberó de direcciónajena; y por eso es tan fácil para otroserigirse en sus tutores. ¡Es tan cómo­do ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me pres­cribe la dieta, etc., entonces no necesitoesforzarme. Si puedo pagar, no tengonecesidad de pensar; otrosasumirán por mí tan fastidiosatarea.<br />Kant, ¿Qué es la Ilustración?, dins BerlinischerMonatsschrift, 1783<br />
 189. 189. HOLBACH<br /> <br />“En fin una religión cuyas máximas tienden a convertir a los hombres en intolerantes, a los soberanos en perseguidores, a las personas en esclavos o rebeldes; una religión cuyos dogmas oscuros son motivo eterno de disputa; una religión cuyos principios desalientan a los hombres y les impiden pensar en sus verdaderos intereses; tal religión, digo, es destructiva para toda la sociedad.” <br />Holbach, Le christianisme dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne,1761<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 190. 190. CONDORCET<br />Nuestra esperanza en el porvenir de la especie humana puede reducirse a tres puntos importantes: la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la igualdad dentro de un mismo pueblo, y, en fin, el perfeccionamiento real del hombre.<br />Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan a otro señor que su propia razón (...).<br />Con una buena elección tanto de los conocimientos como de los métodos para enseñarlos, se puede instruir a todo un pueblo de todo lo que cada hombre necesita saber sobre la economía doméstica, la administración de sus negocios, el desarrollo de sus facultades, el conocimiento de sus derechos (...), para ser dueño de sí mismo.<br />La igualdad de la instrucción corregiría la desigualdad de las facultades, lo mismo que una legislación previsora disminuiría la desigualdad de riquezas. Aceleraría el progreso de las ciencias y de las artes creándole un medio favorable y multiplicando los artesanos (...). El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos.<br />Condorcet, Cuadro histórico del progreso humano, 1793.<br />
 191. 191. ADAM SMITH<br />“Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal. (...)<br />Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cando prefiere la industria doméstica a la extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto sea del mayor valor que pueda, sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención.” <br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 192. 192. “Todo hombre, con tal que no vi las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca para buscar su modo de vivir, y sus intereses; y que puedan salir sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana (...).<br />Según el sistema de la libertad negociante, al soberano sólo quedan tres obligaciones principales a que atender: la primera, proteger a a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; la segunda, el poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión de un miembro de la república a otro que lo sea también de la misma (...); y la tercera, la de mantener y erigir ciertas obras y establecimientos públicos, a que nunca pueden alcanzar, ni acomodarse los intereses de los particulares, o de pocos individuos, sino los de toda la sociedad en común: por razón de que aunque sus utilidades recompensen con abundancia los gastos al cuerpo general de la nación, nunca recompensarían si los hiciese un particular.” <br />Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 193. 193. El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo.<br />Los efectos de la división del trabajo en los negocios generales de la sociedad se entenderán más fácilmente considerando la manera cómo ope­ra en alguna de las manufacturas. Generalmente se cree que tal división es mucho mayor en ciertas actividades económicas de poca importancia, no porque efectivamente esa división se extreme más que en otras activi­dades de importancia mayor, sino porque en aquellas manufacturas que se destinan a ofrecer satisfacciones para las pequeñas necesidades de un reducido número de personas, el número de operarios ha de ser pequeño, y los empleados en los diversos pasos o etapas de la producción se pue­den reunir generalmente en el mismo taller y a la vista del espectador. Por el contrario, en aquellas manufacturas destinadas a satisfacer los pedidos de un gran número de personas, cada uno de los diferentes ramos de la obra emplea un número considerable de obreros, que es imposible juntar­los en el mismo taller. Difícilmente podemos abarcar de una vez, con la mirada, sino los obreros empleados en un ramo de la producción. Aun cuan­do en las grandes manufacturas la tarea se puede dividir realmente en un número de operaciones mucho mayor que en otras manufacturas más pe­queñas, la división del trabajo no es tan obvia y, por consiguiente, ha sido menos observada.<br />A. Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 1776 <br />
