Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õppematerjalid ja autoriõigus

1,444 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppematerjalid ja autoriõigus

 1. 1. Õppematerjalid ja autoriõigus Hans Põldoja Tallinna Ülikool
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
 3. 3. Autoriõiguse seadus
 4. 4. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. • Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 5. 5. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 6. 6. Probleemid • Mis on motiveeritud maht? • Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)? • Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 7. 7. Creative Commons
 8. 8. http://creativecommons.org
 9. 9. Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution-Share Alike • Attribution-Noncommercial • Attribution-Noncommercial-Share Alike • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works • Attribution-No Derivative Works
 10. 10. Creative Commons piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 11. 11. Creative Commons õigused • Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda • Remix — õigus teost kohandada
 12. 12. Teised avatud sisulitsentsid • GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents • Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 13. 13. Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?
 14. 14. Avatud sisu
 15. 15. http://www.wikipedia.org
 16. 16. http//et.wikipedia.org
 17. 17. http://commons.wikimedia.org
 18. 18. Wikimedia Commons demo
 19. 19. http://www.flickr.com/creativecommons/
 20. 20. Flickr demo
 21. 21. Kasutatud teosele viitamine • Autori nimi • Teose pealkiri • Teose avaldamise allikas
 22. 22. Autori tänamine
 23. 23. Avatud õppematerjalid
 24. 24. http://ocw.mit.edu
 25. 25. http://cnx.org
 26. 26. http://en.wikibooks.org
 27. 27. http://www.oercommons.org
 28. 28. http://lemill.net
 29. 29. Tänud kuulamast! • hans.poldoja@tlu.ee • http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×