 194. 194. TUCKER<br />“Los estatutos para regular los salarios y el precio del trabajo son otro absurdo y un daño muy grande para el comercio. Absurdo y descabellado debe parecer seguramente el que una tercera persona intente fiar el precio entre comprador y vendedor sin su mutuo consentimiento. Pues ¡para qué sirve un ciento de leyes reglamentarias, si el jornalero no quiere vender al precio estatuido, o el amo no quiere pagarlo? Y, sin embargo, si aún esto fuera posible, todavía existe una gran dificultad, a saber: ¡cómo puede usted obligar a trabajar al jornalero, o al dueño a que le de trabajo a menos que ellos mismos convengan en ello? Y si ellos convienen ¿por qué usted u otro cualesquiera habrían de intervenir?” <br />Josiah Tucker, Instructions, 1757.<br />Fran Cadenas - IES Joan Fuster (Bellreguard)<br />
 195. 195. “III. Que el gobierno y la nación no pierdan jamás de vista que la tierra es la única forma de riqueza y que es la agricultura quien la multiplica. Porque el aumento de riqueza asegura el de la población; los hombres y la riqueza hacen prosperar la agricultura, atendiendo al comercio, animando la industria, aumentando y perpetuando la riqueza...<br />IV. Que la propiedad de los bienes raíces y la riqueza mobiliaria sean aseguradas a aquellos que sean sus legítimos poseedores; porque la seguridad de la propiedad es el fundamento esencial del orden económico de la sociedad. Sin la certeza de la propiedad, la tierra se quedaría inculta...<br />IX. Que una nación que tenga un gran territorio para cultivar y la posibilidad de ejercer un gran comercio de mercancías en bruto, no confíe demasiado en el empleo del dinero y de los hombres en las manufacturas y en el comercio de lujo, en perjuicio de los trabajos y gastos de la agricultura...<br />XXV. Que se mantenga la más total libertad de comercio, porque la política más segura de comercio interior y exterior, la más exacta, la más provechosa a la nación y al Estado consiste en la plena libertad de concurrencia...”<br />F. Quesnay, TableauÉconomique, 1758.<br />
 196. 196. MALTHUS<br />Creo poder honradamente sentar los dos postulados siguientes. Pri­mero: el alimento es necesario a la existencia del hombre. Segundo: la pa­sión entre los sexos es necesaria y se mantendrá prácticamente en su estado actual […].<br />Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población si no encuen­tra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas fuerzas […].<br />Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el ali­mento sea indispensable a la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desi­guales deben ser mantenidos al mismo nivel. Esto implica que la dificultad de la subsistencia ejerza sobre la fuerza de crecimiento de la población una fuerte y constante presión restrictiva. Esta dificultad tendrá que mani­festarse y hacerse cruelmente sentir en un amplio sector de la humanidad[…].<br />Esta natural desigualdad entre las dos fuerzas de la población y la pro­ducción en la tierra, y aquella gran ley de nuestra naturaleza, en virtud de la cual los efectos de estas fuerzas se mantienen constantemente nivela­dos, constituyen la gran dificultad, a mi entender insuperable, en el camino de la perfectibilidad de la sociedad. Todos los demás argumentos, compa­rados con éste, son de escasa y secundaria significación. No veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y pene­tra toda la naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna re­glamentación agraria, por muy radical que sea, podrá eliminar, durante unos siglos siquiera, la presión de esta ley que aparece, pues, como deci­didamente opuesta a la posible existencia de una sociedad cuyos miem­bros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de sub­sistencia que necesitan ellos y sus familias. [...]<br />T. R. Malthus: Primer ensayo sobre la población, (1798).<br />
 197. 197. TURGOT<br />“El terrateniente, al hacer contrato con el cultivador, le paga lo menos posible, fija los salarios del jornalero, que no tiene más que vender su trabajo, y prefiere al que lo hace más barato, ya que puede elegir entre gran número de trabajadores. Por la competencia que uno hace al otro, éstos se ven obligados a bajar el precio.<br />En cualquier clase de trabajo no puede dejar de suceder, y, de hecho así ocurre que los salarios del trabajador tengan como límite lo que les es indispensable para procurarse su subsistencia.” <br />Turgot, Reflexiones sobre la formación y distribución de las riquezas,1767. <br />

×